Jdi na obsah Jdi na menu
 


ANDĚLÉ - i v nebi se pracuje

3. 1. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Andělé - jak je neznáme !"

 

 ANDĚLÉ - ,,I V NEBI SE PRACUJE ,,

Obrazek

,,I když je z doslechu známo, že ANDĚLÉ se nedělí do rodu ženského a mužského i přesto je tomu tak, že většina ANDĚLŮ je mužského rodu."

 ,,Existují však čtyři chóry ženských ANDĚLŮ, vedené Pistis Sophií, zosobňující boží moudrost. Existují i dva zamilovaní ANDĚLÉ, kteří se na Zemi snaží pracovat na nebeském spojení."

 ,,Švédský vědec a mystik Emanuel Swedenborg napsal, že viděl v nebi ANDĚLY, kteří uzavírali manželství a zakládali rodiny."

 ,,Nebeské bytosti spojujeme s bezmeznou dobrotou a mírností. Ale oni mají i jiné stránky. Například Gabriel, ANDĚL zjevení, milosrdenství a zmrtvýchvstání, se stará i o válku, pomstu a smrt. To on prý zničil Sodomu a Gomoru, ale i zvěstoval nejsvětější Panně dobrou novinu. Gabriel je vládcem Měsíce, snů a tužeb. Pod jménem Džibril údajně nadiktoval korán proroku Mohamedovi."

 

,,Michael, největší nebeský bojovník, který bojoval s patriarchou Jakubem, se považuje i za ničitele Babylonu. Mimochodem, v roce 1950 ho prohlásili za ochránce policie."

 

,,Rafael, z celé trojice nejmírnější, je ANDĚLEM uzdravení. Prý to byl on, kdo založil rajskou zahradu. Je ANDĚLEM radosti, světla, zdraví, ochráncem cestujících. Králi Šalamounovi daroval magický prsten, který mu dal moc nad démony, aby mu pomohli postavit jeruzalémský chrám."

 

,,V nebi přebývá i mnoho mocných a strašných bytostí. Ezechiel popisoval, jakým strachem ho naplňovali šestikřídlí serafíni a rozlobení cherubíni se čtyřmi tvářemi a nespočetnýma očima."

 ,,Mojžíš potkal v sedmém nebi ANDĚLA Božího hněvu, stvořeného z plamenů. Strašný je i Duma, pán smrtelného ticha. ANDĚLÉ trestu, zahanějící hříšníky do pekel, jsou Pusiel - boží oheň, Makatlil - boží zlo či Hutriel - boží metla."

 Obrazek

,,Myslím si, že po přečtení těchto vět si sami uděláte úsudek o Andělích a jiných bytostech."     Ludmilka

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ