Jdi na obsah Jdi na menu
 


DUŠE je iformace a tajemství toho, co ji tvoří - Co je DUŠE a jak se projevuje? - Nabídka titulů knih o DUŠI

6. 6. 2020

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,DUŠE je informace"

 

,,Autoři kvantové teorie vědomí - Stuarrt Hameroff a Roger Penrose - došli k závěru, že duše existuje! A duše je prý vlastně informace. Kde je v našem těle uschována? Součástí mozkových buněk člověka jsou mikrotubuly. Jde o jedny z vláken cystoskeletu, jež slouží především k transportu různých struktur a látek uvnitř buňky. V okamžiku, kdy člověk umírá, ztrácejí mikrotubuly kvantový stav, nikoli však informace v nich uložené."

Stuart Hameroff vysvětluje: ,,Řekněme, že srdce přestane bít, pacient umírá. Avšak kvantové informace v mikrotubulách nejsou zničeny. Ty se rozptylují ve vesmíru." ,,Právě tento jev zřejmě náboženství popisuje jako ,,vystoupení duše z těla." Vědec dále uvedl, že v případě úspěšné resistutace  pacienta se vrací kvantová informace  do mikrotubulů, tedy do těla, a pacient může popisovat známé zážitky blízké smrti. Jestliže člověk zemře, pak kvantové informace žijí dál mimo tělo a stanou se součástí jiné formy. Stoupenci reinkarnace by řekli, že duše opustí tělo a je připravena k novému návratu - převtělení."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Co je DUŠE a jak se projevuje?"

,,DUŠE je MATRICE s určitým obsahem energie, která se mění během jejího zdokonalování se. Matrice je spojena se stálými i dočasnými konstrukcemi určenými pro pozemský svět. Různé energie, nabrané do matrice, vytvářejí její fakturu, její kvalitativní stavbu. Vyjadřuje se tím individualita dané osobnosti. Matrice je osnova neboli kostra duše, jejím úkolem je shromažďovat a uchovávat různé druhy energií vytvářejících základ charakteru osobnosti. Má buněčnou stavbu a schopnost samostatně budovat nové buňky, když jsou ty staré zaplněny. Matrice je samovolně rostoucí oduševněná konstrukce, která se zaplňuje energií v posloupnosti dané Bohem."

,,ENERGETICKÁ HUSTOTA DUŠE je množství energie na jednotku objemu duše - jestliže se duše rozvíjí, shromažďuje ve svých obalech energii - čím více se duše rozvíjí, tím větší je její energetická hustota, tedy tím více energie v sobě nashromáždí."

,,ENERGETICkÁ HUSTOTA DUŠE závisí na:

1/ Intenzitě osvojení si vědomostí a to - čím více jedinec zná, cítí, tím je tato veličina větší

2/ Délce života a počtu reinkarnací - i když je duše líná, stejně během svých životů získá nějaké znalosti a zkušenosti a její energetická hustota vzrůstá

,,KVALITY ENERGIE DUŠE a to jednu kvalitu vytváří jedna buňka energie určitého druhu. Několik buněk se spojuje na základě stejného druhu energie a vytváří kvalitu charakteru."

,,POTENCIÁL DUŠE je silový ukazatel osobnosti. Skládá se z potencionálů energií, které jsou v její matrici a ve stálých obalech."

,,ROZKÓDOVÁNÍ DUŠE je zničení duše v jemnohmotném plánu. U jedince anulování vědomí vlastního Já jako osobnosti. Rozebrání jemnohmotných energií částí duše s úplným očištěním buněk matrice od energií nashromážděných jedincem během všech jeho minulých životů."

,,SÍLA DUŠE se projevuje:

1/ V síle skládající se z potencionálů nashromážděných energií

2/ V schopnosti duše uskutečňovat určité činnosti nebo procesy a to včetně myšlenkových

3/ V schopnosti vykonávat práci za jednotku času

,,SMĚŘOVÁNÍ DUŠÍ K ROZVOJI neboli POKROKU se projeví nashromážděním energie v matrici duše v souladu s programem."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Nabídka titulů knih o DUŠI:

1./ DUŠE, tajemství toho, co ji tvoří

2./ PROJEVY DUŠE a jejich význam

3./ PLÁN VAŠI DUŠE

4./CESTY DUŠÍ

5./ OSUDY DUŠÍ

6./ UČENÍ DUŠÍ

7./ VZTAHY DUŠÍ

8./ PROMĚNY DUŠÍ

9./ TVOŘIVÉ PLÁNY DUŠÍ

10./ ODVÁŽNÉ PLÁNY DUŠÍ

11./ BRÁNY PRO DUŠE

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO