Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo je ZASVĚCENEC ?

15. 5. 2011

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Kdo je zasvěcenec ?“

ultrakratka-duchovni-cesta.jpg 

,,Kdo nedosáhl magického vývinu a nezbytné zralosti, nemůže ani navázat kontakt se sférou nad našim hmotným světem se nacházející, ani s jejími bytostmi, které obývají sféry nadřazené."

,,Na našem hrubohmotném světě je jen několik jedinců, jejichž duch převyšuje hranici lidské jsoucnosti a kteří jsou s to, proniknout nadzemskou zónou do zóny další. Lidé, kteří to dokáží vědomě, jsou nazýváni hermetickou vědou - zasvěcenci.“

,,Zasvěcenec je vyvolencem, který po dlouholetém duchovním vývinu dosáhl oné zralosti, jako vyžadují úkoly pro něho určené. Opravdový zasvěcenec není filosof, který dosáhl zralosti snad jen pouhými teoretickými znalostmi, ale který se nadmíru ukázněným a vytrvalým školením odloučil od davu průměrných lidí a získal své vědomosti praktickou prací."

Zde platí ono přísloví : ,,ŽE JE MNOHO POVOLANÝCH, ALE MÁLO VYVOLENÝCH.“

,,Nikomu však nejsou kladeny meze a snaživý žák může po svědomitém školení dosáhnout rovněž  dokonalosti a stát se oním vyvolencem, jehož má přísloví na mysli. Každý člověk naší Země může vystoupit na nejvyšší stupeň.“

tn_duchovni_cesta.jpg

,,Jsou tedy pouze jednotlivci s to překročit normální sféru nadzemské zóny a vyhledat svým duchem podle pořadí sféru další. Tito lidé jsou oními přednosty, iniciátory a učiteli, jimž byla svěřena svatá úloha a povinnost býti nápomocni níže stojícím na jejich duchovní cestě."

,,Tentýž postup je zachován podle univerzálních zákonů i v ostatních sedmi zónách, nacházejících se nad zónou nadzemskou. Tito jednotlivci z miliónu bytostí zalidněných zón, kteří ve svém vývinu dosáhli potřebné zralosti, jsou opět tamnějšími přednosty nebo vládci a zasvěcenci." ,,Právě tak, jako je v nadzemské zóně podle stupně zralosti a znalosti zasvěcenci propůjčena určitá hodnost, která ho povyšuje na barona, hraběte, knížete, vévodu atd., mají i přednostové ostatních zón svůj titul, svou hodnost a své označení. Hodnostní označení vyjadřují stupeň zralosti té které bytosti a nebude si proto pod těmito názvy představovat fyzické hodnosti.“

 003.jpg

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo