Jdi na obsah Jdi na menu
 


REINKARNACE - Koloběh životů a Chlapec,který žil už ,,PŘEDTÍM" a druhý chlapec tvrdí,že je reinkarnací hollywoodského HERCE

28. 12. 2016

nononononnononononononononononononononononononononononono

,,REINKARNACE - Koloběh životů"

 

 ,,Odvykli jsme již původním myšlenkám o putování duší a vzdali se úplně toho, abychom se takovými otázkami vůbec zabývali."

Obrazek

,,Máme tu co do činění z otázkou, která se dotýká člověka v jeho nejhlubším nitru, neboť tu jde o život a o smrt, o vznik našeho života, o osud v tomto světě, o naši existenci před tímto bytím a po něm, o výklad utrpení a viny, o smysl celého všehomíra."

 

,,Učení o převtělování není ani nesmyslné, ani zbytečné. Narodit se dvakrát neudivuje více než narodit se jednou. Vzkříšení je všeobjímajícím principem přírody."

 

,,Duše však neznají smrti - ty opustí dřívější sídlo, v nových domovech žijí pák dál - tam přijaty bydlí. Všechno se mění, nehyne nic."

 

,,Duše se nikdy nerodí ani neumírá. Její existence je trvalá, nikdy nemůže přestat existovat. Je nezrozená, věčná, stálá a prapůvodní. Neumírá, když tělo podléhá zkáze ... Jako člověk odkládá starý šat a bere si nový, tak i duch odkládá vysílené tělo a vstupuje do těla nového. Duše nemůže být nikdy rozsekána žádnou zbraní, spálená ohněm, rozmočená vodou nebo vysušená větrem. Duše nezprachniví, ani se nerozpustí. Je věčná, všudypřítomná, neměnná, statická a věčná táž. Kdo toto všechno zná, nebude se nikdy rmoutit kvůli tělu."

 

,,Skutečností je, že všechny buňky v lidském těle ( kromě mozku ) se zhruba po sedmi létech kompletně vymění, takže naše tělo dnes tedy už neobsahuje ani jednu z těch molekul, které mělo ještě před sedmi lety. Jinými slovy : každých sedm let máme úplně nové fyzické tělo ! Toto putování duše více fyzickými těly během jednoho života můžeme označit za KONTINUÁLNÍ čí INTERNÍ REINKARNACE. Ale jemnohmotné tělo, to znamená naše vlastní přání, myšlenky a pocity, jsou nakonec tím rozhodujícím činitelem, jaké tělo příště přijmeme."

 

,,Putování duší od jednoho těla k druhému označujeme jako EXTERNÍ REINKARNACI."

 

,,Tak jako vtělená duše souvisle přechází v tomto těle z dětství do mládí a do stáří, přechází také v čase smrti do jiného těla. Moudrý člověk není z této změny zmatený."

 

,,Duše neustále přijímá nová hmotná těla a odkládá stará a neužitečná."

 

,,Každý naprosto jistě dosáhne právě tohoto stavu bytí, na který vzpomíná, když opouští své tělo."

 

,,Také podle učení o reinkarnaci není to, co nazýváme ,,smrtí", žádný konec, nýbrž PŘECHOD, ovšem ani narození není začátek existence duše. V okamžiku smrti opouštíme, to znamená my, coby nesmrtelná duše, své fyzické tělo a po určité době opět vstupujeme do fyzického těla, které je nám na základě našeho vlastního  přání a našeho jednání v minulém životě přiděleno ( zákon karmy ). Jinými slovy : Na náš nynější lidský život se nepohlíží jako na jednorázovou událost, nýbrž jako na článek v řetězci mnoha po sobě jdoucích životů ( inkarnací ). My všichni jsme již před našim zrozením žili v jiných tělech a když jsme prošli bránou smrti a naučili se lekcím na oné straně, příjdeme jednou v jiné podobě, s novým, mladým tělem zase zpět, abychom pokračovali v cestě svého dalšího vývoje."

Reinkarnace

U tématiky REINKARNACE jde v konečném důsledku o ůstřední otázky ryzí existence :

1.) KDO JSEM ?

2.) ODKUD PŘICHÁZÍM ?

3.) KAM KRÁČÍM ?

4.) JAKÝ SMYSL A JAKÝ CÍL MÁ MŮJ ŽIVOT ?

,,Teprve když tyto otázky našeho bytí budou zodpovězeny, otevře se nám tím cesta k vysvětlení všech ostatních otázek a problémů našeho života, podřízených těmto primárním otázkám a také na nich závisejících."

 

Obrazek

,,Reinkarnace znamená souvislé putování spirituální duše společně se svým jemnohmotným tělem od jednoho hrubohmotného těla k dalšímu, a sice podle své individuální karmy."

 

MODLITBA :

,,Bože, daruj nám trpělivost, s níž přijmeme to, co nemůžeme změnit. Bože, daruj nám odvahu změnit to, co změnit můžeme. Bože, daruj nám moudrost, abychom dokázali rozeznat jednu věc od druhé."

,,REINKARNACE a KARMA jsou spolu neoddělitelně spjaty, a jedno bez druhého by nedávalo smysl. Karma znamená doslova čin, jednání, důsledek."

,,Každý je svého štěstí a utrpení strůjce, protože vše, co nás v tomto životě potkalo, ať už pošetilého nebo truchlivého, přinášející nám štěstí či utrpení, radost nebo bolest, není nic jiného nežli reakce na naše vlastní přání, rozhodnutí a jednání v MINULOSTI, ať už v SOUČASNÉM nebo MINULÉM ŽIVOTĚ. Je to výsledek našeho vlastního konání v minulosti, pro něž jsem se sami na základě svobodné vůle rozhodli. Karmické reakce nelze vlastně chápat jako ,,tresty", nýbrž v prvé řadě jako procesy učení a nápravy. Karmický zákon je tudíž jako zákon harmonizující spravedlností přímou manifestací moudrosti, dobra a Boží milosti."

,,Učení o Karmě je příliš staré a příliš rozšířené, než abychom na něj pohlíželi jen jako na vlastnictví jediného náboženství, ale díla hinduistické  a buddhistické literatury představují nejstarší dostupné zdroje."

,,Každý jednotlivec má splnit DHARMU, určitý inkarnační úkol, inkarnační ,,povinnost", a splnění tohoto osobního úkolu je důležité a nezbytné jak pro vývoj a blaho dotyčného jedince, tak i pro kolektívní vývoj jeho rodiny, okolí i jeho generace."

,,Strádání a účel utrpení ( smůla, nemoc, nehoda nebo jiná rána osudu ) je jedině v tom, že nás upozorní na naši DHARMU a vrátí nás na naši životní stezku."

,,Nemoci obsahuji poselství, přičemž druh nemoci často přímo naznačuje na určitý nevyrovnaný způsob chování nemocného. Těžké choroby a drastické katastrofy v oblasti soukromé, pracovní nebo finanční zpravidla přicházejí teprve tehdy, když ignorujeme nebo odmítáme všechny ostatní pokusy upoutat pozornost na dohodu uzavřenou před naši nynější inkarnací a našimi životními úkoly, které jsme si sami vybrali. A proto nezanedbávejte příliš dlouho svou DHARMU pod tlakem svého ega."

 Obrazek

Citát z Talmudu :

,,Dbej svých myšlenek, neboť se stávají slovy.

Dbej svých slov, neboť se stávají skutky.

Dbej svých skutků, neboť se stávají zvyky.

Dbej svých zvyků, neboť se stávají tvým charakterem.

Dbej svého charakteru, neboť se stává tvým osudem."

,,KAŽDÉHO ČLOVĚKA JE TŘEBA, KAŽDÝ LIDSKÝ ŽIVOT MÁ VYŠŠÍ SMYSL A URČENÍ A NIKDO NENÍ ZBYTEČNÝ. JE TO VÝZVA PRO KAŽDÉHO, ABY SVŮJ ŽIVOT BRAL VÁŽNĚ, UVĚDOMOVAL SI SVOU ODPOVĚDNOST VŮČI SOBĚ SAMÉMU I VŮČI SPOLEČNOSTI A DOBĚ, VE KTERÉ ŽIJEME, A PODLE TOHO I JEDNAL. TAK SI POČÍNAT JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH VÝZEV A ZÁROVEŇ I ŠANCÍ LIDSKÉHO BYTÍ."

,,Z lásky a účastenství to tedy přírodní zákony i božští služebníci zařídí tak, abychom stále znovu dostávali příležitost nálézt tu správnou cestu."

,,Inkarnační závazek zní - Dej tělu, co jeho jest, a duchu, co mu patří, ale při tom všem dej duši to, co jí náleží !"

Obrazek

,,Jsou to naše osobní niterní přání, jimiž si sami ,,modelujeme" svou příští formu bytí a naše příští působiště. Příroda nám po smrti dá k dispozici vhodné nové tělo, s nímž můžeme realizovat svá přání zformulovaná v minulém životě a tak nejlépe naplnit svůj osud, který jsme si sami vytvořili. To se vztahuje jak na náš tělesný vzhled včetně vrozených fyzických předností i vad, tak i na náš charakter a dokonce i celé naše okolí - národ, rodný dům, sociální status atd."

,,Vypsala jsem z knihy - Reinkarnace od Ronalda Zurrera - tak, aby jste pochopili podstatu svého života, a mohli tak naplnit svou účat jsoucna na této Zemi." Ludmilka

 Přečtěte si knihy:

Fritjof Capra - Bod obratu

Ernest Becker - Dynamika smrti,překonání strachu ze smrti

 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

winkChlapec, který žil už "PŘEDTÍM"wink

CAMERON MACAULAY

,,Už od svých dvou let, sotva malý Cameron Macaulay začal mluvit, vyprávěl o svém životě na ostrově Barra.
Popisoval bílý dům s výhledem na moře, pláž, kde si hrával se sourozenci. Vzpomínal na černobílého psa, kterého měl moc rád. To by nebylo nic divného - kdyby se svou maminkou Normou nežili v Glasgowě a Barru nikdy ani nenavštívili..."
,,Ostrov Barra leží západně od Skotska v souostroví Hebridy, od Glasgowa je vzdálen více než 350 kilometrů. Na tomto odlehlém místě Britských ostrovů bydlí něco málo přes 1000 lidí. Dá se tam dorazit pouze hodinu trvajícím letem nebo ještě zdlouhavější plavbou po moři.
Utkvělá představa neustupovala."
,,Ani v pěti letech Cameron na svém příběhu nic nezměnil. Pořád dokola maloval "svůj" dům - dlouhé bílé stavení v zátoce na pláži. Neustále hovořil o "své" rodině na Barra, o mamince, a tátovi, které tam měl. Otec se jmenoval Shane Robertson a zemřel, "protože se nerozhlédl na obě strany" a srazilo ho auto. A jemu se tolik stýská po barrské mamince..."
,,Žádný div, že synovy divoké fantazie Normu pořádně zneklidnily. Ona sama, žena zdravého rozumu, by ráda zjistila, jestli existuje nějaké racionální vysvětlení chlapcových vzpomínek, tak zneklidňujících, tolik konkrétních."

,,Reinkarnace? Nesmysl, nebo ne?"
,,Obrátila se proto na psychologa Chrise Frenche, editora časopisu The Skeptic Magazine, jenž odhaluje skutečnou podstatu paranormálních jevů. Ten samozřejmě jakoukoli myšlenku na reinkarnaci rázně odmítl. Podle něj si Cameron utkvělé představy vybudoval mimoděk sledováním televize a brouzdáním po internetu. Normu však nepřesvědčil. Přece jen, chlapec vyprávěl takové podrobnosti..."
,,Stěžoval si, že doma je jenom jedna toaleta - "na Barra jsme měli tři". A velké černé auto. Nedokázal o svém původním domově přestat mluvit: Kam s bratry a sestrami chodili, jak si hráli, jak měl na zahradě tajnou branku vedoucí k moři, jak sledoval z oken ložnice přistávat na pláži letadla."
,,Na dotaz, jak se u ní ocitl, mamince Normě řekl, že jí "spadl do břicha".
,,Svou "starou maminku" stále velmi miloval. Mívala dlouhé hnědé vlasy do pasu, ale ostříhala si je. Také řekl, že by si s Normou rozuměla a strašně chtěl, aby se obě setkaly. Často plakal steskem po té druhé mámě. Bál se, že se i jí po něm stýská a chtěl ji ujistit, že se má dobře.
A tak maminka navštívila ještě psycholožku Karen Majors, která se specializuje na děti a jejich vysněné životy. Ta však potvrdila, že Cameronovy představy se od běžných dětských fantazií na hony liší a že pro ně nemá vysvětlení."

Filmaři to rozhodli
,,Nakonec se jednoho dne Norma dozvěděla, že filmová společnost právě hledá lidi se vzpomínkami na předchozí život. Zpočátku měla strach. Připadala si jako blázen, většina lidí přece na reinkarnaci nevěří. Stačí, že je matka samoživitelka se dvěma dětmi a že Cameronovy fantazie silně ovlivňují i jeho o rok staršího bratra Martina. Jenže Cameron neustále žadonil. Tolik naléhal, aby ho vzali domů, na Barru... až maminka nakonec jeho prosbám podlehla a dohodla se s filmovým štábem, že je na Barru dopraví. Cameron byl nadšením bez sebe. V únoru 2005 vyrazili."

Cameron v době natáčení dokumentu
Jsem zpátky!
,,Když vystoupil z letadla začal mávat rukama. "Vrátil jsem se! Jsem zpátky!" jásal. V Barra na pláži vše bylo přesně tak, jak chlapec mnohokrát popsal. Kontaktovali úřady, aby jim pomohly najít rodinu Robertsonovu, která žije v bílém domě na pobřeží - nepovedlo se. Cameron byl velmi zklamaný. Projezdili křížem krážem ostrov, ale marně. Ale potom se štábu ozvali lidé z Centra kulturního dědictví, že se jim podařilo najít bílý dům v zátoce u pláže, kde žila rodina Robertsonova - byl na druhé straně zátoky, než kde hledali.
Cameron toho dne nevěděl, kam jedou. Když ale dorazili na místo určení, okamžitě dům poznal. Ten však byl prázdný, předchozí majitel zemřel. Osoba, která měla klíč, je pustila dovnitř.
U vchodu zůstal chlapec chvíli nejistě stát, ztichl a zblednul. Chvíli měl pláč na krajíčku. Potom se však rozběhl po domě a ukazoval všechny pokoje, kde "bydlel", všechny zákoutí a škvíry, tři toalety... Vyznal se tu dokonale - prostě jako doma. Z jeho pokoje bylo vidět moře.
A když zašli do zahrady, ukázal mamince zadní branku, přesně takovou, o jaké léta vyprávěl."

To nejdivnější nakonec!
,,Nejdivnější část Cameronova příběhu ovšem nastala, když se filmaři snažili vystopovat jeho původní rodinu. Nakonec objevili ve Stitlingu vzdálenou příbuznou Gillie. Na jejích starých rodinných fotkách byl dům na pláži, velké černé auto i černobílý pes. Ona sama si však na žádného Shanea Robertsona nepamatovala. Možná si chlapec spletl jméno - její strýc se jmenoval James, to se vyslovuje podobně jeho Shane. Nevěděla však ani o nikom z rodiny, kdo by zemřel při autonehodě.
Cameronův příběh uvedl jako dokument americký TV Channel Five. A přestože Cameron nakonec svou někdejší rodinu nenašel, po návštěvě Barry se výrazně uklidnil. Už se netoužil vrátit ho původního domova. Vzpomínky na předchozí život pomalu bledly s tím, jak vyrůstal. S mámou o smrti nikdy nemluvil, ale kamarádovi jednou řekl, že se jí nemusí bát - protože se vrátí."

Reinkarnace: Cameron Macaulay - Žena.cz - magazín pro ženy

????????????????????????????

 

,,Desetiletý chlapec tvrdí, že je reinkarnací hollywoodského HERCE - zná přesné detaily."

Ryan si rozvzpomněl, kým byl v předešlém životě: hercem Marty Martynem

Ryan si rozvzpomněl, kým byl v předešlém životě: hercem Marty Martynem |

,,Jen málokdo z filmového průmyslu dnes ví, kdo to byl Marty Martyn. Zato desetiletý Ryan ví o životě a práci dnes již zapomenutého hollywoodského herce a filmového producenta více než Google. Jak by ne, když tímto mužem ve svém předchozím životě sám byl a pamatuje si na to. Jde o jeden z nejpozoruhodnějších případů reinkarnace z poslední doby."

,,Všechno začalo, když Ryanovi byly čtyři roky. Ze sna ho budily noční můry a často mluvil o tom, že mu prasklo srdce. Se zvláštní věcností popisoval prostředí Hollywoodu, který byl od jeho domova v Oklahomě vzdálen tisíce mil. Asi po roce, když mu bylo pět, se jednoho dne své matce Cyndi svěřil: „Mami, musím ti něco říct. Já býval někým jiným.“

,,Jako vyznavačka baptistické víry, jež reinkarnaci neuznává, nechtěla Ryanova matka o tom zprvu ani slyšet a dokonce to ani neprozradila manželovi. Postupně se však začala o Ryanovy historky zajímat a naslouchat mu, zvláště když plakal, že nemůže žít v takových podmínkách, protože jeho vlastní dům je mnohem hezčí, a prosil ji, aby ho odvedla domů."

,,Ryan dokázal hodiny vyprávět o „továrně na sny“, o tom, jak potkal hvězdu Ritu Hayworthovou, jak tančil na Brodwayi. O svých manželstvích, o luxusních dovolených v Evropě, o práci pro agenturu, kde prý lidé často měnili svá jména. Vybavoval si neuvěřitelné podrobnosti, jako třeba jména členů rodiny, přátel i spolupracovníků, barvu jejich aut nebo vlasů. Dokonce si vzpomněl i na jméno ulice, kde dříve bydlel. „Jeho historky byly tak detailní a rozsáhlé, že by si něco takového malé dítě těžko dokázalo vymyslet," usoudila Cyndi."

Na této fotografii se chlapec poznal.

Na této fotografii se chlapec poznal

,,Nedalo jí to, šla do knihovny a přinesla domů několik obrazových knih o Hollywoodu. Při listování jedné z nich náhle Ryan zabodl ukazováček do fotky z filmu „Night After Night“ z roku 1932, v němž tehdy debutovala legendární hvězda Mae West. „To jsem já, tohle je ten, kým jsem byl,“ řekl Ryan a ukazoval na muže na fotografii. Cyndi netušila, o koho jde. Ten muž ve filmu vystupoval jen jako komparsista a ve filmu nepronesl ani jednu větu."

,,Cyndi se nakonec rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Zašla s chlapcem za Dr. Jimem Tuckerem, profesorem psychiatrie a neurobehaviorálních věd na Univerzitě ve Virginii, jenž se už více než desetiletí zabýval případy dětí ve věku od dvou do šesti let, které si pamatovaly detaily ze svých minulých životů. Renomovaného psychiatra Ryan ohromil neuvěřitelně přesnými popisy a tvrzeními, které – jak se pak ukázalo – odpovídaly skutečnosti."

,,Jako správný vědec si Jim Tucker chtěl všechno ověřit a hlavně identifikovat muže, na něhož Ryan ukázal prstem v knize. Skoro nic z toho se nedalo najít na internetu, a tak musel požádat o pomoc archiváře přímo v Hollywoodu. Po týdnech pátrání ve starých dokumentech se podařilo konečně zjistit, o koho jde. Jmenoval se Marty Martyn, pracoval jako komparsista u filmu a později se stal úspěšným hollywoodským agentem. Zemřel v roce 1964 na infarkt."

Marty Martyn

Marty Martyn

,,Tucker pak s pomocí dalších badatelů zjistil, že 55 detailů o životě a práci Martyho Martyna, které Ryan sdělil, bylo pravdivých. Potvrdilo se, že kromě práce u filmu tančil také na Brodwayi a že cestoval do Francie. Shodovala se adresa bydliště, počet manželek i dětí. Chlapec věděl i to, co ani Martynova vlastní dcera netušila, že její otec neměl jednu sestru, ale dvě!"

,,Jen jedna jediná informace neseděla. „On řekl, že nechápe, proč ho nechal Bůh odejít v 61 letech a pak ho vrátil nazpět jako dítě,“ uvedl Tucker a dodal: „Podle úmrtního listu však Martyn zemřel v 59 letech.“

,,Vědci to však nedalo, prošel si důkladně záznamy o sčítání lidu a nakonec odhalil, že Martyn se ve skutečnosti narodil v roce 1903, a nikoli v roce 1905, jak bylo chybně uvedeno na úmrtním listu. Takže ani v tomto případě se chlapec nemýlil."

,,Dnes je Ryanovi 10 roků a přiznává, že jeho vzpomínky na život Martyho Martyna již blednou, k čemuž podle Dr. Tuckera u dětí v průběhu jejich vývoje běžně dochází. Sám Ryan k tomu dodává, že je sice rád za tuto zkušenost, ale na druhou stranu je šťastný, že se posunul a může být tím, kým právě je – prostě dítětem."Ryan s matkou Cyndi a Dr. Jimem Tuckerem

Ryan s matkou Cyndi a Dr. Jimem Tuckerem

7-marty-martyn-001.jpg

SEZNAM CHLAPCOVÝCH TVRZENÍ, KTERÉ SE POTVRDILY

Zdroj SPIRIT a EXTRA STORY

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO