Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lidé v našem životě nejsou náhodní - Rady proti negativním obavám

7. 2. 2012

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

,,Štěstí v životě závisí na povaze Vašich myšlenek''
Marcus Aurelius

is.jpeg

 ,,Lidé v našem životě nejsou náhodní,
ale přitahujeme je na základě tzv. zrcadel nebo projekcí vlastních myšlenek či pocitů do druhých situací nebo osob."
Co jsou to zrcadla?

,,To, co si o sobě v hloubi duše myslíme, to vysíláme do světa jako vibraci, která vytváří magnetické pole a toto magnetické pole nám přitahuje přesně takové osoby, vztahy, situace a výzvy, které nám pomohou tuto vnitřní touhu zmaterializovat a znovu prožít."

 ,,Čím silnější emotivní náboj tato vibrace má, tím rychleji a intenzivněji je naše žádost vyslyšena a v závislosti na našem založení je nám předložena přesně takovým způsobem, který nás přiměje reagovat. Záleží na nás, jak zareagujeme, v tom je klíč. Buď začneme obviňovat druhé nebo sebe, či se polekáme a budeme si vyčítat, co se děje anebo můžeme uchopit tuto příležitost do vlastních rukou a říct si :
,,Co mi tato situace přináší za poučení a jak ji můžu mít rád(a)?"
,,Dokud nezvolíme poslední variantu, budou nám tyto lekce předkládány stále dokola v různých variantách či obměnách a zakládáme si tak na somatizaci (uložení do těla jako porucha či nemoc) těchto vlastních myšlenek, jejichž vibrace vysíláme do světa."
,,Nelze však tak rychle materializovat každou myšlenku, protože myšlenka má mnohem nižší hustotu složení, tedy se pohybuje rychleji, než hmota."
,,Můžeme si tak sami pomoci tím, že ke každé myšlence, kterou opakovaně vysíláme do světa, a o které si myslíme, že by nám mohla uškodit, vyslat myšlenku pozitivní, protože pozitivní myšlenky mají vyšší vibraci než negativní a mají schopnost vyrušit destitisíce myšlenek negativních."

,,Existuje mnoho způsobů, jak přeladit vlastní vibrace a zde jsou tři možnosti rozdělené podle způsobů vnímání, které můžete používat v jakékoliv stresové situaci, do které se dostanete."

,,Jako první pomoc se dostavuje úleva nejpozději do 15ti minut a jako vedlejší účinek se někdy dějí i zázraky, protože jste tímto způsobem dali najevo sami sobě úctu, respekt a pozornost, takže už tím jste pozvedli svoje vibrace a vesmírná energie Vám odpoví ve stejné frekvenci. Často se různé situace vyřeší jakoby samy jen proto, že jste na nich přestali lpět a nabíjet je negativními obavami."

1. Pro vizuální typy - lidé, kteří se nejraději učí tím, co vidí:
Prosvětlování situace

,,Sedněte si, zavřete oči a dýchejte na 6 vteřin nádech (počítáte do šesti) a na 6 vteřin výdech - celkem třikrát po sobě. Poté popíšete situaci, která Vás trápí a chcete ji vyřešit (můžete si místo celé situace zvolit nějaký symbol). Představíte si, že celou situaci držíte ve svých rukách a pouštíte do ní zlaté světlo ze svého srdce a zároveň světlo z vesmíru. Pozorujete, jak se obraz situace Vašich rukou mění. Po 5ti - až 10ti minutách poděkujete a budete se cítit mnohem lépe. Hodí se na vyřešení jakékoliv situace."

2. Pro auditivní typy - lidé, kteří se nejraději učí posloucháním:
Pozitivní afirmace

,,Denně 15 minut po probuzení a 15 minut před usnutím a také kdykoliv se necítíte dobře, si stále opakujete :
,,Miluji a vážím si sama sebe po dobu tří týdnů. Tento proces se Vám brzy zautomatizuje a bude si sám žádat pozornost ve vzniklých situacích, dostaví se úleva a brzy už Vás nebudou tolik ovládat vnější vlivy."


3. Pro kinestetické typy - lidé, kteří se nejradeji učí prožíváním a potřebují si vše vyzkoušet na vlastní kůži
Polarizovaná rovnováha

,,Postavte se zpříma, palcem si ucpěte pravou nosní dírku a levou dírkou se zhluboka nadechněte až do úplné kapacity plic, potom si ucpěte levou dírku a pravou zhluboka vydechněte. Opakujte celkem třikrát a dejte si záležet na opravdovém prodýchnutí, někdy se i točí hlava.
Poté dírky vyměňte, nadechujte se levou a pravou vydechujte. Dostaví se pocit úlevy a uvolnění. Dýchání eliminuje až 80% všech somatických poruch !"

Z emailu

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN