Jdi na obsah Jdi na menu
 


Walt Whitman - básník, spisovatel a novinář

5. 9. 2008

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Více než před sto lety otevřel Walt Whitman, sedící nad stéblem trávy, básnictví nekonečné obzory, které se mu dodnes nezavřely. Tento velký a pravý demokrat, blízký našemu srdci, rozepsal moderní bibli, jejíž další zpěvy jsou vyhrazeny poezii našich věků."     V.Nezval - 1946

 

,,Walt Whitman“

( 1819 - 1892 )

 

,,Básník je verbíř. Jde vpřed a tluče na buben.“

 

Obrazek

 ,,Aby existovali velcí básníci, musí existovat velcí čtenáři.“

  Zpěv o mně

 Sebe slavím a sebe zpívám,

co já si troufám, ty též si troufni,

neboť každý atom, který mně patří, i tobě patří.

 Bloumám a vábím svou duši,

otálím, netečně opřen pozoruji čepel letní trávy.

 Můj jazyk, každá kapka mé krve povstala z této hlíny,

z tohoto vzduchu,

zde zrozen z rodičů zde zrozených,

ze zde zrozených rodičů a ti opět z rodičů zde zrozených,

dokonale zdráv, právě sedmatřicetiletý,

začínám a doufám že do smrti nepřestanu.

 

,,Ani já, ani nikdo jiný nemůže jít tou cestou za tebe.

Musíš po ní jít sám.“

 

,,Mít odvahu to znamená přitakat životu.“

 

Kapejte, kapky

Kapejte, kapky! Opouštějící mé modré žíly!

Ó mé kapky! Kapejte, pomalé kapky,

poctivě ze mne padající, kapejte, krvácející kapky,

z ran zasazených proto, abyste se vyprostily z vězení,

mé tváře, mého čela a rtů,

z mých prsou a odevšad, kde jsem byl utajen,

vyražte, rudé kapky, vyznávající kapky,

potřísněte každou stránku, potřísněte každý zpěv,

který zpívám, každé slovo, jež říkám, krvavé kapky,

dejte jim ochutnat svůj šarlatový žár, dejte jim zářit,

nasyťte je sami sebou, vším svým studem a mokrem,

sálejte na všem, co jsem napsal nebo co napíšu,

krvavé kapky,

učiňte toto všechno přijatelným ve vašem světle,

uzardělé kapky.

 

Do zahrady světa

Vcházeje znovu do zahrady světa,

mocným druhům, dcerám a synům předehrávajeLásku,

život jejich těl, smysl a bytí,

tady spatřujete mé zvláštní zmrtvýchvstání ze spánku,

kroužící vesmír během své nesmírné moci mne sem zanesl,

láskyplného, dospělého, jemuž je vše krásné,

vše podivuhodné,

mé údy a sálající oheň v nich, které se stále rozehrávají,

jsou pro mne podivuhodnější než všechno ostatní,

ukazuji život a stále jím pronikám,

spokojený s přítomností, spokojený s minulostí,

po mém boku nebo za mnou kráčí Eva,

anebo ona vpředu a já za ní, to je naprosto jedno.

 

,,Každou lidskou chybu je možno odpustit, jen nelidskost ne.“

 Obrazek

,,Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí; bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím.“

 

 

Tyto osobnosti napsali své vyjádření o Waltu Whitmanovi:

 

,,Whitman dokázal, že látkou poezie jest život a že jen lidé slabí a neschopní života se utíkají k minulosti, k jejich hotovým formám a mrtvým konceptům, jež lze pohodlně a do nekonečna obkreslovati. Poezie Whitmanova nenáleží dnešku. Jest poezii zítřka."    

J.Karásek - 1896 

 

 Walt Whitman v Louisiáně zřel jej kvésti,

já v Čechách zřím jej, kotvím v něm a jsem,

svou píseň zpívám s jeho ratolesti

a věřím v Radost, Lásku, Štěstí …

Ó šťastný strome, rosť k jásotu všem !

J.Vrchlický – Strom života - 1909

 

 

,,Z nejmodernějších teprve Walt Whitman cele a bez výhrady oddal se modernímu životu v lásce a pochopení. Nebylo mu, ryzímu Američanu, překonávati evropskou hypochondrii a to vše, co stará kultura a tradice nese sebou jako přítěž.“     St.K.Neumaan - 1913

 

 ,,Vskutku není možno představiti si větší vzdálenosti, než je mezi lyrikou symbolickou, tak vágní, tajnou a intimní, a mezi poezii Whitmanovou, jež mluví jako veřejný řečník stojící uprostřed všech a všeho, přítomný a na všechny strany se rozhlížející.“    

K.Čapek - 1913

,,Whitman je silný uskutečňovatel ideje, prostý, věřící člověk, služebník světa a národa, zbožný zpěvák, neznající egocentrismu a kotvící ve světlé jistotě o postavení člověka ve světě a v bohu. Jednota lidského a světově-božského, omezeného individua a nekonečného kosmu jest mu prvotní vnitřní skutečností, jíž žije a v níž kotví všechny kořeny.“    

Fr. Gotz 1922

 Walt Whitman - Poezie

Stébla trávy (Leaves of Grass, 1855 - první vydání;

 další vydání postupně rozšiřovány až do roku 1892)

Spojím vás láskou milenců

Příkladné dny

Duhové mosty

 

Walt Whitman - Próza

Vyhlídky demokracie (Democratic Vistas, 1871)

 

,,Já jsem Vám zde napsala několik řádků vyňatých ze ,,Zpívání o sobě“ od Walta Whitmana.“     Ludmilka

,,Každé našlápnutí na zem mé nohy vyvolává stovku pocitů, ale marně bych si je troufal je vyslovit.“

 

,,Co je nejprostší, nejlevnější, nejbližší, nejsnazší, to jsem Já, Já který zkouším své štěstí, který vydávám, abych tím víc dostal nazpět, přikrašluji sám sebe, abych sám sebe dal prvnímu, kdo po mě vztáhne ruku, nežádám nebe, aby kvůli mně sestoupilo, sám je provždy štědře rozdávám.“

Walt Whitman

Obrazek

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW