Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslání PRAVDY

5. 2. 2011

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

 ,,POSLÁNÍ PRAVDY"

rs.jpg

Rudolf Steiner

 ,,Pravdě přímo slouží, jsme-li schopni na sebe zapomenout."

Výsledek obrázku pro duchovní cesta

,,Pro pravdu je příznačné to, že v nejpřísnějším smyslu vyžaduje, abychom mimo ni na všechno ostatní zapoměli, abychom vůbec nepřihlíželi k sobě, chceme-li se s její pomocí dostat dále."

,,Láska smí být jedinou vášní, jež nemusí být při hledání pravdy odkládána."

,,Tou mírou, jakou poznáváme pravdu, šíří se mezi lidmi mír, svornost a harmonie."

,,Záleží na tom, abychom se snažili chápat pravdu jako něco, co nám vyplyne pouze z naší vlastní nejhlubší bytosti. Pravda je něčím, co lidi vždy znovu spojuje, protože z nejhlubšího nitra duše září každému člověku vstříc."

,,Tak je pravda vůdkyní lidí k jednotě a k vzájemnému porozumění. Tím je také připravovatelkou spravedlnosti a lásky, připravovatelkou, kterou zejména máme rozvíjet."

,,Poslání pravdy spočívá v tom, že ji máme stále více milovat, přijímat a v sobě pěstovat."

,,Pravda je přísnou bytostí a žádá si proto, aby byla postavena do středu výhradní lásky v naší vlastní bytosti."

,,Když ke světu přistupujeme s předmyšlenými pravdami, staváme se stále bohatší a spokojenější."

,,Člověk musí být srostlý s pravdou, má-li se s lidmi dorozumět."

,,Kdo spatří světlo pravdy, rozšířuje svou vlastní bytost. Také oči mohou zářit tomu, kdo chce naslouchat tajemstvím světa a záříc chtějí obsáhnou a obejmout to, co je mimo nás ve světě. Člověk, který je naplněn světlem pravdy, se odpoutává od sebe a jeho ruka se nezatíná v pěst, nýbrž se vstřícně vztahuje. V takové ruce je přítomno vsávání jsoucna světa."

 ,,Pravdu lze chápat jen pozvolna."

,,Člověk, přestože musí stát na půdě poznané pravdy a musí ji hájit, je nucen občas se stáhnout do své vlastní bytosti. Když se člověk takto do sebe stahuje, dostává k projevu všech sil (jež v něm klíčí na základě vědomí dosažené pravdy) navíc i to, co mu dává správnou míru a přivede ho zpět na stanovisko, které vlastně má zaujímat."

Výsledek obrázku pro duchovní cesta

,,Se stupňovaným vědomím pravdy bychom se vždy měli znovu vracet k sobě samým."

,,Já ubožák jsem pouhý

nepravdivé jsou mé sny

a myšlenky tak nicotny !"

,,Jestliže toto dokážeme procítit, budeme se schopni vypořádat se svým vysokým ideálem pravdy."

rss.jpg

 ,,Vypsáno z knihy POSLÁNÍ PRAVDY od Rudolfa Steinera"

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP