Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dvanáctero POSTŘEHŮ

16. 9. 2010

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

 

,,DVANÁCTERO POSTŘEHŮ"

 

 Obrazek

,,Nemáme času nazbyt, jelikož nás převládá a zahlcuje veliká dezinformovanost. Proto jsou zde předloženy orientační fakta, která jsou zformulovaná do dvanácti bodů."

,,Mějme při tom na mysli, že doba je již tak daleko, že na žádné mentální spekulování už není čas. Puzzle či skládanka porozumění není korehentní a nezmanipulovatelný, správný světonázor, to je jen prostředek vedoucí k jeho odkrytí. A účinek odkrytí tohoto puzzle, výsledek aktivní snahy o porozumění světu se projeví v modifikaci faktického, osobního a holisticky chápaného, ,,bio-morfologicko-karmického" stavu každého jednotlivého člověka a jeho tělo-mysl-vědomí systému, který nezávisle na aktuálním chtění ega tohoto člověka/systému buď umožní a nebo neumožní svému nositeli využít přicházející evoluční příležitost."

Don Juan kdysi Carlosi Castanedovi řekl : ,,Pokud stovce lidí ukážete pravdu, jen deset z nich ji bude schopno přijmout a jen jeden z těch deseti se pak podle ni i zařídí."

,,Tedy - Jak se osobně zařídit, má sloužit i tento přehled dvanácti vybraných postřehů s přesměrováním své filozofické i materiální pozornosti směrem k autoterapeutické praxi."

1.) KOSMICKÉ DRAMA A PLANETÁRNÍ VĚZENÍ

 

Obrazek

A ) ,,V současné době vrcholí ( nejen na planetě Zemi, ale na ni zejména ) ohromný řetězec událostí s dodnes účinkujícími a na dnešní lidstvo dolehlými důsledky. Tento řetězec událostí typu akce-reakce se svou podstatou odehrává mezi těmi, kteří odmítají respektovat evoluční pravidla hry stanovená Centrálním zdrojem - Bohem a tzv. Strážci evoluce. Je na místě vědět, že právě kristovské lidstvo bylo kdysi v průběhu těchto událostí stvořeno s cílem sloužit jako evoluční Strážci. V průběhu dlouhé řady dalších konfrontací však utrpělo lidstvo nejednu velkou porážku, z nichž se dodnes nevzpamatovalo. S těmito prohranými bitvami se pojí takové koncepty jako je Pád či Vyhnání z Ráje, což jsou ale již jen zmanipulované interpretace psané vítězi. Faktem je, že v důsledku snad největší své prohry bylo lidstvo donuceno změnit mnohé a mezi tím i svůj kosmický domov a uchýlit se na planetu Zemi. Zde postupně došlo opět k celé řadě prohraných bitev, přičemž poslední velkou prohranou bitvou byl zánik pozemské Atlantidy. A jsou to právě neblahé klíčové důsledky této prohry, které formují naši dnešní realitu."

B ) ,,Na planetě Zemi jsou dnes ve fyzické lidské podobě/formě inkarnovány i jiné bytosti než kristovské andělské lidstvo, které mají zcela odlišné zájmy i světonázor a svým působením jsou zaměřeny dokončit svůj boj proti lidem. Tyto nekristovské bytosti lze strukturovat do dvou hlavních skupin, které je zásadním způsobem odlišují i mezi sebou. Jsou to DRAKONIÁNCI - Černá agenda ( reptiliáni )a ANUNNAKOVÉ - Belial agenda - Synové Belialu či padlí andělé. Společně jim říkejme Soupeři, kteří se rozhodli vědomě neřídit Zákony Jednoty. Klíčovou stratégií byla i hybridizace nebo-li snaha o přizpůsobeni se pozemským poměrům a tak docházelo k ,,mezidruhovým" genetickým experimentům, které přivedly na světlo světa mnoho kříženců. A tak bereme vážně to, že mezi běžným lidstvem dnes na Zemi se pohybují bytosti s lidskou formou, ale nelidským vědomím a cíli. Říká se jim Ilumináti, šlechta, Asurové ... a nemůže tak od nich očekávat lidské přístupy. Jsou energeticky navázáni na své mimozemské sponzory a plní jejich zadání. Skupiny různorodých Soupeřů, kteří jinak mezi sebou v minulosti zhusta bojovaly o dominanci - se spojily do jednoho útvaru a 12.9.2000 oficiálně vyhlásili lidstvu a Strážcům válku ve snaze definitívně zvítězit."

,,Kristovské Lidstvo je ohromnou a svébytnou Duchovní rodinou, která do svého vínku dostala konkrétní pověření/poslání z nejvyšších evolučních míst a která je i v důsledku této své úctyhodné role ve velmi dlouhodobém konfliktu nejen se svými protivníky - Soupeři, ale mnohdy, žel i sama se sebou."

,,Planeta Země a současné podmínky pro lidský život na ni pro inkarnované lidstvo znamená totéž, co pro vězně svěrací kazajka a samotka ve vězení s nejpřísnější ostrahou. Kolik vězňů/lidí to ví ?"

2.) EVOLUČNÍ PŘÍLEŽITOST

Obrazek

,,Období let 2000-2022 je historicky vyjímečné období s evoluční příležitosti pro všechny zúčastněné a toto období se nazývá vzestupem, převibrováním, spásou, návratem do ráje či království nebeského apod.  Je to vědomá snaha jedince povýšit své vlstní schopnosti a vlastnosti natolik,že během svého aktuálního inkarnačního života se zbaví mnoha překážek ve svém organismu, které mu brání plně rozvinout svůj božský spirituální potenciál. Takový jedinec dosáhne na osvobození, spojí se se svojí Duchovní rodinou a svobodně se rozhodne o svém dalším angažmá v této pozemské/dimenzionální rovině. Jiní na tuto svobodu budou moci dosáhnout až po opuštění svého stávajícího těla, ale další skupina už tuto svobodu - rozhodovat o své evoluční cestě - mít nebude."

3.) ŠACHOVÁ PARTIE

Obrazek

,,Toto období přináší rovněž neskutečnou příležitost pro celkové vypořádání se s činností Soupeřů a šanci na ukončení jejich vlivu na lidskou kristovskou rodinu. Je dobré si uvědomit, že z tohoto principu nelze brát v potaz žádné prognózy i v nedávné minulosti. Dnes je potřeba být on-line, jinak prostě nevíme jak se partie vyvíjí."

,,Jedním z aspektů, který je v diskutované Šachové partii používán proti lidstvu je sofistikované úsilí o falešnou interpretaci pravé lidské historie, kdy za tím účelem byla lidem doslova ukradena jejich kolektívní paměť. Smyslem zavedení strategie umělé amnézie bylo a je zabránit tomu, aby si většina ,,vězňů" vzpoměla a uvědomila si tak svoji situaci a nepřidala se k opozici a lidským sympatizantům a pomocníkům z venku. Období evoluční příležitosti tak je koncovkou v šachové partii právě vrcholícího kosmického dramatu. Pojmenování této šachové partie docela dobře ilustruje co se za touto šachovou partií vlastně skrývá. Tímto pojmem je Dobytí Svatého Grálu. Dobytí Svatého Grálu je dosažení matu v této hře neboli úplné obsazení všech pozemských Hvězdných bran/portálů. A o to usilují jak Lidstvo a Strážci, tak i Soupeři."

4.) UKRADENÁ PAMĚŤ

Obrazek

,,Lidská historie a historie diskutovaného kosmického dramatu či šachové partie je stále cílem intenzivního utajování a falzifikace. Celková dnešní situace je zatím spíše remízová s mírnou převahou Strážců. Pravdivá historie lidstva je v současnosti dostupná a je k dispozici. Technické prostředky, které byly Soupeři použity k realizaci umělé amnézie, spočívají ve znalostech multidimenzionální bio-fyziky, kdy v přístupu k těmto datům bylo lidstvu zabráněno jak globálně - prostřednictvím technologií celoplanetárních frekvenčních zádrží, tak i selektivně, prostřednictvím technologií dědičných aurických implantátů/bariér, falešně lidem prodávaných jako tkz. dědičný hřích."

,,Jde vlastně ve skutečnosti o podstatu Ježíšovy mise. Ježíšův příběh tak jak jej známe je účelově dvojnásobně prefabrikovaný podvrh. Žádná skutečná historická osoba Kristovského avatara ve skutečnosti nikdy ukřižována nebyla. Nicméně k ukřižování konkrétní osoby došlo, ale jednalo se o jinou osobu a celé toto všeobecně známé, golgotské martýrium bylo v tehdejší době organizováno jako krycí příběh, s cílem odvrátit pozornost Soupeřů od skutečného působení Kristovské mise, spočivající v realizaci určitých konkrétních nápravných opatření, způsobených selháním mise faraona Achnatona v dřivějším období a v bezpečném založení utajené genetické rodové linie ( viz. hlavní myšlenka knihy Šifra mistra Leonarda ), obsahující ve své linii specifické energetické programy, nezbytně potřebné v našem současném SAC, při čemž oba dva tyto primární cíle byly úspěšně završeny. Druhou manipulaci této události provedli již samotní Soupeři, kteří na koncilu v Nice v období 325 n.l. reinterpretovali tuto událost do dnešní podoby, tlačící lidi do pozice podřizených oveček, trpně čekajících na záchranu či spásu. Čisté vědění o pravém průběhu této mise by jen rozzářilo, již tak inspirující a veskrze blahodárné působení Kristovských myšlenek a energií v tehdejším období."

,,Jedním z neblahých důsledků této ukradené paměti a společenská dehonestace dějepisu je relativní snadnost, s jakou Soupeři manipulují i naši současnou realitu, kdy se vůbec nemusejí ohlížet na jakýkoliv logický výklad probíhajících událostí a vystačí si s uměle zavedenými a vágními abstraktními nálepkami a metaforami typu terorista, odborník, extrémista, radikál, osa zla, cestovní mapa atd., všichni je známe a možná se brzy dočkáme i první verze příslušného ,,newspeakovského" slovníku."

5.) ZMANIPULOVANÁ REALITA

Obrazek

,,Veškeré současné celosvětové, politicko-společenské dění a témata jako globální - oteplování, ekonomická krize, obrana, války a odzbrojování, nový řád atd. a od nich odvozené lokální konflikty a nerovnováhy jsou ve skutečnosti jen vnějšími, krycími a víceúrovňovými mediálními zástěrkami, kterými se Soupeři snaží odvrátit pozornost veřejnosti od toho, co, jak a proč ve skutečnosti ( dlouhodobě ) sami dělají, a od toho, že se nacházíme právě uprostřed absolutně výjimečného a vzácného časového období, natož aby se snad tato reverzně naformátovaná veřejnost začala pídit po  podstatě této vyjímečnosti a vzácnosti. Pro představu - reverzně naformátovaná veřejnost je situace, kdy energetické tzv. Merkaba pole kolektivního lidstva/rasy byly zjednodušeně řečeno, odpojeny od svého přirozeného napojení na Slunce a byly uměle připojeny k planetě Nibiru ( planeta, kam byla vyhoštěna jedna ze skupin linie Anunnaků, známí jako bibličtí Nefilimové ), skrze kterou byla změněna frekvence  i směr rotace těchto polí, tato situace stále trvá !"

,,Únik z tohoto falešného vidění a výkladu světa a průnik do chápání pravé podstaty naší reality a existence probíhá na individuální rovině v podobě postupného odkrýváni celé řady předpřipravených manipulačních vrstev. Je potřeba mít na paměti, že Soupeři lidtsva maji na tyto unikající jedince nachystánu celou škálu léček, do kterých tyto jedince umně ,,chytají". Jde o to, že když už někdo prohlédne některou z falešných vrstev, tak na nově se vynořivši pláni je zpočátku opět tápajícím hledajícím a v této situaci je opět zranitelný ( i když už méně ) a lze jej tak zase nalákat na falešnou cestu, byť o úroveň manipulace vyšší, než na které se operuje se zcela nevědomou/omámenou veřejností. V těchto vyšších vrstvách se již nemanipuluje na základní pojmologické a racionální úrovni, ale na úrovních interpretačních. Jinák řečeno, přiznává a relevatizuje se zde mnoho z toho co se v nižších vrstvách dogmaticky kodifikuje, popírá či zesměšňuje, ale liberálnější interpretace těchto esoterických konceptů jsou sofistikovaně zavadějící a zcestná."

,,Celou další oblastí, která je pod trvalou falzifikací a utajováním je samotná holografická povaha lidské bytosti a celé naši reality."

6.) HOLOGRAFICKÁ REALITA

Obrazek

,,Lidská bytost  je multidimenzionální, energetický útvar s 12-ti prvkovou/úrovňovou anatomií. Těchto 12 aspektů není náhodných a koresponduje se strukturou Kristovské duchovní rodiny a s dimenzionální strukturou našeho vesmíru. Je potřeba rozlišovat lidské vědomí a lidské tělo, protože platí inkarnační mechanismus, kdy se Vědomí vtěluje do těla, ale tají se při tom dvě klíčové věci. První věc je princip cyklické, holografické tvorby lidského těla lidským Vědomím a druhou je pak fakt, že lidské vědomí si ve své 12-ti prvkové architektuře nese ve svých vyšších energetických úrovních svoji originální a nezmanipulovatelnou podobu/matrici, využitelnou pro holografickou manifestaci svého těla, kterou je schopno v tomto procesu využít k ,,opravám" karmicky znečistěných i záměrně cizí vůli poškozených nižších energetických vrstev své anatomie. Z těchto utajovaných aspektů 12-ti prvkové lidské anatomie vyplývá, že svobodné lidské Vědomí Strážců se může operativně ,,bez narození" inkarnovat/manifestovat/vydat na misi do kterékoliv z 12-ti dimenzí/evolučních úrovní našeho vesmíru a tam udělat co je potřeba a posléze se ,,bez smrti" vrátit ,,domů z mise." Druhým důsledekem je to, že nesvobodné lidské Vědomí informovaných lidí, může využít znalosti tohoto holografického manifestačního principu ke své vlastní energo-bio-terapii s cílem osvobodit se z pout svěrací kazajky, samotky i vězení samotného."

,,Pojem rasa chápeme jako skupinový inkarnační prostředek/nosič pro pobyt Vědomí v tom, kterém jím vybraném světě/dimenzi. Dimenzionální rasy coby nosiče Vědomí si tak vytvářejí tato Vědomí proto, aby se prostřednictvím nich mohly dimenzionálně/vertikálně pohybovat po celém aktuálním vesmíru ( je jich více ) a v nich vyvíjet ( karmicky monitorovanou ) činnost. Proto si i Vědomí lidských Soupeřů vytvářejí vlastní rasy/nosiče, prostřednictvím nichž se rovněž vertikálně pohybují/přemisťují/teleportují po vesmírech. Pro upřesnění - průchody mezi dimenzemi jsou známy jako tzv. červí díry, které vznikají ( přirozeně nebo technologicky ) coby průnik bílých/elektrických a černých/magnetických děr."

,,V naši aktuální troj-dimenzi ( 1-3 )si lidské Vědomí projektuje/tvoří rasové, holografické tělo v biologické podobě založené na prvku uhlíku, ve vyšší troj-dimenzi pak v biologické podobě založené na dvou prvcích - uhlíku a křemíku, v ještě vyšší troj-dimenzi pak v biologické podobě založené na prvku křemíku a v ještě vyšší ( 10-12 ) již operuje pouze v podobě tekutého/plazmatického světla."

7.) KARMA OSOBNÍ, LIDSTVA A PLANETY ZEMĚ

 Obrazek

,,Pojem karmy je třeba chápat jako kvalitu/míru průzračnosti/čistoty individuálního stavu jedné z aurických vrstev naší multidimenzionální inkarnované osobnosti. Kvalita této vrstvy pak je jednim z příčinných faktorů naši individuální možnosti či nemožnosti vytěžit z právě probihajícího vzácného období SAC jeho kvintesenci. Je dobré pracovat s představou, že v rámci procesu holografické manifestace je energetický karmický stav transformován/přenášen do naši biologické genetiky se všemi běžně známými původními jevy zdravotního charakteru. Druhým příčinným faktorem ovlivňujícím individuální využitelnost soudobého SAC je karma vztahující se na celou Duchovní rodinu kristovského lidstva. A třetím příčinným faktorem je planetární karma, kdy i planeta samotná si nese ve své auře tuto svoji vrstvu.  A ve výsledné součinnosti/průniku těchto tří energetických vrstev spočívá matrice/předloha pro holografickou manifestaci aktuálních celosvětových, společensko-politických poměrů na Zemi, ve kterých se ten který jedinec ocitá. Sami si tak tvoříme vlastní verzi realitního hologramu, která je však pouze, sice hodně, ale přece jen, pouze podobná verzi realitního hologramu bližního svého. A je to právě o této energetické součinnosti, která je obsahem transformačně-evoluční, posvátné a nezastupitelné roli andělského kristovského lidstva na této planetě dnes i kdykoliv jindy v dobách jeji existence, kdy míra naplnění této role má přímý dopad na situaci na celé planetě ( v průběhu našeho metaforického zemětřesení ). Lidstvo a planeta Země jsou energeticky svázáni od té doby, kdy se Země stala adoptivní matkou lidstva, když toto bylo po poničení svého originálního domova donuceno hledat si azyl."

,,Živá bytost jménem Země má v tomto SAC rovněž příležitost k vzestupu a jde o to, kolik lidí to zvládne a půjde spolu s ní. Země bude opozdilce oplakávat, ale sama se k vůli nim vzdát svého evolučního vzestupu nemůže. Je to opět a stále jen na svobodné volbě každého jednotlivce, kam napne svoji pozornost a své síly."

8.) SVOBODNÁ VŮLE

Obrazek

  ,,Na svobodnou vůli je potřeba se umět dívat jako na dar, který lidstvu dali do vínku jeho Tvůrci. Jde o to, že svobodná vůle je mechanismus, který je součástí holografické manifestace v tom smyslu, že se při manifestaci přihlíží k chtění/vůli/činnosti inkarnovaného Vědomí v těle, které tak má možnost jakoby ze spodu nahoru zasahovat do toho, jak bude vypadat výsledná projekce. Typické využití této svobodné vůle pak je dvojí - vědomé a nevědomé. Nevědomé využívání spočivá  v automatické karmické odezvě a tím i stavu karmické energetické vrstvy se všemi z toho planoucími důsledky. Vědomé využití svobodné vůle pak spočívá v aplikaci terapeutických technik, které umožňují inkarnovanému Vědomí modifikovat energetický stav svých aurických polí či vrstev s cílem zbavit se nežádoucích modifikací a nánosů a samo si tak obnovit ( regenerovat ) plný potenciál svých holografických vlastností a schopností ( v podmínkách vězení ). A právě pro možnost tohoto univerzálně-kreativního využití svobodné vůle je namístě chápat svobodnou vůli jako tvůrčí dar, se kterým je spojeno úsloví o stvoření člověka k obrazu božímu."

9.) CENTRÁLNÍ ZDROJ A ZÁKONY JEDNOTY

 Obrazek

,,Je fakt, že Bůh coby Stvořitel všehomíra skutečně existuje a je pro naši současnou úroveň vědomí vhodně modelovatelný v podobě Centrálního zdroje veškeré existující energie. Z tohoto vyplývá, že i lidstvo, vesmír, planeta Země i všichni Soupeři i my osobně jsme různě individualizovanou částečkou Vědomí této tzv. omnipotencionální energie, která i když by se ji/nám podařilo očistit se od dalších, postupně vzniklých energetických nánosů, bude cítit a prožívat jedinou energii a to touhu znovu se vrátit - sjednotit se svým Zdrojem, podobně jako se může kapka vody sjednotit s oceánem. Druhým aspektem je vědomost toho, že každá individualizovaná částečka této z Centrálního zdroje emitované energie Vědomí je při svém vzestupu ze Zdroje opatřena jedinečnou identifikační signaturou, která tuto částěčku ( Boží jiskru ) trvale provází na její samostatné pouti kamkoliv jde. Každý z nás nese hluboko v sobě tuto identifikační signaturu, která nás jednoznačně identifikuje a predeterminuje, a hluboko podvědomě nás vede naší evoluční cestou buď konvergenčně ke Zdroji - to když cítíme univerzální poznatky a zákonnitosti - známé jako tzv. Zákony Jednoty ( Jednoho Zdroje ) anebo divergentně, od Zdroje, to když je neakceptujeme, což si zvolily jisté frakce Soupeřů kdysi dávno a dodnes řeší jak z této šlamastiky ven ( Zeta Rigeliánci )."

10.) OBDOBÍ SAC - HVĚZDNÝ AKTIVAČNÍ CYKLUS

 Obrazek

,,Evoluce je o pohybu energetických Božích jisker Vědomí směrem ze Zdroje do dimenzionální manifestace/oddělenosti a zpět z manifestace do sjednocení se se Zdrojem. Tento pohyb má mnoho analogických forem  např. v podobě nádechu a výdechu či střídání ročních období. Je vhodné si uvědomit, že toto vše se odehrává v cyklech. Jako ozubená kolečka hodinového strojku řídí/časují tak chování/ručičrk, zapadají do sebe i cykly zkonstruované pro výskyt období vhodných k vnořování a vynořování Božích jisker ařídí/časují tak okamžiky průchodů těchto Jisker mezi jednotlivými patry/dimenzemi vesmíru. Tyto období, kdy je možné ony průchody bez podpůrných technologických prostředků realizovat, jsou známy jako tzv. Hvězdné aktivační cykly a vyskytují se ve vazbě na konkrétní planetu a tamější nativní inkarnační rasu."

,,Dimenzionální přechody či vzestupy jsou po technické stránce situací/obdobími, kdy se mohou jakoby energeticky spárovat/sesynchronizovat či seřadit určité energetické vrstvy připraveného lidského inkarnáta a planety s tím výsledkem, že takto připravený jedinec je schopen využít toto seřazení právě k onomu interdimanzionálnímu přechodu a to včetně svého biologického těla. Je to skutečně možné a dostupné.Takový to jedinec využije svých terapeutických nově nabytých schopností a prostřednictvím své energetické tzv. Merkaba vrstvy jakoby demanifestuje  svůj hologram v časoprostorové dimenzi ze které odchází a remanifestuje jej v dimenzi, do které přichází. Tento interdimenzionální prostup je možný buď masově v těchto vzácných přirozeně se vyskytujících obdobích SAC a nebo selektivně, prostřednictvím umělých technologických prostředků, známých jako tzv. Hvězdné brány. Smyslem využití příležitosti právě probajícíhohá SAC  je jeho využití s cílm maximalizovat prostup pro co největší počet Kristovských Vědomí inkarnovaných ( uzamčených ) do aktuální lidské pozemské rasy a její návrat do svého nativního prostředí. Do svého, po někdejší katastrofě již dávno revitalizovaného, původního domova v páté dimenzi známého jako planeta Tara."

,,Je ještě jeden aspekt současného období vyjímečné a vzácné evoluční příležitosti. Jde o to, že i když výskytu přirozených SAC nelze zabránit, lze zabránit v možnosti jeho využití. K využití musí být energeticky připraven jak člověk tak planeta. A pokud by se podařilo, což se v minulosti mnohokrát podařilo, zabránit v připravenosti planetě, přestože byli k dispozici připraveni lidé, nemohli tito SAC využít, protože připravena nebyla planeta. A to v důsledku destruktívní a správně načasované záškodnické a sabotážní činnosti Soupeřů a jejich sponzorů. A tak v minulosti mnohokrát, právě v období SAC, došlo k vyprovokovaným planetárním kataklyzmatům, které globálně zabránily v možnosti realizovat evoluční  vzestup pro připravené inkarnované Vědomí a uniknout tak z našeho metaforického vězení. Proto i dnes tak často zmíňovaný tzv. posun pólů není něco, co planetě jako takové hrozí jen proto, že probíhá SAC, ale je to něco, co se Soupeři snaží vyvolat a tím zabránit v úspěšném využití této příležitosti. Pro dokreslení této vzácnosti je zde jeden časový údaj. Poslední, hromadně využitelný SAC proběhl na planetě Zemi před cca 208 000 lety ! Od té doby zas až nyní ( od 1.1.2000 ) jsou všechny potřebné Kristovské energie lidstvu opět k dispozici ! A to jak pro potřeby vzestupu, tak pro potřeby těch, kteří koordinovaně pracují např. na ukončení reverzního připojení Merkaba polí k planetě Nibiru a stejně tak i pro  energo-bio-terapeutické potřeby každého informovaného jednotlivce. Jsi skutečně správně informován i ty, milý čtenáři ? Pochopil jsi už, co bylo myšleno výrokem o druhém návratu Krista ?"

11.) AUTO-ENERGO-BIO-TERAPIE

Obrazek

,,Jaké tedy jsou ty auto-terapeutické prostředky, prostřednictvím nichž bychom mohli zapracovat na stavu svých aurických těl ? K tomuto dvě poznámky. První z nich známe pod pojmem Láska. Láska je ,,všehodobraschopna"energie. Rozumíte ? Pokud je skutečně prožívaná Láska motivací našich snah, nemůžeme sejít s cesty ať činíme cokoliv. Čtyři archetypální formy energie Lásky. První je tzv. ,,Soft Láska" alá láska k dětem. Druhou je tzv. ,,Tough Láska"alá láska typu odsud - posud, třetím archetypem je ,,Self Láska" alá úcta sama k sobě a čtvrtou je tzv. ,,Omni Láska" neboli Láska k Bohu a všem jeho dětem."

,,Tou druhou poznámkou je síla mysli pramenící z vědomostí. Ne nadarmo kdosi moudrý řekl : ,,Mocný je kdo může a může ten kdo zná." Jde o to, že pokud vyšperkujeme naši láskyplnou motivaci věděním, můžeme hodně urychlit žádoucí progresi ve stavu našeho aurického těla. Pod tímto věděním mám na mysli racionální znalost technik a jejich praktického používání, prostřednictvím nich jako by jdeme k Bohu v nás, naši niterné Božské signatuře, naproti. Pokud se tedy naučíme jak v meditacích nahradit naši mentální pozornost konkrétní a cílenou spirituální předstvivostí, můžeme rychle dosáhnout na likvidaci jak karmických usazenin a miasmů, tak i uměle implantovaných blokačních vrstev a překážek ve svých energetických vrstvách. těmito technikami tak můžeme kompletně zreorganizovat a zregenerovat bio-energetický stav svého organismu a následně uvést do provozu své doposud neaktivní geny ( Junk DNA ) se všemi z toho vyplyvajícími, zdánlivě fantastickými možnostmi lidské rasy. Je vhodné a užitečné brát vážně myšlenku, že prostřednictvím změny v auře můžeme změnit své geny a potažmo i zdraví a nybýt i nových, doposud spících schopností. Vše je to jen o tom, jak nakládáme se svým božským darem - svobodnou volbou. Je to na každém z nás, ale přesto přemýšlejme nad tím sdílením energetických polí, společnou duchovní rodinou."

12.) A NEMŮŽE TO BÝT NAKONEC VŠECHNO JINAK ?

Obrazek

,,Velikost diskutovaného kosmického dramatu je skutečně grandiózní a ukazuje se, že se na horizontu událostí možná vynořují nové hrozby. S tím jak SAC kulminuje, objevují se noví zájemci o vstup do této situace s cílem vytěžit z ní pro sebe maximum. Dochází k objevení se nových, silných a dravých zájemců o kořist.  Doufejme, že tyto nově se objevivši vlivy a síly nebudou natolik mocné, aby nakonec dokázaly vše zvrátit  ve svůj prospěch. Některé informace toto nebezpečí zmiňují např. ve formě hroutící se galaxie apod."

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

,,Tak to bylo dvanáctero postřehů a ještě dodatek : Když byli kdysi v minulosti lidé plnohodnotnými lidmi, neplatil žádný reinkarnační mechanismus. Tito plnohodnotní lidé se nemuseli těžce rodit a smutně umírat. A dnešní šance, ta o které je dvanáctero postřehů, je právě o tom jak se stát a to pokud možno svépomocí, opět tímto plnohodnotným člověkem, který nemusí a neřeší hrozby souvísející s možným zánikem jeho organismu ve vězení,  ale který si chce vzpomenout na to, jaké to je svobodně žít, létat a milovat."

 

,,A proto nechť Vás Láska, radost a úspěch provází na Vaší cestě za svobodou !"

 

Se svolením autora jsem vypsala z knihy

Tajemství Amenti 1 aneb O čem to všechno je.

Ludmilka

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.