Jdi na obsah Jdi na menu
 


DĚTI světla - Nádherné zdravé DĚTI

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

,,DĚTI SVĚTLA"

 

Obrazek

 ,,Děti Světla jsou všude kolem nás. Mají úžasné Oči Světla a když se na Vás podívají, cítíte pohled dospělého moudrého člověka. Tato moudrost dětí, které nyní přicházejí na svět, je láska a Světlo Boží. Važme si jí a učme se od dětí. Nechejme je, ať nás vedou a ony nám ukážou, jak máme žít náš život.“

 

,,Děti jsou základem a budoucností všeho příštího, příštích generací, našeho národa. Jsou naší nadějí v tvoření Dobra na Zemi. Mnoho dětí se rodí naplněných Světlem a láskou a v průběhu života, který prožívají, své Světlo mnohdy ztrácejí. Ve své kineziologické praxi jsem se setkala s mnoha dětmi, které na sebe chtěly upozornit rodiče a okolí svým chováním, které bylo způsobeno nezájmem rodičů, starostmi rodičů nebo rozvodem rodičů. Dětská láska je velká a všeodpouštějící. Děti si vždy myslí, že ony jsou tím důvodem, proč maminka pláče, proč tatínek odchází od rodiny. Rodiče mnohdy děti považují za hloupé nebo nezralé k tomu, aby jim něco vysvětlovali. Ale děti jsou úžasné a moudré, cítí se být v rovnosti k dospělým a touží po kráse a lásce. Když s nimi rodiče nekomunikují, dávají vinu samy sobě, a tak vznikají u mnoha dětí poruchy psychické i fyzické.“

 

,,Podle toho, co dětem v průběhu jejich dětství darujeme, tak bude vypadat jejich celý život. Když darujeme lásku, vyrostou kolem nás lidé naplnění láskou, když darujeme Světlo, budou další generace plné Světla, když darujeme dobro, ……… Co zasejeme, to sklidíme. Děti jsou si s námi rovny. A to mnohdy nevidíme. Právě proto, že jsou si s námi rovny, mají také právo na Kineziologii Světla, na tu svoji Kineziologii Světla pro děti.“

 

,,Na tuto myšlenku mě přivedla moje malá přítelkyně a klientka 11letá Leonka, která ke mně jezdí na terapii v kočárku. Její nožičky přestaly chodit, přestože to už kdysi uměly. Příčinou byl veliký a nezapomenutelný šok z rozchodu rodičů, který nakonec dopadl tak, že ji i její sestru vychovávají prarodiče a teta. Ani jeden z rodičů o ně nemá zájem. Tato moje přítelkyně se po jedné terapii na závěr pětkrát za sebou postavila sama na nohy. V ten den se rozhodla, že bude chodit a že bude rozdávat lásku a Světlo druhým lidem. V tu chvíli zářila štěstím a Světlem. Objala mě a řekla mi, že chce být jako já a že by se chtěla u mě učit, jak pomáhat lidem. Pochopila, že její nemoc má smysl.“

 

,,Naše děti potřebují Světlo a lásku, potřebují vědět, že nám mohou říci všechno, co cítí a co vidí a také to, co se jim na nás nelíbí. Učme svoje děti , že Dobro, Láska a Světlo existuje a pokud zjistíme, že mají výjimečné schopnosti, rozvíjejme je. Děti mají velice silně vyvinutou intuici. Když někoho milují, vždycky poznají, že mu není dobře, že se něco někde přihodilo.“

 

,,Dětská kineziologie je určena dětem od 5 do 14 let. První tři stupně dětské kineziologie jsou základem výuky Kineziologie Světla pro děti a mohou se ji učit i děti, které ještě neumí číst a psát. Děti a Světlo patří k sobě. Naučme se dávat dětem své Světlo a lásku a naučme je milovat život a radovat se z něho.“

 

Obrazek

 ,,Žijme tak, aby si děti nemusely dávat vinu za naše chyby.“

 

 

  Kineziologie světla pro děti

   1. stupeň – „ROZMLOUVÁNÍ S ANDĚLY

   2. stupeň – „VESELÉ MALOVÁNÍ“

   3. stupeň – „KAMÍNKY“

   4. stupeň – „DUŠE A SETKÁNÍ S NÍ“

   5. stupeň – „SETKÁNÍ SE SVĚTLEM“

   6. stupeň – „RUCE SVĚTLA“

 

Kineziologie Světla je určena

pro děti od 5 do 14 let.

 

,,Kineziologie Světla pro děti je nový druh výuky kineziologie pro děti. Děti se v jednotlivých stupních naučí pomocí hry pracovat se Světlem, svalovým testem, s korekcemi Světla, s automatickou kresbou, mandalami, mudrami, naučí se vidět své ochranné anděly.“

 

,,Každý člověk má svého anděla strážného. Mnozí dospělí lidé na ně už nevěří, protože je nevidí. Děti na ně věří, a proto je vidí. Učme se od dětí a najdeme krásnější a radostnější svět okolo sebe. Bude jednodušší, plný lásky, radosti a naděje.“

 

,,Krása dětské duše spočívá v jednoduchosti, bezelstnosti, lásce, upřímnosti a radosti. Věnujme svým dětem lásku a zahrnujme je pozorností. Važme si každého okamžiku, který s nimi můžeme strávit."

,,Děti vyrostou a jednou odejdou z našich domovů. Budou mít svůj život. A také budou mít vzpomínky – dobré nebo špatné.“

 

Obrazek

 ,,Radujme se z každého okamžiku radosti našich dětí a snažme se jim dát co nejvíce lásky.“

,,Za lásku sklidíme zase jen lásku. Sklidíme lásku našich vnuků a pravnuků a uvidíme, že život má veliký smysl, protože my jsme tvůrci příštích generací. Každým okamžikem svého života tvoříme svoji budoucnost a budoucnost svých dětí. Myslete na to každý den a buďte jim vzorem.“

 

,,Pokud jste v životě něco nedokázali, nebo máte pocit, že jste něco zmeškali, nikdy není pozdě. Promluvte si s dětmi, omluvte se jim a odpusťte s láskou sami sobě. Tak se Vaše děti naučí napravovat svoje chyby a s láskou odpouštět.“

 

,,S láskou všem, kdo čtou tyto řádky. Ať Vás provází Světlo.“

Helena Zavadilová, autorka nauky Děti a světlo

www.carusell.cz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Černoušek s modrýma očima je velkou výjimkou - je to krásné dítě."

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo