Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jména ANDĚLŮ od písmene A a jak vám mohou pomoci

9. 9. 2009

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

Obrazek

,,Jména ANDĚLŮ od písmene ,,A"

a jak vám mohou pomoci"

 

 Obrazek

   ,,Andělská jména, údaje o Andělích, skupinách Andělů, Andělských chórech a další."

,,Existuje tisíc krát tisíc a deset tisíc krát deset tisíc nebeských bytostí."

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

,,Vypsala jsem zde o Andělích informace i s jejich jmény, aby jste sami mohli svého Anděla, kterého potřebujete v dané situaci ve které se právě nacházíte, vybrat s čistým srdcem a zavolat jej a spolupracovat s ním !"

,,Je velmi důležité si, ale uvědomit, že vzájemná souhra mezi vámi a Andělem musí být čistá a vedená přes srdce."

,,Nezapomeňte Anděla pozdravit, poprosit jej o splnění vašeho přání a pak poděkovat, a rozloučit se s ním s láskou !"

,,Ale vždy spolupracujte jen s jedním Andělem, kterého jste si vybrali, a až po určitém čase si vyberte dalšího."

,,Můžete tak dojít k mnohým kladným změnám ve Vašem životě a to Vám přeji z celého srdce." Ludmilka

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 Andělé a jejich jména na ,,A"

Aajoel - Anděl radosti (67.anděl ze 72 andělů božích)

Aaneval - Anděl radosti a blaženosti.

Vyjevuje božství ! (63.anděl ze 72 andělů božích)

Aaslajoh -Anděl boží spravedlnosti. Soudce boží !

( 47.anděl ze 72 andělů božích ).

Abagrion - Formuluje ochrany proti nežádoucím vlivům.

Abbetira - Pomáhá člověku zaopatřit se na zemi, přispívá k materiálnímu blahobytu !

Abdiciel - Anděl, který ovládá 12.dům z 28 domů Měsíce. Anděl štěstí !

Abilael - Anděl věčného života !

Abinael - Anděl ovládající 24.dům z 28 domů Měsíce. Anděl světla a stínu.

Abranudšiah - Anděl ve službách Krista !

Abusis - Pomáhá těm, kdo hledají pravdu !

Abuzaha - ( Bývá psán také Abuzohar ). Anděl, který působí v pondělí. Anděl vnímavosti a života.

  Adad - Anděl ovocných stromů a plodů.

 Adae - Strážce dětské lásky, mateřské a otcovské lásky a rodiny !

Adanael - Anděl poslušnosti !

Adiel - Jeden ze 72 andělů oblasti Merkuru. Vyučuje oběma božím ctnostem : spravedlnosti a milosrdenství. Je zprostředkovatelem míru ! Kromě toho zná tajné poklady, které jsou skryty pod zemským povrchem. Je mu přiřazen  žalm 25., verš 6. : ,,Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, kteráž jsou od věků." Je také andělem, který vládne 25. z 28 měsíčních domů.

Adonael - Sedmý anděl ,,Nádherné sedmy" z Šalamounova testamentu.

Adoniel - Nebeský pomocník v nouzi, proti bolestem hlavy, strachu před zkouškami a migréně!

Adonaios - Jedno z ARCHANDĚLSKÝCH jmen ,,Nádherné sedmy", popsán Origenem.

 Adoyahel - 9. anděl trůnů v 6. a 7. knize Mojžíšově.

Aduachiel - Vysoká andělská bytost sféry Jupitera, jemuž je přiřazeno znamení zvěrokruhu STŘELEC. Střeží, chrání a řídí prazákonnost rovnováhy a sdpravedlnosti.

Advachiel - Anděl měsíce listopadu. Jeho barvami jsou červená a fialová. Je také andělským vůdcem znamení zvěrokruhu STŘELCE. Barva : modrá.

Afimo - Anděl fyziky a chemie.

Afolono - Pomáhá člověku na jeho cestě všemi oblastmi vědění k osvícení !

Afrei - Anděl vysoké magie lásky a zázraků !

Afriel - Anděl, který chrání kojence, batolata, lidi a zvířata !

Afryca - Anděl-skřítek, který odhaluje skryté poklady přírody ( léčivé rostliny, zlaté žíly, vodní zdroje, drahokamy apod.) Patří k andělům říše přírody.

Aftiel - Anděl dvojího světla !

Agiel - Anděl, který je považován za Saturnovou inteligenci.

Aglasis - Všechno, co má něco společného s člověkem, zvířetem a mlékem, náleží do oblasti úkolů tohoto anděla !

Ahahbon - Vyučuje různým stavům vědomí a odpovídajícím cvičením !

Achaiah - Jeden ze 72 andělů oblasti Merkuru. Učí odstraňování překážek všeho druhu, přeměňování nepřátelství v přátelství a čtení osudu celých skupin lidí v kronice Akáši. Je mu přiřazen žalm 103., 8. verš : ,,Litostivý a milostný jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství." Náleží k andělskému chóru serafim ( 5. hierarchie boží ). Posílá dobro a schopnost zprostředkování. Napomáhá  ke schopnosti dobře a smysluplně zacházet s přírodou a zachovat ji !

Achar - Anděl zimy.

Achila - Víla z říše přírodních bytostí. Prozrazuje tajemství, jak se učinit neviditelným a ochraňuje. Náleží k andělům přírody.

Achusaton - 11. trůnní anděl v 5. a 7. knize Mojžíšově.

Ailoaios - Jedno ze jmen ARCHANDĚLÚ ,,Nádherné sedmy," popsaných Origenem.

Aiones - Řečtí duchové času světa. Jsou gnostickou skupinou 30 duchovních bytostí, které tvoří nebeskou říši dokonalosti. Jejím ochráncem pořádku je Horos. Člení se na osmero, desatero a dvanáctero.

Airwee - Pokročilí andělé říše vzduchu. Dohlížejí na atmosféru a počasí.

Akahimo - Učí praktickým, ovšem vysokým spiritualním pravdám !

Akaiah - Anděl dlouhého utrpení ( 7 anděl ze 72 andělů božích ).

Akanejonaho - Učí vědění oduševnění !

Akanittha-déva - Nebeská bytost ,,čirých plání" (sukhávatí) v buddhismu. Jsou to bytosti pátého nebe, nebeské bytosti jemných světů. Působí v této sféře dál. Bývají označovány jako ,,mocnosti" nebo ,,nejvyšší."

Akatriel - Anděl modlitby a božího chvalozpěvu, přiřazený živlu vzduchu.

Akirgi - Zná všechna tajemství, která jsou spojena se zpracováním papírů, textilu, kožešin. Může být přivolán v obchodních záležitostech a přináší úspěch !

Akrasiel - Anděl mystérií !Anděl, který podléhá Razielovi.

Akriel - Anděl pokroku !

Al nebo El (hebr.) ,,Bůh. Znamená také : ,,mocný, vznešený, velký." Plurál ,,elohim." Mnozí andělé končí na ,,el," což znamená žijící v Bohu."

Aladiah - Jeden ze 72 andělů oblasti Merkuru. Učí zákonům harmonie a disharmonie, mystické anatomie a jak se člověk může chránit před disharmonií. Ovládá zákony a formuluje používání chemie a alchymie. Je mu přiřazen žalm 33., verš 22 : ,,Budiž milosrdenství tvé nad námi, Hospodine, jakož naději máme v tobě."

Alagill - Napomáhá k pronikavému úspěchu v povolání. Anděl dobré, intuitivní síly !

Alam, Agum, Albadi, Aogum, Acolom, Achadiel, Adimil, Aser - Skupina andělů sféry Venuše, kteří mají za úkol podněcovat božské myšlenky. Přísluší jim výtvory v umění, kráse a hudbě, jakož i dozor nad veškerými talenty. Jejich úkolem je pomáhání při uskutečňování boží harmonie na zemi - podle božího příkazu.

Aldaih - Anděl, který je nápomocný !

Aleph - Anděl abecedy, vždy vlastní křídla.

Algebol - Je strážcem ceremoniálů, rituálů kultovních jednání a zvyků !

Aljochin - Anděl hostie !

Aloha van Daath - Strážce neviditelného, skrytého, nejvyšší anděl kabaly, který je přiřazen neviditelné říši Daat.

Alosom - Ochraňuje tajemství mlčení !

Alpaso - Je ochráncem potlačeného, chudých a všech lidí, kterým je nějakým způsobem činěno bezpráví. Také ochraňuje lidi, kteří podlehli nějaké náruživosti ( drogy, alkohol ...).

Altono - Rozhoduje o právu a neprávu z hlediska božího pohledu !

Aluph - Ochraňuje, řídí a ovládá oheň na zemi.

Amabael - Anděl zimy a chladného větru.

Amabiel - Anděl sféry Marsu, přiřazeny dnu úterý. Oblastí jeho úkolů je lidská sexualita !

Amagestol - Je ochráncem všech, kdo se opět setkali z lásky. Zná vyšší i nízké zákony lásky - od partnerských vztahů až ke kosmické lásce !

Amahrspand Irán - Skupina 5 světelných bytostí z 5 jasných živlů (vzduch, vítr, oheň, voda, světlo). Jsou posíláni z příkazu dobrého Boha !

Amaliel - Anděl srdce. Pomáhá ke spojení se svými silami srdce a citu, uvěřit v tyto síly a v život v nich.

Amalomi - Kvalita času v tomto případě znamená, přivést věci do pořádku pomocí umění řeči. Amalomi je učitelem této kvality času.

Amami - Pomáhá najít správné vědomosti ve správnou dobu v knihách a spisech !

Amarzom - 4. anděl trůnů v 6. a 7. knize Mojžíšově.

Amatiel - Anděl poznání. Andělský strážce jara.

Amazone - Elohea, která střeží pramen modrého paprsku a vysílá ho. Působí s elohim Herkulem, archandělem Michaelem a Lady Faith. Má k dispozici křišťálově modrý paprsek  boží vůle, osvobození, síly, vedení a ochrany ( patří k učení sedmi paprsků ).

Ambriel - Anděl ochrany a měsíce května. Jeho barvy : růžová/oranžová. Chrání před negativními vlivy a pomáhá při obraně před zlými silami. Chrání veškeré vědění země. Vůdčí anděl pro znamení zvěrokruhu Blíženců. Je vysokou andělskou bytostí sféry Jupitera. Opatruje, řídí a ochraňuje všechno, co je spojeno s intelektem, věděním a duchovním růstem.

Amenlee - Skupiny andělů, kteří mají postavení andělů strážných. Působí v řadách andělů Ducha Svatého. Jejich úkolem je věnovat se nepolepšitelným duším a neobvyklým způsobem je přivádět zpět na boží stezku ! Mohou být přivoláni v nouzi, zoufalství a při obavách o nějakého člověka, který se dostal na scestí.

Ameretat - Andělská bytost z Iránu. Patří k ,,nesmrtelným uzdravujícím." ARCHANDĚL neumírání, nesmrtelnosti a života. Anděl strážný světa rostlin, jehož jedlé rostliny umožňují věčný život. Je mu zasvěcen pátý měsíc.

Ameša - Skupina ŽENSKÝCH ARCHANDĚLÚ duchovních bytostí, které působí po pravici Ahury Mazdy, iránského ARCHANDĚLA. Ztělesňují božské vlastnosti. Bývají také nazývány nesmrtelnými uzdravujícími." Každá bojuje s jedním ze sedmi arcidémonů.

Ameša Spentaové - Iránská skupina andělů, srovnatelná se sedmi archanděly. Ženské po pravici, mužské po levici, pějí na nebesích chválozpěvy na Ahuru Mazdu ! Bývají nazýváni ,,nesmrtelnými uzdravujícími." Bojují s arcidémony.

Ametyst Archai -  Ženská andělská síla fialového záření. Působí s ARCHANDĚLEM CADKIELEM na fialovém paprsku změny a transformace, rozvíjení intuice,očištění, osvobození. Náleží k učení sedmi paprsků.

Amfri - Nejmladší anděl říše ohně, jenž člověka inspiruje na jeho cestě k osvícení. Zažehuje oheň duševní lásky !

 Amia - Kontroluje krystalizaci na zemi. Střeží křišťály, drahokamy a polodrahokamy.

Amitiel - Anděl pravdomluvnosti !

Ammixiel - Andělský vůdce znamením zvěrokruhu Ryb. Barva : Purpurová.

Amnediel - Anděl pravdy !

Amnikiel - Anděl přizpůsobení !

Amon - Smířuje spory mezi lidmi !

Amor - Anděl lásky. Činí mu velkou radost poletovat po nocích ulicemi a lidskými obydlími a vystřelovat šípy lásky. Neplatí pro něj ani přísahy věrnosti ani manželské smlouvy. Míchá stále znovu a nově karty lásky. Nedrží se pozemských zákonů, nýbrž božských. Láska je volná energie. Tak je mnoho setkání naplánováno boží prozřetelností, protože se jedná o osudová spojení. Každý člověk dostane novou šanci.

Amora - Mocná andělská bytost bezpodminečné lásky !

Ampholion - Vyučuje anatomii.

Amser - Vysoká andělská bytost sluneční sféry. Oživuje hmotu magnetismem a elektřinou ne všech úrovních a ve všech sférách. Zná síly, a pokud je přivolán, vyučuje je !

Amzhere - Nechává roztát zatvrzelá lidská srdce. Anděl přízně !

Anadi - Pomáhá při uzdravování a obnovování rovnováhy harmonie a zdraví !

Anael - Jeden ze sedmi ARCHANDĚLÚ. Anděl milujících. Je přiřazen Venuši, totožný s ARCHANDĚLEM Chamuelem. Bývá také označován za génia Venušiny sféry, za anděla milosrdenství a lásky.

Anaelle - Anděl, jenž upravuje záležitosti mezi pokrevním příbuzenstvem ( rodinou ) a duševním příbuzenstvem. Anděl rodiny v užším a širším smyslu. Je často volán v těchto záležitostech !

Anahita - Anděl radosti z přírody, sounáležitosti s přírodou, anděl radosti !

Anamil - Vyrovnává dvě velké síly jin a jang, mužské a ženské, magnetické a elektrické. V této době spolupracují vzájemně obě síly v harmonii.

Ananchel - Anděl milosrdenství, také nazýván andělem půvabu. Náleží k legiím ARCHANDĚLA Chamuela.

Anauel - Anděl obchodních činností, podporuje, pomáhá, zprostředkovává a ochraňuje. Anděl jednání a obchodníků.

Andrachor - Anděl Velký léčitel, znalec vodní energie na všech úrovních !

Andreas - Anděl cesty a vzdělávání. Je také považován za anděla statečnosti. Dodává odvahu na osudových cestách !

Andromalius - Anděl, jež přináší okamžitě spět ukradené předměty. Vytváří rovnováhu a spravedlnost, chrání majetek.

Anduachiel - Anděl prozíravosti a důvěry.

Anemalon - Vede člověka cestou lásky a světla !

 Anefexeton - Mocná andělská bytost říše Daat (kabala). Jedna ze tří neviditelných posvátných tvůrčích sil.

Angela - Něžná, pečující andělská síla. Patří k legiím růžového záření ARCHANDĚLA Chamuela a archai Charity.

Angelica - Elohea, která spolu s Orionem ochraňuje a vysílá pramen růžového záření v jeho čistotě. Toto záření přísluší cestování z druhé strany času a prostoru, neomezenosti, čisté síle srdce, bezpodminečné lásce, důvěře a učení sedmi paprsků.

Anianuel - Jeden ze 72  andělů pásma Merkuru. Anděl lékařství. Poskytuje ochranu před nežádoucími vlivy. Je mu přiřazen žalm 11.:,,Služte Hospodinu v bázni, a veselte se s třesením."

Aniel - Jeden ze 72 andělů pásma Merkuru. Anděl umění. Zasvěcuje hledači pravdy do hluboké mystiky. Je mu pžiřazen žalm 80., verš.: 8,,Ó Bože zástupů ! Navrať nás a dej, ať nám svítí obličej tvůj. A spaseni budeme." Je také 37. andělem ze 72 andělů božích. Je světlem ctnosti, mravní čistoty.

Annuziail - Anděl oznamování, oznámení a hlášení. Předchází velká poselství a zážitky.

Anofiel - Anděl nedotknutelnosti boží.

Anoš - Iránský duch a světelná bytost vrchní nebeské třídy, kterou obklopují a velebí Mana ruber.

Anpiel - Strážce ptačích hejn a společné duše ptáků. Zjevuje se lidem také jako pták.

Antares - Anděl na světelných lodích 5. a 6. dimenze. Podporuje galaktického Mistra ( Aštara Šerana ) ve službách míru v celém vesmíru.

Anunnaku - Germánské označení skupiny duchovních bytostí, které ochraňují vodu života.

Anuon - Anděl na světelných lodích 7. a 8. dimenze. Patří k Siriovu koncilu světla.

Anydiel - Anděl práce !

Apkallu - Sedum duchovních bytostí, vybavených moudrostí a vysokou silou, které jsou přiřazeny babylónským městům.

Andělé apokalypsy - Poskytuji naději, sny a vize. Jejich poselství zní : ,,Vyhlédni přes horizont přítomnosti. Všechno bude dobré."

Apollo - Elohim druhého zlatožlutého paprsku moudrosti.

Apollon - Vysoce vyvinutá andělská bytost. Propůjčuje prorocké a léčitelské nadání.

Apollyon - Zná mystéria kovu. V této oblasti také pomáhá.

Apsary - ,,Obměňovatelky vody", duchovní bytosti, andělé, obývají nebesa jako pěvkyně a tanečnice. Jsou duchovními bytostmi nebeských radostí ( hinduismus ).

Aqui - Velmi vyspělé andělské skupiny, které se starají o říši zvířat. Připravují zvířata na vyšší vývojové stupně.

Arabim - Vyučuje praktickému využívání léčitelského umění.

Arael - Pátý anděl ,,Nádherné sedmy" z Šalamounova testamentu. Je také považován za anděla ptáků.

Aragor - Vysílá plamen očistění a vzkříšení.

Arakiel - Jeden z 200 andělů, popsaných Henochem, jenž sestoupil k lidem a prozradil jim tajemství nebes. Naučil lidi vykládat znamení země a chápat je. Rozpoznává a pojmenovává znamení země.

Arakuson - Je veleknězem moudrosti.

Aral - Anděl berly ( ohně ). Ochraňuje a střeží práci s posvátným principem berly. Anděl síly a boží síly.

Araqvael - Jiný způsob psaní pro Zerachiela, viz Zerachiel.

Arathron - Mocný strážce andělské říše, anděl sféry Saturnu, který hlídá všechno, co má něco společného se zákonnitostí a karmickým principem.

Arcan - Anděl pondělí a anděl vánků.

Archai - Prasíly. Duchové osobnosti, duchové času. Patří do nebeských hierarchií, jimž jsou přiřazena knížectví. V kabale patří k Venuši. Jsou to duchové lásky a harmonie. V učení sedmi paprsků jsou ženským doplňkem, který spolu s archanděly posílá, řídí, vede a střeží sedm božských záření.

Archonti - Tvůrčí andělská panstva Ildabaothova, andělé stvořitelé.

Arcturus - Elohim, který střeží a posílá pramen fialového paprsku. Dokonalost, transformace. Slouží s Mistry Saint Germain, Lady Portií, Quan Jinem a dalšími anděly fialového paprsku ( náleží k učení sedmi paprsků ).

Ardarel - Anděl božího ohně. Náleží k legiím archanděla Uriela.

Ardefiel - Anděl zrození a nového začátku.

Ardousius - Anděl zrození a výživy. Anděl mléčných proudů mateřské mléko, zvířecí mléko.

Aresut - Anděl sluneční sféry, pečuje o rovnováhu, v celém univerzu.

Argaro - Strážce a znalec všeho duchovního, náboženského - míst, relíkvií, postav...

Argilo - Kvalita času pod touto světelnou silou je příznivá pro plnění přání v oblasti mezilidských vztahů.

Argui - Znamená ,,Světlo". Je to duchovní bytost, anděl, která střeží horu Emio. Arhum Hii - Jeden ze strážců Polárky.

Ariel (hebr.) ,,Krb  boží", ,,Lev Boží". Je popisován jako anděl strážný nevinny a čistoty. V kabale je Ariel popisován jako anděl vody a v bajkách je Ariel duchem vzduchu. V Shakesperově komedii ,,Bouře" je představován jako vzdušný, šibalský duch. Dále je Ariel také jméno jednoho z Uranových měsíců. Je považován za anděla proroctví a snů, a spojení  s vyššími světelnými bytostmi a světy. Anděl, který povzbuzuje k setrvání ve světle, ať jsou časy jakkoli těžké a zkoušky jakkoli obtížné.

Ariot(h) - Je ochráncem všek rodiček na zemi.

Arisaka - Ukazuje jak je možné vyjádřit své myšlenky hudbou nebo zpěvem. Učitel hudby sfér.

Armait - Anděl dobra, moudrosti a čiré boží harmonie.

Armaiti - Íránská andělská bytost. Archanděl poslušného myšlení, posvátné pokory a zbožnosti. Náleží k ,,nesmrtelným uzdravovatelům" ( Ameša Spentaové ). Je ochranným duchem, resp. andělem strážným země. V Iránu je mu zasvěcen pátý den v měsíci a 12.měsíc roku.

Armaros - Anděl, který pomáhá při řešení prokletí.

Armefia - Posílá pomoc a podporu v situacích nespravedlnosti.

Armillee - Chrání před nakažlivými nemocemi.

Arúpaloka-déva - Jsou nebeské bytosti, které jsou v budhismu příslušné ,,netělesným světům."

Asaliah - Jeden ze 72 andělů zóny Merkuru. Anděl spojující lásky, přítomností a věčných zákonnitostí božího principu. Je mu přiřazen žalm 104., verš 24 : ,,Jak mnozí a velcí jsou skutkové tvoji, Hospodine ! Jakť všecky jsi moudře učinil ! Plná jest země bohatství tvého."

Ashimalieel - Anděl jemných energií, intuice. Pomáhá vnímat něžné zvuky božího vnuknutí.

Ashariel - Anděl, který ukazuje a zviditelňuje síly dobra a zla.

Asinel - Anděl blaženosti, na všech úrovních bytí. Patří k vyským andělským bytostem. Přináší štěstí každému člověku. Každého, kdo je s tímto andělem v kontaktu provází štěstí !

Aslotama - Vyzná se v síle klíčení a růstu.

Asmodel - Anděl lásky k bližnímu. Probouzí Boží lásku. Andělský vůdce znamením zvěrokruhu Býka. Barva : oranžová červeň. Vysoká andělská bytost sféry Jupitera, jíž je přiřazeno znamení zvěrokruhu Býk. Střeží, hlídá a řídí všechno, co má něco společného s kosmickou láskou všech stupňů.

Asoreg - Ovládá umění tvorby trvanlivých obrazů všeho druhu ( např. gravírování, malování, fotografování, vyšívání ).

Aspadit - Přináší štěstí v podnikání. Kvalita času této světelné síly znamená šťastnou dobu.

Asradiel - Pomáhá uzemňovat se v nejistých dobách změn. Anděl ukotvení, příchodů a zpětné vazby.

Astafaios - Jeden z ,,Nádherné sedmy. Jméno archanděla, popsáno Origenem.

Astolitu - Je strážcem mnoha magických klíčů a mystérií.

Astrea - Elohae bílého záření, obnovení. (Andělská síla učení sedmi paprsků ).

Astriel - ,,Boží věrnost". Vybízí a povzbuzuje k věrnosti božímu světlu a božím ctnostem. Anděl věrnosti.

Asturel - Anděl soucitu a milosrdenství. Posílá boží milosrdenství a pomáhá s pomocí svého láskyplného a příjemného světla snáze snášet osud.

Aša - mužský anděl, který má na starosti pravdu, zastupuje spravedlnost, nevinnost, svátost, kosmický zákon a řád ( anděl v zoroastrismu ).

Aša vahišta - Andělská bytost Íránu. Anděl pravdy a spravedlnosti, duch - strážce ohně. Náleží ke skupině ,,nesmrtelných uzdravujících"  Ameša Spentaové. Je mu zasvěcen druhý měsíc v roce. Bojuje s ženským arcidémonem Drug (lží).

Aši - Ženský anděl požehnání. Přináší dobro - anděl v zoroatrismu.

Aštiel - Anděl přehledného plánování.

Ataliel - Anděl, který ovládá 15 dům z 28 měsíčních domů.

Atappa-déva - Nebeská bytost ,,čistých plání ( sukhávatí ) v buddhismu. Jsou to bytosti pátého, čistého nebeského světa. Nebeské bytosti světů jemných bytostí. Působí v této sféře.

Atherom - Posílá štěstí a úspěch do všech oblastí vědění a podoruje intelektuální práci.

Atiel - Jeden ze zářících nebeských velkoknížat, kteří vládnou s archanděly. Jeho jméno je plné síly božství ( JHVH ). Andělský kníže boží neúprosnosti ( kabala ).

Attaris - Anděl zimy. Anděl ledu a sněhu. Ztělesňuje síly tuhosti a tvrdnutí.

Aumakua - Anděl strážný ( strážný duch ) z Havaje. Ochraňuje Havajce před nebezpečím a vítá. Chrání a hlídá duše v noci.

Aurel - ,,Stvořen ze zlata". Zlatý, krásný anděl světla.

Auretiel - Pomáhá při léčení. Anděl regenerace, náleží k légiím archanděla Rafaela a panny Marie.

Auriel - Jiný způsob psaní jména Uriel. Náleží k ,,nádherné sedmičce" velikých archandělů, kteří posílají boží světlo.

Aurora - Hvězda lásky. Anděl, který posílá láskyplné boží světlo.

Auroriel - Anděl třpytícího se barevného záblesku.

Ausiel - Anděl, který je přiřazen znamení Vodnáře. Anděl štěstí a naděje.

Ave - Anděl, který posílá moudrost boží.

Aviha-déva - Nebeské bytosti ,,čistých plání"( sukhávatí ) v buddhismu. Jsou to bytosti pátého, čistého nebeského světa, nebeské bytosti světa jemných organismů. V této sféře působí. Jsou nazývány ,,zářícími."

Aydiel - Anděl Ameriky.

Ayil - Anděl, který je přiřazen znamení Střelce. Anděl svobody.

Azalee - Andělská skupina kvetoucích rostlin.

Azareel - Anděl ryb.

Azariel - Nazývaný také Azrael. Anděl smrti. Nosí milióny závojů a má čtyři oličeje - jeden v předu, jeden na hlavě, jeden vzadu a jeden pod svýma nohama. Má 74 000 křídel, a jeho tělo je pokryto očima. Pokud jedno z těchto očí mrkne, nějaké stvoření zemře. Je větší než nebesa. Mezi jeho rukama spočívá celý svět jako talíř, z něhož může jíst, cokoli si přeje. Tak anděl smrti otáčí svět sem a tam. Sedí na trůně v šestém nebi.

Azrael - Anděl, který uzavírá záležitosti, třetí anděl ,,Vysoké sedmy" v islamských tradicích.

Vypsáno z knihy ,,LEXIKON ANDĚLŮ"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Úhledné a krásně srozumitelné !

(Alde......., 12. 1. 2011 16:19)

Děkuji za jednoduchost,která tady vládne a dýchá to tady Láskou a Dobrotou.Andělé pomáhají těm,kdo v ně věří a volá je s čistými úmysly !

Prosby Anjelom

(EMMILY, 16. 8. 2010 21:23)

Ahoj ja to robím takto.prosím Pane Bože dovoľ Tvojim Anjelom aby mi pomohli a aby som ich mohla poprosiť o pomoc ďakujem.

Re: Prosby Anjelom

(Odpověď !, 12. 1. 2011 15:19)

Milá Emmily, žádáš a prosíš o pomoc krásně a ze svého srdce ! Ludmilka

CHYBA!!!

(Jozef, 15. 8. 2010 21:38)

Chcel by som reagovať na toto tu...akože anjeli nám pomáhajú na našej ceste k Bohu, sú poslami ale to že sa k nim budeme modliť je hriech. Máme prosiť stvoriteľa a nie stvorenie (anjeli) a tím že sa k nim modlíme je automaticky porušenie prvého Božieho prikázania

Re: CHYBA!!!

(Pane Josefe , 12. 1. 2011 15:16)

všichni jsme na cestě domů. A každý, ať sám za sebe se modlí k těm, které zrovna potřebuje a cítí, že to má tak být ! Ludmilka

Poděkování !

(Lidka, 26. 5. 2010 13:22)

Díky Andělovi práce,kterého jsem si našla zde a volala jeho jméno ANYDIEL a prosila ho o pomoc při hledání své práce-jsem práci doopravdy našla!Byla jsem již zoufalá,protože na ÚP jsem byla evidována 3/4roku a poslední měsíce jsem již nedostávala žádné penízky.Je to neuvěřitelné,ale pravdivé...Ještě jednou děkuji od srdce-Lidka

Re: Poděkování !

(Jsem ráda ..., 12. 1. 2011 15:14)

že Vaše prosba byla vyslyšena. Jistě jste prosila s vírou a naději a s čistotou svého srdce ! Ludmilka

Odpověď panu Josefovi !!!

(Ludmilka, 16. 8. 2010 17:19)

Jsem ráda pane Jozefe za Vaši reakci a souhlasím s Vámi,že Andělé jsou posly a pomáhají nám lidem na naši cestě k Bohu.Ale prosby a modlitby vyslané skrze ně nejsou hříšné,pokud nesou v sobě dobrotu a lásku.Jsou myšlenkami čistoty,světla a pravdivosti,které se berou v potaz ve všech směrech víry.A každý jednotlivec na tomto světě má právo se obracet o pomoc v to,v co věří!Jak by nám tedy mohli Andělé ukazovat cestu k Bohu pokud by jsme je neoslovovali a neprosili je o pomoc?