Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvahy a zápisky s mnoha poučeními - Energie - Výběr místa - Jak ze semínka udělat léčivý lék - Cedr sibiřský

26. 4. 2010

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

,,Knihy, které změní náš smysl života – úvahy a zápisky s mnoha poučeními !“

,,Anastazia – Zvonící cedry“

Obrazek

Pozitivní energie

 

   1. Pozitivní emoce – čím více je člověk posílá do okolí, tím více pozitivní energie se v něm hromadí

   2. Rodina a přátelé

   3. Sen / cíl a jeho postupné plnění

   4. Láska – velmi silná pozitivní energie

   5. Muzika a zpěv

   6. Tvorba pozitivních obrazů (přemýšlení o budoucích událostech pozitivně)

 

Negativní energie

 

   1. Pokud v člověku převládají negativní emoce, shromažduje se v něm to negativní to ničivé.

   2. Závist a nenávist

   3. Strach

   4. Peníze a moc / touha po penězích a moci

   5. Přát špatné a negativní druhým

   6. Přijímání vnucovaných negativních informací – sledování násilných zpráv, černé kroniky, prázdné politiky a porna v médiích - noviny, TV, rádio, porno či internet

   7. Drogy

   8. Násilí / lež / krádež

   9. Tvorba negativních obrazů (přemýšlení o budoucích událostech negativně)

 

Zdroje energií

 

Pokud se koukám na příčiny a následky tak vidím dva zásadní zdroje energie:

 

   1. Já

   2. Okolí

 

,,To si vysvětluji tak, že energii v sobě mohu tvořit či omezovat sám, například tím, že se nedívám na televizi a nezajímá mě politika. Nebo si nebudu číst noviny, kde je více jak 70% negativních zpráv."

,,Budu smýšlet o událostech pozitivně a hledat alespoň něco malého a pozitivního na tom co se stalo a přeji si pozitivní událostí do budoucna, například dobré výsledky. Nebudu lhát, alespoň ne moc často a mnoho dalších věcí se dá ovlivnit přímo u sebe. Takto začnete následně měnit své okolí. Každý musíme začít u sebe a nebát se o tom mluvit alespoň s lidmi, které máte rádi.“

 

,,A tím, že začne každý u sebe, tak začne měnit i okolí. Okolní lidé, které potkáváte v práci, v hospodě, veřejnosti a jinde mají na Vás vliv, ať chcete nebo ne. Pokud vedle Vás začne někdo nadávat, někoho okradou, věřím  že se v takových událostech nebudete cítit příjemně. Ale pokud uvidíte, že se někdo raduje, někdo na Vás myslí, někdo Vás miluje tak to se budete cítit lépe.“

 

,,Takže je to vlastně o rovnováze nebo spíše převaze pozitivní energie. Snažte se myslet o budoucích událostech pozitivně, například říkejte každému, že volby dopadnou dobře. Pokud takto bude chválit nové volby více lidí, začnou se dít změny jen díky tomu, že si to přejete a dáváte to pozitivním způsobem najevo. Jen musíme být ti první, někdo musí začít budovat pozitivní obrazy a představit je lidem okolo sebe."

Každý má zde tři volby :

   1. Budu o události mluvit pozitivně a věřit tomu (jsem pozitivní)

   2. Budu o událostech mluvit negativně (jsem negativní)

   3. Neudělám nic (jsem spáč)

 

,,Je na Vás jakou volbu si zvolíte ! Ale počítejte s tím, že jestli chcete, aby se stala změna, nemůžete být spáč a neudělat nic. Musíte buď chválit a milovat nebo pomlouvat a nenávidět. Volba je jen na Vás.“

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

,,Jak postavit Rodový Statek a vytvořit Prostor Lásky“

,,Výběr místa“

 

    * Vyber si místo na zemi, kde se ti líbí, kde bys chtěl žít a svá vnoučata vidět vyrůstat

    * Vyber si podnebí pro tebe vhodné

    * Na tom to místě si pořiď hektar půdy navěky (v ČR raději kup)

 

Plot

 

   * Zasadit stromy (dle vlastní volby a vhodnosti dle typu stromu cca 1,5m od sebe) a mezi ně zasadit keře

      Možno vybírat stromy a keře, které se vám líbí, vybírat barevné kombinace dle svého uvážení a vkusu

    * Vyorat okolo pozemku brázdu, zasázet sazenice stromů a semínka keřů. Následně opět pluhem udělat brázdu vedle a nahrnout tak půdu na semínka a sazeničky stromů.

    * Lze zasadit i břízu či osiku, protože mezi nimi rychle vyroste křoví. Lze hned zasadit dvoumetrové sazenice stromů. Takto vyrostlé stromy lze později pokácet a využít v hospodářství. Pokácené stromy nahradí pomaleji rostoucí cedr a dub

    * Pokud je pozemek v sousedství s lesem, tak vysázet husté křoví, aby se přes něj nedostala zvířata a nezašlapala sazenice zeleniny

 

Lesy

 

    * Čtvrtinu až polovinu pozemku zasázet lesem, vybereme různé stromy

    * V lese z živých sazenic, zasazených blízko u sebe, uděláme ohradu a úkryt pro kuřata-nosnice

    * Mezi lesními stromy zasadíme keře maliny a rybízu, na pokraji lesa lesní jahody

    * Později až stromy vyrostou, lze mezi větvemi v lese postavit tři duté klády pro včely

    * Vysázíme ze stromů besídku, kde se budeme moci schovávat před horkem, povídat s dětmi a přáteli

    * Také uděláme živou letní ložnici a tvou tvůrčí dílnu, ložnici pro děti, místnost pro hosty

    * Lesy jsou jako kniha pro tebe-tvůrce. Lze kopírovat stromy, rostliny a jejich situaci v lese a využívat tyto znalosti pro sebe. Například jaké stromy rostou blízko u sebe, některé stromy zabraňují růst bylinám a keřům pod sebou

 

Rybník

 

    * Na zahradě vykopeme nehluboký rybník o velikosti přibližně dvou arů

 

Zahrada

 

    * Podívejte se na článek Jak udělat se semínka léčivou rostlinu

      Zahradu lze udělat tak, že tě nebude silně obtěžovat. Je také třeba pouze pozorovat. Stejně tak jako všechno roste v trávě v lese, může růst zelenina, překrásná rajčata, okurky. Jejich chuť bude o hodně příjemnější a přinese více užitků pro organismus, když okolní půda nebude holá

    * Takový pozemek není třeba používat hnojivo, používat jed v boji s různými škůdci, zabývat se pletím

 

Dům

 

    * Postavit menší dům se všemi možnostmi současné doby jako voda, kanalizace atd.

    * Vnuci si postaví dům ze stromů, které my zasadíme, které my budeme milovat stejně jako naši potomci. Takový dům bude léčit a chránit své obyvatele

 

Rodový strom

 

    * Zasadit rodový strom, vybrat vhodné místo, pokud vyberu cedr či dub, který roste do 550 let, bude se dub dívat možná až na devět generací potomků a vzpomínat na mě

    * Rodový strom vypěstovat ze semínka, sám a dát mu nasytit informaci o sobě dle článku Jak udělat se semínka léčivou rostlinu

 

Narození/Pohřeb

 

    * Na tomto místě by se měl člověk narodit i umřít. Díky tomu pak po té co umře, bude v každé rostlince, v tomto prostoru lásky. Bude chránit a komunikovat se svým poselstvem.

 

Tyto informace jsou převzaty z pátého dílu série Anastásie jménem „Kdo vlastně jsme“, napsal Vladimír Megre

 

Odkazy: 

www.fitodar.cz – rodová osada v Čechách

www.rodovaosada.cz – Družstvo TŽ a skupiny které usilují vytvořit projekt přírodní osady

www.anastasia.cz/forum – Seznam rodových vesnic a zájemců o bydlení v nich (doporučuji se zaregistrovat a sledovat toto fórum, lze tu najít spoustu kontaktů)

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

,,Jak ze semínka udělat účinný lék !“

 

 

 

Obrazek

,,Každé semínko, které sázíte, má v sobě ohromný objem kosmické informace. Velikost a přesnost této informace nelze srovnat s žádným informačním objemem, jež dosahují výtvory lidské ruky. Pomocí této informace zná semínko na zlomek vteřiny přesně čas, kdy má ožít, poporůst, jaké šťávy má brát ze země, jak používat záření kosmických těles – Slunce, Měsíce, hvězd a v co vyrůstá jaké přinést plody. Zrozené plody jsou předurčené pro zajištění člověka. Tyto plody mohou účinněji než nejlepší léky na světě zápasit s jakoukoli nemocí lidského organismu a čelit jí. Semínko o ní musí, ale už musí vědět, aby v průběhu svého dozrávání nasytilo plod potřebným poměrem látek pro léčení konkrétního člověka, jeho konkrétní nemoci nebo několika nemocí. Pokud již existují nebo k nimž má jedinec předpoklady.“

,,Aby se semínko okurky, rajčete nebo jakékoliv rostliny, vypěstované na pozemku, mělo takovou informaci, je zapotřebí následující - před vysetím je třeba vzít namočené semínko nebo několik semínek do úst a držet je nejméně devět minut. Pak je položit mezi dlaně přidržet asi třicet vteřin a stát při tom bosýma noha na tom pozemku, kde se budou sázet. Potom otevřít dlaně, donést je k ústům a vydechnout na semena vzduch z plic. Tak semínko, ohřáté dechem člověka, získá o něm veškeré informace.“

,,Dále je třeba držet dlaně otevřené třicet vteřin na slunci. A semínko určí okamžik svého vyklíčení. Všechny planety mu v tom pomohou a jejich prostřednictvím darují člověku potřebné světlo.“

,,Pak je třeba semínka zasadit do země. V žádném případě by se semena neměla ihned zalévat vodou, aby se neztratily informace o člověku obsažené ve slinách. Zalévání je možné až po uplynutí tří dnů po zasetí. Jednotlivé druhy zeleniny by se měli sázet v příznivé dny (to již víme z lunárních kalendářů). Včasnější sázení bez zalévání není tak škodlivé jako pozdější vysazování. Kolem této rostliny by se neměl plít všechen plevel. Z nejrůznějších druhů je třeba ponechat alespoň jeden. Nějaký plevel lze také ostříhat.“

,,Podle Anastasie tímto semínko do sebe nasává informaci o člověku a v průběhu růstu plodu bude maximálně odebírat z kosmu a země potřebnou energii přesně pro toho konkrétního člověka. Všechen plevel by se neměl trhat proto, že má své předurčení. Chrání rostlinu před nemocí, dává jí dostatečnou informaci. Po dobu pěstování je třeba komunikovat s rostlinou, a alespoň jednou po dobu jejího růstu, nejlépe po dobu úplňku, přijít a dotknout se jí.“

,,Anastasia tvrdila, že plody vypěstované ze semínka tímto způsobem a užívané člověkem, který je vypěstoval, jsou schopné vyléčit ho absolutně ze všech nemocí, výrazně přibrzdit stárnutí organismu, zbavit zhoubných zvyků, mnohokrát zvětšit rozumové schopnosti, dát duševní klid. Plody mají nejefektivnější účinek, když jsou použité do tří dnů od sklizení. Výše uvedené postupy je možné aplikovat na různé druhy kultur na zahrádce. Není nutné zasévat tímto způsobem celý záhonek s okurkami, rajčaty nebo jinou zeleninu, postačí několik keříků.“

,,Plody vypěstované tímto způsobem se nebudou lišit od jiných stejného druhu jen chuťově. Podrobíme-li je analýze, zjistíme, že i poměr látek, dosažených v těchto plodech se bude lišit.“

,,Při vysazování sazenic by se ve vykopané jamce mělo vlastníma rukama a prsty bosých nohou udusat půdu a plivnout do jamky. Na otázku proč nohama Anastasia vysvětlila, že pocením nohou z člověka vycházejí látky (podle nás zřejmě toxiny), obsahující informace o nemocích organismu. Tato informace přejde na sazenice a ony jí předají plodům, které budou schopné zápasit s nemocí. Anastasia doporučovala občas chodit po zahrádce naboso.“ 

Na otázku „Jaké plodiny je třeba pěstovat ?“ Anastasia odpověděla: 

,,Měly by se pěstovat druhy, které jsou na většině pozemků. Postačí malina, rybíz, angrešt, okurky, rajčata, jahody, jakákoli jabloň. Je velmi vhodné, aby tam byly višeň nebo třešeň a květiny. Rozměr plochy oseté těmito plodinami nemá podstatný význam.“ 

,,K nutným druhům rostlin, bez nichž je těžké si představit úplné energetické mikroklima na pozemku, patří : Slunečnice, alespoň jedna, na ploše 1,5 -2 m2 je nevyhnutelné zasít obilniny – žito, pšenici a v každém případě by se měl nechat ostrůvek ne méně než dva metry čtvereční pro různé plevely. Tento ostrůvek by se neměl zasévat uměle, má být přírodní, a pokud jste nezachránili na svém pozemku nějaké byliny, přineste z lesa drn a vytvořte ostrůvek s jeho pomocí.“

,,Zeptal jsem se Anastasie, jestli je nutné vysazovat bezprostředně na pozemku rostliny, které jsou podle ní nutné, pokud na vedlejších pozemcích rostou, anebo když za ohradou nedaleko pozemku rostou různé byliny, a dostal jsem následující odpověď: „Význam má nejen rozmanitost porostu, ale i způsob jeho vysazování, bezprostřední komunikace s ním, při které dochází k nasycení informací. Už jsem vypověděla jeden způsob, který je hlavní. Nejdůležitější je nasytit kousek přírody, která tě obklopuje, informací o sobě.“

Úryvek z knihy Anastasia od Vladimíra Mergeho.

,,Můj dovětek - Tohle mě opravdu zaujalo, určitě tímto způsobem zkusím něco zasadit na zahrádce. Pojďte to vyzkoušet taky !“

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

,,Cedr sibiřský – borovice limba sibiřská – Pinus sibirica“ 

Obrazek

 

,,Po přečtení jedné knížky Anastasie mě ohromil jeden strom. Cedr Sibiřský – objevuje se v Bibli (Šalamoun z něj nechal postavit dřevěný kostel), byl na pozadí několika záhad (když se pokusili v Rusku otrávit Rasputina, jedl údajně cedrové ořechy, které mu pomohly) ale dle Anastasie slouží jako „baterka kosmické energie“.

,,Cedr Sibiřský se dorůstá velké výšky 35 – 40 metrů a v průměru se dožívá 300-550 let, ale některé stromy, které rostou v semknutých skupinách, žijí 500-800 let.  Cedr kvete v červnu a množství jeho pylu je tak velké, jako sama úroda semen. Cedrový včelí med je velkolepé chuti a má neocenitelné léčebné vlastnosti pro organizmus člověka.“

,,Jak je naznačeno v předchozí větě, Cedr má léčivé účinky, jejichž řada již byla vědecky zkoumána s pozitivním výsledkem. Totoi využívali již naši předci mnoho let před Kristem jako léčivou rostlinu. Výsledky pokusů, provedených v celé řadě institucí Ruské akademie věd, na klinikách a v pokusných lékařských centrech, nasvědčují tomu, že léčba cedrovým olejem má vysoký terapeutický efekt. Ten se projevuje především u takových onemocnění, jako jsou :

    * laryngitida a respirační onemocnění (chřipka, nachlazení);

    * psoriáza (lupénka), neurodermatitida a jiná kožní onemocnění;

    * trofické vředy;

    * vředy žaludku a dvanáctníku;

    * alergické excesy různé symptomatologie.

    * vykazuje celkově posilující (stenické) účinky;

    * pozitivně ovlivňuje odstranění syndromu chronické únavy;

    * zvyšuje fyzickou a mentální aktivitu (kapacitu).

Obrazek

,,Nejvíce ceněným cedrovým produktem jsou jeho plody – oříšky, které se získávají loupáním z cedrových šišek. Z oříšků se lisuje olej a mele cedrová mouka. Cedrový ořech je nesmírně bohatý na celou škálu biologicky aktivních a léčivých látek. Ze všech přírodních produktů má nejvyšší obsah hořčíku, dále jsou přítomny vápník, fosfor, jód, železo, měď, křemík, mangan a další prvky. Obsahuje též obrovské množství vitamínu E, dále pak vitamíny A, B-komplex, C, D, F a P. Bílkoviny cedrového ořechu navíc obsahují 19 aminokyselin, z nichž 70 % je pro člověka nepostradatelných.“

Autor - Bigdrobek

 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

9pqdzc.jpg