Jdi na obsah Jdi na menu
 


ANDĚLÉ ku pomoci - Jednoduché spojení - ANDĚL STRÁŽNÝ

22. 1. 2007

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

,,Andělé jsou energetické bytosti světla a lásky, které jsou připraveny…“

,,ANDĚLÉ ku pomoci“

Obrazek

 ,,Andělé jsou energetické bytosti světla a lásky, které jsou připraveny nám na požádání velmi účinně pomáhat v běžném denním životě - při zkouškách ve škole, lepším zapamatování si učiva, při vytváření shod náhod vedoucích k životně důležitým setkáním nebo k ochraně před neštěstím, při komunikaci, navazování kontaktů s blízkými zemřelými, při léčení, relaxaci i ochraně před všemi negativními vlivy.“ 

 

 ,,Od té doby, co jsem tento neviditelný svět přijala a uvěřila, že andělé skutečně existují, změnil se dost výrazně můj život. Cítím jejich energii na každém kroku, pomáhají mi úplně ve všem. Andělé jsou velice láskyplné a hravé bytosti, které jsou rády, když se to lidé o nich dozví. Mnoho lidí na ně nevěří a raději si všechno udělají sami. Někteří je zase nechtějí zatěžovat svými starostmi, a proto se na ně raději neobracejí. Jsou to však bytosti stejně reálné jako lidé, jen mají pouze energetická těla a pomáhají nám velmi rádi.“

 

,,Jejich možnosti jsou velmi rozsáhlé pokud pomáhají člověku, který s nimi má vytvořeno energetické spojení. Toto spojení je možné vytvořit různým způsobem. Pomocí modliteb nebo obrázků vyzařujících andělskou energii můžeme navázat velmi účinné spojení, které se projeví většinou v pozitivních shodách náhod.“

Velmi účinnou modlitbou, která oslovuje anděly života jsou následující slova :

 ,,Ať jsem šťastný,

 ať jsem moudrý,

 je mi dobře na světě.

 Na co sáhnu se mi daří,

 ať mi láska rozkvete."

,,Ať mám zdraví,

 ať mám sílu,

 věčné mládí v radosti.

 Přátele mám kolem sebe,

 ať je to tak,

 já to chci.“

 

Nzapomeňte na :

,,Poděkování s Vašim plným jménem !"

 

 ,,Působí jako velmi silná mantra spojená s pozitivními afirmacemi. Je možné si ji odříkávat nebo zpívat co nejupřímněji v duchu nebo nahlas. Její slova naplňují životní energií celé tělo a andělé vedou člověka ke změnám v životě, které mu umožní být vším, co vyjadřují slova této modlitby. Tato slova přivádí člověka na cestu poznání lásky, zdraví, pěkných vztahů, pocitů materiální hojnosti i radosti v životě.“

 

,,Zpívejte si ji co nejčastěji a brzy začnete pozorovat velké změny v životě. Nemusíte mi to věřit. Nejlepší je vlastní zkušenost. Udělejte to, a uvidíte !"

,,Tuto modlitbu předávám s přáním nejčistšího srdce." Ludmilka

 --------------------------------------------------------------------------------

 ,,Spojení jednoduchým způsobem" 

Obrazek

,,Spojení je však možné navázat i mnohem jednodušším způsobem - prostě stačí začít věřit, že nic není náhoda a vše, co se děje, má svůj smysl. V každé negativní situaci je vždy něco pozitivního. Kdyby nic jiného, tak ponaučení. Touto jednoduchou změnou postoje k životu se člověk pomalu začne otevírat neviditelnému energetickému světu a ten se postupně přihlásí sám, pokud si to člověk bude přát a bude hledat vnitřní smysl ve všech životních situacích.“

,,Nejúčinnější kontakt s anděly je však možné získat prostřednictvím člověka, který již s nimi spojení vytvořeno má."

,,V biopoli takového člověka je velké množství andělské energie, která má schopnost přitahovat k sobě anděly a vytvářet komunikační most. Tato energie má schopnost přenést se do biopole jiného člověka, je však třeba udělat to vědomě a s touhou pomoci druhému získat schopnosti blízkého energetického spojení s anděly. Člověk, který tuto energii přijímá, má pak možnost naladit se na andělskou pomoc kdykoliv potřebuje. Většinou se to projevuje zesílenou intuicí, někteří lidé jsou však schopni vnímat i andělská energetická těla. Andělé pak takovému člověku pomáhají velmi účinně při všem, o co požádá."

 

,,Svou pomoc však andělé nikdy nevnucují, pokud chce být člověk sám, odejdou a vrátí se, až na zavolání.“ Ludmilka

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,ANDĚL STRÁŽNÝ !"

Obrazek

 

,,Intuice nás vede a ochraňuje. Inspiruje nás. Přináší nám prožitky duchovního významu. Někdy k nám hovoří jako vnitřní hlas, jindy v nás vzbuzuje určité pocity či touhy. Občas nás nutí k jistým krokům, aniž bychom věděli, proč je máme podniknout. je jednou s tváří našeho vyššího já. Intuice plní všechny funkce, jež bychom mohli očekávat od anděla strážného, protože uvnitř každého z nás takovýto anděl je ! Přebývá v místě, kde se část naší nadvědomé mysli stává univerzální myslí. Je to část našeho já, která nezapoměla na naší jednotu z Bohem a není od něho oddělena. Anděl strážný nemá svojí svobodnou vůli, ale vždy jedná v souladu s vůli Boha. Akce naší intuice nejsou reakcemi naší svobodné vůle. Jsou spontanními reakcemi našeho anděla strážného.  Tuto část našeho já můžeme rovněž označit za naše vyšší já. Během dne, kdy jsme probuzeni, s našim andělem strážným komunikujeme prostřednictvím intuice. V noci, když spíme, jsme s ním v přímém kontaktu. Během spánku se stáváme čistou intuicí. V tomto stavu vědomí se nám zdají sny, jež jsou channelem našeho vyššího já."

 

 ,,Vaši andělé strážní chtějí, abyste právě teď věděli, jak velice vás milují. Láska vašich andělů je naprosto bezpodmínečná a všezahrnující“.

 ,,Nejste sami ! Jsme tady ! Nikdy jsme tě neopustili a nikdy tě ani opustit nemůžeme.“ 

,,Vaši strážní andělé říkají, že si zasloužíte jejich pomoc a pozornost. Nic, co jste si kdy mysleli, co jste říkali nebo co jste dělali, vás nemůže odloučit od vašich božských pomocníků. Nikdy vás nesoudí ani neopouštějí kvůli chybám, které děláte. Andělé jsou zde jednoduše proto, aby vám poskytli oporu v procesu duchovního růstu a podporují vás, abyste zase vy mohli pomáhat druhým.“

 

 ,,A tak prosím, nezapomínejte na svého Anděla strážného, že je neustále s Vámi !"   Ludmilka

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ