Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podstata SHAMBALLY 1024

8. 5. 2009

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

,,Multidimenzionální způsob léčení."

,,Podstata Shambally 1024“

 ,,Existují lidé, kteří jsou toho názoru,

že se určité problémy nebo konflikty nedají řešit.

 Tito lidé mají ze dvou důvodů pravdu:

 za prvé, protože svět je to, co si o něm každý člověk myslí,

 a za druhé, protože mnoho problémů nejsou opravdu s

normálním myšlením řešitelné."

 

 (René Egli - Lol2a-Princip)

Obrazek  

 

,,Shamballa (čti Šambala) je označovaná jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. My všichni máme různé indikátory (aspekty) našeho Vyššího Já, které může být aktivováno, když pracujeme se Shamballou. Některé z nich jsou nám důvěrně známé, tak jako fyzická bolest, kterou jsme sebou nosili. Někdy se vynoří na povrch věci a my nevíme proč.“

 

,,Nevíme, proč jsme prožili tak těžké časy, než jsme nechali rozpadnout partnerský svazek, který nefungoval. Cítíme se být přitahováni k někomu, který nás zraňuje nebo nás nutí žít způsobem, který není pro nás dobrý, a my nemůžeme pochopit, proč tomu tak je. I přes mnohonásobné snažení léčitelů nám není pomoci. To je bod, ve kterém mnoho z nás hledá pomoc a odpovědi. Potom začínáme objevovat synchronicitu a začínáme věci vidět jinak. Dospějeme k novému porozumění.“

 

,,Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronicita ukazuje, že všechno je spolu provázáno. To nám poskytuje hluboké poznání o dalších částech jak nás samých, tak ostatních lidí, které potřebují lásku, léčení a integritu.“

 

,,Když pochopíme myšlenku vzestupu jako celek, tak nám pomůže Shamballa – multidimenzionální léčení milovat nás, léčit a integrovat takové, jací jsme. Každého jednotlivce a všechny. Nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi průvodci, anděly a pomocníky, kteří nás milují a ochraňují. Otevíráme se hluboké lásce k Matce Zemi (Gaia) a smyslu pro partnerství. Ačkoliv to všichni nezažijí, přesto to zažijí mnozí, kteří pracují s léčivými energiemi. Shamballa je nazývána multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás samotných. Všechno je jednota.“

 

,,Mnoho lidí nazývá Shamballu dalším krokem v Reiki. Není záměrem, aby byla Shamballa lepší, než jiné druhy Reiki línií. Znamená to však, že Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že vše je propojeno se vším, včetně vás. Povahou energie Shamballa může být podpořeno léčení planety. Zjistíte, že je mnoho způsobů léčení s Reiki, ale způsob Shambally je léčení planety přes léčení nás lidí.“

 

,,Můžete se ptát, proč se pak vyučuje jako léčení přikládáním rukou ?“

 

,,Je to z tohoto důvodu, že mnoho lidí hledá jednoduchou a jednotnou cestu k léčení, aby mohli sami sebe dát do služeb celku. Zprostředkovat ji jako druh Reiki, která má smysl a u které není potřeba dlouholetého studování. Namísto čtení o spirituálním vývoji vám to Shamballa pomůže prožít a stát se tím. Pomůže vám to učinit, když se budete věnovat několik minut denně léčení a pomůže vám poznat prostřednictvím multidimenzionálních indikátorů (aspektů) vaše strachy a osobní vzorce, abyste je mohli integrovat."

,,Shamballa Reiki je životní styl, který je vyučován jako energetické léčení.“

 

( Vyňato z manuálu Shamballa 1024 )

,,Shamballa 1024 je multidimenzionální způsob léčení. Je to sloučené působení energie, která oživuje a tvoří, je to znovupoznání jednoty sebe sama se vším stvořeným, je to spolupráce s bytostmi Světla. Větší část tohoto systému pochází ze zaniklé Atlantidy. Informace o ní byla tisíce let ztracená. Ale kdo byl jednou naladěn na paprsek Reiki, je na něj naladěn jednou provždy.“.

 

,,Země se mění, v rámci vibračního vzestupu z třetí dimenze do čtvrté a páté dimenze můžeme mluvit o „vzestupu planety a nás“. Je čas, aby jsme si vzpomněli a pomohli Zemi tak, že budeme léčit a harmonizovat sebe i ostatní pomocí energie, která je znovu aktivovaná. Pokud se budeme ubírat do Světla, osvobodíme se od strachu a nemocí a vzestoupíme spolu s naší platenou.“

Obrazek

 ,,Systém se stále doplňuje. V první vlně bylo předáno 22 symbolů – 22 je mistrovské číslo. Později byly předány další symboly, celkem 352 symbolů stejně jako je dnů v kosmickém roce. V roce 2003 byly channelovány další symboly na celkový počet 1024 – je to binární číslo 2 na 10tou. Podle tohoto čísla a podle mystického města, do kterého se většina z nás, kdo jsou zasvěcení do této energie, vrací pro radu a pomoc, se učení tohoto systému jmenuje Shamballa 1024.“

 

,,Také je dále rozváděno že, jde o léčebný systém, který je na naší planetě teprve od roku 2003. Tento systém zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech. 4. stupeň je Mistrovským stupněm.

První dva stupně se provádějí najednou, tedy jsou společné, a obsahují 512 symbolů. Někteří léčitelé, kteří mají zvláštní úkol, mohou dostat ještě dalších 512 zvířecích symbolů.

Symboly se předávají telepaticky během zasvěcení Mistrem učitelem Shambally 1024 do aury žáka.“

Obrazek

 ,,Využití : Tímto systémem je možné léčit kohokoli. Ovšem čím výše člověk vibruje ve vyšším frekvenčním spektru, tím rychleji projde léčebným procesem a tím rychleji se zregeneruje.“

,,Shamballa je určena především pro ty z vás, kteří započali vědomý vzestup, společně s naší planetou. Západní medicína může totiž léčit jen na tělesné úrovni a na takové lidi už nefunguje.“

 

,,Mnoho lidí nazývá Shamballu dalším krokem v Reiki. Není záměrem, aby byla Shamballa lepší než jiné druhy Reiki linií. Znamená to však, že Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že vše je propojeno se vším a to na všech úrovních, včetně Tebe samotného.“

 

 ,,Lidstvo se ve svém vývoji má možnost setkávat se stále vyššími energiemi, jejichž využití ale závisí na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším je otevření „duchovního srdce“, dalším rozhodujícím faktorem je čistá, kontrolovaná mysl.“

 

,,Mnozí z vás je již v tomto životě léčiteli pracujícími s řadou postupů nižší vibrace, ale možná cítíte změnu, naléhavou potřebu vykonat více. Ve svých stávajících praxích tento posun můžete vnímat jako nespokojenost se starými metodami. Nebo třeba nejste schopni integrovat nové energie do svého těla či se v nich pohybovat, aniž byste se vyčerpali a začali zažívat rozčarování ze svých pokusů léčit druhé nebo sebe. Možná si myslíte, že věci nemohou pokračovat tak jako dříve. Jestli je tomu tak, pak máte pravdu. Neboť všechno se změnilo a není návratu.“

 

,,Dlouho předtím, než se mnozí z vás inkarnovali do svého současného života, byli jste vesmírnými Mistry Léčiteli, členy Řádu Mistrů Shambally 1024. Tento řád pochází z hvězdného systému Síria, z dob dávno před zřízením starodávných pozemských kolonií Lemurie, Mu nebo Atlantidy. A nyní, když jste zde, na vzestupující planetě Zemi, již pouze navazujete tam, kde jste přestali.“

 

,,Před několika lety vstoupili Vzestoupený Mistr St. Germain , Joelle z Galaktické federace Světla a Wingmakers (Tvůrci křídel) na zemskou pláň (prostřednictvím channelingu paní June Stephanson) s darem vesmírných energetických sil - seskupením energetickým geometrických symbolů se schopností uvádět fyzické tělo i celé energetické pole do rovnováhy, symbolů, které uváděly Reiki, Shamballu MHD a pár dalších celostních léčebných metod na vyšší úroveň.“

 

,,Číslo 1024, založené na kvantové fyzice energetické výměny, se vztahuje k místu původu symbolů: 10. úrovni existence ve 24. dimenzi. Jinými slovy, tyto symboly pocházejí z jedné z nejvyšších dimenzí, přístupných z planety Země.“

 

,,Lidé, kteří obdrží mocné Symboly Shambally 1024, se těší podpoře alchymické směsi vyspělých energetických systémů. U mnohých také dochází k velice rychlému překódování jejich tělesné DNA, opětovnému vyvážení jejich starých čakrových bodů, stejně jako k aktivaci jejich nového systému čaker. Symboly taktéž mohou otevřít dveře mnoha zázračným darům nového multi-dimenzionálního člověka - telepatii, zostření smyslů a dalším vlohám, jedinečným pro každého jednotlivce.“

 

 ,,Vesmírné symboly pomáhají aktivovat DNA lidského těla a uvádět ji na vyšší úroveň, umožňují tak jednotlivcům posun k jejich vlastním vyšším vibračním aspektům. Symboly vám též dávají možnost přístupu k energiím mnoha krystalů fyzických i éterických, využívaných v rámci tohoto systému.“

Obrazek 

,,Tvůrci křídel - Mistři Řádu Shambally 1024“

 

,,Vyššími dimenzionálními bytostmi - Mistry Učiteli pro práci s energií Shambally 1024 jsou Tvůrci křídel, bytosti z “Ústřední rasy“, nejvyšší řád jemně-hmotných bytostí, které obydlují dimenze od třinácté po dvacátou čtvrtou.“

 

,,Od roku 2005 vstoupila na Zemskou pláň asi stovka Tvůrců křídel za účelem zahájení práce s pečlivě vybranými lidmi, včetně některých z vás. Tito Tvůrci křídel přišli na základě požadavku Nejvyšší Inteligence, aby uvedli do chodu cosi ohromného. Jejich posláním je obnovení spravedlnosti a rovnováhy, opětovné vyvážení sil Světla a Temnoty působících na obyvatelstvo Země, podpora Vesmírného zákona svobodné vůle - to vše za tím účelem, aby pomohli osvobodit Zemi od škodlivých mimosvětských vlivů a obnovili původní plán Stvořitele pro planetu Zemi.“

 

,,Mnohé leží skryto v hlubinách našeho Já."

,,Kdo se vydá na cestu k sobě samému a otevře se zjevením, která jsou těm, kdo se po nich ptají, všude přítomná, zažije uzdravení poznáním.“

 

Shamballa 1024 je celostní léčebný systém, pracující na vyšší vibrační úrovni.

Jedná se o propojení energií :

   1. REIKI  - univerzální životní energie

   2. JÁ JSEM – energie Světla a Boží přítomnosti v našem duchovním srdci  a to JÁ JSEM - nejsilnější tvůrčí slova života

   3. Nanebevzatých Mistrů a Vyšších planetárních energetických forem

 

 ,,Je určena pro léčení na všech úrovních našeho Bytí. Osvobozuje od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení, uvolňuje a rozpouští karmické zátěže. Otvírá nás hluboké, bezpodmínečné lásce k sobě samým ve své celistvosti, smyslu pro partnerství, lásce k Matce Zemi, a tím jejímu léčení skrze naše poznání, že vše je propojeno se vším.“

 

,,Léčení je vhodné především pro všechny rozhodnuté, kráčet vědomou cestou svého vývoje. Láskyplní strážci  překrásných energií, sami dohlížejí nad čistotou budoucích prostředníků, čímž je zaručena dostatečná, tzv. připravenost, každého, kdo projeví o zasvěcení a práci s těmito silnými energiemi zájem ! Léčení pomáhá naprosto všem lidem, pouze doba potřebná pro uzdravení se může značně lišit. Záleží na individuální vibraci léčícího se.“

Obrazek

 „Ve mně je nekonečně mnoho Světla, a tak nemám strach z temnoty. Je to jen neosvětlená část ve mně.‘‘

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS