Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2012 je rokem PŘECHODU

26. 1. 2009

2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012

 

,,Rok 2012 je rokem přechodu !“

 

 

 

,,Na začátku tohoto článku bude uvedeno k jakým jevům a změnám může dojít v roce 2012, dále pak na základě čeho a jak se přišlo na tyto objevy a na konci se budeme zabývat tím, co bychom mohli my udělat a jaký postoj bychom mohli nejlépe zaujmout k tomuto přechodu, který nás možná čeká. Důležité je a k tomu je také tento článek směřován, až se začnou některé z níže uvedených informací čím dál tím více naplňovat a stávat se zřetelnými, aby jste si byli vědomi jejich pravé příčiny a mohly na ně včas reagovat. To je pravděpodobně to nejdůležitější.“

 

 

 

,,Gaia“

 

,,Jako první se zmíníme o teorii Gaia, podle které není naše celá planeta jen kusem neživé hmoty obydlené různými organismy, ale sama je takovým živým a samostatným organismem. Touto teorií se zabývají jak ekologové či někteří vědci, tak i řada duchovních lidí. Pro mnoho lidí to zní podivně jelikož si organismus představují podle sebe, jako nějakého tvora, který komunikuje, ve skutečnosti to však může být jinak. Navíc, naše planeta s námi rovněž jistě komunikuje, pouze jiným jazykem. Jedním způsobem jak s námi komunikuje je skrze události,  které se na ní odehrávají a které nezávisí na našich rozhodnutích, např. různé globální problémy, jevy a katastrofy. Možná se nám snaží něco říci, upozornit nás na něco. Každý z nás může vnímat tento její „hlas“ sám nebo prostřednictvím určitých skupin, jejichž slova mají váhu pro ostatní. Takovou skupinou jsou v dnešní době třeba vědci, na jejichž názor současná společnost hodně dá a považuje jej za svoji pravdu. A v dnešní době velká řada vědců, mezi nimi i držitelé Nobelových cen, považují rok 2012 za rok velkých změn díky jevům které k nim směřují. Někteří z nich staví důležitost těchto změn např. i nad problémy světového terorismu. Další takovou skupinou, prostřednictvím které my vnímáme hlas přírody jsou naše vlády. I současné světové vlády se zaobírají významem změn spojených s rokem 2012. Např. vláda USA má projekt na zbudování ochranné zdi na hranicích s Mexikem, protože očekává problémy díky informacím, prognózám a simulačním programům, které má k dispozici. Kanada se snaží získat práva na neutrální území na severu, jelikož její vědci mají určité informace o možných změnách."

 

 

,,Důležité změny v roce 2012“

 

,,K jakým změnám vlastně může během roku a po roce 2012 dojít ? Mluví se o pokrytí severní polokoule věčným ledem, dále blížící se nedostatek pitné vody, zatopení některých částí území oceánem jehož hladina neustále stoupá, změně podnebí a dalších úkazech. Všechny tyto jevy budou samozřejmě mít spoustu vedlejších doprovodných efektů jako je migrace populace za příhodnějšími podmínkami, požáry způsobené suchem a nedostatek vegetace, hlad, nemoci, atd.“

 

,,Na základě čeho se vědci domnívají, že může dojít k takovýmto změnám ? Už nyní můžeme vnímat určité změny klimatu, které jsou podle mnoha vědců něčím výjimečným. Např. celková teplota na planetě vzrostla o 0,6°C. Někdo může říct, že mu taková malá změna nevadí, ale díky ní roztaje více ledovců a zvedne se hladina oceánů. Na severním pólu se např. podle srovnání různých fotografií za 5 let zmenšila plocha ledovců o 40%. A v budoucnu mohou roztát úplně. Také ledovce na horách se zmenšují. A tyto úkazy by měly být postupně stále častější. Nebo problém, který je nám blíž a sice změna ve střídání ročních obdobích. Dnes je postupně daleko kratší jaro a podzim než dříve a tento rozdíl se bude ještě více prohlubovat. Změna zimy v léto bude stále prudší. Neustále můžeme slyšet zprávy typu: „letošní zima byla nejchladnější za posledních x let“ nebo „nejteplejší léto za posledních x let“. Dochází k různým jevům netypickým pro danou oblast, např. uragány v Evropě.“

 

,,Také Golfský proud, který do velké míry ovlivňuje teplé podnebí u nás tím, že přivádí teplejší vody z jižní polokoule do severní a zpátky bere chladnější vody ze severu na jih, začal měnit a zmenšovat svůj tvar. Byla vypracována studie, podle které by měl tento proud postupně snižovat svoji rychlost a dokonce se může prý i zastavit úplně. Když se naposledy v dávné době tento proud zastavil, nastala podle vědců na evropské pevnině doba ledová a tento scénář by se mohl znovu zopakovat. V takovém případě by např. Dánsko zůstalo osm metrů pod ledem. Ve Velké Británii upozorňoval na tyto fakta premiéra Tonyho Blaira ministr sir David King a později i otiskl své závěry v jednom vědeckém časopise, byl však napomenut, aby takové zprávy nešířil a výtisk byl zakázán samotným Tony Blairem. I v jiných zemích existují vlády, které nechtějí nic takového přiznat, protože rychlé změny např. v souvislosti s množstvím vypouštěného CO2 by pro ně znamenaly příliš velké ekonomické ztráty. Vědci ovšem stále upozorňují, že k těmto změnám dojde. Co se týče jižního pólu, dlouho se mělo za to, že nepodléhá žádným změnám tak jako severní pól. Ledovec pojmenovaný „Larsenův A“ byl považován vědci za tak stabilní, že vlivem oteplování nemůže roztát a bude chránit mnohokrát větší Larsenův ledovec B. Později však jen spolu s diváky u televize National Geographic udiveně sledovali jak Larsen A zmizel celý ve vodě. Světový oceán se díky tomu zvedl o několik milimetrů. Vědci se tomu divili, ale tvrdili, že Larsen B roztát nemůže. Nakonec roztál i obrovský Larsen B a oceán už stoupl o 6cm. Za těmito dvěma ledovci se nachází třetí, velký, který kdyby roztál zvedne hladinu světového oceánu o 6m. Někteří politici přitom stále nechtějí o takových problémech slyšet a určují jaká pravda bude lidem poskytnuta a co bude zamlčeno."

 

 

,,Severní a jížní pól – polarita“

 

,,Další zajímavou změnou vztahující se k roku 2012 je obracení polarit severního a jižního pólu, tzv. přepólování. K tomuto jevu už v historii naší planety došlo a vědci dokonce znají metody jak zjistit, kdy to bylo. Že se znovu blíží takovéto přepólování usuzují vědci i podle opačného chování kompasů na severním pólu a jiných místech na Zemi než dříve. Existují také objevy, kdy se zjistilo že např. v oblastech dnešní Sahary bylo dříve moře a na Aljašce byly v dávných dobách tropické pralesy, vlivem změny pólů se tyto oblasti přeměnily na takové jak je nyní známe. Také živočichové reagují na tyto blížící se změny. Dnes se častěji stává, že ptáci kteří se stěhovali ze severu na jih dnes směřují z východu na západ nebo se už nikdy nevrátí zpět kvůli těmto změnám, které je matou. Všechny tyto „malé“ změny budou pro nás velkými, pokud nastanou v tak krátké době a my jim budeme muset čelit. Může také docházet k různým až mysteriózním úkazům jako např. zaplavení oblohy na severní polokouli barevnými miniaturními částicemi připomínající obrovskou polární záři a jiné.“

 

 

 

 ,,Starodávné a často opomíjené kultury“

 

,,Podívejme se teď jak se k roku 2012 staví starodávné kultury a jejich vědění. Mayský astrologický kalendář nás zavede hluboko do minulosti, díky rozsáhlým znalostem astrologie Mayové dokázali popsat podmínky života na Zemi i miliony let před nimi, jejich kalendář však končí prosincem roku 2012. Jakoby podle nich po tomto datu skončil čas. V Tibetu bylo se zjevením tradice Kalačakry předpověděno trvaní světa ještě na 960 let (což je podle této tradice určitý cyklus) a pak v průběhu 25 let má svět zaniknout, tato doba vychází znovu na rok 2012. Zamysleme se nad tím, že tyto dvě kultury byly od sebe úplně oddělené a odlišné, Mayové studovali především astrologii, sledovali Slunce a jeho pohyby, Tibeťané používali jiné metody. Na naší planetě existují i jiná místa, která předpovídají změny v roce 2012, např. Hendayův kříž na kterém bylo rozluštěno spoustu předpovědí do budoucna. V roce 2012 má podle těchto informací nastat očištění pomocí ohně. Existuje také určitý kosmický cyklus trvající necelých 26 tisíc let na jehož konci se Země vrátí do stejné polohy co se týče jemného pohybu osy kolem které se naše planeta otáčí. Tato doba odpovídá také rotaci naší sluneční soustavy v galaxii a v roce 2012 právě skončí jeden takový 26tisíciletý cyklus. Z hlediska astrologie je zajímavým jevem tranzit Venuše, ke kterému nedochází často, ovšem v naší době ho zažijeme podruhé právě v roce 2012. První byl v červnu 2004 a mnozí astrologové považují právě toto období za počátek epochy Vodnáře, která má být obdobím intenzivní duchovní přeměny, její konec pak podle nich bude v roce 2012. Také mnozí jasnovidci ve svých vizích předpověděli změny v roce 2012, např. Edgar Cayce který potvrdil i to, že v dávné době byla Sahara zalesněná a Nil tekl z východu na západ. Mayský král měl ve své hrobce napsáno „radujte se do roku 2012, pak budete jiní“.

 

 

 

 ,,Současnost“

 

,,Když se vrátíme zpět do naší doby, velký rozruch vyvolal projekt USA nazvaný MONTAUK, který byl zaměřený na vědeckými přístroji provedenou projekci do budoucnosti a minulosti, který odtajnil jeden z účastníku tohoto projektu a podle kterého dokázali vědci vnímat jisté projevy z budoucnosti avšak pouze do roku 2012. V roce 2012 by také naše planeta podle vědců měla stanout v pásu fotonů, které se nacházejí kolem středu naší galaxie a tato velká koncentrace fotonů bude mít za důsledek větší množství trvalého světla na Zemi, i lidé prý budou prosvětleni a celý život bude od základu transformován. Průchod tímto pásmem by měl trvat 2000 let. V 50. letech minulého století změřil pan Schuman vibraci naší planety, která byla už dlouhou dobu zpátky stále na hodnotě 7,5Hz. Od roku 1980 začala růst, dnes je její hodnota 12Hz a stále se zvyšuje. Vědci spočítali, že když se naše planeta pohybuje rychleji i čas by měl být rychlejší, život by měl být intenzivnější a den by měl dnes utéct rychleji než v padesátých letech. Pokud by zrychlení neustále pokračovalo stejným trendem, tak v roce 2012 by den netrval ani jednu minutu.“

 

,,Všechny tyto nastíněné možnosti jsou vlastně součástí přechodu lidstva do jiné duchovní dimenze a to jak se ho dotknou zaleží na tom, co my jako lidé děláme a budeme dělat. Podle indické tradice žijeme nyní ve věku temna a úpadku duchovna zvaném Kalijuga, po tomto období má následovat zlatý věk návratu duchovnosti na Zem - Sátjajuga a je vztahován k roku 2012. Zřejmě se objeví úplně nové technologie a také lidé se změní. Čím dál tím víc dětí se rodí s barvou indigo a modrou v auře, místo dřívější červené a oranžové, atd. Změní se naše mysl, celý náš život. Několik let, které nám zbývají do roku 2012 je krátká doba a my všichni si budeme moci ověřit tato poselství. Co ale doporučuje většina duchovních lidí je již teď se připravit na tento přechod. V dnešní době jsme stále většinou zaměřeni převážně hmotně a pokud dojde k takovému duchovnímu růstu jaký je předpověděn, hmota už nebude hrát tak významnou roli jakou má dnes a lidé, kteří nebudou schopni se změnit budou zřejmě trpět, dokud se netransformují. Proto je důležité již teď se snažit produchovnit svoji bytost, zaměřit se na vlastní přeměnu. Čistá bytost s čistými myšlenkami pak bude moci přijmout energii, která má přijít a která přichází už i dnes čehož důkazem je čím dál tím větší zájem o duchovno. Pokud bude takových bytostí, kteří budou opravdu praktikovat duchovní nauky a ne jen číst knihy a vnitřně se přemění a vytříbí dost, nebude muset dojít k přechodu na duchovnější úroveň příliš drastickým způsobem, např. skrze katastrofy, války, nemoci a jiné úkazy, jako tomu bývalo dříve. Jedním ze způsobů jak se rychle vnitřně přeměnit je i Tantra a tantrické milování s úplnou kontrolou sexuálního potenciálu, protože sublimací (přeměnou) hrubých energií povzneseným milováním na duchovní úrovni se mnohem více přibližujeme k tomu, co přijde po těchto změnách. Další možností je stát se prostředníkem této duchovní přeměny i pro ostatní bytosti, zapojit se do vlny duchovní transformace např. jako instruktor jógy.“

 

 

 

,,Nejdůležitějším a prvním krokem jenž je třeba učinit je pevná integrace duchovní praxe do našeho života. To znamená praktikovat denně cvičení která známe a které nám pomáhají. Čím déle budeme takto žít, tím více to pro nás bude snazší a přirozenější. A budou to právě plody této duchovní činnosti, které nás vytříbí, povznesou a transformují v opravdové prostředníky světla. Toto světlo se bude rozlévat do nás, ale i mimo nás a skrze nás všem, kteří to budou potřebovat.“

 

2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012