Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda o JABLKÁCH - CHOROBY vzniklé nesprávným způsobem života - Pocení NOHOU - Koho bodají VČELY - SPÁNEK pod hvězdami

21. 1. 2007

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 

,,Pravda o jablkách“

Obrazek

Původ jablek byl dlouho zahalen tajemstvém. Dnes víme, že stromy podobné našim jabloním rostly kdysi v čínském pohoří Ťan-šan. Odtud se jablka dostala přes Střední východ do Evropy. Roubovat je uměli již Peršané, od nichž toto umění převzali Řekové a od nich zase Římané.

Prevence rakoviny

Konzumace jablek lidem prospívá nejen pro obsah vitamínů, ale i jako prevence nádorových onemocnění. Jablka jsou například zdrojem kvercetinu, který zabraňuje rakovinnému bujení v buňkách prostaty, a neměly by proto chybět na stole žádného muže středního věku. Vláknina a další rostlinné složky obsažené ve slupce snižují o 43 procenta riziko vzniku rakoviny tlustého střeva. Odborníci proto doporučují denně sníst dvě jablka nebo vypít asi tři sta gramů čerstvé neředěné jablečné šťávy.

Výživa a trávení

Průměrné jablko obsahuje asi pět gramů vlákniny, tedy více než velké množství cereálií, a působí příznivě na trávení. Nemá cholesterol a doporučuje se proto podávat po jídle místo sladkého dezertu. Jablka působí příznivě na srdce a cévy, protože zpomalují oxidaci cholesterolu a pomáhají tělu zbavit se ho dřív, než začne škodit. Jsou rovněž zdrojem pektinů, sloučenin, které s vodou nabobtnávají a ředí stolici.

Dýchání bez potíží

Dvě nezávisle na sobě provedené studie v Británii a v Austrálii došly ke shodnému závěru: jablka snižují nebezpečí vzniku astmatu a zlepšují dýchací funkce. Výsledky se dostavily již při konzumaci dvou jablek týdně. Ve Finsku se konal podobný výzkum, jehož se zúčastnilo deset tisíc dospělých, a závěry potvrdil. Na nizozemské univerzitě v Groningenu odborníci zjistili, že pravidelná konzumace jablek o polovinu snižuje chronickou obstrukční plicní nemoc, jedno z nejvážnějších onemocnění dýchacích cest, které se objevuje u kuřáků nebo lidí vystavených cigaretovému kouři a vede často k úmrtí.

Obrazek

Vliv na zuby

Oproti často opakovaným tvrzením jablko nemůže sloužit k čištění zubů a nechrání ani před zubním kazem. Kyselé složky jablek navíc poškozují zubní sklovinu, čerstvá jablka však prokazatelně snižují riziko vzniku paradentózy.

 

,,Ano, jablko velmi působí na naše zdraví.“ Ludmilka

Obrazek

,,Jablka bystří mozek, potvrzují vědci"

,,Pojídání jablek a pití jablečného džusu pomáhá bystřit mozek a uchovat mentální zdraví.

Shodli se na tom vědci z University of Massachusetts. Jablka obsahují vysoké množství antioxidantů, které chrání mozkové buňky před stárnutím. Je nutné ovšem vypít dvě až tři skleničky džusu nebo sníst tři až čtyři jablka denně."

,,Vědci odhalili, že pouhé pití jablečného džusu může ochránit mozek před ničením věkem, které může způsobit až ztrátu paměti. Pozitiva jablečného džusu nejsou podle odborníků patrná hned v mládí, ale až s přibývajícími roky, kdy mozek stárne."

,,Největší efekt má jablečný džus na starší organismus. Zpomaluje totiž přirozené stárnutí mozku a lidé si tak jeho popíjením mohou zachovat bystrou mysl až do pozdního věku," sdělil Thomas B. Shea závěry svého průzkumu.

,,Prováděli jsme testy na myších, kterým jsme podávali běžnou potravu, potravu chudou na živiny a třetí skupině jsme navíc přidávali do potravy jablečný džus společně s pitnou vodou. U třetí skupiny jsme jasně prokázali pomalejší stárnutí mozku díky jablkům a také jsme si při testech v bludišti ověřili, že konzumace jablečného džusu prospívá paměti," popisuje své pokusy doktor Shea.

Obrazek

,,Jablka v těhotenství ochrání dítě před astmatem a alergiemi"

,,Tyto potraviny obsahují totiž látky, které při vývoji plodu v matčině břiše mohou působit příznivě a zamezit po narození vzniku alergií a astmatu."

,,Experti z University of Aberdeen prokázali, že matky konzumující jablka v těhotenství mají děti trpící v pěti letech astmatem a dušností méně často."

,,Na výzkumu skotských vědců se podíleli také kolegové z nizozemské Univerzity v Utrechtu. Jedna z členek odborného týmu Saskia Willersová k tomu sdělila: "Jsme jednou z prvních studií, která zhodnocuje vliv konzumace během mateřství u tolika různých druhů potravin a skupin potravin během těhotenství na astma a alergická onemocnění v dětství."

Obrazek

,,Jablka obsahují velmi účinné antioxidanty - chemicky flavonoidy."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Choroby vzniklé nesprávným způsobem života,

 jak hmotného tak i duchovního.“

Bedřich Kočí

 

Obrazek

,,Mezi tyto choroby zařadil bych na prvém místě ty, jež vznikají z nesprávného života pohlavního, především ze zneužití pohlaví. Zmiňuji se tu na tomto místě jen stručně o těchto věcech, protože jsem otázce pohlavního života věnoval celou samostatnou kapitolu.“

 

,,Normálně žádný člověk není zbaven pohlavního pudu, a proto každý, alespoň v určitých obdobích svého života, svádí s tímto živlem těžké boje. Je třeba rozumem a vůlí svou ovládnouti se natolik, aby neukázněnost pohlavního pudu nenalezla vůbec příležitosti ke svému uplatnění. Jinak vede mnohdy k velkým výstřednostem a zvrácenostem, které se nesrovnávají se zákony přirozeného života a ohrožují nebezpečně lidské zdraví.“

 

,,Čistým, mravným životem nebo přirozeným a čistým životem manželským může si člověk zachovati zdraví, svěžest a sílu do pozdního stáří. Zneužíváním pohlaví, ať již jakýmkoliv způsobem, podrývá své zdraví a připravuje půdu celé spoustě různých chorob, jejichž podstaty mnohdy ani nejlepší lékař nemůže nalézti.“

 

,,Mnoho, ba i dosti nebezpečných nemocí vzniká z nesprávného života duchovního. Je mnoho těch, kteří jen ze zvědavosti chtějí vniknouti do tajemství různých okultních věd a magie. Nejsouce na to ani připraveni, ani schopni k překročení tohoto prahu tajemna, provádějí různá cvičení, písmenková, dechová, jak si to z různých knížek vyčetli. Neschopní a nepřipravení, dostávají se do oblasti duchovna, kam nepatří. Následky toho bývají mnohdy hrozné. Takoví lidé končívají zpravidla v blázinci, a když ne právě tam, dokáží nanejvýš tolik, že je ovládne některá bloudící duše, která způsobuje jim mnohdy pekelná muka. Z těchto muk ovládnutí nemůže je pak žádný lékař vysvoboditi.“

 

,,Je nezbytno, aby i v duchovním životě člověk byl střídmý. Nesmí nikdy ve svých žádostech dojíti tak daleko, aby se snažil umělou cestou získati duchovních darů kterých může získati jen ušlechtilým, láskyplným životem. Kdyby každý, duchovních věcí žádostivý člověk na místě okultních cvičení cvičil se v tom, aby dovedl žíti přesně dle Evangelia — dle Ježíšova učení, pak by se octl na nejsprávnější cestě k duchovnímu životu. Takový člověk touto správnou cestou dosáhne darů, kterých si skutečně zaslouží a které jsou pro něj určeny.“

 

,,I přemrštěný vegetarismus může být nebezpečný lidstvu, které ještě nevyspělo tak daleko, aby mohlo jíst jen rostlinnou stravu. Vegetarismus je jistě krásný cíl, ale pro lidstvo je dosud pouhou hudbou budoucnosti. Proto také mnozí z těch, kteří se dnes chtějí oddati vegetarismu, zacházejí do krajních důsledků a trpí přitom úbytkem síly životní. Pro takové lidi platí jediný zákon zdravotní: jez, na co máš chuť, ale vždy střídmě a jen tolik, abys udržel své tělo zdravé, svěží a neupadl nikdy do požitkářství.“

 

,,Je mylný názor, že vegetarismem člověk může dospěti k vyššímu duchovnímu životu. Pravý opak je pravdou. Duch zušlechťuje a zjemňuje tělo, nikdy ne opačně. Čím vyspělejší duch, tím jemnější tělo si vystaví, a čím jemnější je tělo vyspělého ducha, tím způsobilejším se stává pro vegetarismus. Kdo se domnívá, že vegetarismem zjemní své tělo a zušlechtí svého ducha, velmi se mýlí a může si také velmi uškoditi.“

 

,,Je dobře známý boj, který vedli a vedou stále vegetáři proti všem, kdož s nimi polemizují a jejich životní praxi nezachovávají. Bylo by proto zbytečno rozebírati zde celou tuto otázku podrobně.“

 

,,V knize Genesi je sice uvedeno, že Bůh určil prvnímu člověku k jeho výživě všechny plodiny země a všechno ovoce rajských stromů. Z toho je zřejmé, že první člověk duchovní žil za zcela jiných podmínek, než žije dnešní člověk. Od dob prvého člověka, mnoho se v lidstvu změnilo. Lidstvo kleslo tak hluboko, že Bůh seslal na zemi potopu, při níž zachoval se jen Noe se svojí rodinou. Jemu nařídil Bůh, aby do své archy vzal všechno dosud žijící zvířectvo, a to vždy samce a samičku, aby jejich rody byly zachovány a rozmnožovaly se k užitku člověka. A když pak vody opadly a Noe se svou rodinou opustil koráb, mluvil k němu Hospodin:

 

»Od dnešního dne budou tvojí potravou plodiny země, všechno ovoce stromů a všechna zvířata na zemi, ve vzduchu i ve vodě.«

 

,,Z toho je tedy zřejmo, že Bůh ve Své Moudrosti dává pro lidi za potravu i zvířata, a dle toho jest také celý organismus lidský zařízen.“

 

,,Všechno rozumování lidské je relativní. Bude vždy nejmoudřejší ponechati všechno Vůli Nejvyššího, a té se pokorně podříditi.“

 

,,Znovu bych tu k této otázce připomněl ještě neoprávněnost vší pýchy vegetariánů, kteří se o to své nejedení masa cítí lepšími lidmi, než jsou ti ostatní. Jen skutky jejich života mohou dokázati, že je jejich životospráva postavila opravdu výš, než ostatní. Totéž nutno opakovati i o abstinentech, neboť abstinence, stejně jako vegetarianismus, je jen určitá životní zásada, která se projevuje a uplatňuje pouze v lidské životosprávě, nikoliv ve vlastním životě jednotlivce a v jeho skutcích.“

 

,,Ať již potom patříte k té nebo oné straně, ze všeho nejdůležitější je znáti pravou míru a dávku všeho, čeho tělu poskytujete. Bylo by jistě zbytečno opakovati tu, jak nestřídmost v jídle a pití škodí lidskému zdraví. O těchto věcech každý již tolik četl a slyšel, že jest jen vinou každého jednotlivce, setrvává-li přes všechno lékařské a nejvýš odůvodněné varování u svého přejídání a přepíjení. Všechny důsledky podobné nestřídmosti které se projevují mnohdy velmi těžkými poruchami zdraví, ukazují jasně, že každé porušení Zákona Božího člověk sám na sobě pocítí.“

 

,,Další, velmi důležitou složkou lidského zdraví, je beze sporů a pochybností i vnitřní duševní klid člověka. Ten je třeba v sobě si vybudovati a také udržeti.“

Obrazek

,,Dnešní doba, plná překotných událostí, tragedií, existenčních zápasů, které bývají přečasto komplikovány mnohdy docela malichernými spory osobními, klade na člověka úžasné požadavky. Dříve než se člověk vzpamatuje z jednoho otřesu, je tu již druhý a případně za ním i další, aby člověk na nich vyzkoušel své síly a odolnost. Jak na to vše stačit ?“

 

,,Pro každou z těch nejtěžších, nejhrůznějších chvil vašeho života dávám vám jednu radu: Klid — klid — klid. Přijímejte všechno dění kolem sebe s naprostým klidem. Vynaložte všechnu svou sílu, abyste zachovali svůj klid. Jen tak, nedáte-li se strhnouti rozčilením, zlobou, nenávistí nebo snad touhou po pomstě, zabráníte všem nerozvážným činům, které by vám vaši situaci jen zhoršily. Uvědomujte si stále, že všechno spočívá v rukou Božích. Podřiďte se jeho Vůli — smiřte se se skutečností, kterou dle své vůle a svého chtění nikdy nepředěláte, a bude vám dobře.“

 

,,Co lidí je nemocno jen svou věčnou nespokojeností! Co lidí zoufá v rozčilení při pohledu na své nezdařené plány, neuskutečněné záměry! Kolik lidí ve chvilkové bezradnosti vzdává se hned života! A jak mnoho je těch, kteří v této rozervanosti propadnou nemoci.“

 

,,Jen klid a mír v duši zachová vás při zdraví a dá vám potřebný klid k překonání všech zkoušek života.“

 

,,Tento nejvzácnější dar života — klid — doporučoval bych i těm, kteří z přebytku dobré míry či z nudy hledají si úmyslně různá rozčilení, kterými by své nervy uměle vzrušovali a povzbuzovali. Takovéto hledání sensací, ať již v literatuře, biografech, divadlech nebo v čemkoliv jiném, nemůže býti nikdy zdraví lidskému prospěšné. Všechno co rozrušuje, třebas je to pro vás i zdánlivě příjemné rozrušení, přepíná, vaše nervy. Při častém opakování těchto rozruchů může se vám státi, že vám jednou nervy vypoví službu a vy se zhroutíte. Mnohdy stačí pak jen silnější náraz nějakého rozčilení, které vás náhle potká, a vy můžete býti pak třebas i na léta vyřazeni ze své práce, ze svého zaměstnání a odsouzeni k těžkým útrapám a bolestem, kterých se pak těžko zbavujete.“

 

,,Duševní klid a mír, který je nezbytnou složkou lidského zdraví, má ovšem ve svých podmínkách jeden a to nejzákladnější požadavek: čisté svědomí. Proto jednejte vždy poctivě a čestně, aby vám vaše svědomí nemělo co vyčítati. I když uniknete spravedlnosti pozemské, neuniknete nikdy sobě samým. Tíživé, vyčítající svědomí nedá se umlčeti. Ba právě naopak, hlas vlastního svědomí je nejpřísnějším soudcem, který vás k nejtěžšímu trestu odsoudí. Naplní vaši duši neklidem, který se stále stupňuje, stále mocněji vás ovládá, až konečně pod jeho tíhou se zhroutíte.“ 

Obrazek

,,Proto neposkvrňujte své duše, abyste si zachovali neposkvrněné, žádnou nemocí neobtížené tělo. Správným, poctivým a čistým životem podaří se vám jistě mnoha chorobám předejít, což je vždy mnohem snadnější, než z těchto chorob se léčit.“

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

,,Jen několik rad, které můžeme praktikovat.“

,,Pocení nohou"

,,Večer před spaním je nutné umýt si nohy ve vodě s dodáním malého množství kopřivy, ale neužívat při tom mýdlo. Potom je-li potřeba umýt nohy mýdlem. Tahle večerní procedůra je důležitá, protože při pocení nohou vycházejí toxiny, vynášející z organismu jeho vnitřní choroby, a je důležité je smýt, aby se pročistily póry. Výluh nebo-li šťáva z kopřivy bude tomu napomáhat !"

 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

,,Koho bodají včely ?"

,,Včely dávají žihadla, když se k nim sám člověk chová agresívně, ohání se, leká se, , je velmi agresívně vnitřně naladěn a to nejen na včely, ale prostě na kohokoliv.. Oni to cítí, přesněji řečeno, nesnáší vyzařování jakýchkoliv temných citů. Ještě mohou bodat do těch částí těla, které jsou ve spojení s konkrétním nemocným vnitřním orgánem člověka. I tam, kde je roztržený vnitřní obal nebo jsou i jiné poruchy."

 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

,,Spánek pod hvězdami"

,,Někdy večer když to dovolí přírodní podmínky, zařiďte si nocleh pod hvězdným nebem. Postel je třeba ustlat blízko keřů malin, rybízu nebo obilovin. Máte být sami. Ležíce tváři ke hvězdnému nebi, není třeba hned zavírat oči. Pohledem a myšlenkami se toulejte po kosmických tělesech. Uvolněte se, myšlenka má být lehkou a svobodnou. Ze začátku se pokuste myslet na nejvíce vámi viditelná nebeská tělesa, pak můžete snít o nejtajnějších věcech pro sebe, o vám blízkých lidech, o těch, komu přejete dobro. Nesnažte se ani pomyslet v tuto chvíli na pomstu, přát někomu zlo. Výsledek může být pro vás nepříznivý. Taková nesložitá procedura oživí některé z množství spících buněk ve vašem mozku, které se většinou nevzbudí za života člověka. Kosmické síly budou s vámi a pomohou dosáhnout neuvěřitelně světlých snů, získat duševní klid, naladit příznivé kontakty s blízkými, posílit nebo vyvolat jejich lásku k vám. Zmíněnou proceduru je velmi prospěšné prodělávat několikrát. Je efektivní jenom v místech vašeho trvalého kontaktu s rostlinným světem. A toto pocítíte již ráno. Zvláště je důležité - pokud je to možné - prodělávat tuto proceduru pokaždé v předvečer narozenin."

Spirit

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Naopak melasa, která je extraktem cukrové třtiny, je vhodná ke konzumaci každý den, nejlépe ráno ve vlažné citrónové šťávě. Je velmi širokou soustavou stopových prvků a organických látek: Vápník, hořčík, fosfor, železo, draslík, sodík, zinek, měď, chróm, glukózu, sacharózu, nenasycené mastné kyseliny linolovou, linoleovou, olejovou, vitaminy skupiny B (kyselinu listovou, kobalaminy, riboflavin, pyridoxol, nikotinamid, kyselinu pantotenovou), inositol, kyselinu fosforečnou. Dále obsahuje důležité enzymy. Melasa je asi nejbohatší na vápník a hořčík, obsahuje je ve vyvážené a pro lidský organismus velmi dobře vstřebatelné podobě. melasaPo dlouhodobé a pravidelné konzumaci melasy dochází k pročišťování lymfatického systému, zlepšuje se funkce svalů. Po obnově synoviální blány, která tvoří výstelku pouzdra u kloubů a vlivem pokračující regenerace mizí bolesti, opotřebení a artróza. Melasa dále příznivě působí na srdeční sval a může velmi zmírnit nemoc zvanou angina pectoris. Regeneruje krvetvorbu, cévní řečiště, harmonizuje nervový systém a obnovuje činnost žláz s vnitřní sekrecí. Povzbuzuje organismus při dlouhodobém pracovním vytížení, stresu, chronické únavě a pocitech slabosti. Dále melasa upravuje krevní tlak, léčí anemie (nedostatek železa), hojí záněty, otevřené bércové vředy, hemoroidy, trombózu, kožní neduhy – ekzémy a lupenku, mírní alergické projevy, astma, odstraňuje průjem i zácpu. Vnitřní podávání melasy pomáhá při léčení infekční žloutenky typu A. Příznivě působí při různých typech zhoubných nádorů. Zevně se může nanášet na kůži, která je spálená po ozařování. Melasa pomůže zlikvidovat karcinom. Melasa velmi dobře zabírá i u chronické zácpy, kterou trpí velké procento populace. Dá se velmi dobře použít i jako výživná pleťová maska, která regeneruje a pomáhá odstraňovat různé typy ekzémů, lupenky a alergických kožních projevů. Obvyklé dávkování je 2 čajové lžičky denně, u nemocných 4-5.

Originál textu a další informace naleznete na http://slunecnyzivot.cz/2013/03/sest-nejcastejsich-chyb-vegetarianu-veganu-a-vitarianu/
melasa, která je extraktem cukrové třtiny, je vhodná ke konzumaci každý den, nejlépe ráno ve vlažné citrónové šťávě. Je velmi širokou soustavou stopových prvků a organických látek: Vápník, hořčík, fosfor, železo, draslík, sodík, zinek, měď, chróm, glukózu, sacharózu, nenasycené mastné kyseliny linolovou, linoleovou, olejovou, vitaminy skupiny B (kyselinu listovou, kobalaminy, riboflavin, pyridoxol, nikotinamid, kyselinu pantotenovou), inositol, kyselinu fosforečnou. Dále obsahuje důležité enzymy. Melasa je asi nejbohatší na vápník a hořčík, obsahuje je ve vyvážené a pro lidský organismus velmi dobře vstřebatelné podobě. melasaPo dlouhodobé a pravidelné konzumaci melasy dochází k pročišťování lymfatického systému, zlepšuje se funkce svalů. Po obnově synoviální blány, která tvoří výstelku pouzdra u kloubů a vlivem pokračující regenerace mizí bolesti, opotřebení a artróza. Melasa dále příznivě působí na srdeční sval a může velmi zmírnit nemoc zvanou angina pectoris. Regeneruje krvetvorbu, cévní řečiště, harmonizuje nervový systém a obnovuje činnost žláz s vnitřní sekrecí. Povzbuzuje organismus při dlouhodobém pracovním vytížení, stresu, chronické únavě a pocitech slabosti. Dále melasa upravuje krevní tlak, léčí anemie (nedostatek železa), hojí záněty, otevřené bércové vředy, hemoroidy, trombózu, kožní neduhy – ekzémy a lupenku, mírní alergické projevy, astma, odstraňuje průjem i zácpu. Vnitřní podávání melasy pomáhá při léčení infekční žloutenky typu A. Příznivě působí při různých typech zhoubných nádorů. Zevně se může nanášet na kůži, která je spálená po ozařování. Melasa pomůže zlikvidovat karcinom. Melasa velmi dobře zabírá i u chronické zácpy, kterou trpí velké procento populace. Dá se velmi dobře použít i jako výživná pleťová maska, která regeneruje a pomáhá odstraňovat různé typy ekzémů, lupenky a alergických kožních projevů. Obvyklé dávkování je 2 čajové lžičky denně, u nemocných 4-5. stevieJeště bych se ráda zmínila o Stevii. Je to rostlina, která má přirozeně sladkou chuť. Její výtažek najdeme v podobě tablet, prášku nebo tinktury a její výsledná sladivost se odvíjí od daného produktu, většinou 100 – 200x více než řepný cukr. Nejedná se však o žádnou formu sacharidů. Energii z ní nedoplníme, slouží pouze jako chuťová náhražka. Pokud nám nevadí její lehká pachuť, nedá se jí vcelku nic vytknout. Nejlepší je doma v květináči, kdy máme možnost si kdykoli utrhnout čerstvý lístek a hodit ho třeba do smoothie nebo čaje. Hodně cukru v těle vyčerpává naši slinivku břišní, překyseluje organismus, dává vzniknout různým plísním a kvasinkám, proto je dobré to moc nepřehánět. Navíc je to silný stimulant a nutí tělo ke stálé aktivitě, kterou když nemáme v dostatečné míře, přemění se na tuk a ten pak poškozuje naše tělo nejen vizuálně.

Originál textu a další informace naleznete na http://slunecnyzivot.cz/2013/03/sest-nejcastejsich-chyb-vegetarianu-veganu-a-vitarianu/

 

melasa, která je extraktem cukrové třtiny, je vhodná ke konzumaci každý den, nejlépe ráno ve vlažné citrónové šťávě. Je velmi širokou soustavou stopových prvků a organických látek: Vápník, hořčík, fosfor, železo, draslík, sodík, zinek, měď, chróm, glukózu, sacharózu, nenasycené mastné kyseliny linolovou, linoleovou, olejovou, vitaminy skupiny B (kyselinu listovou, kobalaminy, riboflavin, pyridoxol, nikotinamid, kyselinu pantotenovou), inositol, kyselinu fosforečnou. Dále obsahuje důležité enzymy. Melasa je asi nejbohatší na vápník a hořčík, obsahuje je ve vyvážené a pro lidský organismus velmi dobře vstřebatelné podobě. melasaPo dlouhodobé a pravidelné konzumaci melasy dochází k pročišťování lymfatického systému, zlepšuje se funkce svalů. Po obnově synoviální blány, která tvoří výstelku pouzdra u kloubů a vlivem pokračující regenerace mizí bolesti, opotřebení a artróza. Melasa dále příznivě působí na srdeční sval a může velmi zmírnit nemoc zvanou angina pectoris. Regeneruje krvetvorbu, cévní řečiště, harmonizuje nervový systém a obnovuje činnost žláz s vnitřní sekrecí. Povzbuzuje organismus při dlouhodobém pracovním vytížení, stresu, chronické únavě a pocitech slabosti. Dále melasa upravuje krevní tlak, léčí anemie (nedostatek železa), hojí záněty, otevřené bércové vředy, hemoroidy, trombózu, kožní neduhy – ekzémy a lupenku, mírní alergické projevy, astma, odstraňuje průjem i zácpu. Vnitřní podávání melasy pomáhá při léčení infekční žloutenky typu A. Příznivě působí při různých typech zhoubných nádorů. Zevně se může nanášet na kůži, která je spálená po ozařování. Melasa pomůže zlikvidovat karcinom. Melasa velmi dobře zabírá i u chronické zácpy, kterou trpí velké procento populace. Dá se velmi dobře použít i jako výživná pleťová maska, která regeneruje a pomáhá odstraňovat různé typy ekzémů, lupenky a alergických kožních projevů. Obvyklé dávkování je 2 čajové lžičky denně, u nemocných 4-5. stevieJeště bych se ráda zmínila o Stevii. Je to rostlina, která má přirozeně sladkou chuť. Její výtažek najdeme v podobě tablet, prášku nebo tinktury a její výsledná sladivost se odvíjí od daného produktu, většinou 100 – 200x více než řepný cukr. Nejedná se však o žádnou formu sacharidů. Energii z ní nedoplníme, slouží pouze jako chuťová náhražka. Pokud nám nevadí její lehká pachuť, nedá se jí vcelku nic vytknout. Nejlepší je doma v květináči, kdy máme možnost si kdykoli utrhnout čerstvý lístek a hodit ho třeba do smoothie nebo čaje. Hodně cukru v těle vyčerpává naši slinivku břišní, překyseluje organismus, dává vzniknout různým plísním a kvasinkám, proto je dobré to moc nepřehánět. Navíc je to silný stimulant a nutí tělo ke stálé aktivitě, kterou když nemáme v dostatečné míře, přemění se na tuk a ten pak poškozuje naše tělo nejen vizuálně.

Originál textu a další informace naleznete na http://slunecnyzivot.cz/2013/03/sest-nejcastejsich-chyb-vegetarianu-veganu-a-vitarianu/

 

Naopak melasa, která je extraktem cukrové třtiny, je vhodná ke konzumaci každý den, nejlépe ráno ve vlažné citrónové šťávě. Je velmi širokou soustavou stopových prvků a organických látek: Vápník, hořčík, fosfor, železo, draslík, sodík, zinek, měď, chróm, glukózu, sacharózu, nenasycené mastné kyseliny linolovou, linoleovou, olejovou, vitaminy skupiny B (kyselinu listovou, kobalaminy, riboflavin, pyridoxol, nikotinamid, kyselinu pantotenovou), inositol, kyselinu fosforečnou. Dále obsahuje důležité enzymy. Melasa je asi nejbohatší na vápník a hořčík, obsahuje je ve vyvážené a pro lidský organismus velmi dobře vstřebatelné podobě. melasaPo dlouhodobé a pravidelné konzumaci melasy dochází k pročišťování lymfatického systému, zlepšuje se funkce svalů. Po obnově synoviální blány, která tvoří výstelku pouzdra u kloubů a vlivem pokračující regenerace mizí bolesti, opotřebení a artróza. Melasa dále příznivě působí na srdeční sval a může velmi zmírnit nemoc zvanou angina pectoris. Regeneruje krvetvorbu, cévní řečiště, harmonizuje nervový systém a obnovuje činnost žláz s vnitřní sekrecí. Povzbuzuje organismus při dlouhodobém pracovním vytížení, stresu, chronické únavě a pocitech slabosti. Dále melasa upravuje krevní tlak, léčí anemie (nedostatek železa), hojí záněty, otevřené bércové vředy, hemoroidy, trombózu, kožní neduhy – ekzémy a lupenku, mírní alergické projevy, astma, odstraňuje průjem i zácpu. Vnitřní podávání melasy pomáhá při léčení infekční žloutenky typu A. Příznivě působí při různých typech zhoubných nádorů. Zevně se může nanášet na kůži, která je spálená po ozařování. Melasa pomůže zlikvidovat karcinom. Melasa velmi dobře zabírá i u chronické zácpy, kterou trpí velké procento populace. Dá se velmi dobře použít i jako výživná pleťová maska, která regeneruje a pomáhá odstraňovat různé typy ekzémů, lupenky a alergických kožních projevů. Obvyklé dávkování je 2 čajové lžičky denně, u nemocných 4-5.

Originál textu a další informace naleznete na http://slunecnyzivot.cz/2013/03/sest-nejcastejsich-chyb-vegetarianu-veganu-a-vitarianu/