Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kniha - LÁSKA MUŽE A ŽENY Z POHLEDU DUŠEVNÍCH A DUCHOVNÍCH SIL

9. 1. 2011

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

  heartheart,,LÁSKA MUŽE A ŽENY Z POHLEDU DUŠEVNÍCH A DUCHOVNÍCH SIL" heartheart

laska_muze_a_zeny_1.jpg
Ukázka ze strany 6:
1. Autorova cesta k poznání
    Na počátku byla neznalost a podcenění hodnoty lásky pro život.
    Důsledkem toho vznikl konzumní způsob života s jeho zákonitým vyústěním - osamělostí. Neštěstí z vlastního manželství se stupňovalo k ohni, který pálil a neuhasína1. Tísnivý kvílivý stav, z něhož není úniku bez další chyby.
    Vzhledem k mé víře jsem však v sobě nikdy nenechal zahnízdit v podvědomí pocit, že by svět byl špatný neboli Bůh nespravedlivý.
    Nikdy jsem v sobě neživil pocit, že by byl vinen někdo jiný než já sám.
    Tento přístup považuji za absolutní podmínku pňjetí daru poznání. Neboť poznání přichází jen ve stavu absolutní pokory!
    Ve stavu zoufalství jsem bloudil po lese a prosil nebeskou Matku, abych mohl prohlédnout příčiny vlastního neštěstí. A tehdy se to stalo. Na bleskový okamžik se jako by rozevřela opona a já jsem viděl sebe ve všech situacích najednou, od malička až do té chvíle, kdykoliv jsem jednal s jakoukoliv ženou. Co jsem cítil já a co cítila ona. A tu jsem poznal, že žena vnímá skutečnosti jinak než muž. Moje jednání bylo přes nejlepší úmysly špatné proto, že jsem považoval ženskou duši za shodnou s mužskou.
    Od toho okamžiku vyciťuji "vibrace" každé ženy, jaká je a co cítí.
    Od té doby vím, že na onom světě nikdo nic nemůže vysvětlovat slovy, předpisy, zákony a církevními ustanoveními. Každý stojí proti Pravdě takový, jaký je. A co neobstojí, pálí jako oheň, který neuhasíná. Stojí tam nejen se svými činy, ale i se svými pocity i myšlenkami.
    Říci nebo napsat Pravdu však není možné, neboť slova, z nichž se řeč skládá, jsou příliš hrubým stavebním kamenem. A tak je možné pouze se snažit pravdu vystihnout, tj. dát řeči nebo psanému slovu její "vibraci". Tato vibrace je ona síla, která otevřenému člověku na základě jeho vlastních životních zkušeností urychluje vývoj poznání Skutečnosti.
    Neboť přečtené není vlastní! A pak pozná, že v Pravdě (boží vůli) žije tehdy, když v životě myslí, cítí a jedná tak, aby v konfrontaci s Prapodstatou nepotřeboval slov k "vysvětlení". Neboť Tam slova nejsou!

 laska_muze_a_zeny_2.jpg

heart     heart     heart     heart     heart     heart     heart     heart     heart     heart     heart     heart     heart     heart     heart     heart     heart

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD