Jdi na obsah Jdi na menu
 


Váš svět je váš SVĚT a REINKARNACE se stále potvrzuje

29. 8. 2009

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

,,VÁŠ SVĚT JE VÁŠ SVĚT“

,,Když nebe přitáhneme dolů k zemi, do svého denního života, vládneme svému světu.“

 

,,Máme již vše, co potřebujeme- příležitost tkát každý den tapisérii štěstí jehlou a vláknem své vlastní mysli.“

 

,,Když máme větrného koně, jsme schopni dosáhnout bez mnoha překážek toho, co chceme.“

 

,,Nejpraktičtější způsob, jak zajistit na cestě vládnutí pohyb vpřed, je cvičit se každý den, pouhých deset procent času, ve změně přístupu.“

 

,,Když odvážně vstoupíme na cestu tygra, pokládáme tlapy pozorně. Máme úctu ke karmě. Víme, že každé rozhodnutí, které učiníme má zpětnou odezvu.“

 

,,Oceněním, rozlišováním a úsilím- nástroji tygra – můžeme nejen vládnout svému životu nyní, ale můžeme také vládnout své budoucnosti.“

 

,,Lítost nám dává najevo, že nepoužíváme tygry ve svém životě.“

 

,,Usilování o ctnost vytváří stabilitu v našem životě – štěstí, na které se můžeme spolehnout.“

 

,,Tygr ví, že život je vzácný. S kým ho chceme strávit ?“

,,Když procházíme životem se stálou ostražitostí tygra, necítíme nadále potřebu si něco dokazovat, protože známe pravdu svého vlastního klidu.“

 

,,Kázeň lva umožňuje větrnému koni, aby se pozvedl, což přináší energii a radost.“

 

,,Stále existuje něco, na co si můžeme stěžovat. Avšak obviňovat ostatních nepřináší klid ani štěstí.“

 

,,Pokud je v lásce moudrost, můžeme vesele dovádět ve výšinách přirozené radosti.“

 

,,Když soucit vyzařuje ze základního dobra jako slunce, pozvedne nás ze zaujetí sebou, a táhne nás ven z temného věku.“

 

,,Pokud je náš postoj otevřený, můžeme mít radost z toho, co život přináší.“

 

,,Mysl Garudy je neomezená, protože nadále nezávisí na plánu ,,Já.“

 

,,Bez připoutanosti k mýtu ,,Já“ jsme mnohem šťastnější.“

 

,,Když se dostaneme za hranice naděje a strachu, jsme schopni zacházet se vším, co se na naší cestě objeví.“

 

,,Ztráta představy ,,Já“ je okamžik osvícení.“

 

,,Mysl draka mluví jinou řečí než mysl, chycená do naděje a strachu.“

 

,,Mysl, která pochopila svoji vlastní hloubku, může spatřit zářivou živelnou magii světa.“

 

,,Uvnitř svého těla mám neuvěřitelnou důvěru – spokojenost, radost, vyrovnanost a moudrost.“

 

,,Spočineme-li ve velké mysli, můžeme přemoci mysl malou.“

 

,,Naše moc nepochází z potlačování druhých, ale z jejich pozvednutí.“

 

,,Když vytvoříme vhodné podmínky k úspěchu, větrný kůň nebude pouze cválat, ale vzlétne.“

,,Ať díky těmto zásluhám dosáhnou všichni vševědoucnosti

Ať je poražen nepřítel, špatné konání

Z bouřlivých vln zrození, stáří, nemoci a smrti

 Z oceánu samsáry ať osvobodím všechny bytosti“

 

,,Díky důvěře Zlatého Slunce Velkého Východu

Ať lotosová zahrada rigdénské moudrosti rozkvétá

Ať se temná nevědomost vnímavých bytostí rozptýlí

Ať se radují všechny bytosti z hluboké, zářivé slávy.“

 

,,Vypsáno z knihy – Váš svět je váš svět od autora Sakyonga Miphama.“

 

,,Podle mne je tato kniha vzácným učením a přínosem celému světu.  Ludmilka

 

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

,,REINKARNACE, která se stále potvrzuje…“

,,Hinduisté a buddhisté věří, že duše se po smrti přenese do jiného těla. Na Západě se k tomu přiklání stále více lidí.“

 

,,Stalo se, že v roce 1935 trápilo členy rodiny Deva v Indii neobyčejné chování jejich dcery Šanti. Neustále hovořila o městě Muttra, kde prý žila v předchozím životě. Tehdy se jmenovala Ludgi. Byla matkou tří dětí a při třetím porodu zemřela. Jejímu vyprávění nepřikládali význam. Pokládali je za výmysl do té doby, kdy se náhodou dozvěděli, že v městě Muttra zemřela přesně za stejných okolností žena, která se jmenovala Ludgi. Když Šanti přišla do Mustry, okamžitě začala hovořit místním nářečím, třebaže se ho nikdy neučila. Poznala svého ,,manžela“ i své starší děti a dřív než viděla svůj vlastní domov, podobně ho do všech detailů popsala.“

 

,,Podobné příběhy jsou často uváděny jako důkaz toho, že reinkarnace existuje, že po smrti se lidská bytost opět narodí a začne žít další život. Převtělování je charakteristickým rysem některých světových náboženství a průzkumy veřejného mínění potvrzují, že se s touto vírou ztotožňuje stále více lidí.“

 ,,Ve prospěch tohoto názoru svědčí hlavně zkušenosti DÉJÁ VU a HYPNOTICKÁ REGRESE. DÉJÁ VU znamená zvláštní pocit člověka, že na některých místech už byl, anebo, že některé události už prožil. Jedná se o zapamatování z předchozího života.“

 

,,HYPNOTICKÁ REGRESE se odvolává na známý případ Bridie Murphyové z roku 1954, kdy mladá Američanka, žena z domácnosti, začala hovořit jako by žila v Irsku v 19. století. Od té doby někteří hypnoterapeuté, mezi nimi i Arnall Bloxham, přivedli do stavu regrese mnohé pacienty, vrátili je do jejich předchozích životů a výsledky si nahrávali na magnetofonový pásek. I když ověřování detailů, které hypnotizováni uvádějí, bývá mimořádně těžké , jejich příběhy jsou většinou neuvěřitelně přesné a vyznívají nanejvýš přesvědčivě.“

 

,,Hinduistické kolo života znázorňuje ideu reinkarnace. Podle hinduistů jsme uvízli v nekonečném cyklu reinkarnací, jsme odsouzeni prožívat stále nová znovuzrození až do té doby, dokud nebudeme dostatečně čistí. Potom se cyklus přeruší. V tomto stádiu ztratíme osobní identitu a splyneme s neosobním nekonečnem, bráhmou.“

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ