Jdi na obsah Jdi na menu
 


Meditace pro DĚTI - Jak vychovávat DĚTI podle hvězd - Jóga pro DĚTI - Kdo jsou KŘIŠŤÁLOVÉ DĚTI? - Co prozradí měření aury?

19. 1. 2009

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

,,Meditace, které můžete používat pro indigové děti a nejen pro ně !“

Obrazek

 ,,Meditace stromeček“

 ,,Stoupni si, zavři oči a představ si, že jsi strom. Krásný a silný, takže stůj pěkně rovně. Protože jsi strom, máš kořeny. Tak si představuj, jak ti z chodidel vrůstají kořeny až dolů, hluboko do země. Teď jsi úplně pevný. Máš silný kmen a nahoře tvá hlava a ruce jsou větve stromu.“

 ,,Ty větve rostou stále výš a výš až do nebe. A jsi tak obrovský strom, že dokážeš celé nebe svými větvemi zaplnit. Teď si představ, jak obrůstáš listy. Těmi listy vchází do tebe veliká životní síla a ta dokáže naplnit celé tvoje tělo. A jakoukoli nemoc umí vyléčit. Tu sílu si v sobě schovej a pomalu se přestáváš stávat stromem a zase se staň klukem (holčičkou) a otevři oči.“

Obrazek

,,Vaše dítě, aby se takto stále smálo a bylo šťastné."

 ,,Meditace sluníčka“

(vhodné při smutcích nebo depresích)

 ,,Možná sis toho nevšiml(a), ale uvnitř v hrudníku máš schované docela malinké světýlko, které má na starosti tvou dobrou náladu. Teď je malinké, ale ty ho kdykoli můžeš rozsvítit jak jen budeš chtít. Zavři oči a představ si v hrudníku tohle své světýlko. A teď ho pomalu rozsvěcuj. Pořád víc a víc. Už je z něj takové malé sluníčko, ale může svítit ještě víc. Až svým krásným teplým světlem prozáří celé tvé tělo. Hlavu, nohy i ruce. A pomalu se ty sám(a) stáváš tím světlem. . A čím víc záříš, tím víc cítíš, že se ti tvá nálada zlepšuje. Začínáš zářit a svítit i do celého okolí. A každý, kdo bude blízko tebe, ucítí teplo tvého světla a bude mít krásnou a veselou náladu. Usměj se, otevři oči a zůstaň takhle krásně svítit celý den.“

Obrazek

 ,,Meditace s andělíčky“

(vhodné před spaním)

 ,,Než večer usneš, zavři oči a zavolej si k sobě všechny své andělíčky i jejich kamarády. Všimni si, jaká spousta jich přilétá. A všichni jsou tady proto, aby tě chránili. Jsou všude okolo tvé postýlky. Můžeš si s nimi povídat, poradit se s nimi o všech svých trápeních a starostech. A taky je poprosit, aby ti přinesli krásné sny. Až do rána budou s tebou a budou tě hlídat a chránit. Můžeš usnout v jejich náručí. Krásné andělíčkové sny.“

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Přečtěte si tyto knihy !!!

,,Jak vychovávat děti podle hvězd“

 

 Podtitul - Zvěrokruh ve výchově

Autor - Marie Svobodová

Obrazek

,,Tisíciletá tradice astrologie v sobě zahrnuje nejen odvěkou zkušenost s vesmírem, ale i s lidskou duší. Její obrazy a symboly představují daleko jemnější a přiměřenější prostředky k vyjádření bezpočetných odstínů lidské psychiky než učené pojmosloví, se kterým se setkáváme v příručkách současné psychologie. To je patrně jedním z důvodů, proč jsou astrologické texty tolik vyhledávané : jejich způsob vyjadřování je pro člověka přirozeně srozumitelný.“

 ,,Tato kniha je věnována zejména rodičům, kteří vědí, že každé dítě je jiné a kteří chtějí svým potomkům lépe rozumět, aby je mohli vychovávat bez zbytečných chyb, na něž nedoplácejí jen ti nejmenší.“

Slovy autorky: „Všem rodičům, příbuzným, sourozencům, sousedům i vychovatelům ve školách či jinde přeji, aby našli v této knížce co nejvíce inspirace a ve svém srdci laskavé pochopení, že každý z nás je jedinečný, a naučili se vážit si lidí právě pro jejich různost a osobitost. Vždyť právě touto růzností společně tvoříme překrásný šperk, kterým je Vesmír kolem nás a také v nás.“

,,Jóga pro děti“

podtitul

Dobré ráno, sluníčko!

autor: Mini Thapar, Níša Singh


Obrazek

 ,,Zveme vás společně s dětmi prostřednictvím této knížky na radostnou cestu do kouzelného světa jógového cvičení. Příroda obdařila děti zvědavostí, barvitou představivostí a zvýšenou vnímavostí, s nimiž dokážou automaticky reagovat na podivuhodné příběhy, s nadšením napodobovat a bez omrzení experimentovat. Instinkt je také přitahuje k pohybovým aktivitám, v nichž si opravdu libují.“

 ,,Jógové cvičení pomáhá rozhýbat tělo prostřednictvím poloh a pohybů, s nimiž se setkáváme ve světě kolem nás, a propojuje je s dýcháním a uvolněním, díky čemuž pracuje tělo i duch ve vyvážené harmonii. Proto působí současně na správné držení těla, sílu, pružnost, rovnováhu, soustředěnost, sebevědomí i vůli. Četné studie dokládají, že tělesná aktivita má velký vliv na růst i psychický vývoj dítěte. V józe navíc není místa pro soupeření ani tvrdost, nejde v ní o vítěze ani poražené.“

 ,,Dvě mladé Indky, učitelky v mateřské školce v této publikaci zúročují své vlastní dlouholeté zkušenosti z pohybové práce s dětmi i z výuky jógy v kurzech pro dospělé a sestavily programy pro několik věkových skupin, v nichž spojují dětské zaujetí pro vyprávění s potřebou procvičit tělo a experimentovat s jeho fyzickými možnostmi, a série cviků propojily s příběhy. Tato vkusně ilustrovaná příručka poslouží nejen maminkám, které chtějí plně rozvíjet tělesný potenciál svých ratolestí, ale i výchovným pracovnicím v předškolních i školských zařízeních.“

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Zdá se vám, že má vaše dítě bezelstnou a čistou

povahu? Pak vězte, že se mohlo narodit s tou nejčistší aurou a jeho úkolem je prý zlepšit tento svět. Tyto děti se totiž vyznačují empatií a na rozdíl od dětí indigových jsou velice mírné. Křišťálové děti, tedy děti s absolutně čistou aurou v jemných a pastelových odstínech, se začaly rodit ve stejném období, jako děti indigové. Jejich úkolem je zlepšit svět. Většinou jsou však tiché, plaché, rezervované. Zjistili jste tedy, že se vaše dítě umí vcítit do druhých, má silnou intuici, je empatické a mnohdy s předstihem ví, co nastane? Máte pocit, že dokáže číst myšlenky a ukazuje se, že je talentovaným mediátorem ve sporech?"

,,Ovšem převažují názory, že v mnoha případech jsou křišťálové děti právě ty, které mají poruchu autistického spektra. Je to možné, přesvědčila jsem se o tom na vlastní oči."

,,Před několika lety jsem pracovala ve společenském klubu, ve kterém jsme občas pořádali akce pro děti. Jedna z maminek mě upozornila na to, že se mi její desetiletá dcerka může zdát divná. Že zkrátka trpí mírnější formou autismu. Posléze jsme uklízeli hračky do přepravek. Holčička je naopak okamžitě vyndavala a kladla na dřevěné obložení těles ústředního topení. A stále opakovala: „Vždyť ty hračky jsou tu pro všechny děti a ony je musí vidět.“ Tenkrát jsem to nechápala, ale dnes už vím, že právě ona se vyznačovala absolutně nesobeckou povahou. Aniž bych si byla jista, že právě ona je tím křišťálovým dítětem, tak nějak intuitivně jsem ji pochválila a ona se mi odměnila krásným úsměvem. Ano, prý je dobré křišťálové děti chválit a povzbuzovat. Jsou velmi citlivé, hledají a potřebují lásku, povzbuzení a pozornost. Neberte jejich názory na lehkou váhu a jejich obavy nepodceňujte. Nelžete jim, okamžitě to poznají."

Obrazek

Čtenářku Lenku T. z východních Čech zajímá: „Psali jste nedávno o indigových a křišťálových dětech, o tom, že jejich označení vychází právě z barvy aury. Kdybych tedy nechala změřit a vyfotografovat auru svého dítěte, zjistím, zda patří mezi výjimečné, tedy křišťálové?“

,,O odpověď jsme požádali Hanu Rakušanovou, protože

se měřením aury a její energetickou diagnostikou dlouhodobě zabývá. Navíc má i určité vlastní, rodinné, zkušenosti."

Hanka k tématu uvedla: „Narodila jsem se roku 1965 a jsem indigová. Moje maminka je ročník 1938 a je také indigová. Podle povahových rysů a talentu, které měly ženy v mé rodové linii, lze soudit, že byly všechny až po praprababičku indigové. Z hlediska mé praxe energetické diagnostiky to není výjimečné, že se ladění řetězí, opakuje, v ženské nebo mužské linii. Naopak to bývá až na vzácné výjimky pravidlo."

,,Systém AVS, se kterým pracuji, zachytí barvy aury, včetně indigové, nemá ovšem v nabídce křišťálovou. Končí na bílé barvě, tak, jak je i fyzikálně, tedy čistě materialisticky, vnímáno barevné spektrum zde na Zemi. Je pravdou, že jako bílé jsem všeho všudy naměřila asi tři jedince v celé ČR. Může to být tím, že se bílí obecně nemají potřebu měřit, jsou si již sebe vědomí a jsou v jednotě, nebo jich je zde v současné době méně. Fenomén indigových dětí vlastně vznikl díky popularizaci Doreen Virtue. Nevím, kam tím skutečně mířila, ale vnímám ji jako moudrou ženu a nemyslím si, že chtěla ukazovat na výjimečnost jednoho druhu barevného ladění člověka."

,,Základní barva aury vystihuje naše naladění pro život. Ukazuje, zda jsme více praktičtí, logičtí (od červené po zelenou) a nebo snovější, umělečtější a vzletnější (od zelené po bílou). Můžeme to vnímat jako jakýsi imprint, otisk, se kterým naše duše, my, přicházíme na Zemi, do těla, do tohoto života. Každý si neseme svoji jedinečnost, výjimečnost, dary, které máme objevit, rozvinout a obohatit tak sebe, zkušenosti duše a také život na Zemi."

,,Právě v tom vnímám největší poselství indigových a křišťálových dětí, které jsou viditelnější jen díky fenomenalizaci. Obecně doporučuji děti spíše pozorovat, nechat projevit, neměli bychom je chtít měnit. Nikdo se totiž nenarodil pro uspokojování našich představ, ani naše děti. Přišly sem skrze nás, jsou ale výjimečné a jedinečné takové, jaké jsou. Dokonce nám mohou připomenout, proč jsme tady. A to rozhodně není kvůli hypotéce, kvůli kariéře, starostem, hádkám, politice..."

,,Z osobní zkušenosti vím, že žádná barva aury není lepší nebo horší. Jsou jenom jiné a úplně každá má svoje dary, potenciály, ale i výzvy. Ti logičtí se mají naučit důvěřovat, prociťovat a vnímat jinak než jen rozumem. A ti, co cítí a vnímají, což je právě případ indigových a bílých, se mají zase naučit vědět a dělat. Každý má jinou výzvu. Velké téma pro indigové je tělo, vtělení. Zní to asi divně, vždyť bez těla to přece nejde, jenže ‚nevýhodou‘ jemněji laděných lidí je snadné vcítění se do druhých. Bývají velmi, velmi empatičtí, ale pramálo vnímají sami sebe. A pokud ano, tak více v představách než přímo v těle, ve svalech, v buňkách. Téma číslo jedna je pro ně nejen cítit a vnímat, ale také vědět a UDĚLAT. Nejenom si vizualizovat a představovat, ale uvést v praxi. Ukázkou jsou lidé, kteří chodí na mnoho kurzů, naučí se mnoho technik, mají mnoho nástrojů, ale málokterý opravdu použijí. Toto přitom absolutně není problémem lidí v barevném spektru od červené po zelenou. V praxi jsou jako doma."

Už pan Werich říkal: ‚Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc.‘ ,,Ano, jde o spolupráci. Umí si někdo vůbec představit, že bychom byli všichni stejní? Jenom logičtí, jenom snoví? Až v tom spektru, v celé škále růzností, je dána šíře žití."

,,Vrátím se ještě ke křišťálovým, ale také zlatým a stříbrným barvám v auře. Osobně se mi nejednou stalo, že mi různí lidé ezoterikou nijak nepoznamenaní řekli, že kolem mě zřetelně vidí zlatou barvu, záři. Ale já jsem indigová! Moje vysvětlení k tomu je, že k sobě stahujeme vyšší energie, můžeme jim říkat třeba archandělské nebo mistrovské, a to v různých situacích. U mě je to hlavně při meditacích nebo terapiích. Jsou to energie, které nám mohou pomáhat tu či onu činnost zvládnout. Jsou lidé, kteří s těmito energiemi vědomě pracují a mají reálné výsledky. Jak už jsem říkala, se základní barvou aury se rodíme. Vnímáme spektrum od červené po bílou a příměsi barev v auře nebo obaly aury, jako jsou stříbrná, křišťálová či zlatá, mohou být spíše znamením proudících energií skrze nás. Mohou nás chránit, posilovat, ochraňovat atd. Nejsou ale naší přirozeností. To až později, tam nahoře.“

Spirit

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM