Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křídla znala už...

16. 1. 2007

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Křídla jsou univerzálním symbolem duševní lehkosti a letu vzhůru k obloze.“

 

Andělská křídla zlatá | Kulišák | Dětské a kojenecké zboží

Foto - kulisak.cz

 ,,Křídla znala už…“

 

 ,,Křídla znala už stará náboženství Asie i amerických Indiánů. V křesťanské tradici křídla symbolizují ducha - při křtu Krista se zjevuje Duch svatý, který na sebe bere podobu holubice. Víra, že lidská duše po smrti odlétá na nebesa právě v podobě holubice je velmi stará."

 

 ,,Ocitujme si z díla Pseudo-Areopagity: "Křídla jsou šťastným obrazem rychlého běhu, vzletu k nebesům, kdy výstup stále výš dokonale osvobozuje od všech pocitů. lehkost křídel ukazuje, že v nich není nic pozemského...". Věc má však háček - až do 5.století byli andělé o archandělé zobrazováni bez křídel i nimbu neboli okrouhlého obláčku světla či záře, jež ve starověkém umění obklopovala hlavy bohů, hrdinů i vládců. Boží posly přesto bylo možné poznat podle jejich atributů: na scéně zvěstování měl Gabriel berlu nebo hůl, olivovou či palmovou ratolest, lilii nebo kříž."

 

 ,,Slovo - Anděl - pochází z anglického angel, bylo přejato z latinského slova angelus, které je odvozeno z řeckého ángelos a znamená "posel". V hebrejštině je to malakh ( v Bibli je užito i názvu abbir, Elohim a shin'an ) - významem odpovídají i slovním útvarům: Anděl Páně ( Malakh Yahweh ), Anděl Boha ( Malakh Elohim ), Synové Boha či jen Svatí.“ 

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ