Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak potkat ANDĚLA - ANDĚLÉ ze Sušice - Pomohl mi ANDĚL

4. 11. 2012

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

http://i.mynicespace.com/1116/111686.gif

Jak potkat Anděla

,,Andělé se vyskytují v židovském, křesťanském i islámském náboženství. Vždy jako nadpřirozené bytosti, které zprostředkovávají styk mezi Bohem a lidmi."

,,Když někdo říká, že komunikuje s Anděly, leckdo si o něm myslí, že nemá úplně zdravý rozum. Přesto si ale Jiří Smrček stojí za svým a tvrdí, že již v Bibli je psáno, že každý máme svého Anděla strážného. A to nás opravňuje ke komunikaci s Anděly. Navíc tvrdí, že Andělé jsou přístupni každému - stačí se na svého Anděla jen obrátit."

,,Zastáváte tedy názor, že Andělé mohou zasahovat do našeho osudu?"

,,Ano, ale musíme je o to požádat. Člověk má svobodnou vůli, takže Andělé nemohou bez našeho myšlenkového souhlasu zasahovat do našeho bytí. Jinak bychom svobodnou vůli rozhodovat o našem osudu ztratili."

,,Takže strážného Anděla má každý?"

,,To bezesporu ano. Chrání nás a vede po určené cestě. Když ale hovoříme o těchto věcech, musíme zároveň připustit, že existuje reinkarnace a že si mezi dvěma životy, v období tzv. mezibytí, naplánujeme svou cestu ještě před tím, než příjdeme na tuto planetu. Tato naprogramována cesta je známa našemu Vyššímu Já a i strážnému Andělovi. Člověk, ale pochopitelně chápe - je ovlivněn datem narození, jménem, hvězdami. Právě tyto faktory nás ale směřují do cíle, zpět k prameni. Abychom se k němu dostali. Bůh nám přiřadil Anděla strážného. Lidé to sice neradi slyší, ale když je to nutné pro náš další vývoj, Anděl nás posílá i do nepříjemných situací."

,,Máte tím na mysli nějaké zkoušky?"

,,Často se setkáváme z lidmi, kteří do sebe vstřebávají mnoho racionálního, ale zapomínají na to, že všechno, co víme, bychom měli zabudovat do vlastního života. Když tomu tak není, racionální informace člověka zmýlí. Ví, jak by to měl dělat, ale nedělá to. Chybějí mu prožité zkušenosti. Na duchovních úrovních nás nikdy nebudou hodnotit za to, co víme, ale za to, co jsme prožili."

,,Proč se vlastně dostáváme do těžkostí?"

,,Jednak lidé nižší spirituální úrovně stavějí překážky ostatním, ale i proto, že člověk se na Boha obrátí jen tehdy, když je na dně, když má velký problém. Těžkosti nutí k pokoře. To znamená, že tímto způsobem obrušujeme svou pýchu."

,,Tvrdí se, že vedle Andělů existují i negatívní bytosti. Co si o tom myslíte?"

,,I církev připouští exorcismus. Zlo je tu proto, abychom dokázali odlišit, co je dobré a co špatné. Všechno musí být v rovnováze. Z mnoha stran slyšíme, hlavně od mystiků, že se nyní vě věku Vodnáře, bude dařit jen probuzeným lidem. Nechci přetvářet názory jiných lidí, ale když tak nad tím přemýšlím - pokud nás Bůh stvořil, musíme být pro něho všichni stejně cenní. Skutečně záleží jen na tom, co si potřebujeme jen v tomto životě vyzkoušet."

,,Vraťme se ale zpět k Andělům. Podle toho, co jste dopusud řekl, se s nimi může v podstatě naučit komunikovat kdokoli?"

,,Ano a nepotřebuje k tomu žádnou přípravu. Světelné bytosti, znající naše ,,programy", jsou tady a jejich úlohou je pomáhat nám, abychom se zdokonalovali. Je ale potřeba vědět, že nemají možnost zasáhnout, ani stát za našimi zády. Pokud to my nechceme, memohou číst naše myšlenky. Člověk nemá jinou možnost jak se nakontaktovat na jiné světy, než prostřednictvím svých smyslů. Anděly můžeme vidět, slyšet, cítit. Nepotřebujeme k tomu žádné povolení. Funguje to asi tak, že když se já obrátím na duchovno směrem nahoru, duchovno se obrátí ke mně směrem dolů. Dojde k obousměrnému toku energie. Jsou to jednoduché postupy a mnozí lidé je právě pro tuto jednoduchost podceňují."

,,K čemu je dobrá komunikace s Anděly?"

,,Abychom našli svou cestu. Odklon z cesty znamená obrovský tlak na osobnost, projeví se to ve formě chorob - protože člověk jde vlastně proti sobě. Komunikace s Andělskými bytostmi nám pomůže se v tomto orientovat. V žádném případě za nás ale nebudou rozhodovat."

,,Děkujeme za rozhovor."

Týdeník Spirit

 

,,Se vším, co jsem zde vypsala, souhlasím. Já sama také komunikuji s Anděly. Proto jsem zde tento článek vložila, aby jste i VY sami se dokázali zkontaktovat se svými strážnými Anděly, a mohli tak prožívat svůj plnohodnotný život."

,,Ale POZOR - hlavně nejprve musíte nebo-li by jste měli v Anděly věřit, protože jen tak Vás vyslyší. S velkou radostí se s Vámi spojí a povedou Vás s lehčím životním břemenem běžnými dny. VĚŘTE, že tomu tak je!" Ludmilka

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Vrch Stráž nad Sušicí je silným energetickým centrem. Vznik zdejší kaple Anděla Strážce je obrazem krajové zbožnosti a obestřen pověstmi. Nejznámější připomíná příběh dětí, sbírajících lesní plody. U vývratů se odloučil důvěřivý chlapec, který zatoužil po lesních jahodách. Sotva pronikl hlouběji do tehdy hlubokého lesa, přepadly ho mučivé obavy. Vtom spatřil hada, který se ovinul kolem jeho nohy. Vztekle zasyčel a chlapec se nemohl ani pohnout. Byl to zvláštní had, nebyl plachý a měl nezvyklou barvu. Když se zdálo, že dítě svůj boj prohraje, ucítilo v zádech pronikavý pohled. Skláněl se k němu velký anděl, kterému na alabastrové tváři zářil úsměv. Hadí sevření povolilo, plaz byl mrtev. Když chtěl chlapec andělovi poděkovat, zjistil, že zlatavá bytost zmizela. A zmizelo i hadí tělo. Nad ničím už nepřemýšlel a rozběhl se k domovu, kde vše převyprávěl rodičům.
Zbožní rodiče uvěřili a nechali postavit děkovnou kapli, byla zasvěcena nebeskému zachránci. Z ezoterického hlediska jde o jasnou symboliku. Dítě zobrazuje smrtelného tvora. Je napadeno hadem (symbolem nekultivované energie v zárodku). Had chlapce ovine a chystá se ho zabít (oprostit od smrtelnosti), přesně podle pravidel alchymistického „Velkého díla“. Zasahuje anděl (představitel víry).
Současná kaple Anděla Strážce je raně barokní stavbou z let 1682 – 1683, v roce 1882 byla přestavěna v pseudorománském stylu. Další úpravy proběhly ve třicátých letech minulého století. Každoročně ožívá o slavné sušické pouti. Vrch Stráž je doslova nabit pozitivní energií. Lidé to podvědomě cítí a řada z nich na vrch vystoupá jako po nebeském žebříku. Anděla zachránce tu ale nikdo další už nespatřil…

----------------------------------------------------------------------------------------------

... Pomohl mi Anděl - Pomohl mi Anděl ...

Karty - Andělské poselství na každý den

 ,,Měla jsem velké zdravotní potíže, čekala mě operace, která vůbec nebyla jednoduchá. Dost jsem se bála a noc před operací jsem nemohla usnout, v duchu jsem pořád myslela na to, co bude dál, jestli to přežiji. Nevím, jestli se mi to jen zdálo, nebo to bylo v polospánku, ale uviděla jsem v pokoji najednou stát bíle ozářenou postavu. Nedokážu si ale přesně vybavit tvář a další detaily, jen obrys postavy a hlas. Ten zněl naprosto jasně, poznala bych ho, kdyby se ozval znovu. Byl uklidňující, jako by hladil. Říkal mi, že nemám k obavám důvod, vše dopadne dobře, ať se dobře vyspím, abych načerpala sílu. Potom mě až ráno budila sestra, smála se, že spím jako dřevorubec, nic mě nevyruší. Už jsem necítila strach ani nervozitu, byla jsem klidná. Anděl, alespoň jsem přesvědčena, že to Anděl byl, měl pravdu. Už chodím jen na nutné kontroly a cítím se dobře - jsem zdravá. Doufám, jestli ho budu opět potřebovat, že mě nenechá na holičkách a zase příjde."

Milena K., Olomouc

SPIRIT

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO