Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kolik je andělů?

16. 1. 2007

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Kolik je Andělů?“

Obrazek

 

 ,,Plné nebe, protože tvoří nebeské vojsko, dvůr Nejvyššího a zaplňují jeho dům. Předávají Boží příkazy a bdí nad světem. Počet andělů byl spojován s nekonečným množstvím hvězd na obloze a protože šlo z hlediska teologie o skutečně důležitý problém, vznikla i celá vědní disciplína, která byla nazvána andělologie. Ta řešila i tak zásadní věci, jako je vztah mezi počtem andělů a počtem národů na naší planetě, aby došla k závěru, že každý národ má svého vlastního anděla."

 

 ,,První pokus o souhrnný obraz nadpřirozeného světa včetně andělů podnikl ve 3. století slavný Orygenes, křesťanský filosof a teolog Východu. Raná křesťanská filosofie a později i scholastika věnovaly andělům velkou pozornost a postupně vytvořily jejich hierarchii vyplývající z místa, jež andělé zaujímají u Božího trůnu. Hledán byl také přesný čas jejich stvoření, zkoumala se povaha těchto bytostí, jejich vztah k lidem. Církevní otce mimořádně zajímal rovněž počet těchto nesmrtelných duchů, jejich  jména, kde přebývají, zda jsou schopni hříchu, jak vypadá jejich éterické tělo, co si oblékají a čím se živí."

 

 ,,Největší křesťanský andělolog známý jako Pseudo-Dyonýsos či Pseudo-Areopagita napsal spis "O nebeské hierarchii". Šlo o podvržené dílo z 5. století, které se vydávalo za spis Dionýse Areopagity, žáka apoštolů a prvního athénského biskupa z 1. století - na podvod se přišlo až v novověku. Přesto se u nebeské hierarchie zastavme, neboť popisuje velmi podrobně společnost andělů, které se od sebe mnohdy dost podstatně liší. Nejvyšší jsou Seraphini, kteří se vznášejí nad Božím trůnem a stojí v čele nebeských vojů. Bible o nich hovoří ve Starém zákoně slovy: "...spatřil jsme Pána sedícího na vysokém trůnu...Serafíni stáli nad ním, každý z nich měl šest křídel; dvěma zakrýval svou tvář, dvěma své nohy a s pomocí dalších dvou létal". Andělé stojící nejblíže u boha měli tři páry křídel proto, aby jedním mohli zakrýt svou tvář ve strachu před Božím hněvem a druhým nemravné části těla."

 

 ,,Jinou skupinou jsou Cherubini, kteří střežili Rajskou zahradu. Jejichž dělení je složitější -  ve společnosti těchto éterických bytostí jsou už i nadřízení a podřízení. Říká se jim poslové, božští synové, duchové, svatí, dévové, zářící přírodní duchové, mocnosti andělské, síly, mocnosti či knížectva a jejich úkolem je velebit Boha a pomáhat mu, ochraňovat pravdu a vést lidstvo. Existují andělé moci, léčení, domova, přírody, umění, krásy - mají na starosti všechny oblasti života. Zvláštní skupinou jsou strážní andělé, kteří nad lidmi bdí a pomáhají jim, učí je a zasvěcují."

 

 ,,Archandělé jsou nejvyšší z andělů, tlumočníci vyšších řádů a čtyři z nich slouží také jako prostředníci mezi lidmi a Bohem."

 

 ,,Prvním je Rafael, jehož živlem je vzduch, světovou stranou východ a ročním obdobím jaro. Je to léčitel, který probouzí energii života a smysly, jež stimulují vyšší duchovní schopnosti. Pod jeho ochranou jsou ti, kteří se narodili ve znamení Blíženců, Vah a Vodnáře."

 

 ,,Archanděl Michael má za živel oheň, za světovou stranu jih a vládne podzimu. Je to anděl ochrany a rovnováhy, který pomáhá zbavovat se starého a  budovat nové. Chrání ty, kteří přišli na svět ve znamení Skopce, Lva a Střelce."

 

,,Archanděl Gabriel, který zvěstoval Panně Marii, je andělem naděje, osvícení a lásky. Jeho živlem je voda, světovou stranou západ a ročním obdobím zima; s jeho pomocí mohou počítat Raci, Štíři a Ryby."

 

,,Poslední z archandělů, kteří pomáhají lidem je Uriel. Za živel má Zemi, světovou stranou je sever a ročním obdobím léto. Ochraňuje Býky, Panny a Kozoroha. Jde o archanděla alchymie a vize, jeho oči prý vidí až za věčnost."

 

 ,,Z dalších archandělů jsou známi ještě Ariel, Cassiel, Zadkiel a Metatron a mnoho dalších ..."

 

 ,,V Novém zákoně se andělé zjevují lidem v podobě krásných mládenců v dlouhém šatu nezvykle bílé barvy. Tak alespoň popisují anděly všichni evangelisté a pokud se už některá z těchto nebeských bytostí rozhodla ukázat očím pozemských smrtelníků, byla vždy mužem a měla křídla."

 

,,I na obrazech starých Mistrů poznáváme krásu a smysluplnost Andělů.“

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ