Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství MICHAELOVO

20. 2. 2011

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 ,,Poselství Michaelovo“

,,Duchovní bytost, označována jako Michael se stává vládcem všeho, jež odpovídá lidskému konání na Zemi. Michael je bytostí aktivní, bytostí, která jistou měrou pulsuje našim duchem, našimi žilami, našimi nervy, abychom své lidství aktivně vydobyli, aktivně vyzískali v kosmické souvislosti.“ 

  ,,Jako Michaelova výzva před námi stojí to, abychom se stali aktivními i ve svých myšlenkách, abychom si jako lidé svůj názor vypracovávali vnitřní aktivitou.“  

archangel_michael_by_frangomes-d42es5p

 ,,K Michaelovu věku nepatříme tím, že budeme nečinně sedět, aby na nás sestoupilo vnitřní nebo vnější osvícení, ale tím, že aktivně spolupracujeme na tom, co se nám nabízí z pozorování, ze zážitků ve světě."  

 ,,Člověk však musí vstoupit do věku Michaelova, neboť tento věk má zcela určitý, důležitý význam. Má to ten smysl, že Michael je duchem, který se může ze všech bytostí, jež mohou lidstvo duchovně vést, nejspíše přiblížit tomu, co lidé zde na Zemi konají od první třetiny 15. století v tomto odloučeném vědění."  

 ,,Michael je mimořádně spřízněný se silami Slunce, může svou činnost  alespoň přenést do myšlenek vypracovaných člověkem, které zde jsou jako impuls k jeho svobodnému jednání. Michael může vnášet svobodné a čisté myšlení, které musí být v novější době vlastním impulsem k individuálnímu chtění člověka ve svobodě. Michael je obzvláště spřízněn s konáním, jehož podnětem je láska." 

,,Proto je poslem, kterého bohové seslali, aby jaksi přijímal to, co bude nyní převedeno z emancipovaného vědění do vědění zduchovněného. Duchovní věda opět zduchovňuje prostorový úsudek a opět jej činí nadsmyslovým, pracuje zdola nahoru, doslova vztahuje ruce zdola nahoru, aby uchopila dolů natažené ruce Michaelovy. Neboť zde může být vytvořen most mezi lidmi a bohy. A Michael se stal vládcem tohoto věku proto, že má přijímat všechno, co chtějí bohové přijmout z toho, co mohou lidé připojit k vědění bohů z toho, co mohou prostorovými představami připojovat k představám pouze časovým.“ 

 Má-li Michael přinést nazpět božskému světu správné poselství, potom musí říci : ,,Lidé se snažili vnést do prostorovosti zase to, co je časové, nadsmyslné a tito lidé mohou být zase bráni tak, že jejich život bezprostředně navazuje na život bohů.“

 ,,Jde tady především o kosmické záležitosti, o záležitosti, které má lidstvo konat v souladu se světem bohů. A v dnešním věku jde skutečně o mnoho. Jde o správné soužití s božsky - duchovním světem bohů, chtít položit zárodek. Je to nesmírná významnost a vážnost, s jakou vnitřní pevností musí být založeno duševní uzpůsobení se základem svých představ.“

Vypsáno z knihy : VZTAH HVĚZDNÉHO SVĚTA K ČLOVĚKU a člověka k hvězdnému světu - Rudolf Steiner

 ooooooooooooooooooooooooooooOooooooooooooooooooo