Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky ZNOVUVTĚLOVÁNÍ se mohou objasnit

22. 10. 2010

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

 

,,Otázky Znovuvtělování se mohou objasnit"

 

 

,,Otázky znovuvtělení se mohou objasnit ve skupinách připravených. A to, že svou spolučinností ve skupině kultivují svou schopnost vnímání - jsou to změny pocitů a citů pro pravdu."

,,Čemu dnes nejen věříme, ale co považujeme za něco, co stojí nad veškerou vírou, to i nám bylo zprvu neuvěřitelné a že jsme si zvykli skutečně v těchto názorech tak žít, to je známka pokročilosti, a takový člověk může  pak přistoupit k probírání speciálních otázek a tak se můžeme také postavit před duši, jak se vůbec proces reinkarnace ukazuje."

,,Když člověk prochází branou smrti, má nejprve určité zážitky. První zážitek spočívá v tom, že má pocit, jako by se zvětšoval, jako by vyrůstal ze své kůže. Získává pak jiné nazírání na věci než před tím v životě fyzickém. Je tomu tak, jakoby byl člověk uvnitř, jakoby se rozšířil s věcmi nebo do věcí, zatímco dřív byl jen článkem na svém místě. Druhý zážitek je v tom, že má člověk živý vzpomínkový obraz svého uplynulého života, že všechny zážitky života vystoupí v obsáhlé vzpomínce. To trvá po zcela určitou dobu a to buď kratší nebo delší podle jednotlivce."

,,Potom éterické tělo vystoupí z těla astrálního, v němž žije ,,já" ( tělo jáství ). Dosud byly tyto tři spolu spojené, když fyzická mrtvola byla opuštěna. Nyní vystupuje ven i tělo éterické a stává se éterickou mrtvolou. Avšak u žádného člověka není éterické tělo odloženo úplně, nýbrž člověk bere sebou ze svého éterického těla určitý extrakt nebo výtažek pro celou následující dobu. Éterická mrtvola se tedy odkládá, ale plod posledního života, ten si astrální tělo a ,,já" bere s sebou. A bere si s sebou něco i z těla fyzického a to druh duchovního výtažku tohoto těla - tinkturu středověkých mystiků. A tento výtažek z fyzičnosti je ve všech životech stejný. Naproti tomu esence těla éterického je ve všech životech různá, podle zkušeností v něm naschromážděných, podle toho, jak člověk více či méně pokročil."

reinkarnace

,,Potom následuje stav kámalóky, doba odvýkání fyzickému životu smyslovému, která trvá přibližně třetinu doby tohoto fyzického života. Když je éterické tělo odloženo, obsahuje tělo astrální ještě všechny vášně, žádosti a tak dál, které mělo na konci života. Těm se musí odvykat, musí být protříbeny, a to je kámalóka. Potom se odloží i tělo astrální. Také zde se bere s sebou plod, astrální esence. To ostatní, astrální mrtvola se rozplyne do astrálního světa. A nyní vstupuje člověk do dévachanu, kde se v duchovním světě připravuje pro nový, budoucí život. Zde žije s duchovními bytostmi a událostmi, až je zase přivolán do fyzického těla, ať už proto, že to podmiňuje jeho karma,nebo že je ho potřeba na fyzické Zemi."

,,To je všeobecné líčení tohoto procesu. Ale život v duchovnu postupuje dopředu tím, že to budoucí se přičleňuje k minulosti, že něco přicházejícího se buduje pomocí dřívějšího."

,,Jsou veké rozdíly na vývojové cestě lidí, že i výtažky nebo extrakty jejich těl budou nejrůznějších hodnot, podle toho, jaké ty či ony plody vytěžili lidé za života."

,,Atlanťané - tedy my sami - měli své velké vůdce a zasvěcence, a již v oné doby byly školy a učiliště - orákula - v nichž zasvěcenci učili."

,,Co je cenné a hodnotné, to se vždy uchovává, nic nezmizí. Přenesení éterického nebo astrálního těla na pozdější lidi se děje obvykle tak, že je-li přeneseno tělo astrální, zůstává v tomtéž národě, éterické tělo však může přejít do národa jiného."

38_reinkarnace.jpg

,,Když zemře některá průkopnická osobnost, vždy se uchovává éterické tělo. Tak bylo k určitým účelům nové doby důležité, aby se uchovalo éterické tělo Galilea a tak bylo toto éterické tělo přeneseno na druhého člověka. Ten vyšel z jedné chudé rolnické vesnice a stal se později tvůrcem ruské gramatiky, klasické literatury : Michail Lomonosov. Ale tento člověk není znovuzrozeným Galileem, jak by se povrchní bádání mohlo snad domnívat."

,,Proces znovuvtělování není tak jednoduchý a proto se také musí dbát mnohem větší opatrnosti, když lidé prozkoumávají okultními prostředky své dřívější inkarnace."

,,Nejen lidská ,,já" se znovuvtěluje, ale i nižší články prodělávají v jistém smyslu podobný proces. Tím získává celkový děj znovuvtělování mnohem komplikovanější tvářnost, než se obyčejně míní."

 Vypsala jsem z přednášky Rudolfa Steinera, která se konala v Heidelbergu 21.ledna 1909

Ludmilka

 

-------------------------------------------------------

,,V duchovně-vědeckém světovém názoru pozvolna vystupujeme ke stále vyšším pravdám."

 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ