Jdi na obsah Jdi na menu
 


SMARAGDOVÉ DESKY - jejich starobylost je úžasná

19. 5. 2009

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

,,Historie desek je zvláštní a neuvěření !"

,,Smaragdové desky“

 

,,Historie desek je zvláštní a k neuvěření. Jejich starobylost je úžasná, datuje se přibližně na 36.000 let před Kristem. Psal je Thoth, atlantský Kněz-Král, který založil kolonii v starověkém Egyptě po potopení mateřské krajiny. Byl stavitelem Velké Pyramidy v Gíze. Zde zahrnul své znalosti starověké moudrosti a též bezpečně utajené záznamy a nástroje starověké Atlantidy.“

 

Obrazek 

Smaragdová deska 1:

Historie Thotha, Atlanťana

 

Já, Thoth, Atlanťan, mistr mystérií, strážce záznamů, mocný král, mág, žijící z generace na generaci, chystám se vložit do Síní Amenti, ustanovené jako pomoc těm, kteří přijdou potom, tyto záznamy moudrosti Velké Atlantidy.

 

Smaragdová deska 2: Síně Amenti

 

Hluboko v srdci Země leží Síně Amenti, daleko pod ostrovy potopené Atlantidy, Síní Mrtvých a síní života, koupajíce se v ohni nekonečného BYTÍ.

 

Smaragdová deska 3: Klíč k Moudrosti

 

Já, Thoth, Atlanťan, odevzdávám svou moudrost, své poznání, svou sílu. Svobodně to odevzdávám dětem lidí. Kéž by i oni takto dále odevzdávali, aby závoj tmy světa z jednoho konce na druhý mohl být prozářen moudrostí. Moudrost je silou a síla moudrostí, jedna s druhou navzájem, zdokonalujíc celek.

 

Smaragdová deska 4: Zrození Vesmíru

 

Naslouchej, ó člověče, hlasu moudrosti, naslouchej hlasu Thotha, Atlanťana. Volně dnes dávám ti svou moudrost, z času a prostoru tohoto cyklu; mistr mystérií, Slunce rána, Thoth, učitel lidí, je ze VŠEHO.

 

Smaragdová deska 5: Obyvatel Undalu

 

Často snil jsem o pochované Atlantidě, ztracené v dobách, které pohltila tma. Z aeonu na aeon jsi ty existovala v kráse, jas svítil skrze temnotu tmy.

 

Smaragdová deska 6: Klíč Magie

 

Naslouchej, ó člověče, moudrosti magie. Naslouchej znalostem sil zapomenutých. Dávno, v době prvního člověka, začala válka mezi temnotou a světlem. Lidi, tehdy jako teď, byli naplněni obojím, temnotou a světlem; a zatímco v některých měla převahu temnota, jiným světlo zaplňovalo duši.

 

Smaragdová deska 7: Sedm Pánů

 

Poslouchej, ó člověče, a naslouchej mému hlasu. Otevři svůj prostor mysli a pij z mé moudrosti. Temná je cesta Života, kterou cestuješ. Mnoho je jam, které ti leží v cestě. Vždy se snaž dosáhnout větší moudrost. Dospěj k tomu a bude to světlem na tvé Cestě.

 

Smaragdová deska 8: Klíč Mystérií

 

Tobě, ó člověče, dal jsem svoje vědomosti. Tobě dal jsem Světlo. Poslouchej teď a získej moudrost přinesenou z vesmírných úrovní shora a nad.

 

Smaragdová deska 9: Klíč ke Svobodě Vesmíru

 

Naslouchej, ó člověče, poslouchej můj hlas, který učí Moudrosti a Světlu v tomto cyklu; učí tě, jak se zbavit temnoty, učí, jak přinést Světlo do tvého života.

 

Smaragdová deska 10: Klíč Času

 

Poslouchej, ó člověče. Vezmi si z mé moudrosti. Dozvěz se o hluboko ukrytých mystériích vesmíru. Dozvěď se o Myšlence, která rostla v hlubině, přinášejíc do vesmíru Řád a Harmonii.

 

Smaragdová deska 11: Klíč k cestě Vzhůru a Dolů

 

Slyšte a poslouchejte, ó děti Khému, slova, které jsem zanechal, které vás přivedou ke Světlu. Vězte, ó lidé, že jsem poznal vaše otce, ano, vaše otce v čase dávno minulém. Nesmrtelný jsem byl přes všechny věky, žijící mezi vámi, odkdy začala vaše moudrost. Vést vás nahoru ke Světlu Velké Duše, vždy jsem se snažil, přitahujíc vás z temnoty noci.

 

Smaragdová deska 12: Zákon příčiny a následku a Klíč k proroctví

 

Poslouchej, ó člověče, slova mé moudrosti, poslouchej hlas Thotha, Atlanťana. Zvítězil jsem nad Zákonem časoprostoru. Poznání jsem získal o budoucnosti času. Vím, že člověk ve svém pohybu časoprostorem vždy bude v Jednotě se Vším.

 

Smaragdová deska 13: Klíče Života a Smrti

 

Poslouchej, ó člověče, naslouchej moudrosti. Poslouchej Slovo, které tě naplní Životem. Poslouchej slovo, které spoutá temnotu. Poslouchej hlas, který zažene tmu.

 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW