Jdi na obsah Jdi na menu
 


Máte doma indigové DÍTĚ? - Charakteristiky indigových DĚTÍ - Nová lidská rasa, indigové DĚTI

5. 1. 2007

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

,,Indigové děti - Siegfried Woitinas“

Obrazek

 

Ukázka ze stran 51-53 :

,,Co můžeme dělat ?“

Tak popisuje Tappe uvedené čtyři typy. Následně doporučuje rodičům, jak se mohou chovat zvláště k velmi sebevědomým a nebojácným dětem, když tyto umíněně a za každou cenu chtějí něco dělat :

 "Nuže, vysvětli mi přece jednou, proč to chceš dělat. Pojď, posadíme se tady a pohovoříme si o tom. Co myslíš, že se stane, když to uděláš ?"

Proberme si to s ním : "Co myslíš, že se bude dít, když to uděláš ?"

Když vám potom dítě řekne, co se podle jeho názoru stane, zeptejte se :

"Jak by ses s tím vypořádal ?" Až by vám potom dítě řeklo, jak by na to reagovalo, musíte ty malé "indigány" přivést tak daleko, aby to udělali, jinak ve hře nebudou spolupracovat.

,,Od okamžiku, kdy děti začnou mluvit, mluvte s nimi zcela otevřeně. Přiveďte je k tomu, aby si o věci promluvily. Ale ne shora, protože ony nerespektují člověka jen proto, že je starší ! Tento respekt si musí dospělí teprve získat. Prostě dětem naslouchejte.“

,,Následujte svůj instinkt a pokuste se přestat být autoritativní osobou. Nechejte si od dětí říci, co potřebují, a vysvětlete jim potom, proč jim to nemůžete dát, nebo proč je v pořádku, že to dostanou. A nevyžaduje to opravdu nic jiného než naslouchat, to je vše.“

Tito "indigos" jsou velmi otevření. Ale na jiném místě říká :

"Jedno je však naprosto důležité : buďte důslední ve vašem vlastním chování !" Také stále se vracející situace vlastního zoufalství, jako reakce na jejich neobvyklé chování provázená emociálním zvoláním "Co s tebou mám vůbec dělat ?", ničemu nepomůže.“

Otázka musí být postavena existenciálně s očekáváním opravdové odpovědi:

"Řekni mi, co s tebou mám dělat ?" Dítě musí mít potom možnost uvažovat; snad bychom měli podrobněji popsat situaci a vlastní rozpoložení či zoufalství.“

,,Nepřijde-li pak odpověď, pomůžeme si dvěma nebo třemi návrhy. To přivede jejich blokovanou vůli do pohybu, neboť chtějí spolurozhodovat.

Když postřehnou, že činnost jejich já je vyzvána k rozhodnutí, stanou se přístupnými a snad jejich návrhy přinesou pro jednání s nimi samými řešení, která vzniknou až při rozhovoru.“

,,Mnozí rodiče se obracejí s modlitbou k andělovi dítěte, zatímco si pokud možno obrazně představují, jak svojí zářící, zlatobílou postavou zahaluje dítě jako ochránce a přináší mu posilující a pomáhající síly. Také modlitba s dítětem, pokud je ještě malé, patří k těmto druhům pomoci.“

Obrazek

,,Přečtěte si tuto knihu a jistě najdete řešení pro Vás i pro Vaše dítě. Nezapomínejte jsou zvláštní svým chováním a vystupováním.“    

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

Obrazek

 ,,Všeobecné charakteristiky indigových dětí“

Obrazek

,,Jejich pohled působí dospěle a moudře, již po narození si svou matku prohlížejí vědomě upřeným pohledem. Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení. Jsou nadané a nebo talentované, velmi inteligentní. Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu."

 Obrazek

,,Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost. Jsou čestné, upřímné a nezávislé. Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění. Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor. Mají potíže s disciplínou a autoritami. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří. Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry. Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat. Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti. Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé. Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou. Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo s kterými někdo zacházel nespravedlivě. Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou. Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s "neviditelnými" přáteli. Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit. Jsou přecitlivělé na potravu; nejvhodnější je pro ně přirozená a organická strava. Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo. Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči. Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí. Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím. Často v sobě spojují "mužské" a "ženské" kvality (androgynie). Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní. Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující. Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity. Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma. Jen těžko se stotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí. Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje. Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše". Mají silnou intuici. Trpí při čekání ve frontách, jsou netrpělivé. Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti bez a nebo s hyperaktivitou, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí. Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou."

Obrazek

,,Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost. Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat. Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru."

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Máte doma indigové dítě?"

Obrazek

,,Překvapuje vás vaše dítě dnes a denně něčím zvláštním? Zdá se vám příliš moudré, umíněné, zasněné, buřičské a vzpurné... prostě jiné? Pak nejspíš máte doma to, čemu se říká indigové dítě."

,,Co znamená výraz "indigové děti"?"

 ,,Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodně jedinečné rysy, které vyžadují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů s cílem poskytnout těmto dětem maximální podporu pro dosažení rovnováhy a souladu v životě a tím jim pomoci vyvarovat se možných frustrací."

,,Název "indigové" je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí."

Obrazek

Deset atributů, které nejlépe vystihují tento nový druh dítěte :

* Přicházejí na svět s vědomím královské důstojnosti a často tak jednají.

* Uvědomují si, že "jsou hodny toho, že mohou být zde", a jsou překvapeny, že druzí tento jejich pocit nesdílejí.

* Vědomí vlastní hodnoty není pro ně velkým problémem. Často říkají rodičům, "kdo a odkud jsou".

* Mají potíže s autoritou (bez možnosti výměny názorů, diskuse či volby).

* Některé věci jednoduše nedělají, například čekání ve frontě je pro ně nesnesitelné.

* Jsou frustrovány systémy, jež jsou zaměřené rituálně a nevyžadují kreativní myšlení.

* Často nacházejí lepší způsoby, jak něco doma či ve škole udělat, takže vypadají jako "likvidátoři systému" (jsou v opozici vůči jakémukoli řádu).

* Na první pohled se chovají asociálně, i když jsou mezi sobě rovnými. Jestliže kolem sebe nemají nikoho podobného smýšlení, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí. Ze společenského hlediska je pro ně školní docházka neobyčejně obtížnou záležitostí.

* Nereagují na prostředky výchovy typu provinění a trest ("Počkej, až přijde táta domů a uvidí, cos udělal").

* Neostýchají se dát najevo své potřeby.

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

 ,,Na Zemi sa objavuje

nová ľudská rasa, indigové deti."

Obrazek

,,Indigové deti majú niekoľkonásobne silnejší imúnny systém, než priemerná ľudská bytosť."

,,Pozrite sa pozornejšie na svoje potomstvo. Výskumníci tvrdia, že až 95 % detí, narodených od druhej poloviny 80 let, sú deťmi indigovými. Toto fascinujúce prídavné meno je odvodené od farby aury okolo ich tiel."

,,Indigové deti majú niekoľkonásobne silnejší imúnny systém, než priemerná ľudská bytosť."

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Pekné malé dievčatko, žijúce v srdci Latgaglie (Lotyšsko) rado rozpráva. Nonšalantne hovorí o nočných výletoch po vesmíre vo svojom astrálnom tele. Jej otec nás však rýchlo žiada: " Nevenujte pozornosť tomu, čo vraví; ona si veľmi rada vymýšľa."

,,Otec nie je prekvapený tým, že dcéra pozná pojem "astrálny" už od piateho roku. Ale veľmi si svoje dieťa cení. On vždy počúvne jej radu, keď opravuje svoj starý traktor. "Neviem, ako to robí, ale zdá sa, že vždy hneď vie, čo so strojom nie je v poriadku," hovorí. A je tu aj iný prípad indigového dieťaťa - čo je jav, ktorý sa v poslednom čase veľmi rozmnožil."

,,Rok 2012 je pre indigové deti veľmi významný. Podľa predpovedí Mayov v tom roku dôjde k "veľkému prechodu", k zmene po tom, čo sa slnko a Zem ocitne na jednej priamke, ukazujúcej smerom k stredu galaxie. Táto pozícia údajne vyvolá zánik troj-rozmerného modelu sveta. Obyvatelia Zeme budú mať príležitosť žiť vo svete štvor-rozmernom. Ale tá ponuka sa bude týkať len tých, ktorí majú myseľ rozvinutú do potrebnej úrovne - indigových detí."

Obrazek

,,Pozrite sa pozornejšie na svoje potomstvo. Výskumníci tvrdia, že až 95 % detí, narodených od druhej poloviny 80 let, sú deťmi indigovými. Toto fascinujúce prídavné meno je odvodené od farby óry okolo ich tiel. Vnútorné telesné orgány týchto detí majú iné funkcie. A ich imúnny systém je niekoľkokrát silnejší, než u priemerného človeka. Tieto deti majú takisto inú DNA - mutovanú. Inými slovami, pokiaľ ide o DNA, milióny obyvateľov tejto planéty vôbec nie sú ľuďmi. Na javisko sa teraz pomaly ale isto šplhá rasa nových bytostí."

,,Ale aj vy pokojne môžete byť indigovým chlapcom alebo dievčaťom, pretože indigový jav objavili začiatkom 80-tych rokov. Nemyslite si však, že budete robiť zázraky alebo vidieť cez steny. To je v poriadku, pretože zázraky neposilňujú indigové moci. Ľudia s indigovým darom sú múdri zvláštnym, praktickým spôsobom. Môžu napríklad tvrdiť, že oni sami si vybrali svojich rodičov dávno predtým, než ich počali. Alebo môžu rodičov učiť jednoduchým biblickým pravdám - že by si, napríklad, nemali robiť starosti kvôli peniazom, pretože keď na ne prestanú myslieť, budú mať všetko potrebné. Deti tejto novej rasy majú túžbu siahať k duchovným výškam."

Obrazek

,,Preto by sa mali vyvinúť a aplikovať úplne nové metódy výučby. Potreby tejto novej generácie nemožno ignorovať, inak budú tieto vzácne malé stvorenia trpieť mentálnou nevyrovnanosťou. Treba mať na mysli, že toto sú pionieri novej éry, preto potrebujú našu podporu."

Prameň - 2005

----------------------------------------------------------------------------------

 ,,www stránky, které tu uvádím pro všechny, kteří se potřebují poradit."

Adresa je:

http://poradenstvi.unas.cz/nabizime/ 

Poradna je bezplatná a je odborným pracovištěm Městského centra sociálních služeb a prevence, jehož zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy."

ul. Šrámová č.861, Praha - Černý Most

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ