Jdi na obsah Jdi na menu
 


ANDĚLÉ - dokument a Andělé v bílé říze

5. 9. 2013

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Podobu andělů zná každý. Představujeme si je jako biblické postavy s bílými křídly, svatozáří a dobrým úsudkem. Ne všichni andělé jsou však andělští. Andělé chrání, radí, soudí, vysvětlují, zpívají, léčí, baví a dokonce i vaří. Dozvíme se, proč hrají ústřední roli v mnoha kulturách, zjistíme, jak pronikají do každodenního života a seznámíme se s přímými výpověďmi lidí, kteří tvrdí, že je chrání anděl strážný."

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

,,Andělé v bílé říze"

,,Tridiční anděl je bytost, u níž se o pohlaví nemluví. Je to bytost krásná, s některými ženskými atributy. Anděl je oblečen v bílou řízu, na zádech má křídla, pomocí nichž létá. Křesťanská montážní představa okřídleného anděla je pozdější. V prvních stoletích našeho letopočtu byli andělé zobrazováni bez křídel. Od renesance a hlavně v baroku se vyskytují jako andělíčkové malí, nazí chlapečkové s malými křidélky. I v antické mytologii najdeme první náznaky anděla. Je to posel bohů Hermes, který má na nohou křidélka. V křesťanství má anděl dvojí úlohu – jednak je to posel boha, jednak jako anděl strážný, který ochraňuje člověka od narození do smrti. V bibli ve Starém zákoně vystupovali ale andělé velmi materiálně: „vcházeli k dcerám lidským a ony rodily jim.“ V křesťanské mytologii se část andělů vzbouřila proti bohu a chtěla jej svrhnout. Tito andělé byli vedeni andělem Světlonošem (Luciferem). Druhá část andělů věrných bohu byla vedena archandělem Michaelem. Odbojní andělé byli svrženi z nebe do pekel a stali se z nich ďáblové. Někteří lidé však neztratili sympatie ke svrženým andělům a začali je uctívat. Tím vznikl kult satana (satanismus). Podle křesťanské angelologie nejsou andělé stejní. Je devět kůrů (sborů) andělských, které se liší stupněm své dokonalosti a své blízkosti bohu. Podle vzestupu jsou to: andělé, archandělé, síly, mocnosti, panstva, knížata, trůnové, cherubíni a serafíni."

,,Andělé vystupují v pověstech, legendách, pohádkách, i v moderní literatuře. Mají mít všechny smysly jako člověk, jen mnohem bystřejší. Vlastně to jsou lidé v této nejdokonalejší podobě. Mají i řeč, kterou se neučí, ale je jim vštípena. Tato řeč nemá nic společného s lidskými jazyky, možná trochu se podobá jen hebrejštině. A vstupenka do nebe? Tou není křest, ale to, jak žijeme. Porovnejme si ve svých životech sami, kam máme nejspíše nakročeno."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Andělé - věční průvodci

,,Z příběhů dochovaných v dávných textech vysvítá, že představa jakéhosi strážného ducha (anděla) či duchovního průvodce sahá svými počátky do doby vzdálené několik tisíc let. Asyřané ze Středního východu na přelomu 4. a 3. tisíciletí před Kristem věřili, že jsou jim nablízku dobří duchové - všudypřítomní a neviditelní (nazývali je šedu nebo lamasu), kteří je chrání před zlými silami a tlumočí jejich modlitby bohům. Již řecký dramatik Menandros (žil na přelomu 4. a 3. století před Kristem) tvrdil: „Každému pozemskému člověku stojí po boku anděl strážný a provází ho tajemstvími života.“ Řekové označovali duchovní průvodce termínem daimon, Římané pro něj měli název genius. Podle křesťanské tradice mají andělé strážní zajistit, aby člověk nesešel ze správné cesty, choval se dobře. Církevní hodnostáři kdysi debatovali o tom, zda mají svého anděla strážného i nepokřtění lidé. Došli k závěru, že nebeského pomocníka máme všichni - bez ohledu na víru a vyznání, a dokonce bez ohledu na to, jaké máme dobré nebo špatné vlastnosti. Podle židovské mystiky posílá každému člověku vzkazy z nebes jeho osobní duch - magid."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO