Jdi na obsah Jdi na menu
 


ANDĚLSKÁ MEDITACE a MÁM ANDĚLSKÝ SEN

13. 11. 2008

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Ať vás zavedou Andělé této meditace do klidu a pohody k načerpání nové energie."

Zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=K93aPRE5-jo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,MÁM  ANDĚLSKÝ  SEN"

http://www.duchovnipomoc.estranky.cz/img/picture/921/dagmary.gif

Mám andělský sen, že jednoho dne pozemské národy povstanou a budou skutečně žít podle svého kréda: ‚Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni.

Mám andělský sen, že jednoho dne na planetě Zemi budou synové bývalých Andělů Nebes a synové bývalých Andělů Temnot schopni spolu zasednout u stolu lásky a bratrství.

Mám andělský sen, že jednoho dne i planeta Země, pouštní planeta, mořená horkem nespravedlnosti, otroctví a útisku, se změní na oázu svobody a spravedlnosti.

Mám andělský sen, že Moje děti Země budou jednoho dne žít na této planetě, kde nebudou posuzováni podle postavení, ale podle svého charakteru.

Mám andělský sen, že lidé ze začnou domlouvat ČESKÝM - JEDINÝM celoplanetárním jazykem a zahodí těch 7000 odlišných jazyků úmyslně sem strčených z mnoha jiných světů ještěry z pekel, aby se lidé nikdy nedomluvili.

Mám andělský sen, že lidé na této Zemi začnou používat ve svých životech svá DUCHOVNÍ SRDCE, kde mají Stvořitelovu nejvyšší pravdu, lásku, moudrost, dobro inteligenci a užitky z nich.

Mám andělský sen, že lidé začnou používat technologie jen k UŽITKU svému, planety Země a celého Stvoření, přestanou nesmyslně otročit na tom, co není potřeba a že se jednou pro vždy zbaví všech zbraní, které od ještěrů z pekel byly sem podstrčeny.

Mám andělský sen, že lidé zlikvidují všechna pekelná média, která jim ničí životy, manipulují je, dezinformují je a matou a neumožňují jim se dopracovat ke štěstí, zdraví, lásce, pravdě, moudrosti a k užitkům z nich.

Mám andělský sen, že lidé začnou vzhlížet k VÝCHODU namísto k ZÁPADU, tj. k PŘIBÝVÁNÍ SVĚTLA – lásky a pravdy a tedy k cestě VZESTUPU DO NEBES.

Mám andělský sen, že lidé si budou denno denně spolu zpívat v radosti, štěstí a zdraví a pracovat pro společnost jen minimum času, stejně, jako žijí Andělé v Nebesích. V roce 2009 jsou tomu odpovídající jen 4 hodiny denně a zanedlouho lze jen 2 hodiny denně – vše po náležitých změnách pekelného vysávacího systému v systém nebeský.

Mám andělský sen, že loutkolidstvo na planetě Zemi povstane z okovů dálkového ovládání Sil temna, přestane nesmyslně otročit na hmotě, kterou má za boha, a uchopí svůj život do svých rukou ČISTOU LÁSKOU STVOŘITELE PRVOTNÍHO.

Mám andělský sen, že lidstvo odhodí jařmo prokletí negativního stavu, zanechá jednou provždy loutkování dle taktovky ještěrů z Temnot, a spojí se do VELKÉ NEBESKÉ RODINY ANDĚLSKÝCH SVĚTŮ V ČISTÉ LÁSCE tak, jak to bylo od nepaměti z dob stvoření STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH !

Mám andělský sen, že toto lidstvo vzlétne volné k Nebesům, a zkušenost svou se světem otroctví a klamu si ponechá proto, aby již nikdy nepodlehlo svodu a pokušení Sil temna a jeho negativního stavu.

Tento andělský sen vidím v úžasných jasných barvách, coby budoucnost lidí na planetě Zemi, kterou volí si oni v pochopení, že jedině ČISTÁ LÁSKA V SRDCI JE TÍM VYSVOBOZENÍM !

Není síla, která by ten andělský sen zastavila, neboť
SVĚTLO VÍTĚZÍ A JE ZDROJEM ŽIVOTA, který nám neustále daruje STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH, EÓNY VĚKŮ VŠUDE A VE VŠEM, ABSOLUTNÍ LÁSKA, PRAVDA, INTELIGENCE A DOBROTA.

Předal vám všem lidem – ,,PÁN JEŽÍŠ KRISTUS.“


Sdělení 2870        Přijal Ivo A. Benda        19.9.2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO