Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od NÁVRATU k NÁVRATU, jak pochopíš ...

18. 12. 2010

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

img

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  Obrazek

 FRIEDRICH RUCKERT (1788 -1866, básník a fiolog)

 

 Příroda prv tělo stvoří, dům smyslů mých bran

v něm zrozeno jest cizí dítě, duch přivolán.

Najde svůj palác a užívá dle své libosti.

A ten pak rozpadne se, když pak jej opustí.

Leč stavitelka neúnavná ve svém díle

nebeského hosta zas k návratu vábí mile.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

img

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 Obrazek

 FRANZ GRILLPARZER ( 1791 - 1872, vídeňský básník )

 

 Chce-li náš čas zmarnit mé bytí,

nechť počíná si podle svého.

Jiný čas moje kroky sytí,

 a já zas půjdu do jiného.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

img

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 Obrazek

 Wilhelm Busch (1832 - 1899, kreslíř a básník)

 

Tak prosté - kdo nechce, nezhyne.

Jak už tolikrát - vždy domů se vrátí.

Vzejde sémě života, ke světlu se pne,

k dávnému světlu cestu si zas krátí.

Úzkost temná koho svírá - zbytečně,

vždyť ten, kdo v temnotu se ponořuje,

tisíc možností má, tisíc šancí konečně.

Kyne jen tomu, kdo rád tento svět navštěvuje.

A přece vidím - ty chvěješ se jak pápěří,

eh, tys myšlenkami v chladné hlíně.

Ty jsi ten, kdo bojí se a životu už nevěří,

a smrt tě děsí, tvoje věrná průvodkyně.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

img

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Obrazek

Hermann Hess

 

Dokud ti štěstí bude slibnou kořistí,

pro něj neuzrál jsi, byť zažil bys je rád

a toužíš co milé je, mít už napořád.

 

V nářek propukáš nad tím, co tě opustí,

a stále cíle máš a neznáš únavu,

klid máš za bohapustou zábavu.

 

Jen tenkrát, až zřekneš se všech přání,

nic už nezbude, za čím by ses hnal,

štěstí krásnými jmény nazýval.

K tvému srdci již nedosáhne dění vír

a ve tvé duši rozprostře se věčný klid a mír.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

img

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Obrazek

 RAINER MARIA RILKE (1875 - 1926, pražský básník)

 

 Jsi kolo, v němž já stojím:

Z mnoha tvých os vyšlých z temnoty.

Vždy jednu zmáhá vlastní tíž,

a otáčí se ke mně stále blíž.

A moje svolná díla rostou z prázdnoty

od návratu k návratu, jak pochopíš.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

img

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo