Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzkazy rodičům od jejich DĚTÍ - O DĚTECH - Hudba bystří mozek - Ve svých DĚTECH žijeme dál

20. 12. 2006

00000000000000000000000000000000000000000000

 

,,Je nutno si přečíst a zamyslet se, kolik je v těchto slovech pravdy.“

 

laugh,,VZKAZY rodičům od jejich dětí“ cheeky

Obrazek

- Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu - já vás jen zkouším.
- Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději - cítím se tak bezpečnější.
- Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
- Nedělejte ze mě menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako velký.
- Nehubujte, nedomlouvejte a nenadávejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.
- Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
- Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád. Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.
- Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
- Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat.
- Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že budu “hluchý” a budu dělat “mrtvého brouka”.
- Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
- Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl. Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.
- Nepokoušejte nadměrně moji poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
- Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate.
- Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, i když dělám příšerné věci.
- Neříkejte, že můj strach a obavy jsou hlouposti. Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, když se mi snažíte porozumět.
- Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
- Nikdy nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává vřelejší.
- Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.
- Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění. Ale to vám nemusím říkat, že ne ?

Obrazek

,,Toto je promlouvání do duše dospělých. Je třeba se nad těmito větami a slovy pozastavit, a uvědomit si naše nedostatky. Chováme se tak k našim dětem ?“

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Uvědomění si těchto slov je velkou zásluhou kohokoliv z nás.“

 

 ,,O dětech“

Obrazek

,,Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami života, toužící po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky. Můžete dát domov jejich tělům, ne však duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit, dokonce ani ve svých snech. Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška."

,,A tak čiňte bez nátlaku na své děti….“ 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Hudba bystří mozek“

Obrazek

,,Hudba rozvíjí logické myšlení. Podle nejnovějších výzkumů se děti, které hrají na nějaký hudební nástroj, lépe učí matematiku i další předměty než ostatní, dokonce i lépe hrají šachy. Rozvíjí se u nich časoprostorové vnímání, které je potřebné pro poznávání, srovnání a nacházení souvislostí a základem k němu je propojení a spolupráce zvláštní skupiny neutronů v mozku.“

,,Hodiny strávené u klavíru nebo u houslí tedy rozhodně nejsou ztracené, i když z dítěte umělec nevyroste. Ale také se děti nemají nutit do hraní - jelikož s nucením k hraní na jakýkoliv hudební nástroj přispíváme k otravě nejen sami sebe, ale i svého dítěte!“  

Obrazek

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Obrazek

EURÍPIDÉS

,,Ve svých dětech žijeme dál."

 

ISOKRATÉS

,,Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se k tobě chovaly tvé děti."

 

TITUS MACCIUS PLAUTUS

,,Chtějí-li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní."

 

LUCIUS ANNAEUS SENECA

,,Rodiče chválí své děti, tím podvědomě chválí sebe."

 

JEAN JACQUES ROUSSEAU

,,Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali."

 

IMMANUEL KANT

,,Člověk se může stát člověkem pouze vychováním."

 

IMMANUEL KANT

,,Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit."

 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

,,Nemůžeme děti tvořit podle své vůle, musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji."

 

ERICH FROMM

,,Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech."

 

WIESLAW LEON BRUDZIŇSKI

,,S dětmi, s nimiž si rodiče nedělají starosti, často mívají starosti dějiny."

 

ČESKÉ PŘÍSLOVÍ

,,Manželství bez dětí den bez slunéčka."

Obrazek

 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD