Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta k životnímu cíli - KNIHA: Archetypy typologie - Neobvyklý vánoční večírek - Energií nabité magalitické chrámy

29. 2. 2008

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

,,Cesta k životnímu cíli"

,,Zákony volby a postupu"

 ,,Existuje záhada, kterou mnozí nazývají Bůh, a ta se projevuje jakožto uneverzální Láska, jako soubor zákonů, jako veliký proces. Tento proces funguje prostřednictvím nás všech, a je dokonalý. Když tuto základní pravdu na cestě vlastním životem rozpoznáme, shledáme, že ať už vykročíme kterýmkoliv směrem, vždycky se nám pod nohama zjeví stezka."

,,Přistupujme tedy k budování světa založeného na spolupráci a na potvrzení lidského Ducha nežli na pochybách o vlastní osobě a rovněž na jistotě, že veškeré lidstvo je vzájemně propojeno. Dejme si za cíl dotknout se, co největšího množství životů poselstvím naděje v lepší svět."

,,Používám nejen mozek, který mám, ale všechno, jež si mohu vypůjčit."      Woodrow Wilson

,,Lidi nemůžeme naučit ničemu : dá se jim pouze pomoci, aby všechno objevili ve svém nitru."     Galileo Galilei

,,Budeme tak spolu sedět, hora a já, dokud ta hora horou zůstane."     Li Po

,,Jestliže je gravitace lepidlem, které drží svět pohromadě, pak rovnováha je klíčem odemykajícím jeho tajemství. Rovnováha se vztahuje na naše tělo, mysl a city, na všechny roviny naší existence. je nám připomínkou toho, že ať uděláme cokoliv, můžeme to přehnat, anebo to dělat nedostatečně, a pokud se kyvadlo našeho života či zvyků vychýlí příliš daleko do jedné strany, nevyhnutelně se vzápětí musí zhoupnout na stranu protější."

,,Pokora je stvořena z hlíny. Vznešenost vytvořily hvězdy."

Srbské přísloví

Obrazek

,,Jsme nejen obtěžkáni, ale i požehnáni, velikou zodpovědností svobodné vůle - moci volit. naše budoucnost je z větší části předurčena volbou, kterou děláme nyní. Okolnosti nemůžeme vždycky držet pod kontrolou, ale můžeme volit a také volíme, jaká bude naše odpověď na to, co před námi vyvstává. Tím, že znovu nabudeme moci volit, nalezáme odvahu žít v tomto světě plným životem."

,,Po svých a bezstarostně vydal jsem se na cestu. Zdravý, svobodný, svět před sebou ... Ta dlouhá hnědá steska mě povede, kam jen budu chtít."     Walt Whitman

,,Postup přetváří každou cestu v sérií malých krůčků, které děláme jeden po druhém, abychom dosáhli jakéhokoliv cíle. Postup se klene přes propast času, učí člověka rtpělivosti, spočívá na pevných základech pečlivě připraven a ztělesňuje víru v naše rozvijející se možnosti."

,,K nebetyčným výšinám se dostáváme po točitém schodišti."     Francis Bacon

,,Čas je paradox prostírající se mezi ,,minulostí" a ,,budoucností", které vlastně neexistují nikde - s vyjímkou naší vlastní mysli. Představa o čase je konvencí myšlenek a jazyka, jedná se o společenskou úmluvu. Pravda je hlubší : nemáme nic nežli tuto chvíli."

,,Existuje jen jediná možnost, jak žít někdy šťastně : základem je prožít si chvilku po chvilce."  

Margaret Bonnanová

,,Svět nás nesoudí : on nám prostřednictvím zákona akce a reakce jen poskytuje následky a poučení a možnosti, jak udržovat rovnováhu a učit se. Soucitění není nic jiného než poznání, že každý z nás se snaží ze všech sil - že v rámci našich vstávajících přesvědčení a schopností dělá, co umí."

,,To, že jsem nasytil hladového, odpustil urážku a začal milovat svého nepřítele, to jsou veliké ctnosti. Ale co kdybych zjístil, že nejnuznější ze všech žebráků a nejdrzejší ze všech utrhačů dlí v mém nitru a že jsem to já, kdo je tak potřebný almužen vlastní laskavosti, a že já jsem tím nepříteklem, kterého je nutno milovat - co potom ?"     C.G.Jung

,,Víra je naše přímé spojení s univerzální moudrostí, jež nám připomíná, že víme víc, než  jsme kdy slyšeli, přečetli nebo nastudovali - že stačí když uvidíme, jak prostřednictvím každého z nás funguje láska a moudrost univerzálního ducha, a budeme ji naslouchat a věřit."

,,Víra povzbuzuje duši, aby šla dál, než sama dohlédne."   

William Clarke

,,Myšlenku následuje energie : bližíme se k tomu, co si dokážeme představit, ale ne dál. Naši zkušenost vytváří a dobarvuje to, co předpokládáme, očekáváme nebo čemu věříme. Rozšiřujeme-li své nejhlubší přesvědčení o tom, co je možné, měníme svou životní zkušenost."

,,Náš život je formován ani ne tak zkušeností jako spíš očekáváním."     George Bernard Shaw

,,Celistvost, ta obnáší žít a jednat v sepětí s duchovním zákonem a s vlstní nejušlechtilejší vizí, a to navzdory s rozličným protichůdným nutkáním. Vychazejíce ze srdce celistvosti, poznáváme, přijímáme a vyjadřujeme svou skutečnou vnitřní realitu a svému okolí dodáváme inspiraci nikoli svými slovy, ale vlastním příkladem."

,,Nejsem povinnen vítězit, ale jsem povinnen žít v pravdě. Nejsem povinnen mít úspěch, ale jsem povinnen žít podle světla, které v sobě mám."     Abraham Lincoln

,,Bez ohledu na to, co cítíme či víme, bez ohledu na to, jaký máme potenciální talent či schopnosti, je třeba si uvědomit, že k životu je probudí pouze čin. Mnozí z nás chápou pojmy jako oddanost, odvaha a láska, ale doopravdy je poznáme, jedině když dokážeme konat. Konání vede k porozumění a díky činnosti se vědění promění v moudrost."

,,Budeš-li pouze postávat na břehu, moře nepřepluješ."     Rabíndranáth Thákur

,,Svět přírody se pohybuje v rytmech, vzorcích a cyklech - střídání ročních období, pohyb hvězd, příliv a odliv. Roční období do sebe nestrkají a ani mračna tahnoucí po obloze spolu nezávodí. Všechno se děje v příslušném čase - v časových kruzích vše narůstá a ubývá a opět narůstá jako vlny oceánu."

 

,,V srdci každé zimy leží chvějící se jaro a za oponou každé noci čeká usměvavý rozbřesk."     Chalíl Džibrán

,,Vzdát se, to znamená přijmout s otevřenou náručí tuto chvíli, toto tělo a tento život. Vzdát se, s tím souvisí opustit vlastní zvyklosti a žít v souladu s vyšší vůli, jež je vyjádřena v podobě moudrosti a srdce. Vzdávání se - daleko více než pasivní přijetí - využívá každý úkol jakožto prostředek duchovního růstu a rozšiřeného vědomí."

,,Někteří se domnívají, že když člověk vytrvá, posílí ho to : někdy je však důkazem síly to, že nechá věci plavat."     Sylvia Robinsonová

,,Tady na Zemi vystupujeme jako oddělené bytosti, z nichž každé je přiřčen jiný osud : ale stejně jako jsou jednotlivé dešťové kapky součástí moře, tak i každý z nás je součástí oceánu vědomí, těla Božího. Jen najdi Lásku a vnitřní Mír v hloubi najvyšší pravdy : všichni jsme jedna rodina. Odhoď zátěž strachu, závisti a vzdoru a vznes se do výše na perutích porozumění - vstoupíš do nezměrné země Soucítění."

,,Ach, jen se nedat zahnat do ústraní sebemenší částečkou oddělenou od zákona hvězd ! Vždyť jaký je hluboký smysl toho všeho ? Co jiného než obloha posetá ptáky, v jejíž hloubi duje vítr návratu domů ?"     Rainer Maria Rilke

,,Čas od času se pozorně podívej na něco, co nevytvořily lidské ruce : na horu, na hvězdu, na zátočinu potoka. Dostaví se k tobě moudrost a trpělivost, ale především jistota, že na tomhle světě nejsi sám."     Sidney Lovett

 

,,Snad slova a věty zde napsané - Vám něco předají a snad také něco připomenou ! A to buď život Váš zde prožívaný a nebo přežívaný - posuďte sami ! Jen ve Vás samotných doutná čas, ve kterém se zrcadlíte !"     Ludmilka

Vypsáno z knihy - Cesta k životnímu cíli

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Archetypy typologie

Kniha: Archetypy typologie
Autor:

,,Autorka vypracovala na základě dvojic protikladných pojmů 6 základních modelů lidského života. V knize potom předkládá čtenaři rozsáhlou typologii, díky níž získá hlubový vhled ..."

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Zbořte své limity a posuňte osobní hranice s akcí "firewalking - chůze po žhavém uhlí"

Foto:kurzo.cz

,,Neobvyklý vánoční večírek"
,,Učím angličtinu a před Vánoci jsem spolu s dalšími kolegy - učiteli - absolvovala přechod po žhavých uhlících. Asi byste ani vy nečekali, že se něčeho takového dočkáte v ulicích Prahy, jen kus dál od pulzujícího centra, kde vrcholilo předvánoční nákupní šílenství."

,,Proč jsme vůbec do téhle akce šli? Tuhle „zábavu“ navrhla naše vedoucí. A nemohu mluvit za nikoho kromě sebe, ale moje prvotní instinktivní reakce byla výhradně pozitivní. Nechápejte to však špatně, nevrhám se obvykle do ničeho neznámého bez přemýšlení. Vlastně to překvapilo i mě samotnou, očekávala bych totiž, že se ozvou alespoň trochu obavy nebo strach. Ale byla jsem úplně klidná, žádné pochybnosti jsem neměla. Pravdou však je, že mamince, která už je stará, jsem o tomhle dobrodružství vyprávěla, až když bylo za námi."

,,Cestou na místo určení jsem pociťovala chlad, ale nohy mě brněly vzrušením. U velkého hořícího ohně stála temná silueta. Vítal nás Tom - podáním ruky a polibkem na tvář. Oheň sálal a vydával žár, přítomným začínalo být horko. Vnímali jsme Tomovu přátelskou tvář, rozcuchané vlasy a nemohli jsme si nevšimnout jeho bosých nohou. Uvědomovala jsem si ten extrém - zem byla úplně promrzlá a vedle šlehaly plameny žhavého ohně."

,,Později, když jsme se v plném počtu shromáždili kolem ohně, vzal každý z nás na Tomův pokyn do rukou dva kusy dřeva, které bylo předem nachystané speciálně pro tuto příležitost. Tyto kusy dřeva měly reprezentovat naše obavy a pochybnosti a měli jsme je vhodit do hladových zářících plamenů. Oheň spálil naši nejistotu a my pod vedením Toma cíleně obraceli své myšlenky pozitivním směrem. Zaměřovali jsme se na to, čeho jsme chtěli dosáhnout v blízké budoucnosti a mezitím se veškeré naše nedostatky - imaginární i skutečné - vypalovaly do červených uhlíků. Tom nám předával určité poselství a moudrost, díky němu jsme se ujistili, že chůze po žhavém uhlí je fyzicky možná, že když se neběží příliš rychle nebo naopak pomalu, hořící cestu projdeme bez úhony. Jen chodidla můžeme mít začerněná od uhlíků. Vyprávěl nám o stovkách chodců, s nimiž se v průběhu let setkal, mezi nimiž byly i čtyřleté děti. Uklidnilo nás, že se nikomu nikdy nic nestalo, nebylo zapotřebí žádného ošetření ani lékárničky. A já si v duchu říkala, že mě zítra čeká první hodina výuky hned v sedm hodin ráno a moje nadřízená by neriskovala, že její učitelka dorazí s ohořelýma nohama. Nebo ano?"

,,Pomalu přišel čas, abychom zuli boty. Zprvu to trochu nepříjemně studilo. Kdyby nás někdo pozoroval, myslel by si nejspíš, že jsme banda bláznů. Poskakovali jsme, abychom se zahřáli, snažili jsme se dostat nohy co nejblíže k ohni. A během té doby už pro nás Tom chystal cestičku ze žhavých uhlíků. Jeho příběhy povzbuzení spolu s bubnováním nás připravovaly na přechod. Mark využil příležitost a vstoupil na zářící cestu jako první. Vyrazil po žhavém uhlí sebevědomě a rázně, ve tmě jsme pak spatřili jeho vítězné gesto a bílé zuby, jak se usmíval. To posílilo naše odhodlání a postupně jsme se na uhlíky vydávali také. Přešli jsme úplně všichni (a většina opakovaně) po 600 stupňů Celsia žhavém uhlí. Naše nohy sice byly špinavé, zato naše mysl a vize úplně jasné. Nemysleli jsme vůbec na bolest, nebezpečí puchýřů nebo popálenin, naše oči se dívaly jen dopředu. Žádný úkol se nám od té doby nezdá příliš velký nebo děsivý."

Anna B. B. - Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Velký Mehelník je nejvyšším vrcholem Píseckých hor. Dnes k někdejšímu posvátnému místu přijíždějí neopohanští mystici a uctívači keltské mytologie, aby zde nasáli životodárnou energii. Masivní megalitické „chrámy“ v okolí sloje, kultovní balvany i blízké Hradiště u Písku tvoří jakýsi podivný kruh. Najdeme tu i deskovité „stoly“, bizarní kamenné kupy a moře, útvary s antropomorfními tvary. Svérázným kamenným útvarem je i Liščí doupě či Loupežnický stůl, kde podle pověsti sedával obávaný vůdce středověké zlodějské tlupy. Více než padesát jejích členů nakonec skončilo v píseckém vězení. Z ponurých kobek vyšli po letech jako starci s podlomeným zdravím. Zmiňme ještě, že u čtvercového stolce našli ve 20. století archeologové keramické střepy z období tzv. Halštatské kultury."

Duchovní alchymie a hadí síla

,,S Velkým Mehelníkem souvisejí i poklady. Podle lidových zkazek jich na vrchu ukryli hned několik. Lidé v 18. a 19. století pověstem věřili a občas tu nějaké ty cennosti hledali. Dokonce se traduje, že jistý čeledín objevil tajný vchod do podzemí. Když nahlédl do odkrytého vstupu, uviděl drahokamy a ryzí zlato. Než však stačil procitnout z úžasu, vše zmizelo. Toto vyprávění souvisí s duchovní alchymií, vždyť největší poklad nosíme v sobě, je to aktivace tzv. hadí síly, díky níž můžeme ovlivnit proces regenerace, koloběh života. Vrch přitahoval nejen mystiky, ale i osoby z uměleckých kruhů. Málo se ví, že Velký Mehelník a jeho kouzelné svatyně v 19. století zkoumali Adolf Heyduk, Svatopluk Machar či básník Jan Neruda. Na některých místech poblíž Loupežnického stolu dochází k zajímavým anomáliím, třeba k výchylkám kompasů nebo se „zblázní“ fotografická technika. Místo je to tedy rozhodně magické."

(nov)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO