Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to POUŤ - Film DIVOČINA (Wild) a Odhalte sílu své AURY

14. 11. 2015

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Co je to pouť ?“

Výsledek obrázku pro duchovní pouť

Pouť z hlediska místa

Ptáme se :  ,,Kam ?“

Odpovídáme : ,,Do Říma, do Křtin, do Compostelly, do Svaté země… Prostě na nějaké poutní místo, které je jako studánka, jako pramen. Ten se také nedá vymyslet, naplánovat, sestrojit, vynaleznout. Ten je možné jen objevit. A pak je důležité jej udržovat v čistotě a brát z něho. Už se také stalo, že nevyužívané prameny vyschly, studny se zanesly. Poutní místa jsou dána tím, že tam někdo žil (Pán Ježíš ve Svaté zemi), že je tam někdo pohřben (svatý Petr v Římě), že tam někdo něco zažil (zázračná uzdravení v Lurdech)…“

 

Pouť z hlediska času

Ptáme se : ,,Kdy ?“

Odpovídáme : ,,Na sv. Cyrila a Metoděje na Velehrad, na svatého Matěje na Matějskou pouť do Prahy. Když se něco důležitého připomíná (a slaví), lidé se tam shromáždí. Jako jsou pro každého člověka důležitým dnem narozeniny a svátek (jmeniny), a měly by být i křtiny (výročí křtu), tak je pro kostel důležitým dnem datum, kdy je v kalendáři svátek jeho patrona, tedy svatého, jemuž je dům Boží zasvěcen.“

 

Pouť z hlediska způsobu

Ptáme se : ,,Jak ?“

Odpovídáme : ,,Pěšky. Třeba do Říma, jak se nám – Bohu díky – povedlo v Jubilejním roce 2000. Z Vranova nad Dyjí jsme vyšli 16. května a na náměstí svatého Petra v Římě jsme stanuli po 1178 kilometrech v neděli 18. června. Pouť však není závoděním v chůzi či pořádáním

pěších výkonů.

Když v totalitě úřady donutily všechny autobusy jedoucí na Svatý Hostýn zastavit na parkovišti v Bystřici pod Hostýnem, nepřímo tím přispívaly k opravdové pouti.

Ti zdraví klidně vyšlapali poslední kilometry pěšky a ti nemocní si počkali na místní dopravu, i když to často trvalo dlouho.“

 

Pouť z hlediska příčiny

Ptáme se : ,,Proč ?“

,,Na poutě se chodí především na znamení pokání, to jest nápravy za lidské viny. Mohlo by se jet, ale jde se, i když sedět v autobuse na jednom místě přes dvacet hodin pouze s přestávkami na WC je také velké pokání.

Dalším důvodem je vděčnost Pánu Bohu.

Třetím důvodem pouti je prosba. Lidé si jdou vyprosit zdraví, ale také třeba usmíření v rodině. Čím déle se putuje, tím delší je pak i modlitba.“

 

Pouť z hlediska účelu

Ptáme se : ,,Za jakým účelem ?“

,,A zde jsme u toho, že v naší zemi si většina lidí při slově pouť představí pouze náměstí plné kolotočů a stánků. Všechno se to koná za účelem, aby děti vyprázdnily nejen své pokladničky, ale i kapsy svých rodičů a prarodičů i kmotrů. A zase jsme u toho, že se podle moderního hesla dostávají peníze až na první místo. Pouť má další a lepší účely, než utrácet peníze za kolotoče a cetky.“

,,Kromě předcházejících pěti důvodů však máme především důvody biblické.“

,,Podle Mojžíšova zákona se každoročně putovalo do jeruzalémského chrámu. Pán Ježíš tam také putoval se svou Matkou a svatým Josefem, jak víme z Lukášova evangelia. Už v prvních staletích vznikají mariánská poutní místa ve Svaté zemi. Je to především hora Karmel, chrám Obětování Panny Marie v Jeruzalémě a její hrob v údolí Josafat. V té době vznikají u koptických křesťanů mariánská poutní místa v Egyptě: Zahrada Panny Marie, Strom Panny Marie, Pramen Panny Marie – všechno údajné památky na pobyt Panny Marie v Egyptě. Později se začalo putovat také na místa zázraků a zjevení.“

 ( P. Jan Peňáz, děkan Velké Meziříčí )

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 ,,Buď pochválen …“

,,Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění; v lásce nás ze svého svobodného rozhodnutí předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí pro zásluhy svého milovaného Syna.“

http://static.chatujme.cz/fotogalerie/Lia-1/14019/47267ca39f652c0de27a4b27c5e11c4053d74e541d682.JPG

,,Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.“

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Film byl natočen podle skutečného příběhu Cheryl Strayed."

,,Autobiografický příběh ženy, která se po smrti své matky a krachu svého manželství rozhodne vyrazit na 1 770 kilometrů dlouhou pěší pouť. Bez jakýchkoli znalostí o přežití v divoké přírodě se vydává na vysokohorskou trasu od Mohavské pouště přes celou Kalifornii a Oregon až do státu Washington, aby našla sama sebe."

,,Film doporučuji nejen kvůli krásné přírodě, zajímavému životnímu příběhu, ale také úžasnému hereckému výkonu Reese Witherspoon."

,,Nechejte se vtáhnou do děje !"

,,Film je velice zajímavý a poučný ! I Vy se můžete podílet na svém uvažování a sledovat své myšlenky. Děj hlavně chytne za srdce ty lidičky, kteří někoho velmi blízkého ztratili anebo se potýkali s různorodými problémy všedních dnů !"

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Odhalte sílu své aury"

Výsledek obrázku pro aura

,,Barevný elektromagnetický světelný obal, který nás obklopuje, skrývá určitá tajemství a velké množství možností. Každý člověk je obklopen vlastní aurou a tvar a barvy ukazují, v jakém stavu se právě nacházíme. Zda jsme zdraví, vystresovaní, zranění. Zdravá aura obaluje tělo jako druhá kůže. Jestliže se ale vyskytuje jakýkoliv duševní nebo tělesný problém, má aura díry, boule, černé, šedé nebo hnědé skvrny, které vypadají jako pára. Silné zářivé barvy ukazují, že je člověk silný. Když jsou barvy tlumené nebo matné, znamená to, že se člověk neumí prosadit a má málo sil. Pomocí aury lze zjistit i to, zda žena při neplodnosti není silně mužsky přepólovaná, což potíže pro otěhotnění způsobuje. Odstraněním tohoto problému se navodí i možnost otěhotnění."

,,Zásadně platí - pouze ten, kdo má sám sebe rád, má zdravou aura. Podceňování sama sebe a negativní myšlenky auru narušují. Samozřejmě také stres. Ten znamená, že ztrácíme mnoho síly a aura se zbarvuje tmavě."

Co znamenají barvy aury :
Červená : Lidé s převážně červenou barvou jsou emocionálně naladěni, vášniví, mají silnou vůli, sílu a milují výzvy. Světle červená znamená erotiku, tmavě červená zuřivost, zlost.
Oranžová : Signalizuje radost z objevování a radost ze života. Světle oranžová znamená veselost, odvahu, pozitivní myšlení. Tmavě oranžová ukazuje na žárlivost, lakotu, myšlenky na konkurenci a konzumaci léků.
Žlutá. Znamená porozumění, schopnost myšlení. Světle žlutá srdečnost, silnou osobnost, zakalená žluť touhu po kontrole a egoismus.

Zelená :Signalizuje vyrovnanost, spojení s přírodou, otevřenost a radost ze života. Světle zelená symbolizuje zvědavost, dychtivost po novém, tyrkysová na léčebné schopnosti, velmi tmavě zelená svázanost s půdou, ale také nedostatek flexibility, egoismus a sklon k využívání.
Modrá. Naznačuje vnitřní klid, pohodu, lásku k bližnímu. Světle modrá na trpělivost, spokojenost a víru ve vedení Bohem. Tmavě modrá hlubokou vnitřní moudrost.

Fialová : Vlídnost, intuici, spiritualitu.
Bílá : Znamená vysokou spiritualitu, která působí jako ochranný štít.

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO