Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cibule je lék - Konopí v dobách předků - Vypěstované svalstvo - Bionické oči - Na revma alobal - Nepřehánějte to s ovocem

16. 3. 2010

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LEVNÝ LÉK PROTI CHŘIPCE !

  Levný lék proti chřipce, zda působí, o tom se přesvědčte sami.

BIO cibule žlutá

Foto - nebaleno.eu

,,Protože věřím spíš jednoduchým věcem, píši tady také ostatním lidičkám,
kteří ve velkém počtu věří přírodním lékům."

Rada proti chřipce, která je účinná a nestojí mnoho.
,,V roce 1919, kdy chřipka zabila víc než 40 milionů lidí,
  jeden lékař navštívil řadu rodin s dotazem, jestli potřebují pomoc proti chřipce. Mnozí už byli nakažení, mnozí už zemřeli. Lékař jednou potkal sedláka a k jeho překvapení byli všichni z rodiny zdraví. Když se lékař zeptal,co dělají jinak než ostatní, selka mu odpověděla,
 že DO MÍSTNOSTÍ DALI NÁDOBY S NEOLOUPANOU CIBULÍ."
Lékař jí pochopitelně nevěřil a ptal se, jestli by mu dali jednu jejich cibuli, aby si ji prohlédl pod mikroskopem. Dali mu ji a on ji prohlédl, našel na ní viry chřipky. Cibule evidentně pohltila všechny bakterie a uchránila rodinu zdravou.

cib.jpeg

 Slyšela to jedna kadeřnice a v provozovně postavila několik hrnků s cibulí a jako zázrakem nikdo z personálu se nenakazil chřipkou, ačkoliv byli nechráněni ve stálém ve styku se zákazníky.
 Protože je to laciná věc, vyplatí se zkusit to jak doma tak i vzaměstnání a uvidí se, jestli to bude účinkovat. My jsme to udělali a chřipku jsme opravdu nedostali.
Když to pomůže tobě a tvým blízkým ke zdraví, je to pro vás nejlepší a když náhodou někdo onemocní, stejně moc neztratíš, jen něco drobných za cibuli.

KONOPÍ v dobách našich předků

Použití konopí v alternativní medicíně

Foto - bylinkopedie.cz

,,Historie konopí je provázána světovou historií, neboť konopí a jeho produkty byly v minulosti součástí našeho dědictví a páteří mnoha nejstabilnějších a nejdéle trvajících kultur. Na celém světě lidé seli a sklízeli po několik generací svá konopná pole, dříve než vůbec tušili, že jednou bude tato plodina vykázána z povrchu zemského ve prospěch fosilních paliv, dřevařského a petrochemického průmyslu. Z tohoto důvodu Vám na tomto místě přinášíme článek o historii konopí z dob vlády králů a císařů, kdy konopí bylo běžnou a nedílnou součástí života. Konopný průmysl byl tak důležitou součástí hospodářství zemí, že se ve své době nejednou stal nástrojem intrik a manévrování všech světových velmocí.“

,,Konopí se dostalo do Evropy zřejmě ze dvou směrů. Severní cesta vedla z jižního Ruska přes Litvu do severního Německa, Švédska, Holandska a Anglie. Touto cestou se vytvořily nízké typy severských konopí. Druhá cesta vedla z Persie po břehu Kaspického moře přes Tádžikistán do Řecka, Itálie, jižní Francie a odtud do střední a západní Evropy.“

,,V Anglii se konopí ve větší míře začalo pěstovat až za vlády Jindřicha VIII. Během anglické námořní nadvlády, v alžbětinském období, zájem o tuto surovinu prudce vzrostl a konopí se začalo pěstovat následně i v britských koloniích Nového světa. Konopí se na území ameriky dostalo s rozvojem mořeplavby a díky jeho potřebnému využití při stavbě lodí. Španělé a Angličané našli v Novém světě bohatá území a díky dobrým klimatickým podmínkám a svou přirozenou přizpůsobivostí k půdě našlo konopí své místo na tomto kontinentě. Nejprve roku 1606 v Kanadě a roku 1611 i ve Virginii pro potřeby námořnictva. Puritánští osídlenci je poté přivezli do Nové Anglie roku 1632. Velký důkaz o užitečnosti konopí se projevil v recyklačním průmyslu v Americe: staré konopné oblečení, handry a lodní plachty se přeměňovali na papír. Otcové americké nezávislosti byli silnými obhájci národní ekonomiky založené na využívání konopí. Ve skutečnosti byli George Washington a Thomas Jefferson sami dlouholetými pěstiteli konopí.“

,,Konopí bylo legálním platidlem (penězi) ve velké části Ameriky od roku 1631 až do počátku 19. století. Proč? Aby to povzbudilo americké farmáře pěstovat ještě více konopí. Před Americkou revolucí se konopné vlákno používalo dokonce na výrobu pracovních oděvů. Nezávisle na britském území se konopí rozšířilo také do španělských kolonií, roku 1545 do Chile a 1554 do Peru. V severoamerických koloniích se za chvíli stalo nenahraditelnou surovinou. Mnoho kolonistů mělo Bible a mapy vytisknuté na konopném papíře a většina jejich lampového oleje pocházela z lisovaných konopných semen. Produkce konopí se stala tak důležitou, že roku 1640 guvernér státu Connecticut nařídil, že rostlinu musí pěstovat každý občan.“

,,V Německu nastal rozmach konopí v 17. století, kdy se zde pěstovalo až na 375 tisících akrech*. Od 16. do 18. století byly konopným plachtovým a lany vybavené španělské, francouzské, britské, německé, holandské i italské obchodní lodě. Holanďané měli pokročilejší technologie při zpracování konopí. Holadnské větrné mlýny dodávali energii k lámání stonků konopí a výrazně tak ušetřili ruční práci Holanďanům, což jim umožnilo vyrábět velké množství pláten a lan, kterých bylo zapotřebí k vybudování silné pozice námořního státu. Holandské zásoby nedostačovaly k tak vysoké produkci a tak si „mistři větru“ opatřovali konopný materiál výměnou s Ruském a Itálií.“

,,V polovině 18. století se ve Francii pěstovalo konopí až na 800 tisíci akrech. V 18. – 19. století v Rusku bylo konopí nejdůležitější technickou plodinou, která sloužila převážně pro výrobu a vybavení velkých námořních lodí. Koncem 18. století produkuje Rusko 80 % konopí používaného na západě. Pod nadvládou cara a ruské ortodoxní církve mělo Rusko vzhledem k otrokům a nevolníkům levnou pracovní sílu, která produkovala konopí až do roku 1917. V druhé polovině 18. století kupuje Velká Británie 90 % konopí z Ruska a britské námořnictvo a světový mořský obchod je tak odkázán na ruské konopí. Jeden z hlavních důvodů války roku 1812, ve které bojovala Amerika proti Británii, byl přístup k ruskému konopí. V roce 1807 Napoleon a Ruský car Alexandr podepisují smlouvu, podle které Rusko přestane legálně obchodovat s Anglií. Cílem Napoleonovy strategie bylo zastavit dodávky ruského konopí a tímto zničit britské válečné loďstvo, které se bez kvalitních konopných plachtoví jen těžko obejde a Velká Británie bude tak nucena ukončit svou blokádu Francie a kontinentu. Car tuto smlouvu nedodržel, toleroval nelegální obchod mezi Ruskem a Anglií. Spojené státy byly nelegálním obchodem odříznuty od svého konopí z Ruska a Napoleon (ve spojenectví s Amerikou) napadá Rusko s úmyslem zabránit dodávkám konopí britskému válečnému loďstvu. V červnu roku 1812 pochoduje na Moskvu, ale následkem kruté zimy a ruské vojenské taktiky je poražen. V prosinci roku 1814 podepisuje Anglie smlouvu se Spojenými státy, ve které souhlasí, že nikdy již nebude obtěžovat americké obchodní lodě (dovážející také konopí z Ruska) a Spojené státy se zavazují, že se jednou provždy vzdávají všech nároků na Kanadu.“

,,Ustupovat ze své pozice nejpoužívanějšího vlákenného zdroje v Americe začalo konopí zejména následkem objevení a zdokonalování technologie zpracování bavlny (přelom 18. 19. století). Dalším z významných faktorů bylo zrušení otroctví v roce 1865, které poskytovalo levnou pracovní sílu pro enormě namáhavý konopný průmysl a dovoz levnějšího – nikoliv kvalitnějšího – vlákna. Poslední a definitivní tečkou za využití konopí učinil marihuanový zákon schválený roku 1937.“

,,O tom jak a proč tento zákon změnil pohled společnosti na konopí se dozvíte v sekci PROČ KONOPÍ v článku ,,Spiknutí proti konopí“.

,,Proč se dnes děti na školách neučí kompletní dějiny v kterých konopí hrálo svou velikou roli, ale zcenzurované polopravdy, které zatajují skutečná fakta ?“

,,Pravdu o léčivých účincích konopí už nelze zastavit  - zajímavosti o konopí, výrobky z konopí, recepty, potraviny a výživa, zdraví a krása, kosmetika, literatura a článečky plné pravdy naleznete na :

www.konopnyshop.cz

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

surpriseVypěstované LIDSKÉ KOSTERNÍ SVALSTVOsurprise

SOUTĚŽ: Unikátní výstava Body The Exhibition provádí fascinujícím světem lidského těla

Foto - bedejcka.drbna.cz

 

,,Američtí inženýři na Duke University vypěstovali v laboratoři lidské kosterní svalstvo! Umělé svaly se chovají stejně jako skutečné - reagují na vnější podněty, jakými jsou elektrické impulzy, biochemické signály a léčiva. Vědci předpokládají, že jim vypěstovaná tkáň umožní klinicky testovat léky nebo studovat onemocnění svalů bezpečněji, bez lidských dobrovolníků."

 

Bionické oči

Nové kontaktní čočky dokážou ztrojnásobit kvalitu zraku a jednou zbaví lidstvo slepoty

Bionické oči jednou zbaví lidstvo slepoty. Zatím se ale vyplatí zaměřit se na dostupnější péči o zrak

Foto - euro.cz

Skupina biohackerů ze skupiny Science for the Masses podnikla osobní experiment, který vzbudil poměrně velký rozruch.

,,Vědci si aplikovali oční kapky obsahující barvivo chlorin E6 na bázi chlorofylu a podařilo se jim dosáhnout velkého (i když jen dočasného) zlepšení nočního vidění. Zlepšení bylo tak výrazné, že byli v absolutní tmě schopni vidět člověka stojícího před stromem na vzdálenost 50 metrů."

,,V průběhu tohoto pokusu, o kterém se později jeden z účastníků vyjádřil jako o pavědeckém, došlo ještě k dalšímu vědeckému objevu, který je podobně převratný, ale mnohem trvalejší. Jedná se o vynález speciálních okumetrických bionických čoček. Podle jejich autora, optometristy z Britské Kolumbie doktora Gartha Webba, dokáží až trojnásobně zlepšit ostrost zraku – a to téměř u každého."

Marek Hoffman

 

Pan Jaroslav z Chrudimi píše: „Léta mě trápí revma kloubů. Nedávno mi jedna paní řekla, že její známé snad pomohly nějaké alobalové zábaly. Ale nic bližšího nevěděla a její známá už nežije. Můžete o tom něco zjistit?“
Psychotronik Ing. Josef Schrötter k dotazu uvedl:

„Alobal jako takový může být doplňkovým prvkem při léčení artrózy. Ta se léčí teplem nebo chladem. Aby látky, které vyvolávají teplo nebo chlad, udržely teplotu stálou co nejdéle, tak se ještě obalují alobalem. Navíc tam dochází při uzavření alobalem k prokrvení a k pocení daného místa, kam nemá přístup vzduch. Samotný alobalový zábal by mohl ochránit koleno před zářením geopatogenní zóny v případech, kdy dotyčnému procházejí zóny přes postel nebo v místě sezení. Možná by stálo za to zjistit, zda pán neleží nebo nesedí v geopatogení zóně.“
Jak jsme dále z jiných zdrojů zjistili, účinky hliníkové fólie opravdu využívají někteří ruští a čínští bioenergetičtí léčitelé na bolesti kolen a dalších kloubů, krční páteře, zad a chodidel. Hliníková fólie by podle nich měla zmírňovat zánětlivé procesy v těle. Postižená část těla se přitom balí do několika vrstev (prý by jich mělo být sedm) hliníkové fólie, přičemž mezi jednotlivé vrstvy se vkládá bavlněná látka. Takovýto zábal se nechá asi hodinu působit, poté se sundá. Po dvou hodinách se procedura zopakuje a pak ještě do třetice. Celé se to zopakuje po týdnu.

Všichni máme rádi ovoce. Je to přece perfektní náhrada za sladkosti, koláče a dorty, ale správným klíčem je míra. Ovoce je plné přírodních cukrů a existují důkazy, že příliš mnoho ovoce a dalších sladkostí vyvolává pocit hladu.

Berte tedy ovoce jako pamlsek a nepřehánějte to s jeho konzumací. Zvlášť lidé s nadváhou by měli vyměnit některé druhy ovoce za zeleninu nebo si vybrat ovoce s nízkým glykemickým indexem. Naučte se hlídat si, kolik toho doopravdy sníte. Zapisujte si pečlivě, co všechno jste za celý den jedli. Kolik to bylo, jaké nutriční hodnoty strava měla a kolik to bylo kalorií. Brzy zjistíte, že pravděpodobně jíte více jídla, než kolik tělo doopravdy potřebuje. Ve světě je teorie glykemického indexu (GI) velkým hitem, například v Německu je populární Glyxdieta. Kdo potřebuje shodit kilogramy, měl by omezit nebo zcela vyloučit potraviny s vysokým glykemickým indexem. Čím vyšší hodnotu glykemického indexu potravina má, tím více se po jejím požití zvedne hladinu cukru v krvi a tím horší je to pro hubnutí. Naopak potraviny s nízkým GI zvyšují hladinu krevního cukru pozvolna, bez velkých výkyvů. Ideální jsou potraviny bohaté na složené cukry, které se pomalu přeměňují na glukózu, takže organismus zásobí spoustou energie po delší dobu.

Spirit

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo