Jdi na obsah Jdi na menu
 


INKARNACE člověka

11. 6. 2011

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

,,Inkarnace člověka“

is.jpg

 ,,Jak se při početí inkarnuje duchovní bytost člověka, jeho individualita. JÁ si před početím hledá své rodiče, a to nejen proto, že zde jsou osudové vazby, ale také proto, že je nutné určité dědičné vybavení a vhodné prostředí, aby se uskutečnily záměry  z doby před narozením, které jsou přinášeny z duchovní neexistence a karmicky podmíněny předchozím životem na Zemi.“

 ,,Co se však stane, když vybraní rodiče zabrání přicházející individualitě v přístupu v předvídané inkarnaci např. antikoncepční pilulkou ? Musí vyhledat jiný manželský pár, neboť se již stala zralou pro inkarnaci, ale nepředvídaná situace může na nepřipravenou duši působit jako velká zátěž. Snad proto máme tolik nešťastných dětí."

www.zahadyzivota.cz

,,Chceme-li si učinit přibližný obraz o tom, co se nachází v duchovních světech a odtud sestupuje dolů, musíme říci " vtělující se individualita přivádí milující se k sobě navzájem. Praobraz, který se chce ztělesnit, si již přičlenil astrální substanci a tato astrální substance působí nyní na vášeň lásky, na cit lásky. To, co dole na Zemi pulzuje jako astrální vášeň, to v sobě opět zrcadlí astrálno sestupující bytosti. Tedy astrální subsatanci shora přichází v ústrety astrální cit milujících a je ovlivněn substancí toho, co sestupuje k inkarnaci. Promyslíme-li zcela tuto myšlenku, tak musíme říci, že znovu se vtělující člověk je veskrze účasten na volbě svých rodičů. Podle toho, jaký je, bude přitahován k dotyčnému páru. A tak mateřskou a otcovskou lásku budeme pojímat v daleko vyšším a krásnějším smyslu, vidíme-li, že dítě v určitém smyslu rodiče milovalo již dříve, před oplodněním, a proto k nim bylo nasměrováno. Láska rodičů je tedy odpovědí na lásku dítěte, je opětující láskou. Tak máme vysvětlení rodičovské lásky jako vrácení toho, co je jim dáno v lásce dítěte ještě před vznikem fyzického lidství."

,,O astrálním těle víme, že v jistém smyslu doprovází JÁ v různých inkarnacích. Ačkoli se během pobývání v kámalóce musí z astrálního těla mnohé vyloučit, toto astrální tělo nám zůstává zachováno i v dalších inkarnacích, jako silové tělo, které uchovává vše, co jsme si do něj během inkarnace uložili v podobě pokroku v morální, intelektuální a estetické oblasti. To, co představuje skutečný pokrok, bude zachováno silou astrálního těla, přenášeno z jedné inkarnace do druhé a takřka spojeno s JÁ, které v nás postupuje od inkarnace k inkarnaci jako to základní a věčné."  

www.astrohled.cz

,,Zvonkovitě zformovaný zárodek člověka si hledá lidský pár, který se k němu hodí - podle charakteru a rodinných poměrů. - Všude v astrálním světě se nacházejí takové duše, které se chtějí ztělesnit. Prostorové a časové poměry jsou v astrálním světě jiné než ve světě fyzickém. V astrálním světě se taková duše může pohybovat obrovskou rychlostí a zvláštními silami je hnána na místo, kde je pro tuto duši správně konstruované fyzické a éterné tělo. Časové poměry přicházejí do úvahy vlastně jen tehdy, pokud lze pozemskými možnostmi docílit nejlepší podmínky pro vtělení. Duši, která proléta astrálním prostorem a má přitom formu zvonu rozšířujícího se shora dolů, přichází ze Země vstříc fyzičnost, o niž se postarala dědičná linie."

,,Když člověk porodem opět vstoupí do života, esence jeho dřívějšího éterného těla je čímsi, co se opět vlije do jeho nového éterného těla a při výstavbě pronikne toto nové éterné tělo. Proto má člověk ve svém novém životě v éterném těle výsledky toho, jak v dřívějších životech žil."

www.osud-podle-kabaly.cz

,,Duchovní zárodek fyzického těla musí nejprve sestoupit dolů k matce při početí, tedy dříve, než se balíček morální hodnoty spojí s duševně-duchovní bytostí člověka, aby tento duchovní zárodek fyzického těla nepošpinil."

,,Základní všeobecná lidská tělesná podoba je podmíněna vyvinutým duchovním zárodkem fyzické lidské podoby. Vytvoření individuálního typu člověka je podmíněno soutokem řady předků z generačního proudu na jedné straně a individuálního utvoření duchovního zárodku podmíněného karmou na straně druhé."

   20065.jpg 

Dětský lékař W. zur Linden k tomu píše : ,,U našich dětí je proto důležitější zkoumat to, co je v jejich bytosti nové a jedinečné. A je-li toto nové dobré, přivést to k plnému rozvinutí. V tom novém, co každé dítě vnáší do světa, spočívá ona jedinečná možnost, že nové síly, schopnosti a ideje dosáhnou účinnosti, která je tak naléhavě potřebná pro stále více upadající svět. Z každého narozeného dítěte se může vyvinout individualita, která lidstvu rozhodně pomůže vpřed a ukáže mu novou cestu k světlému vzestupu ze současného temna…“

  deti.jpg 

 ,,Vypsala jsem z knihy - Záhady početí - od Maxe Hoffmeistera, a tak vás mohla navést na cestu, aby jste přemýšleli o nově příchozích duších na tento svět." Ludmilka

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU