Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslové úsvitu - Strážci frekvence - Světlo vyzařují lidé

30. 5. 2009

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 ,,Je to ovládání psychologickou manipulací vědomi, jehož pomocí je realita definována tak, že ti, kdo jsou uvnitř, si ani neuvědomují, že jsou ve vězení."

Z knihy Barbary Marciniaové :

,,Poslové úsvitu - Strážci frekvence“

Obrazek

 

Nejzazší tyranie ve společnosti není ovládání stanným právem. Je to ovládání psychologickou manipulací vědomí, jehož pomocí je realita definována tak, že ti, kdo jsou uvnitř, si ani NEUVĚDOMUJÍ, že jsou ve vězení. Neuvědomují si ani, že existuje něco jiného mimo to, v čem jsou. My představujeme to, co je mimo to, o čem vás učili, že jedině existuje. Jsme tam, kam se občas odvažujete vydat, tam, kde bychom chtěli, abyste přebývali - mimo místo, o němž vám společnost řekla, že tam můžete žít.

 

Byli jste ovládáni jako ovce v ohradě těmi, kdo si myslí, že vás vlastní - počínaje vládou, přes Světový řídící tým, až po ty v kosmu. Bylo vám odepřeno vědění pomocí ovládání frekvence. Myslete na frekvenci jako na individuální vysílání a příjem, jehož pomocí si můžete naladit libovolnou stanici. Je to vysílání nosných vln inteligence. Frekvenční pásmo je neomezené a rozsah vysílané inteligentní hmoty je rovněž neomezený.

 

Ovládání frekvence omezuje počet stanic, které si můžete naladit. Jako členové světelné rodiny musíte ukotvit nové frekvence přes statický chaos a vnést je do fyzického světa. Frekvenční pásmo dostupné na této planetě bylo po velmi dlouhou dobu nepatrné v důsledku věcí, které si naprosto zoufale potřebujete uvědomit. Zatímco se dozvídáte o své osobní historii a objevujete stereotypy neúčinného chování, které musíte zlomit a změnit, planeta pulzuje vlastními stereotypy chování. Vy jako planeta máte zopakovat velice dramatickým způsobem historii.

 

Přišli jste, abyste změnili frekvenční omezení a vnesli sem frekvenci informace. Až budete informovaní, pokročíte na nutnost mít strach. Když si připadáte, že jste neinformovaní a nemáte kontrolu nad situací, nemůžete porozumět věcem z širší perspektivy. Každý z vás sem přišel, aby v sobě cosi probudil - ve vašem genetickém kódu, v DNA - a každý z vás na to reaguje. Proto neustále hledáte ve všech směrech vašeho života.

 

Vy množství ostatních jste na této planetě započali mutační proces. Současně se svou elektromagnetickou mutací měníte svou frekvenci neboli melodii, kterou vysíláte. Nakonec frekvenci, která vás spoutává a naplňuje chaosem a zmatkem, přerostete. Až se konečně proměníte a ponesete svou vlastní frekvenci a budete ji udržovat, budete vibrovat jinak, a tak ovlivníte všechny kolem sebe. I oni pocítí možnost změny frekvence, která pak jako vlna proběhne po celé planetě. Až planeta přijme novou frekvenci, na jejímž získání jste tvrdě pracovali, přijmou ji i ti na konci dominového efektu. Tato nová frekvence se nazývá vědění, světlo a informace. Nazývá se osvobození z pout. Jste osvobozováni z dezinformace a nesprávné informace a jste informováni, vstupujete do světla.

 

Protože každý z vás dostal úkol, aby byl informován a přivodil změnu frekvence na této planetě, musíte se naučit stát se Strážci frekvence. Musíte se pozvednout na jistou úroveň vědění a setrvat tam. Musíte se naučit ovládat své tělo, abyste ho mohli vůlí přimět k nečinnosti nebo k aktivitě. Musíte být schopni jít do sebe a zhojit, co je třeba zhojit emočně i fyzicky. Musíte se prodrat džunglí osobnosti a najít světlinu, abyste mohli ukazovat cestu ostatním. Někdy jim budete ukazovat cestu beze slov jen tím, že budete udržovat svou frekvenci, pracovat na ní a mít k tomu odvahu.


 

Obrazek

 Jakožto narušitelé systémů a potenciální Strážci frekvence jistě půjdete do oblastí, kde je vaší specializace nejvíce třeba. Mnoho bytostí, které se inkarnovaly jako členové Světelné rodiny, přišlo do Spojených států, protože to je země, kde můžete dosáhnout největšího pokroku. Je to shodou okolností současně také země, kde popření je všudypřítomné. Věříte, že žijete v zemi svobodných a v domě statečných (USA - pozn. zpracovatele), a přece žijete v NEJSYSTEMATIČNĚJI ovládané experimentální společnosti na planetě. Tyranie, která tu byla zavedena, je docela zajímavá, protože je to tyranie beze zdí. Jako země a kolektivní vědomí Spojené státy dosud nedospěly k uvědomění, že něco není v pořádku. Život ve Spojených státech je ve skutečnosti mnohem více pod kontrolou než v bývalém Sovětském svazu, kde šlo o ovládání zjevné.

 

Protože se všichni tolik bojí systém ve Spojených státech opustit, budou k tomu muset být donuceni. Je to zkažený, nefungující systém, který si neváží života ani Země. To je podstatou věci. Když si něco neváží života a Země, můžete se vsadit, že to zkrachuje a že to při svém krachu nadělá hodně rámusu.

 

Vědomí se musí změnit. Je to součástí Božského plánu, a tuto příležitost a plán je nutno nepromeškat. Vládlo tu příliš velké zaujetí materiálním světem a naprosté nepochopení nefyzického světa, který existuje všude kolem vás, takže je nutno přehodnotit priority, co je v životě nejdůležitější. Jakmile ztratí vše, povstanou i lidé, které nikdy nenapadlo povstat, dokud měli všechno. Lidé se probudí a uvědomí si svůj neuvěřitelný potenciál.

 

V příštích několika letech se v této zemi začne šířit pocit propojenosti a spolupráce v rámci komunit, takže se budete moci přestat separovat, pokud jde o politickou ideologii. Tato separace byla naplánována. Kdykoliv se lidé separují a soustřeďují se na to, co nemají společné nebo se označují tak, aby se lišili od ostatních, je to dokonalý pláštík, aby neobjevili, co mají společného. Tato separace brání lidem, aby se sdružovali a byli silní.

 

Valná většina politické manipulace, k níž neustále dochází, zejména ve Spojených státech, je záměrně cílena na vaši separaci. Vidíte, jak se separuje New Age ? Říká se ledacos, aby vám to zabránilo objevit, co máte společného. Až na to lidé přijdou, začnou se zlobit. Až vám bude postupně odhalováno stále více a více metod ovládání a separace, bude ve spojených státech narůstat hněv. Dojde k událostem, které budou budit dojem, jako by se země rozpadala, a přece poslouží k tomu, aby se lidé dali dohromady. Zrodí se nová hrdost a nový pocit integrity, protože tak je to pro tuto dobu určeno.

 

Říše materiálna je oblast, k níž se vztahuje každý. Život ve Spojených státech se omezuje na to, kolik peněz máte v kapse a kolik z toho, co máte v kapse, chce vláda. Daně budou tématem, které ve Spojených státech způsobí největší pozdvižení a současně přinese největší míru sjednocení, protože daně jsou pro vás všechny společné. Nemusíte všichni vyznávat téhož Boha, ale daně máte společné.

 

Jediným chytrým tahem získala vláda díky krizi na Středním východě to, co chtěla, aniž by se musela namáhat žádat vás o dovolení zvýšit daně z benzínu. Vidíte, jak chytře je to vymyšlené ? Když se sejde ještě pár dalších daní, lidé začnou přehodnocovat kvalitu svého života. Uvidíte, že se v této zemi nashromáždí spousta hněvu, protože lidé si budou připadat bezmocní. Hněv bude jedna z prvních emocí, které se projeví, až lidé konečně pochopí, že tu docházelo k manipulaci, a až začnou navazovat kontakt se svými pocity.

 

Moderní technika je jednou z největších zbraní kontroly frekvence. Byla vám prodána různá zařízení pro vaše pohodlí a zábavu a VŠECHNA se týkají kontroly frekvence. Velmi vám doporučujeme, abyste se ZBAVILI SVÝCH TELEVIZORŮ. Jsou to primární nástroje k manipulaci vašeho vědomí na každodenní bázi. Tento experiment je tak rafinovaný, že podprahově reagujete na nemoc prostřednictvím televizorů. Takž tu máme celou jednu generaci, která se sama zabíjí sledováním televize - čímž současně podporuje lékařskou profesi.

 

Někdy jsou vysílány také osvobozující informace - třeba dokonce i pořad New Age. Jenže zatímco se díváte na televizní pořad o tom, jakého povznesení můžete dosáhnout a jak se můžete zbavit limitací, SOUČASNĚ do vás podprahově pálí frekvence, která vám brání v originálním myšlení. Tyto podprahové podněty vás podporují v nečinnosti a drží vás ve společnosti, která se řídí pouze heslem: "Přežij, doraž, choď včas, buď zticha a běž do práce". Televize také obecně podporuje nečinnost a životní styl vedoucí k obezitě. Jen se kolem sebe rozhlédněte. Probuďte se, lidé !

 

Většina podprahových informací v televizi je vysílána pomocí technologií, které byly vyvinuty v součinnosti s mimozemskými bytostmi. Užívání podprahových podnětů k narušení lidského vědomí se stalo celosvětovým programem. Když pomyslíte na domácnosti, kde mají dvě, tři nebo čtyři televize, musíte uznat, že to byl velmi úspěšný marketingový program. Někteří lidé, kteří vědí o podprahovém vysílání v televizi, si myslí, že jsou vůči němu imunní. Účinky televize jsou však tak pronikavé, že ač si řeknete, že budete úplně čistí, nemůžete zabránit tomu, co technika v současné době dělá s vaší vibrační frekvencí.

 

Řekli jsme, že existují entity, které se živí vašimi emocionálními těly. Pomyslete, jak chytrým nástrojem je pro ně televize. Miliardy lidí po celém světě vylučují emoční šťávy do atmosféry v závislosti na tom, co sledují na obrazovce. Není třeba vyvolávat přehnaně mnoho válek, aby vás vyždímali - stačí natočit film !

 

Lidé, kteří se potřebují dívat na televizi, se nenapojují na bohatství informací ve své mysli a všude kolem sebe. Pokud se vůbec chcete vyvíjet, nečtěte noviny, neposlouchejte rádio a nedívejte se na televizi. Pokud jste schopni být nějaký čas bez médií a odpojit se od frekvence chaosu, úzkosti, stresu, všelikého pobíhání a pokušení, které nepotřebujete, začnete se pročišťovat. Začnete naslouchat tomu, co se děje ve vás, a žít ve světě a nebýt v něm nutně ztraceni. Nemůžeme to nikdy dostatečně zdůraznit.

 

Elektronika může rušit vaši frekvenci rovněž. Dokonce i spotřebiče, které nejsou speciálně navrženy, aby ji rušily, protože někdy prostě může nastat nesoulad mezi frekvencí stroje a vaším kmitočtem. Jak jsme navíc říkali, mnohé přístroje jsou zkonstruovány, aby vytvářely hodně statické elektřiny, abyste navždy zůstali na jisté vibrační úrovni, což vás mění v neškodný, neaktivní, produktivní dobytek.

 

A co počítače ? Druhé nejrozšířenější elektronické zařízení ve Spojených státech je počítač. Kolik z vás pracuje v zaměstnání na počítači a končí s bolestmi hlavy, zvláště pracujete-li pro velké společnosti a jste připojeni na síť ? Velké společnosti se zabývají různými aspekty ovládání mysli - používají vaši mysl ke generování energie, aby získali něco pro sebe. Osobní počítače nejsou tak silné a výkonné.

 

,,Zamyslete se nad tímto dlouhým článkem, který vás jistě poučí, a věřte, že se bez televize, rádia a také novin a časopisů postupem času obejdete. Budete se cítit lépe po stránce zdravotní a také ustoupí vaše stresy a deprese, které jsou těmito vyživovány a udržovány při životě. Nečiňte nic násilím a najednou, ale postupujte a ustupujte od všech nástrah, které se odvíjí v médiích a tak vás upoutávají a spoutávají. Nenechejte sebou vláčet a svazovat těmito informačními prostředky, které mají za úkol ve vás vyvolávat stále nové potřeby něčeho a za čím se máte hnát a tak žít v chaosu a nevědět nic a nezažívat ničeho pro vás - toho, co by jste si od srdíčka přáli. Pamatujte, že vše je možné, ale musíte začít od sebe - prostě žít! I vaše blízké okolí, které nyní nevnímáte vás může překvapit nepopsatelným dojmem a jistě také lidé kolem vás nabydou nových hodnot ! Zařaďte se mezi ty lidi, kteří již žijí zdravěji bez ovlivňování všech reklamních letáků a jiných pro vás zatěžujících informací ! Dělejte to, co vás baví, a na přední místo posuňte všechny vaše hodnoty!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čtyři dohody

,,Světlo vyzařují lidé, kteří dokázali překonat útrapy a změnit je v něco lepšího, pozitivního."
Čtyři dohody Nehřešme slovem Neberme si nic osobně | citáty o životě
Většina lidí je přesvědčena, že vše, co se jim v životě odehrává, nepochází od nich, jako od tvůrců. Již v aktualitě o uvolňovacích technikách jsem psala, že vztahy a ostatní lidé nám slouží jako zrcadla. A´t se děje cokoliv, vždy záleží na nás, jak zareagujeme, buď se zaměříme na ztrátu, tedy budeme prožívat ztrátu nebo na zisk a tím si přitáhneme i více téhož.Možností, jak se dobrat k cíli, je mnoho. Níže Vám nabízím jeden ze způsobů, jaké možnosti vidí M.Ruiz. Jde o přeprogramovávání sebe sama jednoduše tím, že si sami začnete vybírat, nad čím budete přemýšlet a nad čím ne. Tím budete své myšlenky směrovat tam, kam budete chtít Vy a budete si tvořit nový život.
 
1. Nehřešte slovem
Hovořte jako osobnost.Říkejte jen to, co si myslíte. Vyhýbejte se užívání slova proti sobě nebo pomlouvání jiných.Užívejte sílu slova ve jménu pravdy a lásky.

2. Neberte si nic osobně
Nikdo nedělá nic kvůli vám. Co druzí říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace a snů. Když budete imunní proti názorům a činům druhých, nestanete se obětí zbytečného
utrpení.


3. Nevytvářejte si žádné domněnky
Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jen dovedete, abyste se vyhnuli nedorozumění, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete zcela změnit svůj život.

4. Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete
Vaše činnost se mění od okamžiku k okamžiku., bude vypadat jinak, když jste nemocní, smutní, zdraví nebo veselí. Dělejte však za všech okolností vše, jak nejlépe dovedete a vyhnete se zbytečným soudům a lítosti.


Začínejte pořád znovu, dokud se to nestane vaším novým já!
Don Miguel Ruiz
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO