Jdi na obsah Jdi na menu
 


INDIGOVÉ DĚTI

1. 2. 2008

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

,,Indigové děti“

,,Všimli jste si, že děti, které se poslední dobou rodí, jsou jiné, než jsme byli my ?“

 

,,Já si nepamatuji, že by některý z mých spolužáků byl "hyperaktivní" a nebo trpěl "lehkou mozkovou disfunkcí". Dnes je výjimka, když některé dítě takto diagnostikováno není. Je to ještě nenormální?"

,,Přichází věk Vodnáře a s ním celá planeta postupuje vibračně do vyšší úrovně. A také bytosti, kteří se na naší planetě inkarnují se těmto změnám musí přizpůsobit. Proto se v posledních letech stále více k nám na Zem inkarnují bytosti, které už jsou na tu "novou dobu" patřičně vybaveni. Jejich duchovní úroveň odpovídá tomu novému, co přijde. Protože v auře každého člověka se odráží tato jeho duchovní úroveň, lze je podle této barvy poznat. Mají ji indigově modrou."

 

,,Ale představte si situaci, že vás se vším,co víte a znáte a se všemi vašimi zkušenostmi teď někdo samotné vysadí v pravěku mezi neandrtálci, kteří neznají ani oheň. A řeknou vám, že teď mezi nimi musíte žít. Jak se budete chovat a cítit? Nikdo Vás zřejmě nepochopí, když jim budete vysvětlovat, že maso je lepší opečené na ohni. Stanete se pro domorodce velice nepřizpůsobivými a problematickými. A stejně tak se cítí i Indigové dítě..."

 

Všeobecné charakteristiky indigových dětí :

 

Jejich pohled působí dospěle a moudře, již po narození si svou matku prohlížejí vědomě upřeným pohledem.

Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení

Jsou nadané a nebo talentované, velmi inteligentní.

Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu.

Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost.

Jsou čestné, upřímné a nezávislé.

Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění.

Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor.

Mají potíže s disciplínou a autoritami.

Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti.

Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří.

Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry.

Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.

Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti.

Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé.

Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou.

Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo s kterými někdo zacházel nespravedlivě.

Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou.

Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s "neviditelnými" přáteli.

Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit.

Jsou přecitlivělé na potravu; nejvhodnější je pro ně přirozená a organická strava.

Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.

Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči.

Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme.

Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí

Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím.

Často v sobě spojují "mužské" a "ženské" kvality (androgynie).

Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní.

Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující

Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity.

Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma.

Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí.

Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje.

Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše".

Mají silnou intuici.

Trpí při čekání ve frontách, jsou netrpělivé.

Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti bez a nebo s hyperaktivitou, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí.

Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou.

Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost.

Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat.

Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru.

Nejvýznamnější doporučení pro rodiče :

BUĎTE ČESTNÍ - Poskytujte v maximální míře vysvětlení odpovídající jejich inteligenci a zralosti.

NEMANIPULUJTE - Žádné obviňování! S indigem nehne.

DEJTE JIM NAJEVO ÚCTU - Jsou pouze menší věkem, ale často moudřejší. Nemluvte k nim povýšeně, ponesou to s nelibostí. Respektujte je. Berte je jako sobě rovné jak jen můžete. Nechte je, aby se podílely na pravidlech a věcech z nich vyplývajících. Spolehněte se, že mají omezení, která je ochrání.

ZPLNOMOCNĚTE JE - Nechte je rozvinout svou autonomii tím, že budou dělat co nejvíce věcí samostatně. Nechte je vybírat si oblečení, učte je samostatně se koupat v útlém věku.

RESPEKTUJTE JEJICH PSYCHICKÉ SCHOPNOSTI - Pomozte jim rozvíjet jejich neobvyklé schopnosti procvičováním, kurzy a povzbuzováním.

NAUČTE JE JAK SE ENERGETICKY CHRÁNIT A UZEMŇOVAT SE - Indigo je velmi citlivé na emoce. Může u něho docházet k častým změnám nálad; ty jsou často způsobeny tím, že přebírá energie ostatních okolo. Velmi užitečným může být trénink léčivých energetických cvičení a technik.

UČTE JE RELAXOVAT A MEDITOVAT - Relaxace a meditace jim mohou pomoci lépe zvládat nároky života, najít duševní rovnováhu, spojit se s duchovním světem.

RESPEKTUJTE JEJICH EMOČNÍ A FYZICKOU CITLIVOST - Můžete ji považovat za extrémní a neobvyklou, ale oni si nevymýšlejí a mohou potřebovat vaši pomoc, aby své pocity zvládaly.

POMOZTE JIM DOZVÍDAT SE O JEJICH INDIGOVÉ POVAZE A ŽIVOTNÍM POSLÁNÍ - Indigoví lidé jsou zde vždy z nějakého důvodu. Mají jedinečné charakteristiky chování, které umožňují přinést nové energie a zlepšit svět. Dokud si to neuvědomí, mohou mít velké potíže s tím, jak naložit se svým lidstvím a jak se vypořádat se svou přecitlivělostí a odlišností. Když se dozvědí, že je zde důvod, proč jsou odlišné, budou schopny to lépe zvládat a pracovat na svém poslání.

 

,,Kde se vzaly "Indigové děti ?"

 

,,Vše co existuje, musí mít nějakou příčinu. Kde tedy hledat kořeny pojmu "indigové děti"?"

 

,,Kde jinde, než mezi námi. Kdyby byla na světě mezi všemi lidmi (a nejen mezi nimi) harmonie, jistě by nikdo neměl potřebu tvrdit že někdo je lepší, horší, indigový, jiný. Kdyby to někdo začal tvrdit, vymanil by se tím z celkové harmonie. To je dle mého názoru přesně to, co se kolem nás děje už tisíce let. Vždy se objeví někdo, kdo začne něco tvrdit, a pokud to zní dostatečně věrohodně, přidá se k němu spousta dalších. Takto se vytvoří skupina hlásající své názory. Ty se ovšem všem líbit nebudou a proto vznikne i skupina hlásající opak."

 

,,Má tedy skupina hlásající platnost teorie "Indigové děti" pravdu? Ano má. A mají ji i ti, kteří tvrdí opak. Všichni mají pravdu, jen ji má každý trošku překroucenou tím, kým si myslí že je. A na to má vliv povaha problémů a radostí, které mu život přichystal. A příčinou těchto problémů je bezprostřední prostředí kolem něj. Toto prostředí tvoří jeho rodina, kamarádi, škola, jeho pracoviště, a toto vše ovlivňují svým jednáním jiní lidé."

 

,,Když si přečtete definici Indigových dětí, jistě vysledujete, že se něčím liší od těch ostatních. Oni si připadají jiné a nevyhovuje jim systém, ve kterém žijí. Někdo může namítnout, že není problém v systému, ale v těch dětech. To je ovšem jen známkou toho, že není tento systém dokonalý. Kdyby byl, byli by všichni spokojeni a neměli důvod vymýšlet další a další teorie narušující funkci systému jako celku."

 

,,Proč brát "Indigovým dětem" jejich víru“

Máme tu tedy tři tábory. První skupina lidí tvrdí "Ano jsem Indigové dítě", nebo "Mé dítě má tyto vlastnosti, a já mu chci jeho problémy ulehčit". Pak je zde druhá skupina a ta tvrdí "jsou to nesmysly", nebo "jsou to jen rozmazlené děcka". A nakonec je zde třetí skupina, zde se řadím i já. Ti tvrdí "Ať se každý rozhodne sám zda věřit nebo ne, ale ať to nikomu jinému nenutí."

 

,,Jisté nebezpečí vidím v tom, že se ve druhé skupině lidí objeví dítě, na které indigový popis skvěle pasuje. Pokud taková skupina zamítne možnost, že by mezi nimi vyrůstal "indigáček", komu tím pomůžou ? Maximálně svému EGU." ,,Samozřejmě je potřeba rozlišovat mezi umíněností dětí a skutečnými problémy, kterými se trápí. Zkuste se ovšem podívat na doporučení pro rodiče, mezi nimiž vyrůstá indigové dítě. Já v tom nevidím, nic co by nebylo možné nabídnout všem dětem:

 

BUĎTE ČESTNÍ - ruku na srdce, jednáte vždy opravdu spravedlivě?

NEMANIPULUJTE - rodiče mají ohromný vliv na své děti. Pomůžete dětem, když je čímkoliv obviníte? Není lepší si s nimi o tom popovídat? Jste si vždy jisti, že jste těmi, co mají pravdu?

DEJTE JIM NAJEVO ÚCTU - není dobré se takto chovat ke všem dětem? Vždyť oni jednou vyrostou a budou ve stejné pozici jako vy.

ZPLNOMOCNĚTE JE - zde to chce samozřejmě přemýšlet, co vše lze dítěti dovolit. Ale je nesmysl trvat na tom, že budete například vařit jen vy. Pokud chtějí, ať si to zkusí a vy na ně jen koukejte z povzdálí, aby něco nezkazili. Stejně tak neudělovat, jak moc se musí učit. Pokud prochází s dvojkami a trojkami, buďte rádi, že prochází. Vy jste si možná naplánovali, že je chcete mít na právech či medicíně. Ale je může bavit malovat, zpívat, či cokoliv jiného. Oni budou muset žít s tím, kým jsou. Dejme jim možnost výběru.

UČTE JE RELAXOVAT A MEDITOVAT - Pokud vím, že podobným dětem tomu mému vyhovuje jóga, proč mu ji nenabídnout? Ať se sám rozhodne, jestli se tomu chce věnovat. Já můžu potvrdit, že neznám nic lepšího než meditaci. A také, že nikdo v mé rodině nemedituje formou jako já.

A tvrzení, jako "Indigoví lidé jsou zde vždy z nějakého důvodu". To jsme tu snad každý, ne? I když si to mnohdy neuvědomujeme. Proč někomu tvrdit, že on nemá na tomto světě své důležité poslání. Každý ho má.

 

,,Křesťanství - jak to s tím souvisí ?“

 

,,Proč zde uvádím Křesťanství ? Protože je to úplně stejný problém. Já byl dříve striktně proti němu. Je to tím, že mně babička nutila se modlit, když jsem byl ještě dítě. Ona mi nic o křesťanství nevysvětlovala, jen mně nutila si před spaním kleknout na zem a půl hodiny opakovat motlitby (pro mně tenkrát jen nesmyslné básničky). Jak tohle pak asi může na dítě působit ?"

 

,,A nyní ? Nejsem křesťan, nemodlím se k jejich Bohu. Netvrdím ovšem, že není Bůh. Jen tomu raději říkám Poznání, Pravda, Hledání sama sebe. Nemyslím si, že je Bůh všemohoucí bytost, která je lidem nedostupná a jediné, co můžou dělat je se scházet a společně se k němu modlit. Já mám svého Boha sám v sobě. Kdo jiný mně zná lépe než já, a kdo jiný mi může pomoci lépe než já sám. Ono ve finále je jejich i můj Bůh úplně to stejné a liší se jen forma, jak k němu promlouváme."

 

,,Tedy stejně jako jsem já dříve neuznával Křesťanství, spousta lidí neuznává fenomén, kterému se říká Indigové děti. Ono to tady je, lidé si něco nějak pojmenovali, někomu to pomáhá, tak proč jim to vyvracet ? Pokud přijmeme celý svět jako jednu velkou jednotu, bude do ní patřit vše. To co se nám jeví jako dobré, i to co se nám jeví jako zlé. Pokud bychom zlo a dobro od sebe oddělili, již to nebude jednota."

 

,,Indigové děti a věk Vodnáře“

 

,,Uznávám, že je zavádějící tvrdit, že se dnes rodí více indigových dětí, než dříve. Pro spoustu lidí je také těžké pochopit význam věku Vodnáře. A přitom to spolu vše tak krásně koresponduje. Lidé se oddalují od přírody, a neuvědomují si, že právě tam patří. Nemohou být Indigové děti šancí, jak se zase přiblížit přírodě a vypěstovat si lepší vztahy mezi lidmi ?"

,,Technický pokrok je výborná věc. Můžeme si dát každý den teplou sprchu, zajet si na prázdniny k moři, navštívit bazén nebo saunu, pustit si doma na TV příběhy jiných lidí. Bydlení, auta, oblečení, obchody... tohle ovšem není v životě to hlavní."

 

,,Zkuste se někdy zastavit, jen si sednout uprostřed většího města a pozorovat lidi okolo vás. Nikam nespěchejte, nehodnoťte je, na nic nemyslete, jen je pozorujte. A mějte přitom dobrou náladu. Budete velmi mile překvapeni, co zažijetete, odhalíte, uvidíte!"  

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU