Jdi na obsah Jdi na menu
 


DUCHOVNÍ PROBUZENÍ růstu, lásky a spirituality

12. 3. 2011

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  ,,DUCHOVNÍ PROBUZENÍ“

  duchovni_probuzeni.jpg

,,Skutečný smysl života se nám odhalí pouze tehdy, probudí-li se v našich srdcích láska. Láska je magickým heslem otevírajícím bránu do království, je fundamentem a uhelným kamenem našeho života. Je tmelem spojující nás s ostatními lidmi, se vším kolem nás, a celým vesmírem.“

,,BUDEŠ MILOVAT PÁNA SVÉHO BOHA CELÝM SVÝM SRDCEM, SVOJÍ MYSLÍ, SVOJÍ DUŠÍ, SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SEBE SAMA, NEBOŤ TOTO JE CELÝ ZÁKON.“

,,Smysl celého našeho života spočívá v tom, abychom Bohu umožnili skrze nás projevovat Jeho lásku na Zemi. Láska je proto nejvyšší službou, jakou můžeme druhým poskytnout.“

,,DĚTI LÁSKY, PRVNÍ MÍSTO PATŘÍ LÁSCE, NEBOŤ PŘESTOŽE MOHU MÍT DAR PROROCTVÍ, PŘESTOŽE MOHU HOVOŘIT NEZNÁMÝMI JAZYKY A PŘESTOŽE MOHU OBĚTOVAT SVÉ TĚLO, NEMÁM-LI DUCHA SYNA ČLOVĚKA, KRISTOVO VĚDOMÍ, NIC NEJSEM.“

,,Láska je vyjádřena v úsměvu dítěte. Můžeme ji spatřit v růži snažící se projevovat krásu oslavující Stvořitele. Můžeme ji nalézt v přátelství, v němž není místa pro sobecké myšlenky. Nalézáme ji v písni, jež je výrazem duše, či ve skutcích toho, jenž nemyslí pouze na své vlastní dobro. Je přítomná v laskavých slovech, jimiž se snažíme povzbudit své bližní, nebo dáváme-li sklenici vody těm, kdož žízní. Nechybí, kdykoliv děláme něco nejlépe, jak umíme, či nezapomínáme-li na to, že tak, jak se chováš k mým nejmenším, tak se chováš ke mně. Je součástí života těch, kteří si uvědomují, že každý jednotlivý den je příležitostí, aby se k druhým chovali laskavě a aby vnesli do jejich života radost."

,,Láska je stavem vypovídajícím o tom, že přebýváme v jeho vědomí. Láska je vyjádřena, kdykoli se snažíme stát se prostřednictvím jeho požehnání a konat to, co bychom konat měli. Dříve nebo později zjistíme, že láska má svůj zdroj v Bohu a že stejně jako Bůh je všude.“

,,Na celý náš život lze pohlížet jako na neustálý růst a osobní transformaci. K růstu však dochází pouze tehdy, snažíme-li se druhé milovat a sloužit jim.“

,,Celý vesmír byl stvořen prostřednictvím lásky. Každý svět, každý strom, každá řeka, každé jezero je darem Tvořivých sil člověku, aby mohl lépe poznat boží lásku.“

Upozornění !!!

,,Nikdy druhé neodsuzujte, nechcete-li, aby druzí odsuzovali vás. Je to božský zákon ! Snažte se poznat božský zákon. Můžete ho nalézt pouze uvnitř sama sebe."

,,Jednou z nejobtížnějších věcí pro mnohé z nás je naučit se milovat sama sebe. Druhé totiž můžeme milovat pouze tehdy, jsme-li schopni milovat sebe."

,,Nejsme pouze nehmotnými těly, ale spíše nehmotnými dušemi momentálně se nachazející v materiálním světě."

,,Svými myšlenkami a činy utváříme nejenom své vlastní životy, ale máme vliv i na každého, s nímž se setkáváme."

,,DUCHOVNÍ VĚDOMÍ 

SE ZAČNE PROJEVOVAT

PROSTŘEDNICTVÍM LÁSKY A SLUŽBY." 

,,Pouze aplikace duchovních principů jako trpělivost, spolupráce, tolerance a láska přivodí toto vědomí a vedou k duchovnímu probuzení."

,,Aplikuješ-li v každodenním životě to, co pokládáš za vhodné, pak ti bude ukázán další krok."

d174140.jpg

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO