Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nesmíme zapomenou

16. 1. 2007

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

 

,,Ve výčtu a popisu andělských bytostí nesmíme zapomenou… na jejich protipól  - Satana.“

 

 ,,Nesmíme zapomenout...“

Obrazek ,,Satan (v hebrejštině Satan, řecky Satanás, arabsky Shaitan) je judeo-křestansko-islámský termín, kterým je tradičně pojmenován anděl-démon v mnoha vírách. Synonymem pro slovo Satan je ďábel, které má základ ve starořeckém diaballein, složeného z dia (pomluva) + ballein (mrštit). Časem se slovo pořečtilo na diabolos, což lze vyložit jako "někdo, kdo falešně nařknul". Z latinského diabolus vzniklo staroanglické deofol a později devil."

 ,,Satanovi jsou v hebrejské bibli, Koránu, Apokryfech, ve Starém i v Novém zákoně připisovány různé úlohy. Podle Hebrejců byl Satan anděl nižší kategorie, kterého Bůh používal k prověřování lidí, zda-li jsou dostatečně zbožní a pevní ve víře. V Apokryfech a Novém zákonu je Satanovi připsána nadpřirozená entita: vzpurný zlý démon, který je nepřítelem Boha i lidstva. Je komplexním ztělesněním všeho známého zla. Satan je ale také znám jako ďábel (kníže temnoty), Beelzebub, Belial, Lucifer (světlonoš) a Mephistopheles. V Talmudu a některých kabalistických spisech je Satan nazýván Samael. Islám uznává pouze jediného ďábla Iblise. Podle východního ortodoxního křesťanství je Satan, spolu s hříchem a smrtí, jedním ze tří nepřátel lidstva. Různé gnostické sekty vyzdvihují a obdivují Satana jako dárce znalostí s odkazem na jeho pojmenování Lucifer - světlonosič."

 ,,Zvláště ve středověku byl Satan často vypodobňován s rohy na hlavě a kozím kopytem na jedné noze, s dlouhým zakrouceným ocasem (jako had) a v ruce držel trojzubec. Tato vyobrazení vypovídají, že se nezakládají na křesťanských biblických představách, ale že mají základ v pohanském zobrazení boha s rohatou helmicí na hlavě, možná Dionýsa, kterého měl křesťanský Satan nahradit. Vzácně je Satan zobrazován jako potměšilá žena a existuje také několik obrazů, kde je Satan překrásný anděl."

 ,,Pokud se Satan vyskytuje v biblickém textu, tak především jako člen Božího dvora, kde má funkci prokurátora - žalobce. První zmínka o pádu andělů pochází z babylonských rukopisů. V nebi zuřila válka. Zlotřilý anděl Satanel vedl vzpouru proti celému vesmíru a popíral existenci Boha. Rozzlobený Pán Bůh všechny provinilce zbavil jejich zvláštních božských sil a svrhl je z nebeských výšin na zem a do podzemí. Zde se stal ze Satanela Satan (někdy byl i nositelem zvláštního jména Samael) a je to právě on, kdo přinesl na svět smrt. Náboženské skupiny Satanistů, které se odchylují od křesťanství věří, že v posledních dnech světa vystoupí Satan zpět na nebesa a stane se opět dobrým andělem. Jiná náboženská skupina Adventistů věří v druhý příchod Ježíše Krista a v soudný den, ve kterém bude svedena bitva mezi dobrem a zlem, tzv. Armageddon, kdy bude Satan zničen jednou pro vždy."

 

,,Země očištěná od veškerého zla, bude ,,nové nebe a nová Země", kde hřích již nikdy nebude vládnout.“     Ludmilka

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ