Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výklady EDGARA CAYCEHO

14. 2. 2011

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

,,Výklady Edgara Cayceho"

 is.jpg

,,Syn Světla, života, pravda přišel jako člověk, aby ukázal lidem cestu, jak v materiálním světě překonat zlo."

,,Nikdo neviděl Boha, pouze jeho projevy."

,,Touha Boha po společnosti vedla ke stvoření."

,,Co je pravda ? Zákon. Co je zákon ? Láska. Co je láska ? Bůh. Co je Bůh ? Zákon a láska."

,,Nehmotná duše, nikoliv naše tělo či mysl, byla stvořena ku po-době svého Stvořitele."

,,Nedovol, aby uplynul den, aniž by ses na někoho neusmál či nepovzbudil laskavým slovem."

,,Část Boha uvnitř tebe, to je tvoje duše, žijící Bůh."

,,Ten, jenž slouží nejvíce, je pánem všech."

,,Bůh nedovolí, abychom trpěli více, než jsme sto snést."

,,Jestliže nejsme schopni druhým odpustit, pak vzniklé bariéry zabraňují našemu vlastnímu klidu a spokojenosti."

,,Neodsuzuj sama sebe, neodsuzuj ostatní."

,,Neustále myšlenky nenávisti, zlomyslnosti, závisti vytváří konfliktní stavy v národě či v lidském organismu."

,,Neodsuzuj sama sebe nebo druhé, neboť to, co je minulostí, již nelze změnit."

,,Nalézej méně chyb u druhých a oni budou nalézat méně chyb u tebe."

,,Ten, jenž nenávidí svého bližního, spáchal stejný hřích, jako ten, jenž ho zabil."

,,Usmívej se a svět se bude usmívat na tebe. Mrač se a svět se k tobě obrátí zády."

,,Odlož pryč nenávist, zlomyslnost, závist a jim podobné věci. Nahraď je snahou pomáhat těm, kteří potřebují pomoc."

,,Ve svých jednáních s ostatnímu zdůrazňuj jejich ctnosti a minimalizuj jejich nedostatky. Neboť ani Pán nikoho neodsoudil. Odpouštěj tak, jak odpouštěl On."

,,On je, byl a navždy bude výrazem lásky v myslích, srdcích a duších lidí."

,,Duchovní vývoj nezávisí na tom, co známe, ale jen to, co známe aplikujeme."

,,Každá duše směruje k tomu, aby si uvědomila svůj vztah ke svému Stvořiteli. Svého cíle dosáhne, bude-li laskavá, trpělivá a bude-li snášet protivenství."

,,Přines naději, radost těm, jejichž srdce a tváře jsou omývány slzami, nechť božská láska vyzařuje z tvé duše. Usmívej se, buď šťastný."

,,Odpověď člověka na vše je moc - moc peněz, moc postavení, moc bohatství, moc toho či onoho. To však není a nikdy nebude  Boží cesta."

,,Pokud každá duše neučiní svět lepším, ten kousek místa trochu lepší tím, že bude trpělivá, laskavá, svými skutky a slovy - pak život se stane prohrou obzvláště, co se jejího rozvoje týče. Přestože získáš celý svět, jak málo jsi dokázal, pokud jsi nesplnil to, kvůli čemu jsi vstoupil na zem."

,,Ježíš byl ohleduplný ke svým přátelům, byl laskavý, někdy se mu nedostávalo sil, a přesto se stal Kristem, tím, že překonal svět."

,,Rozvíjej v sobě Kristovo vědomí, jednej nesobecky tak, aby On Kristus mohl řídit tvoje kroky, aby tě řídil ve všech věcech, jež děláš a říkáš."

,,Kristus se narodil na zem jako člověk v patřičný čas z hlediska duchovního vývoje člověka, aby člověk měl vzor samotného Boha."

,,Nemůžeme nic udělat pro Boha, ale můžeme udělat mnoho pro Jeho děti, Jeho stvoření - naše bratry. Když vykonáváme svoje denodenní povinnosti, nezapomínejme nabídnout svoji pomocnou ruku, kdykoliv je to možné, a vězme, že tak naplňujeme vůli Stvořitele a přibližujeme se našemu Bohu."

,,Láska Otce nás vybízí, abychom pomáhali těm, jež potkáváme. Tak se stane Tvůj život krásnějším a slunce tvé lásky ozáří srdce a duše těch, kteří potřebují pomoc."

,,Konej věci, jež přinášejí radost a klid srdcím a myslím ostatních lidí, a tak dovol, aby Světlo Boží lásky očisťovalo tvoji vlastní mysl a duši."

,,Ti, kteří se snaží poznat Boha uvnitř sebe, naleznou radost, klid a štěstí, přestože cesta může být někdy těžká. Avšak ti, kteří se snaží uspokojit své sobecké potřeby, aniž by byli usměrněni opravdovou láskou Otce, ti se dočkají potíží, přestože z materiálního hlediska mají, co potřebují."

,,Když se chováš laskavě ke svým spolupracovníkům, k členům své vlastní rodiny, svým sousedům, neshledáváš že tvoje srdce zpívá radostí, přestože život je někdy těžký ?"

,,Nezapomínej na to, že ve svých vztazích k ostatním platí stále stejné pravidlo. Bude ti odpuštěno tak, jak ty odpustíš druhým."

,,Není možné nenávidět svého bratra a milovat svého Boha. Nemůžeš uctívat svého Boha a při tom přát zlo druhým či závidět svému bratru."

,,Ve svých stycích s ostatními hledej to, co podporuje spolupráci. Zdůrazňuj to, v čem se s ostatními shodneš, nikoliv vzájemné rozpory."

,,Pamatuj si, že laskavé slovo zažene hněv a přinese radost. Snaž se, abys ostatním zříjemnil jejich dny svoji láskou, trpělivostí a laskavostí a tyto věci se stanou součástí tvého života."

 Vypsáno z knihy - Edgar Cayce - O Ježíši

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO