Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dochází ke sčítání DUCHOVNÍHO POTENCIONÁLU

31. 12. 2010

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Ukázka obsahového materiálu studijního projektu "Modré Světlo":

Sekce "Enochovy Klíče" - Klíč č. 113, část druhá ...

14.12.2010 - Jaroslav Chvátal

ethericke-krystaly-matky-zeme.jpg

Dochází ke sčítání duchovního potenciálu, a to na kolektivní úrovni celého lidstva a na individuální úrovni každého jedince. Je to z toho důvodu, že dochází k zapečetění jedné kapitoly v knize života u každého lidského jedince zvlášť a u lidstva jako celku. Tato jmenovaná kapitola se nazývá karmická prezentace lidské bytosti. Jde o to, že s ukončením současného cyklu evolučního vývoje a s přestupem do zcela nového cyklu musí být uzavřena karmická kapitola každého z nás a lidstva jako celku. Tato situace a tento proces vyvrcholí situací YOM – OR, jde o rezultát týkající se duchovního posudku každé lidské bytosti. S tímto posudkem bude člověk vstupovat do nového cyklu a podle charakteristiky tohoto posudku bude zařazen do příslušné pracovní skupiny, takže vzniknou velké kolektivy lidských bytostí s velmi příbuznou spirituální charakteristikou.

Výsledek obrázku pro duchovní cesta

26-27 - Čakrová triangulace: Lidská bytost má v základním rozsahu k dispozici 7 modulárních center energie, kterým se obecně říká čakry. Do současné doby tato centra pracovala ve třech modulacích.

A - Modul individuální činnosti: každá čakra zastupuje sama sebe a produkuje přísně individuální prvky energie a osobité vibrace. V této situaci čakra číslo:

1 - září červeně,

2 - září oranžově,

3 - září žlutě,

4 - září zeleně,

5 - září světle modře,

6 - září dvojím způsobem, a to:

a) Ti jedinci, kteří se v rámci kosmické genologie soustředili na duchovní vývoj v podmínkách řetězce sluncí – VEGA, CAPELA, BELATRIX, MAYA, TEYGETA, SIRIUS, mají šestou čakru zbarvenou do indigově modré barvy.

b) Ti lidští jedinci, kteří se v rámci kosmické genologie soustředili na duchovní vývoj v podmínkách řetězce sluncí – VEGA, THUBAN, ARGEL, ALPHA CENTAURI, ATLAS, mají šestou čakru zbarvenou do barvy fialové.

čakra č.7 - září trojím způsobem:

a) Ti jedinci, u kterých převažují mimozemské geny ARCTURA, mají čakru zbarvenou do zlaté barvy.

b) Ti, u kterých převažuje genom DRACOS – RIGEL, mají sedmou čakru zbarvenou do bílé barvy.

c) Ti jedinci, u kterých převažuje genom PLEJADY – SIRIUS, mají sedmou čakru zbarvenou do fialové barvy.

B - Modul dvojího zrcadlení: Každá čakra je přirozeným způsobem po určitou dobu rozřazena do dvou polaritních ohnisek. Každé polaritní ohnisko má svého dominantního zástupce v tomto rozložení:

Zrcadlo ženské náruče - je formováno 1. čakrou, která tvoří dominantního zástupce a je spojená s příslušným kotvícím energetickým čidlem planety Země (celoplanetární energetickou kotvu tvoří energetický otvor v oblasti jezera Titicaca). Zde je ale potřeba zhodnotit národní příslušnost, respektive místo zrození v geografických podmínkách států, a tím do hry vstupuje kotvící port regionů národů, který je v ČR lokalizován v prostředí, které se nazývá Devět skal. V SR je kotvící port lokalizován na temeni vrcholu, který se nazývá CHOPOK. Do systému zrcadla ženské náruče dále patří 2. a 3. čakra, přičemž každá z těchto čaker obohacuje ohnisko specifickým druhem energie (2. čakra dává sílu rozmnožování a uchování existence, 3 čakra dává energii vitální, která je důležitá pro regeneraci).

Zrcadlo slunečního prstence - vytváří energetické doplnění opozita k zrcadlu ženské náruče a je formováno 7. čakrou, která tvoří dominantního zástupce a je spojena skrze srdce Slunce na centrální duchovní slunce ALCYON. Na straně druhé je k 7. čakře přidruženo energetické centrum 6. a 5. čakry, přičemž energetické centrum 4. čakry tvoří důležitý přemosťovací prvek mezi oběma zrcadly, přičemž z jedné strany čerpá energii z dévického prostředí planety Země a z druhé strany čerpá energii od ducha planety Jupiter (tato planeta tvoří v prostředí sluneční soustavy JANGOVÉHO OPOZITA, přičemž JINOVÉHO OPOZITA na srdeční úrovni tvoří planeta Venuše).

C - MODUL HADA: V tomto případě jsou čakry seřazené za sebou (sériově), přičemž 1. čakra je pouze napojena na zemské vlivy, ale dominantně je spojena se 7. čakrou, čímž hypoteticky vzniká kruh či energetický prstenec. Tak i 7. čakra je pouze částečně spojena se slunečními vlivy a dominantně je ve spojení s 1. čakrou. Dalším efektem je rozčlenění čaker na sudé a liché prvky se vzájemnými duálními kompozicemi. Charakter vlastností tohoto modulu je dvojí konfigurace čaker, a to na společné sudé a liché segmenty a na pracovní dvojice (viz obr.).

Diagram z bezpečnostních důvodů není uvedem, je součástí pouze interního obsahu učiva.

Základní funkce a význam výše uvedených modulů :

a) Modul individuální činnosti - vykazuje nejvyšší úbytek energie a nejnižší výkonnost. Spontánně se objevuje v okamžicích psychického nebo mentálního rozladění, ale také strachu, deprese a podobných negativních sociálních typů strachů.

b) Modul dvojího zrcadlení - spontánně naskakuje ve chvílích relaxace, meditace a jakéhokoli duchovního cvičení, které je spojeno s vysokým příjmem energie. Má vysokou účinnost a malý energetický úbytek.

c) Modul hada - souvisí s těžkým a intenzivním fyzickým výkonem a spontánně naskakuje ve chvílích velké fyzické zátěže při práci nebo sportu. Má průměrnou účinnost a průměrný úbytek energie.

V souvislosti s transformačními událostmi současného období a možností přijímat prvek ARCTURIÁNSKÉ ENERGIE vychází na povrch další nový modul řazení čaker během jejich výkonu. Tomuto výkonu se říká DAVIDOVA HVĚZDA, jelikož graficky tento prvek připomíná. Toto nové řazení přináší nové kvality a rozměry takzvané čakrové triangulace, přičemž umožňuje takovému vědomí zažívat nové druhy prožitků a zkušeností. Davidova hvězda tak úzce souvisí s aktivním procesem napojení na pětidimenzionální rozhraní na jedné straně a na druhé straně souvisí s aktivním příjmem ochranné arcturiánské energie.

28 – 26 : viz praxe - skripta, z bezpečnostních důvodů nelze prezentovat.

30 – Kosmická síla ENOCH je provázaná na planetě Zemi s přežívající skupinou zasvěcenců, kterým byl dán dar naučit se mnohé z moudrosti a vědomosti síly ENOCH. Těmto skupinám zasvěcenců se říká ENOCHIÁNSKÉ BRATRSTVO. Symbolem tohoto bratrstva je bílý květ lilie obklopený z obou stran dvěma hrozny vína. V současné době toto bratrstvo připravuje předání trojích linií poznání lidstvu, přičemž k tomuto poznání dojde tehdy, až minimálně dvě třetiny lidstva budou aktivní v 5D formě vědomí.

První linie poznání bude souviset s aktivovanou schopností transformovat energii vzdušného živlu v jiné formy energie, jež budou využívány lidstvem.

Druhá větev poznání dokáže využívat lidskou organizaci jako neuvěřitelný radar na buněčné úrovni, který umožní získávat zkušenosti a vědomosti přímo z hvězdných spekter záření, přičemž tato spektrální emise světla bude procházet skrze buněčnou membránu těla, informace budou zachyceny na sítnici vědomí buněk těla a jejich charakter bude upraven tak, aby mohl být předán fyzickému lidskému vědomí k užívání. Schopnosti biologického organismu těla napojit se vědomě na spektrum záření jakéhokoli světla a z tohoto světelného paprsku snímat tok informací se říká SCHOPNOST SFINGY.

31 – Vznikne nový obor medicíny, který bude pracovat s tzv. BIOCHEMICKÝMI STIMULANTY, které budou mít schopnost harmonizovat, zefektivňovat a zintenzivňovat celou řadu chemických procesů v těle, což umožní řízené a vědomé metabolické procesy v oblasti DNA. Na základě toho všeho bude moci lidský jedinec přijmout práci na vyšším vlnovém stupni světla.

32 – 33 : viz praxe - skripta, z bezpečnostních důvodů nelze prezentovat.

34 – Zhruba od roku 1998 dochází na jemných mentálních úrovních naší planety k několika věcem, které jsou pro budoucí dění velmi podstatné.

ethericke-rostliny2-planety_zeme.jpg

Dochází ke sčítání duchovního potenciálu, a to na kolektivní úrovni celého lidstva a na individuální úrovni každého jedince. Je to z toho důvodu, že dochází k zapečetění jedné kapitoly v knize života u každého lidského jedince zvlášť a u lidstva jako celku. Tato jmenovaná kapitola se nazývá karmická prezentace lidské bytosti. Jde o to, že s ukončením současného cyklu evolučního vývoje a s přestupem do zcela nového cyklu musí být uzavřena karmická kapitola každého z nás a lidstva jako celku. Tato situace a tento proces vyvrcholí situací – YOM – OR, jde o rezultát týkající se duchovního posudku každé lidské bytosti. S tímto posudkem bude člověk vstupovat do nového cyklu a podle charakteristiky tohoto posudku bude zařazen do příslušné pracovní skupiny, takže vzniknou velké kolektivy lidských bytostí s velmi příbuznou spirituální charakteristikou.

35 – 36: viz praxe - skripta, z bezpečnostních důvodů nelze prezentovat.

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/5277-ukazka-obsahoveho-mate...

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM