Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchovní příčiny NEMOCÍ

21. 11. 2015

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Uzdravte svou Duši, uzdravíte své tělo.

Cílem je poznání potlačovaného problému.

Padání vlasů -problémy s vlasy | Kody Vaší Duše

Foto - kodyvasiduse.cz

angelDuchovní příčiny nemocísad

Afty: Afty se projevují hlavně u osoby, která v sobě nosí nepěkné myšlenky. Afty se objeví u člověka, kterému se stále něco nelíbí. Je plný zloby a touhy po odplatě.

Akné: Odmítání sebe sama. Zlepšete svou komunikaci s okolím, buďte milý a sebevědomější. Akné nejvíce postihuje dospívající, je to doba hledání svého já, sebedůvěry a lásky k sobě, hledání sebehodnoty a ocenění.

Alergie: Na koho, nebo co jste alergičtí? Všimněte si jak se zlepšují, nebo zhoršují stavy alergiků v závislosti na pohodě a klidu v rodině. Je důležité, umět přijmout jiný názor druhého člověka, aniž bych soudil a odsuzoval, aniž bych svou negativní reakci vyjádřil.

Alzheimerova choroba: Nenechejme se štvát tím, co nám radí rozum. Komu vládne hlava, chybí cit a láska, neprožívá příliš radosti. Vše materiální je pomíjivé, jediné, co zůstane, jsou vzpomínky na lásku k druhým lidem.

Anémie: Nerozhodné, polovičaté postoje.Málo radosti. Pocit, že za nic nestojím, hodně nedorozumění v okolí

Anoraxie: Přání zbavit se všeho špatného, nízkého, tělesného, vysoké ideály, odmítání vztahů a závazků.

Artritida: Odpoutejte se od dosavadních názorů, změňte své staré návyky. Oceňuj schopnosti druhých . Kritika. Zášť.

Artróza: Nedokázali s pokorou snášet obtížné životní zkoušky a sklouzli k tvrdosti, zatvrdili se, stali se nepružnými.Učme se přijímat nepěkné chování druhých jako vlastní školu tolerance a pochopení, zda umíme milovat bez podmínek.

Astma: Přemáhání vlastních emocí. Dusivá láska. Druhým lidem omezujeme životní prostor, aniž si to uvědomujeme. Buďme sebekritičtí a rozdávejme především laskavost, volnost pro druhé, přestaňme si myslet, že my jsme ti nejchytřejší, a tak můžeme radit.

Cukrovka: Zkreslené pojetí lásky. Zatvrzelost. Smutek. Důležité je rozdávat lásku druhým, ovšem základ lásky k druhým je láska k sobě, kterou cukrovkář zoufale postrádá. Hledá ji tedy u druhých, ale druzí mu nemohou dát to, co on sám nemá.

Epilepsie: Epileptik bojuje svými záchvaty, proti svému okolí. Lidmi jímž dnes ztěžuje život, byl kdysi možná zavrhován a trápený.

Endometrióza: Ženskost na nesprávném místě. Duchovní příčina této nemoci je v ženě a jejím přístupu k sobě. Žena má dát sobě to, co cítí, že potřebuje a pak to předat muži. Je to o sdílení pocitů štěstí.

Frigidita: Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení, že sex je něco špatného. Necitlivý partneři.

Hemeroidy: Začátkem trávícího traktu jsou ústa, a platí, že jaká pohoda vládne na začátku trávící soustavy, takové je i zdraví na jejím konci. Duchovní příčinou hemeroidů je přetlak negativních vlastností – lpění, hamižnost, neúcta k lidem, snaha kontrolovat, strach a nezdravě silné pozitivní úsilí neselhat.

Hluchota: K rozvinutí schopnosti slyšet, nevede síla slova. Hlasitá řeč tě spíše více ohluší. K zlepšení stavu vede láska, soucit a vnímání druhých.

Impotence: Z tepla domova a lásky ženy pramení mužská síla. Skutečná impotence je důsledkem přehnaného zájmu o ženy a velmi neuctivého chování k nim.

Ischias: Něčeho jsi si moc naložil. Mnoho chceš ave svých plánech vidíš především sebe, nebo hmotné zajištění rodiny. Kde jsou city? Smích? A láska? Bolí-li tě bedra, trpělivě odkládej.

Levá noha – svá trápení zveličuješ

Pravá noha – projevuj více lásky, a daruj lidem volnost a svobodu jednání.

Inkontinence: Kde vládne smutek, tam organismus rychle ochabuje a všechny jeho orgány včetně svalů výrazně slábnou. Je třeba v sobě najít sílu vítězit a dostatek sebevědomí.

Játra: Játra jsou sídlem zloby a vzteku. Játra ukazují kvalitu našeho vztahu ke světu a k lidem. Ukazují jak moudře přijímáme dění kolem nás i jak dovedeme tolerovat nedostatky druhých. Vypovídají, zda umíme ustoupit jinému názoru i když ten náš je třeba blíže k pravdě.

Klimaktérium: Strach, že už mě nikdo nebude chtít. Strach ze stárnutí.

Koktání: Nejistota, nedostatek sebevyjádření. Jestliže jsi svým jednáním jiným zadrhl a ztrpčoval život, pak sám jednou s pocitem méněcennosti žiješ, nebo snášíš společně se svým koktajícím dítětem.

Kolena: Představují hrdost a ego. Nepřizpůsobivost. Strach. Nepružnost. Neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.

Krvácení: Tělo pláče. Odkud? Nedostatek psychických sil, nevíra, strach. Člověk je zdánlivě sevřený, jeho projevy ani konání nejsou svobodné. Chování má někým či něčím omezené, zaražené.

Krev: Radost ze života. Radost volně probíhající tělem.

Krevní tlak:

Vysoký – Dlouhodobě nevyřešený citový problém. Vysoká hodnota krevního tlaku také mluví o tom do jaké míry se člověk snaží vše kolem sebe usměrnit podle svých představ, co vše by chtěl mít pod kontrolou. Široký záběr jeho aktivit mu zvedl tlak. Naslouchej lidem a častěji ustupuj do pozadí.

Nízký – Nízký tlak (dolní) svědčí o klidné, vyrovnané na stres a psychickou zátěž už zvyklé osobnosti. Nízké hodnoty (horní) tlaku mluví o malé chuti do života a poraženecké náladě.

Křečové žíly: Čím déle setrváváme v tíživé situaci duševního a citového osamění, na jejíž řešení už jsme rezignovali, tím více se naše žíly roztahují a žilní chlopně nedomykají. Postižené jsou hlavně do chmurné budoucnosti nás nesoucí dolní končetiny.

Kyčle: Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed.

Levá kyčel – Při velkém až zbytečném prociťování každodenních událostí míváš potíže se svou levou končetinou. Máš potřebu vše hlídat a své děti i blízké s přemírou ochraňovat.

Pravá kyčel – Potíže s pravou končetinou a s pravým kyčelním kloubem nastávají při dlouhotrvajícím preferování rozumu a jistém citovém ztvrdnutí.

Ledviny: Tělesnou funkci ledvin zeslabuje či posiluje kvalita našich partnerských vztahů, jakož i náš postoj ke zvířatům a přírodě. Usměješ-li se na někoho, na tvých ledvinách se to projeví. Když se s někým pohádáš, vyzařování tvých ledvin pohasne.

Lymfa:Zbav se zloby, nešvarů, a bolestí, odpouštěj pročisti své myšlení, zbytečně neulpívaej na maličkostech a zbytečně se v nich nepitvej, uč se zachovat čistou hlavu, radost v životě a chuť jít dál.

Lýtka: V lýtkách se skrývá vzdor a odmítání. Pokud dítě nesmí oponovat rodičům, stane se, že se v lýtkách nahromadí mnoho energie, která se zablokuje a vzniknou takzvaná "železná lýtka". Takovéto zablokování energie bývá často výsledkem toho, že se člověk opakovaně dostával do životních situací z nichž chtěl utéci, ale nesměl.

Mdloby: Strach, neschopnost vyrovnat se s danou situací.

Menstruační potíže: Jak žijete? Říkáte si: „Už aby to bylo za mnou!“ pak vaše menstruace přichází dříve, máte kratší cyklus. Jste-li váhavá, pasivní a vcelku na nic nečekáte, vaše menstruace se naopak protáhne. Silnou a bolestivou menstruací trpí ženy s těžším osudem, nebo ty, které se s jistými životními prohrami dosud nesmířily a jejich příčinu vidí mimo sebe, nebo svá pochybení zveličují a stále si připomínají.

Migréna: Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy. Migréna je trvalý tlak na člověka , který ustavičně vybočuje z dráhy a neustane dokud něco důležitého nepochopí.

Močový měchýř: Úzkost, Lpění na starých myšlenkách a názorech. Strach zbavit se minulosti. Vztek, většinou na partnera.

Myom: Myom vzniká u plodných žen. Protože svou plodnost (děti), odmítají, nebo naopak upřednostňují před svým partnerem. Prioritní je vztah muže a ženy, jejich vzájemná láska. Pokud je muži dovoleno být skutečným mužem, může se žena spolehnout, že splní svou mužskou roli a postará se o ni. Pokud je žena skutečnou ženou, důvěřuje Vesmíru, že otěhotní přesně tehdy, kdy je to pro ni i všechny zúčastněné, nejvhodnější. Myom je zatvrzení, zatuhlost určitého postoje ve vztahu k partnerovi, dětem, rodině. Buď lpění - nic jiného neexistuje, nebo odmítání - teď ne, až rozhodnu.

Nadledvinky: Charakterová nevyrovnanost člověka. Úzkost. Poraženectví. Zanedbání péče o sebe.

Nádor: Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor.

Nespavost: Strach. Nedůvěra v běh života. Vina

Obezita: Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota. Obézní člověk od něčeho utíká . Běží od svých trápení do světa dobrého jídla. S duchovního pohledu je obezita obrana.

Oči: Představují schopnost zřetelně vidět. Potíže se zrakem představují nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě.

Dalekozrakost – Strach z přítomnosti

Krátkozrakost – Strach z budoucnosti

Astigmatismus – Stach vidět sebe sama

Zelený zákal – Tvrdošíjné neodpuštění

Šedý zákal – Neschopnost hledět s radostí do budoucnosti. Temná budoucnost

Šilhavost – Strach pohlédnout na bezprostřední přítomnost

Páchnoucí dech: Zloba a pomstychtivé myšlenky. Zkažené, zahnívající myšlenky. Pomluvy.

Pálení žáhy: Ve vašem myšlení hoří oheň živený nespokojeností. Nehltáte náhodou život? Nevstupujete do nových aktivit, aniž máte stráveny předchozí zážitky? Trpíte strachem, že něco nestihnete, nezvládnete, nedostanete.

Páteř: Představuje životní oporu

Krční páteř – Odmítání vidět druhou stranu problému. Tvrdošíjnost a nepružnost

Hrudní páteř – Nedostatek citové opory. Pocit, že mě nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky. Neodpuštění

Kostrč a křížová kost – Strach z peněz.

Bederní páteř – Vina. Ustrnutí v problémech minulosti.

Plíce: Schopnost přijímat život

Revmatizmus: Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť

Skolióza: Páteř se jako luk vychyluje doprava, vládne-li člověku rozum. Doleva ji pak naklání zbytečné rozpitvávání problémů a strachování se prakticky o vše.

Slezina:.Její stav ukazuje naši sympatii k lidem, přírodě, zvířatům, rostlinám. Pokud vše soudíme, hodnotíme, o vše se staráme a nad každým se rozčilujeme, poškodíme si tento měkký a citlivý orgán. Slezina je hřbitovem, kde se kumulují lidské nešváry a zloba

Slinivka: Přestavuje sladkost života. Máš-li málo trávících enzymů slinivky, nevidíš to hezké v lidech. Vnímej, jak tě svět i lidé mají rádi a jsou k tobě hodní. I když ti někdy dají pěkně zabrat a zkouší tvé nervy :-)

Srdce: Vnitřní silou, která srdce pohání, je radost a víra v události které přijdou. Srdce ničí bolest, kterou jsme způsobili, nebo nám byla způsobena. Srdce oslabují bezútěšné situace, v nichž jsme ustrnuli, naše zloba i chuť žít.

Štítná žláza:

Hypofunkce – Lidskost necháváš spát a ustrneš ve hmotě

Hyperfunkce – Nejsem schopen dělat to, co chci

Tenké střevo: Lidé trpící potížemi tenkého střeva mají většinou sklon přehnaně analyzovat a kritizovat. Nejčastějším symptomem chybné funkce tenkého střeva je průjem. Ten nám vždy říká, že máme strach a snažíme se něco zadržet. Učí nás, abychom povolili a nechali věcem volný průběh.

Tlusté střevo: Pamatujte, že vše co nemůžete odpustit sobě či jiným se na duchovní úrovni nalézá právě zde. Kolik křivd, a neodpuštění se v nás asi nalézá? Netrvejte za každou cenu neústupně na svém názoru.

Zácpa: Odmítání se zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti.

Zuby: Představují rozhodnutí

Žaludek: Zdravý žaludek máme, pokud vše vnímáme jako nás obohacující zkoušku naší lidskosti. Je nutné postavit se problémům a problémy řešit jejich zpracováváním. Je nutné zmírnit neschopnost a nevůli přijímat kritiku, zpracovat a „strávit“ ji.

Žlučník: Neustálý vztek a rozčilování se, a neschopnost nebo nemožnost vyjádřit svou zlost.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO