Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brány mezi dimenzemi a Kruhy v obilí

22. 3. 2009

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Brány mezi dimenzemi a Kruhy v obilí"

Obrazek

 ,,Všechny hory, řeky, skály a stromy mají svého vlastního Anděla, který je střeží a samozřejmě dohlíží na duchy, kteří v nich žijí."

,,Když pocižujeme vnitřní sílu nějaké hory nebo vodopádu, naladili jsme se na Anděly, kteří takové místo střeží."

,,Na planetě Zemi existují sílová místa, ke kterým jsou lidé přitahováni právě z tohoto důvodu, že se tam cítí být klidní a uvolnění. Obyčejně jsou to místa přírodních krás, která navozují pocit úžasu a posvátné úcty."

,,Některé z takových sílových bodů představují - INTERDIMENZIONÁLNÍ - brány, kterými lidské bytosti a bytosti jiných dimenzí mohou spolu snadněji komunikovat. Bytost u jedné z těchto bran nás otevírá pro dojmy, vize, záblesky intuice a jiné formy duchovních poselství."

,,Valnou většinou těchto - INTERDIMENZIONÁLNÍCH - bran je možné projít jen jedním směrem - jinými slovy, vyšší bytosti mohou projít vírem, aby s námi komunikovali. Několika branami je možné projít oběma směry. Můžeme jimi přijímat vesmírné poselství a stejně tak je do vesmíru předávat. Stonehenge v Anglii představuje  jedno takové obousměrné komunikační centrum, které bylo v dnešní dny opět otevřeno. Nejmocnější - INTERDIMENZIONÁLNÍ - branou na planetě Zemi je Maccu Picchu v Peru."

Obrazek

Stonehenge

,,Jediným vchodem, který mají mimozemšťané k naši Zemi, jsou právě tyto brány. Dokonce i pro Anděly je jednodušší využít k přístupu na naší planetu těchto otevřených vstupů. Nicméně, pokud tyto brány, cenná vstupní místa nebudeme ochraňovat, mohou jimi projít temní andělé a negatívni mimozemšťané. My jsme s dodáváním světla a ochraňování těchto mocných - INTERDIMENZIONÁLNÍCH - míst už bohužel přestali."

,,Původně byly tyto vstupní brány místy, ktará byla ceněná jako nejposvátnější a nedotknutelná, a bylo o ně pečováno různými ceremoniemi a láskou speciálně vyškolených zasvěcenců. Nyní je zanedbáváme."

Obrazek

Macchu Picchu

,,Pokud lidé, kteří s těmito nelepšími úmysly a duchovním zaměřením navštíví, nebo jen myslí na místa, jako je Stonehenge, Macchu Picchu a jiné vstupní brány, jejich světlo automaticky pomáhá tyto důležité vchody chránit. Těmito bránami můžeme také nalít lásku a světelnou energii do vesmíru."

Obrazek

 Kruhy v obilí

,,Všechny kruhy v obilí tvoří a umísťují tyrkysoví Andělé komunikace. Kruhy v obilí představují symboly. Kdykoliv vidíme jejich fotografie v novinách, nebo je zahlédneme na televizní obrazovce, jsou tyto symboly klíčem, který slouží k odemčení vesmírných informací v našich myslích. Není zapotřebí, abychom vědomě rozšifrovali každý symbol, protože tato poselství fungují podvědomě."

,,Kdykoli si lidé sednou doprostřed takového kruhu vytvořeného např. v obilí, spojí se s Anděly."

,,Mnoho Světelných bytostí a Andělů, kteří si tolik přejí k nám přistoupit a pracovat s námi, potřebuje k tomu, aby se k nám mohli přiblížit vyzařování vibrace lásky. Energie lásky, kterou kolem sebe vysíláme, představuje pro Anděly kromě jiného také potravu a podporu. Potřebuji lásku a podporu stejně jako my. Když skrze takové brány vysíláme do vesmíru lásku, vděčnost a jiné vyšší vibrace, posíláme tím výzvu vyššímu vědomí, aby k nám přišlo."

Obrazek

 ,,V současné době pozvedání úrovně vědomí na planetě Zemi je nezbytné, abychom vysílali světlo po nitkách, které nás spojují s ostatními planetami a galaxiemi. Země také bude moci být přeorientována a bude moci zaujmout ve vesmíru správné místo. Mnohem efektivněji to můžeme provozovat přes - INTERDIMENZIONÁLNÍ - brány."

,,Samozřejmě je možné, abychom vysílali jen tolik lásky, světla a vyšší energie, kolik jsme v daném okamžiku schopni. Když ale pomoci těchto bran voláme po větší lásce a pomoci, jde naše volání hlouběji do vesmíru, kde na ně odpovídají vysoce vyvinuté Světelné bytosti."

,,Když žádáme Anděly o pomoc, nasměrují naše paprsky lásky a světla na ta nejlepší možná místa."

Obrazek

 ,,Světlo znamená duchovní znalost a informovanost."

,,Temnota je absence Světla."

,,Žití v temnotě doslova znamená postrádání duchovních znalostí."

,,Silové body jsou těmi správnými místy, pokud si přejeme otevřít se mnohem rychleji Světlu."

Světla Andělů

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA