Jdi na obsah Jdi na menu
 


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ŠAHRAZÁDINA MOUDROST

Obrazek

 ,,Zařadila jsem zde ,,PŘÍBĚHY TISÍCE A JEDNÉ NOCI" od spisovatele EDUARDA PETIŠKY v nichž je uloženo mnoho moudrosti, promlouvající ke všem věkům. A tak doufám, že i Vy si odnesete z těchto vět vše podstatné, pro svůj čas."

 

,,Každou noc jiskří hvězdy a každou noc zápasí půvabná vezírová dcera Šahrazád o svůj život. A zápasí tím, čím od nepaměti bojoval o naplnění svého života spisovatel, SLOVEM. Sděluje příběh, do kterého vkládá svou zkušenost, srdce a rozum. Zápas se opakuje znovu a znovu. Skončit vyprávění znamená smrt. Bezděčně se tak stává vezírová dcera patronkou všech spisovatelů. Všech lidí, kteří tvoří nebo vytvářejí hodnoty a svým dílem zapuzují zkázu a odsunují smrt."

 

 Obrazek

 

   ,,Několik básnických vložek z této knihy si zde můžete přečíst. Promlouvají k nám všem stále svou pravou pravdou i v dnešní době. Je zde nenapodobitelné kouzlo jež vane ze Šahrazádiných příběhů, které jsou staré tisíce let. Přináší pobavení, ponaučení a pradávnou moudrost. Svou podobu sbírka dostala jmenovitě v Egyptě, kde se vyvíjela a odtud také pochází většina rukopisů. Egyptský vliv se projevuje ve starších částech prostředí káhirského. A tak v egyptských složkách  je zastoupen silně magický element, jdoucí zpět až do doby faraónské a jeho magických věd. Nalezneme zde pohádky, historky, povídky i bajky Indické, buddhistické a islámské…s motivy perskými, babylonskými a asyrskými, ale také s židovskými a křesťanskými."

 

Arabsky název této knihy zní : ,,Kitáb Alf lajla va-lajla“ a k jejímu šíření napomohlo vyprávění profesionálních vypravěčů a stala se tak nedílnou součástí světové klasické literatůry.“
Obrazek

   ,,A tak začtěte se a nalezněte se tak - v dávných dobách, kde pouze láska svítí stejně jasně chudákům i boháčům, pokud je čistá, neschopná zrady a připravena k oběti.“

  

,,Ve jménu slitovného pána světa

počíná se nejpodivuhodnější čtení

a sláva těm, kdo dáli nám v něm poučení.

Čtěte a slyšte, že na zemi zdejší

byli už před vámi šťastní a nejšťastnější,

že láska, která lidská srdce mění,

v těch srdcích často sama

dojde proměnění,

čtěte a slyšte moudrost

dávných dob a lidí.

  Kdo mnoho ví, nejsladší 

  plody sklidí.“

 

 

 ,,Přesně soudili a kam se poděl jejich soud ?

Koho napadne si na ně vzpomenout ?

Spravedlnost potká ty, co spravedliví byli.

Za smrt sklidíš smrt, násilí za násilí.

Všechno má svůj důvod, jaké vyčítání,

Jakou ses dal cestou, tak tě osud raní.“

 

,,Nevěř proto tomu, jak se ti svět jeví,

co když je to mýlka, člověk nikdy neví,

ať se každý člověk živí jenom tím, co umí,

a ať nevydává hloupost za rozumy.

Jsi čím jsi a nechtěj lehko přijít k štěstí.

Lež tě může vynést, pak tě srazí pěstí.“

 

,,Odešel, milý, odešel jinam,

co já se na tebe navzpomínám,

ať myslím, co myslím, za noci, za dne,

nemám už bez tebe myšlenky žádné.

Čas nestojí, míjí a běží a běží,

má láska tě čeká a stále je svěží,

s mou láskou i zemřu jak 

luna k ránu,

s mou láskou jenou i z

mrtvých vstanu."

 

,,Zažil jsi rozkoš a kde je ?

Pohřbils ji, zanech naděje.

Nevrátí se ti, sám sis vzal

blažené dny a dal sis žal.“

 

 ,,Tvoje bílá paže a to zlato za ní

jako oheň žehne, jako blesky raní,

předloktí je vlna sluncem přepásaná,

paprsků jsi plná jako moře z rána.“

 

,,Proč bych tě pouštěl ?

To co bylo, bylo.

Lítost je marná, marný křik.

Osud zná dobře svoje dílo.

Tak lehko útoku podlehne útočník.“

 

 

,,Buďte tu zdrávi! To co bylo, bylo.

Lítost je marná, marný žal.

Osud zná dobře svoje dílo.

Dostihne toho, kdo mu utíkal."

 

,, … jsou lidé, kterým osud dává

lehounký život bez břemen.

Ti mají všeho dost a všechna práva.

A proč a zač, mi řekni jen.

Z maličké kapky povstali jsme já i ty,

a přece opačné teď máme losy.

Jeden má štěstí, druhý trampoty,

jednoho nesou, druhý zase nosí.“

 

 

,,Čím více úsilí, tím stoupáš výš,

přemnoho nocí musíš bdít,

 nežli to, po čem toužíš, uchopíš,

 cíl zná jen útrapy a nezná klid.

 Ten, kdo chce perly, musí do hlubin,

 kdo touží vážen být a ctěn,

 ten s výrokem vždy spojí čin.

 Bez činu je tvé přání sen."

 

,,Když nevíš jak bys rozvázal

 svůj uzel příběhů a zmatků,

 nech stranou nářek, zlost i žal.

 Kdo ví, jak brzy, možná v krátku

 tvůj uzel osud rozetne.

 Ví o něm, buď jen trpělivý.

 Noc v sobě skrývá světlo dne

 a není ztracen, kdo je živý.“

 

 

,, … kde stával dům, dnes jenom stíny

 havranů létly kolem pobořených stěn.

 Hledal jsi dům a našel zříceniny.

 A ty ? Ty nejsi proměněn ?“

 

,,Jdi, vrať se domů, nemař čas

 s tím, komu se dny naplnily

 a kdo mne v prstech prázdný klas.

 Jen jdi svou cestou k svému cíli.“

 

 ,,Hlupák ti dělá násilí ? 

 Jen nedej znát svůj hněv

 a nechtěj silou sílu přemáhat.

 Když někdo na druhého vrhá se jak lev,

 může být konec skoku také pád.“

 
,,Ó člověče, proč hledat v dálce živobytí

 a přidávat si dálkou nové břemeno ?

 Tady i v dálce stejně přisoudí ti

 život jen to, co je ti souzeno.

 A štěstí potkává tak často lidi,

 co nedbají o tenhle div.

 Ten, kdo se ale po něm pídí,

 nenajde štěstí jaktěživ.“

 

 ,,Kdo nehodnému prokazuje dobré činy,

 jen rozmnožuje zlo a za odměnu

 se z jeho dobrých skutků stanou viny.

 Tak ztratí dobro záhy svojí cenu.

 Můžeš sít pilně na skále a nevzejde ti setba

 a marně můžeš v poušti sázet sad.

 Jsou jisté zákony a kdo jich nedbá,

 nakonec nemá čas už ani litovat."

 

,,Objali se a v žilách jim

 vzplanula krev a hořela

 plamenem jasným, dychtivým,

 až zapomněli docela

 na starosti, na celý svět.

 Sál z úst své lásky čerstvý med,

 pak její nohy zlehka vzal,

 bedra si jimi opásal

 a hned se vydal bojovat

 do války, v které vítězem

 současně bývá ta i ten.“

 

 ,,Co bys,můj pane,co bys rád ?

Má rozkvést poušť ?

Má padnou král ?

Poruč, já musím poslouchat.

 Jsem tu, abych ti všechno dal.“

 

,,Pijí a víno jako velká voda už boří břeh a řeč se valí.

Jak lehko víno cizím uším podá

 to, co jsme dlouho ukrývali.“

 ,,Co bys, můj pane, co bys rád ?

  Poruč, já musím poslouchat.“

 

 ,,Buď sláva Pánu světa, který řídí

 běh času, hvězd a všech nás lidí.

 Co dopřál Šahrazádě,

 kéž nám dopřeje :

 život, v němž vítězí

 vždy znovu naděje.

 A potom dobrý konec příběhu,

 který jsme žili.

   A to je všechno, mojí milí.“

 

 

,,Dva druhy dnů jsou, v jednom smutek,

v druhém hodokvas – dnes štěstí, zítra trampoty

toť žití dvojí ráz.

Rci tomu, kdo nás hanobí, že střídají se časy.

Zdaž někomu se kromě muže ctného vzepře čas.

Což nevidíš, když vichrů bouře prudce rozduje,

že vysoké jen stromy jsou jí dány na pospas ?

Což nevidíš, že v hloubi moře perly tají,

Že mrtvoly však na povrchu se zvednou zas ?

Když jednou s námi zahrají si ruce osudu

A z jeho činů násilných vždy škoda stihne nás,

Pak vězme, že hvězd na nebi je bezpočtu,

však zatmění že luně jen a slunci bere jas.

Nuž protivenství neboj se, jež přinese ti sudba,

Vždy jindy zase potěšil ses ze dnů plných krás…“

Ze starého arabského vyprávění Šeherezády

Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI

Obrazek

 ,,Přečetli jste si několik moudrých básnických vložek,

které jsou pravdivá již mnoha staletí."    

 

 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Klášterní životní moudrosti

,,V každodenním životě nás často stresují nepředvídané termíny. V klášteře jsou dny naproti tomu jasně strukturovány a několik klášterních rituálů bychom si mohli od mnichů a jeptišek „vypůjčit“, abychom byli více v pohodě."

Výsledek obrázku pro v posteli

Ponořte se do svého nitra

,,Jak jeptišky, tak mniši začínají ráno modlitbou. My tak činit nemusíme, ale měli bychom začíná ráno o čtvrt hodiny dříve. Klidně ležte v posteli, ale bez spěchu rozmýšlejte, co je pro vás v nadcházející den obzvlášť důležité. Roztřiďte si myšlenky a ptejte se, co se musí bezpodmínečně vyřídit a co lze odsunout na druhý den. Podle tohoto plánu zabráníte pozdější hektické práci a večer budete mít dobrý pocit, jak jste všechno zvládli."

Výsledek obrázku pro jíme

Půl hodiny na vydechnutí

,,Dopřejte si polední pauzu tak, jak je to v klášterech obvyklé. Pokuste si zajistit pro sebe alespoň třicet minut. V klidu se najezte, ale neprobírejte při tom pracovní záležitosti. Zbude-li vám trochu času, posaďte se mimo pracoviště někde venku a užívejte si tuto chvíli bez stresu."

Výsledek obrázku pro žehlíme

Vykonávejte jen jednu činnost

,,Žehlíte a při tom telefonujete? Jíte před televizorem, čtete e-maily a přitom se bavíte s kolegyní? Omyl je, když se domníváte, že všechno dokážete stihnout. Naopak, přináší vám to více stresu. Věnujte se, jak to dělají jeptišky či mniši, pouze jedné činnosti, ale zato s maximální pozorností. Budete-li vykonávat pouze jednu činnost, nebude váš mozek zbytečně stresován a zatěžován."

Výsledek obrázku pro spíme

Večer se rozlučte s dnem

,,Dopřejte si několik minut pouze pro sebe a uvědomte si i maličkosti, které vás potěšily, pochvalte se za práci, kterou jste zvládli dobře. Toto vědomí, že den vám přinesl i okamžiky pohody, spokojenost s tím, že jste vykonali to, co jste si předsevzali, vám zajistí klidný spánek."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO