Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomíjivost a životní cykly - Konec vašeho životního dramatu - Léčení na dálku - DNA: Revoluční odhalení - Aurické konstelace

5. 11. 2021

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

POMÍJIVOST A ŽIVOTNÍ CYKLY - Eckhart Tolle

Eckhart Tolle | Being Yourself - Yuga

Foto - yuga.com

 

Dokud žijete v hmotné dimenzi a jste spojeni s kolektivní duší lidstva, tělesná bolest je stale možná. Veškeré utrpení je výtvorem ega, jež odmítá realitu. Dokud žijete v teto dimenzi, jste sice podřízeni její cyklické povaze a zákonu pomíjivosti, ale už to nepovažujete za "špatné" ...ale přijímáte to, jak to je. Přijímáte-Ii "jsoucnost" všech věcí, objevíte hlubší realitu pod povrchem hoje protikladu a prožíváte radost mimo dobro a zlo. To je radost z Bytí, božský klid.
 

V hmotném světě existuje narozeni a smrt, tvorba a destrukce, růst a rozklad zdánlivě oddělených forem. To je viditelné všude: v životním cyklu hvězd a planet, hmotného těla, stromu i květin, ve vznikaní a zanikaní národu, politických stran a civilizaci, a také v nevyhnutelných cyklech zisku a ztrát v živote jedince.
 

Jsou cykly úspěchu, kdy se vám všechno daří, a cykly neúspěchu, kdy se vám všechno rozpadá pod rukama a vy se toho musíte vzdat, abyste uvolnili prostor pro vznik nových věcí. Jestliže se tomu bráníte, znamená to, že odmítáte jit s proudem života, a proto budete trpět.
 

Z hlediska mysli je vzestupný cyklus dobrý a sestupný cyklus špatný. Růst je obvykle považován za pozitivní, ale nic nemůže růst věčně. Kdyby měl růst pokračovat věčně, stal by se nakonec destruktivním. Rozklad je předpokladem nového růstu. Jedno nemůže existovat bez druhého.
 

Pro duchovni realizaci je sestupný cyklus naprosto nutný. Aby vás začala přitahovat duchovni dimenze, musíte mít velký neúspěch nebo zakusit velkou bolest. Nebo se váš úspěch musí stát bezvýznamným. Neúspěch se skrývá v každém úspěchu a úspěch v každém neúspěchu. V tomto světě má každý člověk dříve či později "neúspěch" a každý úspěch je nakonec k ničemu. Všechny hmotné formy jsou pomíjivé.
 

Můžete vytvářet nove věci a situace, ale nesmíte se s nimi ztotožňovat. Vaše fyzická energie je také podřízena cyklům. Nemůže být stale na vrcholu. Jsou období vysoké a nízké energie. Jsou období, kdy jste velice tvůrčí, a jsou období, kdy se nemůžete hnout z místa. Cyklus může trvat několik hodin nebo několik let. Jsou dlouhé cykly, které obsahují krátké cykly. Mnoho nemocí vzniká následkem toho, ze bojujeme proti cyklům nízké energie, které jsou nutným předpokladem regenerace. Nutkavá činnost a tendence ztotožňovat se s vnějšími faktory jsou nevyhnutelné, dokud jste ovládaní svou mysli. To vám znemožňuje přijímat sestupné cykly. Inteligence těla se pak braní například tím, že vám způsobí nemoc, aby vás zastavila a aby mohlo dojit k nutné regeneraci.
 

Cyklická povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí a situaci. Tato pravda byla jádrem Buddhova učení. Všechno je dočasné, pomíjivost je základním rysem všeho. Všechno se jednou změní, zanikne nebo vás to přestane uspokojovat. Pomíjivost je také jádrem Ježíšova učení: "přestaňte si strádat poklady na zemi, kde je stravuje mol a rez a kde se zloději vloupávají a kradou."
 

Mysl se ztotožňuje se vším, co považuje za "dobré". V hmotném světě však nic netrvá věčně. To, co bylo dobré včera nebo minulý rok, se postupně stává špatným. Co vám dělalo radost, to vám působí bolest. Dnešní blahobyt se změní v prázdné konzumentství zítřka. Šťastná svatba se změní v nešťastný rozvod nebo nešťastné soužití. Když se změní něco, s čím se naše mysl ztotožňuje, nejsme schopni to přijmout. Lpíme na tom, co odchází, a bráníme se změně. Jako kdyby nám někdo trhal nohu. Občas slyšíme o lidech, kteří spáchali sebevraždu, protože přišli o všechny peníze nebo o dohrou pověst. To jsou extremní případy. Ostatní lide, když se octnou v obtížné situaci, jsou hluboce nešťastní nebo onemocni. Tito lidé nejsou schopni rozlišit mezi životem a životni situaci. Nedávno jsem četl o jedné slavné herečce, která umřela v osmdesáti. Když její krása odkvetla a začalo ji trápit stáří, byla velmi nešťastna a přestala se stýkat s lidmi. Také ona se ztotožňovala s něčím vnějším: se svým vzhledem. Zpočátku ji její ztotožnění dávalo radost a později ji činilo nešťastnou. Kdyby se dokázala spojit s věčným životem ve svém nitru, mohla by pozorovat své stárnuti s naprostým klidem. Její vzhled by se stal průsvitným a z její věčné duše by vyzařovalo světlo. Její tělesná krása by se proměnila v krasu duchovni. Nikdo ji však neřekl, že něco takového je možné. Ten nejdůležitější druh poznaní není ještě široce dostupný.
 

Lidem chybí duchovní rozměr!

Buddha učil, že dokonce i štěstí je dukkha, což znamená "utrpení". Štěstí je neoddělitelné od svého opaku. To znamená, že štěstí a neštěstí je jedno a totéž. Jen čas odděluje jedno od druhého.
 

Tím nechci říci, že byste si neměli vážit příjemných a krásných věcí. Ale hledat v nich něco, co vám nemohou dat - totožnost nebo pocit naplnění - je nejrychlejší cesta k nespokojenosti a utrpení. Naše konzumní společnost by se zhroutila, kdyby se lide stali osvíceni a přestali hledat svou totožnost ve věcech. Čím víc hledáte štěstí ve vnějších věcech, tím víc vám unika. Věci vám mohou dat potěšení, ale nemohou vám dat radost. Nic vám nemůže dát radost. Radost vychází z vašeho nitra jako radost z Bytí. Radost je základní součásti hlubokého vnitřního klidu. Je to váš přirozený stav, není to něco, co musíte hledat.
 

Mnoho lidi si nikdy neuvědomí, že nemůžeme najít "spásu" v ničem z toho, co děláme nebo vlastníme. Ti, kteří si to uvědomují, často trpí depresemi: jestliže v ničem nemůžeme najít skutečné naplnění, proč se o něco snažit? To si musel uvědomit onen starozakonní prorok, když řekl: " Viděl jsem všechno, co se děje pod sluncem, a všechno je marnost a honba za větrem." Když se dostanete do tohoto bodu, jste krok od zoufalství - ale také krok od osvíceni.
 

Jeden buddhisticky mnich mi řekl: "Všechno, co jsem se naučil za dvacet let v klášteře, mohu shrnout jednou větou: Všechno, co vzniká, také zaniká. To vím." Samozřejmě chtěl říci tohle: Naučil jsem se přijímat všechno, co je; a tak jsem našel vnitřní klid.
 

Nebránit se životu znamená žít ve stavu milosrdenství a lehkosti. V tomto stavu je lhostejné, zda je něco dobré nebo špatné. Jakmile přestanete byt vnitřně závislí na formě, okamžitě se zlepší vnější okolnosti vašeho života. Všechno, co jste si myslili, že potřebujete ke štěstí, k vám teď přichází bez vašeho přičinění a vy se z toho můžete radovat - dokud to trvá. Samozřejmě ze všechno pomine, ale vy už nemate strach z žádné ztráty. Život je snadný.
 

Štěstí odvozené ze sekundárního zdroje nikdy není moc hluboké. Je to pouhý odlesk radosti z Bytí, kterou najdete ve svém nitru, když se přestanete bránit životu. Bytí vás dovede za hranice polárních protikladu mysli a zprostí vás závislostí na formě. I kdyby se všechno kolem vás zhroutilo, presto byste cítili hluboký vnitřní klid. I když nebudete šťastní, budete žít v klidu.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 

KONEC VAŠEHO ŽIVOTNÍHO DRAMATU

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle quotes

FOTO - insightstate.com

Žijete-li ve stavu vědomé přítomnosti a vnitřního klidu, muže se ve vašem životě stát něco, co lze považovat za "špatné" z hlediska obyčejného vědomi?
 

Většina takzvaných špatných událostí je způsobena nevědomím. Tyto negativní události někdy nazývám "dramaty". Jestliže si plně uvědomujete přítomnost, dramata přestávají vstupovat do vašeho života. Dovolte mi, abych vám vysvětlil, jak funguje vaše ego a jak vytváří dramata.
 

Ego je mysl, která řídí váš život, pokud nejste jejím pozorovatelem. Ego se považuje za osamělý fragment uprostřed nepřátelského vesmíru, a proto vidí všechny ostatní bytosti jako potencionální hrozbu, nebo prostředek k dosažení vlastních cílů. Ačkoli některé strategie ega jsou velice chytré, ego nikdy nevyřeší své problémy, neboť příčinou všech problémů je samotné ego.
 

Kdykoli se ega dostanou dohromady, ať už v osobních nebo pracovních vztazích, začne docházet ke konfliktům, problémům, mocenským bojům, emočnímu a fyzickému násilí atd. K těmto problémům patří kolektivní zlo - válka, genocida a vykořisťovaní, jež způsobuje nahromaděné nevědomí lidstva. Mnoho nemoci je způsobeno ustavičnou rezistenci ega, jejímž následkem dochází k zablokovaní proudu životní energie v našem těle. Jakmile se spojíte s Bytím, přestanete být ovládaní svou mysli, která způsobuje všechno zlo.
 

Kdykoli se setkají dvě ega, dojde k nějakému dramatu. I když žijete úplně sami, stále si vytváříte nějaké drama. Když se litujete, je to drama. Když máte výčitky svědomí, je to drama. Když dovolíte minulosti nebo budoucnosti, aby zastínila přítomnost, vytváříte psychologický čas - který je nutným předpokladem dramatu. Kdykoli odmítáte přítomny okamžik, vytváříte drama.
 

Většina lidí své životní drama miluje. Jejich drama je jejich totožnosti. Jejich ego řídí jejich život. Dokonce i jejich - obvykle neúspěšná - snaha vyřešit své životní problémy je součástí jejich ega. Tito lide rozhodně nechtějí své drama ukončit. Dokud se ztotožňuji se svou mysli, mají největší strach z vlastního probuzeni.
 

Přijímáte-li přítomnou realitu, skončí veškerá dramata ve vašem životě. Nikdo vás nemůže přimět ani k hadce, ať se snaží sebevíc. S vědomým člověkem se nemůžete hádat. Hádka předpokládá ztotožnění s vlastním postojem i s rezistencí vůči postoji druhého. Následkem toho se polární protiklady vzájemně posiluji. To jsou mechanismy nevědomí. Žijete-li v přítomnosti, můžete obhájit svůj názor, aniž druhého napadáte. Takže nemůže dojít k dramatu. V knize A Course in Miracles se píše, že "dokonale vyrovnaný člověk si neumí konflikt ani představit". To se netýká jen konfliktu mezi lidmi, ale především vnitřních konfliktu, které zmizí, jakmile přestanou existovat rozpory mezi požadavky vaší mysli a realitou.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

3011neuvařitelná terapieNěkomu se to možná bude zdát neuvěřitelné, ale za určitých okolností je možné léčit i na dálku. A to dokonce bez telefonu, mobilu i dalších elektronických zařízení. Základem musí být určitá osoba, která má schopnost vysílat léčivé síly k nemocnému, aniž by se spolu vůbec setkali. Léčitelská schopnost na dálku se nedá nijak naučit, neboť ji dostávají někteří jedinci při narození jako dar. Léčitelé proto obvykle tuto svoji schopnost objeví zcela náhodou, v některých případech se o ní během svého života nikdy nedozví.

Ti, kteří si své duchovní léčení uvědomí a nějakým způsobem je dále rozvíjejí a provozují, se většinou domnívají, že léčení nevychází z jejich osobních vlastností, ale pokládají se za zprostředkovatele sil, které k nim přistupují z nějakých vyšších sfér.

Nemocný někdy ani nemusí vědět o tom, že je nějak léčen. Většinou však léčitelé své léčebné síly vysílají jen na pacientovu žádost. Tímto způsobem je možné ulevit jak od duševních, tělesných, tak i duchovních problémů, na nichž se postižený nemusí aktivně podílet, a přesto mu může terapie prospět.

Uvolněná, správně naladěná a pozitivně orientovaná osoba mnohem lépe přijímá léčivé síly, které jsou směrem k ní uvolňovány. Tato neuvěřitelná terapie může být prospěšná i v případech chronických onemocnění, kdy se vyčerpala vitalita a sebeuzdravující síly člověka.

Metoda léčbou na dálku může být posledním útočištěm, pokud jsou již narušeny sebeobranné mechanismy organismu. Mnohdy může uspět i v téměř málo nadějných a klasickou léčbou již nevyléčitelných případech.

Duchovní léčitelé se zásadně neztotožňují s tím, že nemoc je nevyléčitelná. Jakýkoli jejich zásah má pravděpodobně pozitivní psychologický dopad, takže i tam, kde není možné situaci zvrátit nebo napravit, se obvykle pacient alespoň zbaví tísně a svůj stav lépe přijme.

Mnoha lidem tato terapie přináší rovněž pocit určité vnitřní harmonie. Někteří lékaři připouštějí, že léčba na dálku může mít mnoho pozitivních účinků, zejména psychologický efekt, třebaže s ní obvykle nesouhlasí. Proto by vždy měla předcházet vyšetření a klasická léčba u lékaře, aby se nezanedbaly možnosti vědecké medicíny.

Diplomovaná psycholožka Susanne Rieger Msc., která se zabývá různými metodami alternativní medicíny, v kontextu s tématem říká: „Pro dvě třetiny terapeutů to je holá skutečnost, svým klientům tak pomáhají."

Vy sama také tento způsob léčení používáte?

„Když jsem před lety začala studovat alternativní medicínu, bylo pro mne léčení na dálku něco naprosto nedostupného. Nikdy bych byla neřekla, že to bude za pár let jedna z mých specialit. Ale stalo se a vyvinulo se to vlastně z nouze. Žiji v zahraničí a do České republiky pravidelně za klienty dojíždím. Když se stalo něco akutního, volali SOS s prosili o pomoc. Proto jsem začala ověřovat své schopnosti na dálku. Zjistila jsem, že možnosti tohoto způsobu jsou ohromné, dokonce bez toho, že bych pacienta kdy viděla a tedy znala. Na dálku je možné ovlivnit srůstání kostí, omezit růst nádorů a srazit vysokou hladinu cukru v krvi, stejně tak i vysoký krevní tlak. Časem jsem navíc zjistila, že lépe ‚vidím‘. Tedy vím přesně, jaká část těla klienta je postižena, co ho bolí více, co je více poničeno. Vnímám zcela jasně prasklé vazy a svaly, vředy, jizvy a podobně, práce s tím je díky tomu pro mě snazší.“

Můžete uvést nějaký konkrétní případ ze své praxe, kdy jste pracovala na dálku?

„Mám jednu legrační příhodu s klientem. Přišla mi SMS: Prosím o pomoc, potřebuji vyrovnat druhou a třetí čakru. Tento klient se již delší dobu zabýval čakrami. Aha, říkala jsem si, pokud to chce vyrovnat, co ho vlastně bolí? A protože jsem se mu nedovolala, pustila jsem se ve smluvenou hodinu do práce. To, co jsem viděla, vypadalo jako bubliny v modré vodě, jeho břicho jich bylo plné. Potom se mi s ním podařilo spojit, tak jsem se ho ptala, co jedl a co má s břichem. Odpověděl mi trochu zdráhavě, že trpí flatulencí a meteorismem. Šlo tedy o nadýmání a plynatost, které jsou provázené silnými bolestmi břicha. A já teď už vím, jak takový problém vypadá vizuálně.“

A jak vnímáte jiné poruchy či nemoci?

„Tak třeba tumory jsou hodně tmavé - tmavě hnědé až černé. Když se začnou léčit, zbělají a pak jakoby zpráškovatí. Ale to podle toho, kde jsou. Tohle se týká těch ve střevě, v plicích už vypadají zase jinak. Myomy jsou pro změnu kopečky v barvě sliznice, ale pokud tmavnou, nelze situaci podceňovat, mělo by se s nimi něco dělat. Často vidím u klienta potíže ještě před tím, než se v organismu reálně objeví, zhmotní. Nemoci přicházejí jako narušená nebo blokovaná energie zvenčí, ačkoli psychicky si je přivoláváme zevnitř. Ale energie je kolem nás a jako magnet přitahujeme tu, která nám nedělá dobře. Ta se prodírá přes energetický obal do našeho těla a za nějaký čas se negativně projeví na našem fyzickém zdraví. Proto je tak důležité, abychom se snažili o duševní pohodu a harmonizovali svou mysl, abychom nepropadali zoufalství v případě, že řešíme nějaké trable. Nejlepší je brát negativní situace i nemoci jako výzvu, jako zkušenost, která nás posílí. A úplně nejdůležitější ze všeho je nezapomínat na to, že nejsilnější léčebnou silou je láska.“

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Na základě posledních výzkumů jsou badatelé z Ruska přesvědčeni, že lidskou DNA lze přirovnat k internetu. Je však mnohem dokonalejší. Je známo, že jen 10 procent naší DNA je využito pro kódování a reprodukci bílkovin, zbývajících 90 procent DNA bylo dosud považováno za odpad - nadbytečnou část. Jak ale zjistili ruští odborníci, oněch 90 procent zdaleka není tak neužitečných. Podle všeho slou ží jako jakési úložiště dat a komunikační kanál, může stát i za takovými fenomény, jakými jsou jasnovidectví, intuice, dálkové léčení a samoléčba, aura atd.

Odborníci došli po dlouholeté studii k závěru, že ani jazyky nevznikaly náhodně, nýbrž byly odrazem naší DNA. Lze v nich totiž podle týmu spolupracovníků doktora Garjajeva vystopovat stejná pravidla, jakými se řídí i genetický kód, mají stejnou strukturu. Při sledování vibračního chování DNA došli k další hypotéze (již byla i experimentálně ověřena), že při modulování některých vzorů frekvencí zvuku na laserový paprsek je možné ovlivnit DNA frekvenci a genetické informace. DNA lze tedy přeprogramovat díky slovům a zvukovým frekvencím, jednoduchá slova a fráze fungují podobně jako laserové paprsky. Tak je možné vysvětlit a pochopit účinky hypnózy na mysl a tělo, to, proč zvuk a slova mohou uzdravovat, je to důkaz, že je lidské tělo programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami.

Rusové již ve svých laboratořích vytvořili zařízení, které ovlivňuje buněčný metabolismus prostřednictvím radiových a světelných frekvencí a napravuje tak genetické defekty. Dokázali již také zachytit informační vzorce konkrétní DNA a přenést je, tedy přeprogramovat buňky na jiný genom (úspěšně tak transformovali žabí embrya na embrya mločí).
V genetice jde o naprostou revoluci a senzaci – dosavadní pokusy vědců o vyjímání a implantování genů by mohlo být nahrazeno aplikací zvukových frekvencí. K tomu je však zapotřebí to hlavní - znát správnou frekvenci. Člověk je zřejmě sám schopen svou DNA i bez jakékoli techniky ovlivňovat za podmínky, že je na určitém stupni vnitřního vývoje a vědomě s DNA komunikuje. Ruští vědci ale již pracují na vývoji metody, která by fungovala bez ohledu na tento faktor.

Experti během usilovné výzkumné práce dále také zjistili, že DNA může způsobit rušivé vzory ve vakuu a vytvořit tak v prostoru zmagnetizované červí díry! To jsou mikroskopické ekvivalenty Einsteinovo-Rosenových mostů v blízkosti černých děr (zanechávají je vyhořelé hvězdy), jež vytvářejí tunelovitá propojení mimo prostor a čas. DNA tyto kousky informací přitahuje a předává je našemu vědomí, vzniká tak proces hyperkomunikace (esoterici hovoří o telepatii či channelingu). Stres nebo strach hyperkomunikaci ale blokují, případně získáváme informace zkreslené a nepoužitelné. Kdysi to zřejmě všechno fungovalo naplno, nyní hovoříme spíše o stopách intuice. Veškerá zjištění však nahrávají tomu, že bude možné v budoucnosti tuto schopnost opět využívat plně.

V historii dávné i nedávné existují konkrétní příklady hyperkomunikace, jsou známy případy, kdy někdo získal a zveřejnil vědomosti, které přesahovaly jeho znalosti a vzdělání (někdy se hovoří o náhlém vnuknutí, inspiraci). Jeden příklad za všechny - italský skladatel Giuseppe Tartini měl sen, že u jeho postele sedí ďábel a hraje na housle. Ráno byl hudebník schopen zapsat skladbu zpaměti do notového partu a nazval ji příznačně - Sonáta ďáblova trylku. V blízkosti lidí, kteří jsou schopni hyperkomunikace, se mohou vyskytovat nevysvětlitelná elektromagnetická pole. Jde o jakýsi vedlejší účinek, který se může mimo jiné projevit tím, že v jejich přítomnosti přestávají fungovat nejrůznější elektronická zařízení (setkávají se s tím při své práci a energetickém napojení parapsychologové i léčitelé).

Poznatky ruských vědců jsou zajímavé i z hlediska takzvaného skupinového vědomí. Pokud by lidé s úplnou individualitou a schopností hyperkomunikace získali skupinové vědomí, mohli by utvářet a měnit určité věci na Zemi (vždyť někdejší domorodé kmeny vyvolávaly pod vedením svého šamana déšť a podobně). A jisté indicie nasvědčují tomu, že může vývoj lidstva k tomuto cíli směřovat (připomeňme si třeba fakt, že se v posledních desetiletích rodí více indigových a jasnovidných dětí). Sjednocená civilizace by mohla mít zajímavé duchovní schopnosti, při velkém shromáždění a meditativním soustředění by bylo možno dokázat neuvěřitelné věci. Objevují se spekulace o tom, že by již rok 2012 mohl být začátkem či předznamenáním takovéhoto přerodu.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

AURICKÉ KONSTELACE

Obrázek

Foto - HaJiRu

Alternativní diagnostička, terapeutka, masérka, zpěvačka - to všechno dohromady je jedna žena. Jmenuje se Hanka Rakušanová, má laskavé a usměvavé oči, je z Liberce a uvedla v život unikátní terapeutickou metodu s názvem aurické konstelace.

V čem jsou aurické konstelace odlišné od těch klasických?

Jde o propojení technické diagnostiky s intuitivní prací, tedy měřením aury se systemickými konstelacemi. Začátek je technický, měří se a vyhodnocuje aura. Zde se kromě základní barvy aury ve výsledném reportu ukáže, jak jsou na tom jednotlivé čakry klienta. Čakry jsou odrazem určitých témat, jež mohou být zpracovaná či nezpracovaná. Když je čakra energeticky naplněná, je jasné, že člověk dané téma prožívá, pouští ho skrze sebe, nebrání se mu. Není-li čakra naplněná na sto procent, pak to znamená, že je blokovaná. Vezměme si jako příklad kořenovou čakru. Jejím tématem jsou kořeny, vnitřní síla a s ní související vymezení, schopnost zastat se sebe. Pokud není tato čakra energeticky naplněná, může to znamenat, že v rámci rodu nemá člověk někoho propojeného, nemá k němu třeba úctu. A to lze okamžitě promítnout konstelací. Může to také zrcadlit skutečnost, že člověk nestojí dobře ve svém místě, nečerpá tím pádem dostatek energie do kořenové čakry a konstelační téma je o tom, že například někoho zastupuje. K tomu často dochází při konfliktech rodičů nebo při rozvodu. Dítě se postaví vedle otce nebo matky a tvoří dvojici, je z něj takzvaně malý manžel nebo malá manželka. Ale tím pádem zastupuje rodiče, který odešel od rodiny, případně zemřel. Nemá-li matka vedle sebe partnera, potomek pak nestojí na svém místě dítěte, tedy nečerpá energii, která je v tom místě dítěte pro něj. Místo toho se vysiluje ve vztahu, který není rovnocenný, není pro něj správný. Někdy to tak může být i s babičkou nebo s dědečkem. Každopádně téma lze okamžitě promítnout do konstelace. Přitom konstelační příběh netvoříme, ten se vytvoří sám, vynoří se z podvědomí. Záměr je naplnit kořenovou čakru přes témata, která klient nemá zpracovaná. Moje zkušenosti přitom ukazují, že pokud má někdo čakru naplněnou pod padesát procent, jedná se už o rodovou záležitost, zátěž. Není první, kdo ji má blokovanou. A proč ji má zablokovanou také? Je to jednoduché. Když jsme malí, tak se díváme na mámu a na tátu, odezíráme. Když oni nějakým způsobem neladí se svými rodiči, zlobí se na ně, odmítají je, nemají k nim úctu a podobně, kopírujeme jejich postoj. Když se to děje opakovaně několik generací, energie v kořenové čakře stále více mizí, ubývá. A propojit to lze i s psychosomatikou, protože není-li v pořádku kořenová čakra, pak se to nejspíš projeví v nemocech močového měchýře, konečníku, děložního čípku, varlat, prostaty, potížemi kyčlí, nohou, krve, lymfy a také kůže.

Jak jste se k aurickým konstelacím dostala?

Historie je jednoduchá. Jedenáct let měřím aury, čili se mi tam to, o čem hovořím, ukazovalo. Konstelacemi jsem si potvrdila, že to opravdu tak je, to nejde zmanipulovat. No a nápad samotný propojit měření aury a konstelací vznikl doma, díky manželovi. S odstupem, který měl, vnímal velmi dobře to, o čem jsem mluvila, a upozornil mě na tuto možnost. A zvláště pro lidi, kteří potřebují hmatatelnější důkazy, potřebují cosi „vidět“, je to super. Mají vše podložené diagnostickým výstupem, není to pro ně pouhá abstrakce. Ale ani tak nebývá jednoduché něco s tím udělat. Když má člověk určité vzorce hodně „zadupané“ - vžité, je na ně zkrátka zvyklý, pomohou mu třeba až třetí, páté konstelace. Vidí sice to, co má, do určité míry je schopen logicky říci ano, to by dávalo smysl, ale dál to nepustí. Takže je to potřeba postupně jako cibuli - slupičku po slupičce - odlupovat. Představa, že někdo přijde, projde měřením a konstelacemi a odejde jako jiný a zcela zdravý člověk, je nereálná. (smích) Asi jako vše, je to proces integrace. Konstelace něco ukážou a pak je to hodně na každém jedinci. Apeluji na kurzisty a klienty, aby o tom, co prožili, tolik nepřemýšleli a aby o tom ani moc nevyprávěli. Nejde o žádné tabu, ale jak nad tím začnou moc uvažovat, snaží se to vysvětlit okolí, vystupují do rozumu a ztrácejí potenciál změny. Vrací se do škatulky logiky, osobnosti. Jenže osobnost už má strukturu, v níž byli a chtěli se z ní dostat někam jinam. Samozřejmě seminář je super, je to nádherný proces, bolavý, ale krásný, má uvolňující a léčivý účinek, ale především jde o to vpravit jeho odkaz do života. A někteří lidé to dají a někteří ne. Pořád je jen na nich, do jaké míry si dovolí změnit svůj život, opustit staré vzorce, ať už jde o ty osobnostní, nebo v rámci koncepce rodiny či společnosti.

A máte k dispozici třeba nějaké další podpůrné terapie, které lidem pomohou pohnout se vpřed?

Ke každé skupině používám Osho meditace, případně kurzistům poradím konkrétní asány z jógy, které jim pomohou udržet se v módu a naladění, v němž odcházeli ze semináře. Chystám se do tohoto systému zapojit i Bachovy květové esence. Podporuji je hlavně v tom, aby pracovali sami na sobě. Speciálně pro lidi, kteří pracují hodně ve stresu, kantory, manažery, účetní a někdy i terapeuty, je cokoli změnit velmi těžké. Mají zajeté principy, naučené zásady. Sice projdou víkendovým seminářem, ale po neděli se oklepou a sklouznou velmi rychle do starého režimu nastavení. Nazvala bych to recidivou. (smích) Pomoci jim mohu kromě zmíněných podpůrných technik i tím, že je zvu na konstelace, kdy nestaví svoji konstelaci, ale stojí v konstelaci někoho jiného. To, že se stanou součástí konstelace, je vrací do pocitů, do nastavení, v němž by potřebovali být. Motivuji je k tomu, aby zůstali napojeni na sebe, nikoli však na mě. (smích)

Mají aurické konstelace i nějaké širší využití?

Na měření aury, jednotlivých stavech v čakrách a tématech, která jsou v čakrách obsažena a propouštěna nebo naopak blokována, jsem postavila a před více než rokem spustila celý konstelační cyklus s názvem Život v harmonii. Skládá se ze sedmi víkendů se zhruba dvouměsíčním odstupem, aby tam byl potřebný prostor k tomu zažít si to. Jeden cyklus už skončil, další jsou v běhu. Systematicky jdeme v podstatě po čakrách. Začínáme kořenovou čakrou, tedy tématy stát pevně ve své pozici, najít svoje místo, uvolnit vazby a propletení s minulými generacemi, vymezit se, zastat se sebe, ale třeba i jídlo nebo sebedůvěra. Za dva měsíce je druhá čakra a témata sebeuspokojení, nezavděčovat se, dělat věci pro sebe, tak jak já je miluji a tak dál. Neotevřela jsem žádnou duchovní školičku, ale pomocí konstelační práce vlastně takový seberozvojový seminář. Je krásné, jak se skupina vždycky sejde a poskládá, řekla bych až fenomenálně. (smích) A jak skupina společně postupuje, neskládá se každý víkend jinak, jsou k sobě účastníci navzájem nesmírně přátelští, ochotní a odhodlaní se navzájem podpořit, pomoci si. Je to úžasné, z toho mám dobrý pocit a radost.

Kontakt: www.hajiru.cz

Spirit

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo