Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učiňme ZEMI planetou LÁSKY a Volání MATKY ZEMĚ

9. 3. 2009

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

BOŽENA JAVŮRKOVÁ - básně

imgimg

Učiňme ZEMI planetou LÁSKY

Chtěla bych takové semínko míti,

z kterého vyroste laskavé kvítí.

Chtěla bych takové semínko zasít,

které když vyroste, lásce dá vykvíst.

 

Ta semínka sela bych po širém světě,

by láska rozkvetla na planetě.

Lidé by v zajetí vůně a barev,

zapomněli na zlobu, závist i na hněv.

 

Láska by kráčela celičkým světem,

jak dobře bylo by dospělým,

však ještě líp bylo by dětem.

 

Žel, není na světě semínka takového,

které by zbavilo svět všeho zlého.

Nelze jej vyšlechtit, ba ani nalézti,

to věru snadná byla by cestička ke štěstí.

 

Bůh však do srdce lidského,

jiskřičku Lásky každému vložil

a je jenom na nás, by plamenem ožil.

 

Čím více lásky v nás, tím více září.

Všichni, kdož vroucně milují,

zkrásní tou svatozáří.

 

Jen Láska taková, která si nevybírá,

i k tomu, kdo křivdí nám a spílá,

jen v Lásce té se člověk Bohu podobá,

žít bude navěky a nikdy neumírá.

 

Láska je úsměv i pozdravení,

Láska je pomoc i pohlazení.

Jen v Lásce pravé je milost a odpuštění,

jen v ní je mír, pokoj a usmíření.

 

Zanechme válek, zášti a zloby,

za jejich oběti mluví jen hroby.

Je smyslem života zabíjení?

Pak Zem jsme v peklo změnili

a sebe uvrhli do vězení.

 

Vzchopme se lidé, dokud je čas,

než k Božímu Soudu nás zavolá hlas.

Odhoďme pýchu, krutost a závist,

pěstujme obilí,

ať každý může se dosyta najíst.

 

Zasejme Lásku v srdcích svých,

ať štěstí nás provází a žádný hřích.

Láska je mocný prostředek jeden,

jímž Zemi lze proměnit v zahradu Eden.

 

Jak složité i prosté

je změnit tento svět.

Lásku v srdci noste,

co nejkrásnější květ.

 

Božena Javůrková

 

img img

Volání MATKY ZEMĚ

 Volám vás, děti mé, slyšte můj hlas!

Chci jedno jediné, ochránit vás.

Slyšte mé zoufalé volání,

Snažně vás prosím,

Z vašeho slepého konání,

Sama se dusím.

 

Unést již nemohu tíhu

Všech vašich vin,

Které mě halí v kouřový dým.

 

Zastavte násilí na sobě páchané,

I na mě samé,

Než ze mne se mrtvá planeta stane!

 

Odhoďte sobecké touhy,

Co nejvíc vlastnit, co nejvíc mít!

Kde já, zoufalá matka,

Pro tolik dětí, mám bohatství vzít?

 

Jsem jedna jediná, jediná Zem,

Nemohu poskytnou bohatství všem!

 

Mám pro vás, pro všechny,

Svých darů hojnost,

S podmínkou jedinou,

Kterou je skromnost.

 

Já mohu rájem,

Ale i peklem se stát,

Když nebudete o mne,

Matku svou dbát!

 

Nechte mne dýchat, nechte mne žít,

Ať srdce mé může radostně bít!

Ať bezpečným korábem mohu se stát,

Ať nikdo se nouze nemusí bát.

 

Slyšte mé volání, dokud je čas!

Já, vaše matka, já prosím vás!

Zanechte zbrojení,

 

Válek a krutostí,

A žijte v míru,

Lásce a přátelství.

Zanechte klanění zlatému teleti,

A místo na Zemi,

Nežijte v podsvětí!

 

Děti mé drahé,

Nahé se rodíte a nahé zemřete,

Do hrobu s sebou nic nevezmete.

 

Jak marný je váš spěch a shon,

Když přeruší ho náhlý skon,

Když nepoznáte blaženost

Z prostičkého žití,

Když nehledáte důvod

A smysl svého bytí.

 

Vaše štěstí, děti mé,

Mi na srdci leží,

Beze mne ho však

Naleznete stěží.

 

Já také chci radostně žít,

Netoužím mrtvou planetou být!

 

Teď srdce mé tíseň

A obava svírá,

Z budoucnosti nejisté,

V níž lidem chybí víra.

 

Vzdáleni od Boha

Nenajdete štěstí.

Jen On jediný,

Vás žitím může vésti!

 

Řiďte se řádem,

Který Bůh vám dal,

Aby celý život váš,

Se spokojeným stal!

 

Milujte se navzájem,

Přejte druhým štěstí,

A nežijte na dluh,

Svých budoucích žití!

 

Sláva, moc a peníze,

Vám oči zaslepují,

I ti nejbohatší,

Se více neradují.

 

Povýšený rozum,

Vám velmi špatně radí,

Řiďte se víc srdcem,

Které nezavádí.

Vy sami to budete,

V příštím žití svém,

Kdo potřebovat bude,

Svoji matku – Zem!

 

Až života běh ukončíte,

Zas znova se narodíte!

 

Zachovejte matku svou,

Pro věky budoucí,

Já vás budu hýčkat,

Láskou horoucí.

 

Vaše matka jediná jsem,

Jen jedna jediná, jsem vaše Zem!

 

Miluji vás děti mé,

Miluji vás vroucně.

Však i já tužím po lásce,

Po vaší lásce k matce své,

A to velmi mocně.

 

Jsem korálem modrým,

Jenž vesmírem krouží,

Jsem jasnou hvězdou nebe,

Co po lásce touží

 

Všechny zvony světa,

Zvoňte na poplach!

Zachraňte svou matku,

Ať nezvítězí strach!!!

 

Božena Javůrková

imgimg

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ