Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jaký je význam Andělů dnes a Léčení andělů, archandělů a mistrů

26. 8. 2008

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Obrazek

,,Jaký je význam Andělů dnes ?"

 ,,Kdopak ještě dnes ví, že tomu není tak dlouho, co bylo září měsícem Andělů strážných ? A přece se Andělé zmiňují téměř při každé mši např. ,,Společně s Anděly a se všemi svatými hlásáme tvou slávu … ,,Sbory Andělů“, ,, Nebeské zástupy“, ,,Nebeské mocnosti“ a znovu ,,Andělé a Archandělé.“

 ,,Úcta k Andělům má jistě starou tradici – tak je Michael uctíván už od 5. století, později jako ochránce římské církve a Svaté římské říše – nejvíce se však tato úcta rozšířila v lidové zbožnosti pozdní gotiky a baroka. Slaví se i svátky Archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 29. září a památka Svatých Andělů strážných 2. října. I to je odpověď na otázku nového vědomí víry. Až do roku 1969 měl každý z Archandělů vlastní sváteční den, i když Gabriel a Rafael byli do kalendáře zařazeni až roku 1921. Andělé strážní, o nichž nepojednává žádná věroučná definice, se v liturgii objevují v 16. století. Nová preface spatřuje v úctě k Andělům oslavu jejich Stvořitele a pokračuje : ,,neboť v nich se nám ukazuje tvá velikost a sláva a v nich oslavujeme tebe a jejich skvělost a krása nám dává tušit, jak jsi nesmírný a jak všechno převyšuješ.“

 

 Když si věřící připomínají Anděly, opakují to, co žalmista popisuje takto :

,,Chci ti, Pane, děkovat z celého srdce, před Anděly ti chci zpívat a hrát.“    

 Obrazek

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Přečtěte si tuto knihu !!!

 

,,Léčení andělů, archandělů a mistrů v praxi"

Petra Schneider, Gerhard K. Pieroth

První vydání, 2007

285 stran

Brožovaná vazba

Překlad : Miroslav Hubáček

Obrazek        

,,Co nám vlastně brání, abychom žili tak, jak chceme ? Proč se stále znovu dostáváme do potíží, proč se chováme nepříjemně a proč jsme nemocní ? Tato kniha vám nabízí cestu k mistrovskému ovládnutí vlastního života. Ono mistrovství znamená přerůst své osobní hranice a stát se plně vědomou bytostí. K tomuto cíli vám mohou nesmírně pomoci energie světelných bytostí, které působí na duchovní, emocionální, mentální i fyzické rovině a rozpouštějí jejich blokády. Tím získáváme odvahu jednat, nabýváme důvěru a radost ze života, dokážeme rozeznat svou pravdu a plně ji prožívat, užívat si života a zakusit opravdovou lásku. Toto vše velmi napomůže vašemu rozvoji, poznání vašeho skutečného potenciálu a úspěšnému životu."

,,Mistrovské energie světelných bytostí obsahují energetické vibrace osvícených nebeských mistrů a představují optimální nástroj pro zodpovědný osobní růst."

,,V úvodní části se autoři zabývají základy práce s jemnohmotnými energiemi, ve druhé části pak prací s energiemi světelných bytostí, s jejich působením a použitím, ať už ve formě tinktur, olejů nebo tzv. „kuliček mistrovské energie“. Třetí část obsahuje popis energií a esencí 21 nebeských mistrů, z něhož se dozvíte, jak se dá jejich energie zpracovat, jak specificky působí, s jakými se pojí barvami, tarotovými kartami či drahokamy, k jakým částem těla se vztahuje a jaké zkušenosti s těmito energiemi mají další uživatelé.“

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ