Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie je časem nebo čas je historii - Střípky ze staré Prahy - Kraj valečníků a pevností

13. 8. 2008

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,HISTORIE JE ČASEM NEBO ČAS JE HISTORIÍ ?"

Zámek v Pakoměřicích

,,JSOU PLÁČEM V NAŠÍCH OČÍCH, A JSOU PLÁČEM NAŠÍ DUŠE ! CO SROVNÁVÁME, A NA CO SE PTÁME ? JEN SE DÍVÁME, A NIC, ZHOLA NIC, PRO TO NEUDĚLÁME !"

BRTNICE

 

Obrazek

BRTNICE

Obrazek

,,Je mnoho kostelů, kaplí a kapliček, hřbitovů, hrobů, tvrzí, hradů, zámečků a zámků, mlýnů, rozhleden a domů, kašen, studánek, soch a sloupů, mostů, náměstí  ... s předešlých staletí, které naříkají a čekají na naši pomoc ! Pomoc v podobě opravy, aby jejich osudem nebylo zapomenutí, ale naopak vzkříšení pro nové dny !"

Obrazek

,,Srdce usedá nad bolavými zdmi, diravými střechami a ze všech stran neutuchajícím zarustáním překrásných historických objektů, ze kterých se postupně stávají rozvaliny, které neustále hlodá zub času !"

Obrazek

,,Zjizvené dobou ...!"

 Obrazek

,,Poškozené a zničené kostely a kaple v České republice"

 

,,Stránky určené všem, kterým není lhostejný osud sakrálních památek na území České republiky."

 

,,Stránky mohou sloužit i jako inspirace pro případné sponzory, kteří by chtěli pomoci obnovit zašlou či zničenou krásu či pro ty, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu při vzkříšení památek."

,,Uvítáme všechny upřesňující informace, ať už jde o zlepšení či zhoršení stavu jednotlivých objektů, upozornění na další poškozené či zničené sakrální stavby, jejich fotografie, jakož i doplňující informace o důvodech, kdy a proč byly objekty poškozeny nebo zničeny."

www.kostely.tnet.cz

,,Na těchto stránkách naleznete informace o kostelech, kaplích a kapličkách v České republice, jež jsou ve špatném stavebně-technickém stavu nebo byly v období po roce 1945 zničeny a dosud nebyly obnoveny. Informace jsou doplněny fotografiemi jednotlivých objektů."

 Obrazek

 Jakartovice - Moravská Harta - kostelík

( velká kaple sv. Michala z roku 1848 )

,,Prosím, zastavte se, a přečtěte si osudy mnoha historických památných budov. Snad i Vám dojde, že nadešel čas k jejich záchraně ! A možná - snad přispějete finančně nebo dobrým svým jakýmkoliv nápadem, a také se může stát, že přiložíte své ruce k dílu a do práce vložíte kus svého srdce !"    Ludmilka

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Milost pod oprátkou"

,,Dům č. p. 65 na Dražického náměstí patřil v 18. století Karlu Davidovi. Byl to syn malostranského řezníka, vystudoval práva a stal se sekretářem hraběte z Bubna. Za defraudaci ho zavřeli. Potom se bohatě oženil a byl povýšen na šlechtice. V jeho domě se scházeli nepřátelé Marie Terezie, David vyzýval ke vzpouře proti panovnici. Při pozdější snaze o útěk byl dopaden a odsouzen k smrti. Teprve na popravišti před Novoměstskou radnicí se dozvěděl, že mu Marie Terezie dala milost. Odvezli ho pak do vězení v Budíně."

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Přednášky pro císaře"

,,Dne 27. července roku 1855 zemřel v Praze František Adam Petřina. Byl profesorem fyziky na Univerzitě Karlově a do historie české elektrotechniky se zapsal díky mnoha vynálezům. Vyvinul například speciální elektromagnetický léčebný přístroj, vymyslel řadu zdokonalení v telegrafii a jeho „dítkem“ byla i tzv. Petřinova spirála, což byl v podstatě přerušovač proudu. F. A. Petřinu si zval za doby svého pražského pobytu i císař Ferdinand I. Dobrotivý, jemuž musel „častokráte o silozpytu přednášeti“.

František Adam Petřina (kresba Jana Vilímka)

František Adam Petřina

(24. prosince 1799 Semily27. června 1855 Praha) byl český fyzikmatematik

Život

Narodil se v Podkrkonoší v rodině krejčího. V 17 letech byl tkalcovským tovaryšem, poté vystudoval gymnáziumJičíně a roku 1823 začal v Praze studovat filosofii, matematiku a astronomii. Působil jako vychovatel, roku 1832 se stal adjunktem matematiky a fyziky a suplujícím profesorem experimentální fyziky.

Roku 1836 byl promován doktorem filozofie. Od následujícího roku 1837, ihned po svatbě v Praze, působil 7 roků v Linci jako profesor fyziky a užité matematiky na tamějším lyceu. V Linci se mu také narodil syn Theodor (18421928, lékař-internista a profesor).

Poté, co odmítl nabídku arcivévody Jana jít učit do Štýrského Hradce, se na svoji žádost dostal roku 1844 zpět do vlasti – jako řádný profesor fyziky na pražské univerzitě, kde se stal později děkanem (FF UK).

Byl činný v Muzeu Království českého a jako mimořádný a později řádný člen v Královské české společnosti nauk. Také byl členem vídeňské Císařské akademie věd (jako dopisující člen, a to již rok po jejím založení).

Publikoval německyčesky v oborech elektřiny, magnetismutelegrafie. Vynalezl nebo zlepšil několik přístrojů, např. lékařský magnetoelektrický strojek, jednoduchý přerušovač proudu (tzv. Petřinovu spirálu) a Petřinovu elektrickou harmoniku. Zkonstruoval i vzdáleného předchůdce elektromotoru. Spolupracoval na konstrukci duplexního telegrafu.

Zemřel 5 dní poté, co byl zvolen rektorem.

Wikipedie

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Módní rukavičky"

,,Rukavice se staly módní novinkou teprve ve 13. století. Nejprve je nosili členové královského dvora a nejvyšší aristokracie. Už v roce 1383 působil v Praze Mikeš rukavičník a v pramenech se můžeme dočíst nejen o tomto novém řemesle, ale i jak se tento módní doplněk šířil mezi zámožnými měšťany. Za zmínku určitě stojí, že v roce 1422 to byl právě rukavičkář Jíra, přední pražský husita, který ostentativně projevil nezájem o učené diskuze kněží, zda existuje očistec či nikoliv."

Spirit - prosinec 2017

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Podralsko, území mezi Ještědským hřbetem a Máchovým krajem, má bohatou válečnickou historii. Zde se po staletí cvičili vojáci různých panovníků na území Českého království."

,,Husté a hluboké lesy lákaly také loupežníky a mordýře po celou dobu středověku, proto se k ochraně obyvatel a cestovatelů krajem z Prahy na sever snažili panovníci vybudovat pevná opevnění s posádkami, které doprovázely obchodníky na jejich cestách a poskytovaly jim bezpečné místo odpočinku."

,,Za Rakousko-Uherska sem proudila armáda, aby vojáci poznali zbraně a vycvičili se ve válečném umění. Sem přicházeli vojáci po pádu Rakousko-Uherska, v době samostatného Československa, v době II. světové války tady cvičili vojáci wehrmachtu a potom i Československá armáda. Po roce 1989 ovládly území obce a začala éra budování zóny turistiky a sportu. Z Podralska se stala rekreační oblast."

,,Klíč od pokladu hlídá divočák"

,,Okolí Ralska a Mimoně je nádherným koutem naší vlasti, dnes rájem turistů, plným zajímavé historie a pověstí."

,,Hrůzou se třásl sedlák, když vystupoval ke zřícenině hradu Děvín. Vandrovník, kterého potkal při cestě z pole, mu poradil, jak se dostat k pokladu pod hradem. Půlnoc se blížila a pod hradbami se měl setkat s divokým prasetem. Klíč k pokladu měl divočák v tlamě a chránil ho rytíř s napřaženým mečem. Sedlák se meče zaleknul a klíč z tlamy prasete nevzal. Divočák lítostivě zachrochtal, že je zakletým vandrovním - jedním z majitelů - a že bude muset dalších sto let hlídat. Tak popisuje legendu Karolina Světlá..."

,,Žitavská a Jantarová stezka"

Přemysl Otakar II. - Král rytíř a zakladatel

Král Přemysl Otakar II.

,,Slavný král Přemysl Otakar II. ve 13. století zbudoval v Českém středohoří nejeden hrad. Manželka, uherská princezna Kunhuta, zase snad z důvodu pokání zakládala kláštery a kostely. Je možné, že jí na srdci ležely hříchy se Závišem z Falkenštejna… Kdo ví."

Hrad DĚVÍN

,,Přemysl Otakar II. chránil rozsáhlá území především vojenskou mocí z hradů a pevností. Hrad Děvín byl vybudován na Žitavské a Jantarové stezce k obraně obchodníků. Cesty z jihu k Baltu a Severnímu moři procházely přes české území a kupci mohli, díky královské ochraně, se svým zbožím bezpečně putovat."

Hrad BEZDĚZ

,,Další významnou památkou z doby Přemyslovců je hrad Bezděz, který se zapsal do dějin českého národa osudy svých držitelů. Později inspiroval nejen české umělce k významným dílům literárním, hudebním či výtvarným."

,,Ráj pro horníky i stavitele"

,,Původně nevelké kopce se snadnou dosažitelností vrcholů a zajímavým geologickým složením lákaly k otevírání dolů. Hledání zlata, stříbra a také železa nebo zinku bylo častou činností středověkých šlechticů. Je pravděpodobné, že první pokusy najít na vrchu Děvíně rudu byly inspirací k tomu postavit zde pevnost. Bohaté okolní lesy a skalnaté kopce dávaly dostatek materiálu pro budování velkých sídel, jakým hrad Děvín byl."

,,Tajná chodba pro obránce"

,,Hrad Děvín byl založen pravděpodobně rodem Markvarticů kolem roku 1250. Svou plochou patří k našim největším hradním zříceninám vůbec a ze zachovalých částí hradeb dýchá jeho mohutnost a síla nabízející přítomným kouzlo klidu a nádherná zákoutí."

,,Hrad nebyl nikdy dobyt, husité se jej ani nenamáhali obléhat. O to se pokusili lužičtí Srbové, ale nakonec odtáhli s nepořízenou. Po třicetileté válce hrad už podle dochovaných záznamů nebyl pravděpodobně obýván a zpustnul."

Osečná – Wikipedie

Kostel sv.Víta v Osečné

,,Na nádvoří bývala studna, údajně až sto metrů hluboká, takže do ní mohla pronikat spodní voda, i když pata objektu je ve výši 442 metrů nad mořem. Ve studni byla zbudována tajná chodba, kterou obránci v případě obléhání mohli uniknout. Možné je, že tato chodba vedla až do kostela sv.Víta v Osečné."

Spirit

Text a foto: Milan Turek

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO