Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anděl tzv. Genius a Proč existují Andělé ?

8. 5. 2009

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

,,Anděl tzv. Genius"

Obrazek

,,V antické mytologii můžeme nalézt první známky o andělech. je to posel bohů Hermes ( Mercurius ), který má křidélka na nohou a tzv. Genius."

,,Genia má každý člověk. Genius jej vlastně uvádí do života a po celý život, od narození až do smrti, ochraňuje a řídí jeho osudy. Římané oslavovali Genia ve výroční den svého narození obětí vína, květin, medu a kadidla. Pořádala se hostina, při níž se mohlo rozpoutat i nezávazné veselí, protože Genius se raduje, když se jeho chráněnec veselí, a nemá rád, když je smutný."

,,Původně se věřilo, že s člověkem umírá i Genius, později se ale přešlo na to, že se Genius odebere po smrti svého chráněnce mezi bytosti sobě podobné a někdy sedává na hrobě svého chráněnce."

,,Geniové žen se nazývají junony, římskému geniovi byl analogicky řecký daimon. Nejen ale jednotlivci, nýbrž i celá rodina, město, národ, i místa měli svého Genia. Geniové lidí byli zobrazováni jako krásní mladíci se zastřenou hlavou, s miskou a rohem hojnosti. Geniové lovci ( místní ) byli zobrazováni jako hadi."

,,V křesťanství má anděl dvojí hlavní úlohu : jednak jako posel Boha, jednak jako anděl strážný, který stejně jako římský Genius ochraňuje člověka od jeho narození až do jeho smrti. Anděl strážce byl často zobrazován na barvotiscích, jak ochraňuje dítě nad propastí, před splašeným koněm či při požáru."

,,Řecký se anděl řekne Aggelos, což znamená posel, ve slovanských jazycích je to Anděl, anglicky Angel, německy Engel, francouzsky Ange, italsky Angelo a maďarsky Angyal."

 

Obrazek

,,V Bibli ve Starém zákoně vystupovali andělé velmi materiálně. Vycházeli k lidským dcerám, které jim rodily. Antická mytologie mluví o Titánech, kteří bojovali s pozdějšími bohy a byli svrženi."

 

,,Úkolem andělů je velebení Boha, jsou jeho posly a ochraňují lidi. Křesťanští andělé pomáhali i v boji a nosili brnění. Johanka z Arcu byla ve styku s anděly, kteří ji radili. Andělé vystupují v pověstech, legendách i v moderní literatůře. Anděly a archanděly má islám, Archanděl Gabriel je vlastní posel boží, Michael je patron židů, Israfil probudí zemřelé hlasem své trouby v den zmrtvýchvstání a Azrael je anděl smrti, který z těla umirajícího vytahuje duši."

Spirit

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

,,Proč existují Andělé?“

Obrazek

,,Především, anděl je bytost velmi mocná. Nevěřte představě buclatého barokního cherubínka. Když se andělé objevili v písmu, jejich první slova byla "Nebojte se". Byla by to první slova cherubínů ? Andělé vzbuzují úctu. Rilke dokonce napsal, že jsou strašní.“

,,Andělé jsou myslitelé. Jsou experti na porozumění. Rozumí, intuitivně chápou to, co obklopuje a halí všechny naše ostatní myšlenky, jak napsal Tomáš Akvinský, slavný teolog ze 13. století. Andělé jsou experti na intuici a mohou napomoci naší lidské intuici. Proto se andělé a umělci přátelí. Ta spousta obrazů andělů naznačuje, že mezi anděly a umělci existuje hluboký přátelský vztah. Intuice je dálnice, na které se prohánějí andělé.“

,,Andělé jsou také přáteli proroků, a my dnes proroky potřebujeme víc než kdy jindy. Potřebujeme proroky v mnoha profesích, v každé generaci. Potřebujeme staré i mladé proroky. Co proroci dělají, ptá se rabi Heschel? Proroci zasahují, interferují. Máme-li změnit směr vývoje lidské společnosti, potřebujeme proroky, a podle Tomáše Akvinského, andělé se v proroctvích vyznají.“

,,Andělé mají silnou, a podle Tomáše Akvinského, milující vůli. Nejsou abstraktní intelektuálové. Jejich vědomost je vědomost srdce. Nikoliv znalost, ale moudrost.“

Obrazek

,,Je tedy jasné, že tito experti na porozumění, vědění, lásku a soucit, experti proroctví a intuice by nás mohli mnohému naučit, především o duchovnosti. Nejsou tu pro nic za nic. Mají důležité povinnosti, spojené s vědomostmi a svým posláním. Jednou z těch povinností je chválit. Kdekoliv kdokoliv někde něco chválí, andělé jsou nablízku. Domnívám se dokonce, že jistý nedostatek andělů souvisí s tím, že my v západní civilizaci jsme přestali chválit. Jakmile se to znovu naučíme, andělé se vrátí.“

,,CHVÁLIT - CHVÁLIT - CHVÁLIT"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA