Jdi na obsah Jdi na menu
 


LÉČENÍ S ANDĚLY - MODLITBA

22. 1. 2007

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

Prakticky každý člověk s anděly pracuje.

 Léčení s anděly

Obrazek

,,Prakticky každý člověk s anděly pracuje, využívá jejich pomoc, ale většina pouze na podvědomé úrovni, intuitivně. My se to snažíme na seminářích dělat vědomě a přesně tak jako kdysi Atlanťané, kteří andělské bytosti viděli a žádali je o pomoc ve všech situacích, které se zdáli být disharmonické."

 

 ,,Jak si vlastně máme představit anděla?“

 ,,Jde o inteligentní energetickou substanci, která ve skutečnosti může nabrat takovou formu, jakou si přeje. Mohou vypadat jako andělíčci s křidélky, ale i jako bezdomovci - je to na nich, jak se chtějí projevit. Každý člověk má svého anděla strážného a ten je stále s námi. V případě potřeby, ale můžeme prosit o pomoc další konkrétní anděly."

,,Je jich celá řada : anděl léčení, anděl harmonie, anděl slunce, anděl vody, anděl smrti. Jsou jiní než naši strážní andělé. Pokud požádáme o pomoc konkrétního anděla, přijímáme úplně jinou energetickou kvalitu.“

 

 ,,Jak se spojit s takovým andělem?“

 ,,Pokud chcete mít někdo kontakt s andělskou bytostí, je velmi důležité, abyste měli pročištěné fyzické tělo a žili čistým životem. Abyste přijímali do těla co nejméně toxických látek, které brání v prociťování těchto jemných sil. A před tím, než se uskuteční vlastní kontakt s andělem, byste si měli provést fyzickou očistu aury, poté fyzickou očistu čaker, vytvoření vnitřního míru a teprve poté můžete během meditace požádat konkrétního anděla, aby přišel a navázal s vámi kontakt. Komunikujeme na mentální úrovni. Meditující se ptá, anděl posílá odpovědi, které se meditujícímu objevují v mysli, a dá se poznat a vidět, že to nejsou jeho vlastní myšlenky.“

 ,,O co všechno můžeme požádat anděly?“

 ,,Mnoho lidí si myslí, že andělské bytosti mohu o něco požádat jen ve spojitosti s nějakými duchovními úkony, ale zdaleka to tak není. Můžeme téměř v každé situaci žádat anděla o pomoc. Pokud je to situace, kterou sami nezvládneme, například když přicházejí bouřky, záplavy či vichřice, jednoduše požádat anděla, aby se o nás postaral. Chceme-li někoho ochránit, můžeme anděla poprosit a požádat o pomoc. Ale také při koupi domu, hledání zaměstnání, při hledání finančních problémů a samozřejmě při spirituálních událostech, tedy opravdu v mnohých případech se mohou andělé žádat o pomoc."

 ,,Jak se andělům odvděčíme? Nebo pomáhají zadarmo?“

 ,,Nic na tomto světě není zadarmo ! Pokud něco žádáme od andělů, andělé zase mají právo žádat cosi od nás. Obětovat jim můžeme řadu věcí, hlavně naše zlozvyky a pohodlí. Pokud máme něco, čím můžeme někoho potěšit a nechce se nám do toho, i to můžeme brát jako oběť. Takových obětí může být celá řada. Čím větší je naše žádost, tím větší by měla být oběť."

,,Považujte kontakt s andělskou bytostí, za jednu z nejkrásnějších

chvil ve svém životě.“     Ludmilka

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

  MODLITBA : Denní i vánoční

Obrazek

 ,,Panno Maria, Matko boží, zasvěcuji se Tvému neposkvrněnému srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval/a čistotu duše i těla. Tvé neposkvrněné srdce, ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil/a a obětoval/a za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti Tvému neposkvrněnému srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější trojici. V ni věřím, ji se kláním a miluji ji. A nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí."

Obrazek

 

 ,,Někdy k podpoře dobra, přicházejí na Zemi i Andělé v lidské podobě.“     Ludmilka

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA