Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákony lidského ducha - K pravosti Turínského plátna - Změnila si jméno a změnila svůj osud

18. 5. 2008

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

ZÁKONY DUCHA 

Obrazek 

Existuje záhada

,,Existuje záhada, kterou mnozí nazývají Bůh a ta se projevuje jakožto univerzální Láska, jako soubor zákonů, jako veliký proces. Tento proces funguje prostřednictvím jednoho každého z nás, prostřednictvím nás všech, a je dokonalý. Když tuto základní pravdu ne cestě vlastním životem rozpoznáme, shledáme, že ať už vykročíme kterýmkoliv směrem, vždycky se nám pod nohama zjeví stezka."

,,Slova, která zde přečtete jsou příspěvkem k budování světa založeného na spolupráci a na potvrzení lidského Ducha nežli na pochybách o vlastní osobě a rovněž na jistotě, že veškeré lidstvo je vzájemně propojeno. Cílem je dotknout se, co největšího množství životů poselstvím naděje v lepší svět."

,,Používám nejen mozek, který mám, ale všechny, jež si mohu vypůjčit."      

Woodrow Wilson

,,Lidi nemůžeme naučit ničemu, dá se jim pouze pomoci, aby všechno objevili ve svém nitru."  

Galileo Galilei

,,Budeme tak spolu sedět, hora a já, dokud ta hora horou zůstane."  

Li Po

      ZÁKON ROVNOVÁHY  

,,Jestliže je gravitace lepidlem, který drží svět pohromadě, pak rovnováha je klíčem odemykajícím jeho tajemství. Rovnováha se vztahuje na naše tělo, mysl a city, na všechny roviny naší existence. Je nám připomínkou toho, že ať už děláme cokoliv, můžeme to přehnat, anebo to dělat nedostatečně, a pokud se kyvadlo našeho života či zvyků vychýlí příliš daleko do jedné strany, nevyhnutelně se vzápětí musí zhupnout na stranu protější."  

,,Pokora je stvořena z hlíny. Vznešenost vytvořily hvězdy."    

Srbské přísloví

 Výsledek obrázku pro zákony ducha   

ZÁKON VOLBY 

,,Jsme nejen obtěžkáni, ale i požehnáni velikou zodpovědností svobodné vůle - moci volit. Naše budoucnost je z větší části předurčena volbou, kterou děláme nyní. Okolnosti nemůžeme vždycky držet pod kontrolou, ale můžeme volit a také volíme, jaká bude naše odpověď na to, co před námi vyvstává. Tím, že znovu nebudeme moci volit, nalézáme odvahu žít v tomto světě plným životem."

,,Po svých a beztarostně vydal jsem se na cestu. Zdravý, svobodný, svět před sebou ...Ta dlouhá hnědá zteska mě povede, kam jen budu chtít."    

Walt Whitman   

ZÁKON POSTUPU  

,,Postup přetváří každou cestu v sérií malých krůčků, které děláme jeden po druhém, abychom dosáhli jakéhokoliv cíle. Postup se klene přes propast času, učí člověka trpělivosti, spočívá na pevných základech pečlivé přípravy a ztělesňuje víru v naše rozvíjející se možnosti."   

,,K nebetyčným výšinám se dostáváme po točitém schodišti."    

Francis Bacon   

ZÁKON PŘÍTOMNOSTI  

,,Čas je paradox prostírající se mezi,,minulostí"a,,budoucností", které vlastně neexistuje nikde - s vyjímkou naši vlastní mysli. Představa o čase je konvencí myšlení a jazyka, jedná se o společenskou úmluvu. Pravda je hlubší : nemáme nic nežli tuto chvíli."   

,,Existuje jen jediná možnost, jak žít někdy šťastně : základem je prožít si chvilku po chvilce."    

Margaret Bonnanová   

ZÁKON SOUCÍTĚNÍ 

,,Svět nás nesoudí - on nám prostřednictvím zákona akce a reakce jen poskytuje následky a poučení a možnosti, jak udržovat rovnováhu a učit se. Soucítění není nic jiného než poznání, že každý z nás se snaží ze všech sil - že v rámci vlastních stávajících přesvědčení a schopností dělá, co umí."   

,,To, že jsem nasytil hladového, odpustil urážku a začal milovat svého něpřítele, to jsou veliké ctnosti. Ale co kdybych zjístil, že nejnuznější ze všech žebráků i nejdrzejší ze všech utrhačů dlí v mém nitru a že jsem to já, kdo je tak potřebný almužen vlastní laskavosti, a že já sám jsem tím nepřítelem, kterého je nutno milovat - co potom ?"    

C.G.Jung

Výsledek obrázku pro zákony ducha

 ZÁKON VÍRY

 ,,Víra je naše přímé spojení s univerzální moudrostí, jež nám připomíná, že víme víc, než jsme kdy slyšeli, přečetli nebo nastudovali - že stačí, když uvidíme, jak prostřednictvím každého z nás funguje láska a moudrost univerzálního Ducha, a budeme jí naslouchat a věřit."

,,Víra povzbuzuje duši, aby šla dál, než sama dohlédne."    

William Clarke

  Obrazek

ZÁKON OČEKÁVÁNÍ

,,Myšlenku následuje energie - blížíme se k tomu, co si dokážeme představit, ale ne dál. Naši zkušenost dotváří a dobarvuje to, co předpokládáme, očekáváme nebo čemu věříme. Rozšiřujeme-li své nejhlubší přesvědčení o tom, co je možné, měníme svou životní zkušenost."

,,Náš život je formován ani ne tak zkušeností jako spíš očekáváním."     George Bernard Shaw

ZÁKON CELISTVOSTI

 ,,Celistvost, to obnáší žít a jednat v sepětí s duchovním zákonem a s vlastní nejušlechtilejší vizí, a to navzdory rozličným protichůdným nutkáním. Vychazejíce ze srdce celistvosti, poznáváme, přijímáme a vyjadřujeme svou skutečnou vnitřní realitu a svému okolí dodáváme inspiraci nikoli svými slovy, ale vlastním příkladem."

 ,,Nejsem povinnen vítězit, ale jsem povinen žít v pravdě. Nejsem povinen mít úspěch, ale jsem povinen žít podle světla, které v sobě mám."     Abraham Lincoln

 ZÁKON ČINNOSTI

 ,,Bez ohledu na to, co cítíme či víme, bez ohledu na to, jaký máme potencionálí talent či schopnosti, je třeba si uvědomit, že k životu je probudí pouze čin. Mnozí z nás chápou pojmy jako oddanost, odvaha a láska, ale doopravdy je poznáme, jedině když dokážeme konat. Konání vede k porozumění a díky činnosti se vědění promění v moudrost."

 ,,Budeš-li pouze postávat na břehu, moře nepřepluješ."

Rabíndranáth Thákur

ZÁKON CYKLŮ

 ,,Svět přírody se pohybuje v rytmech, vzorcích a cyklech - střídání ročních období, pohyb hvězd, příliv a odliv. Roční období do sebe nestrkají a ani mračna táhnoucí se po obloze spolu nezávodí. Všechno se děje v příslušném čase - v časových kruzích vše narůstá a ubývá a opět narůstá jako vlny oceánu."

 ,,V srdci každé zimy leží chvějící se jaro a za oponou každé noci čeká usměvavý rozbřesk."     Chalíl Džibrán

ZÁKON VZDÁVÁNÍ SE

 ,,Vzdávat se, to znamená přijmout s otevřenou náručí tuto chvíli, toto tělo a tento život. Vzdát se, s tím souvisí opustit vlastní zvyklosti a žít v souladu s vyšší vůlí, jež je vyjádřena v podobě moudrosti srdce. Vzdání se - daleko více než pasívní přijetí - využívá každý úkol jakožto prostředek duchovního růstu a rozšířeného vědomí."

 ,,Někteří se domnívají, že když člověk vytrvá, posílí ho to - někdy je však důkazem síly to, že nechá věci plavat."       Sylvia Robinsonová

Výsledek obrázku pro zákony ducha

ZÁKON JEDNOTY

 ,,Tady na Zemi vystupujeme jako oddělené bytosti, z nichž každé je přiřčen jiný osud - ale stejně jako jsou jednotlivé dešťové kapky součástí moře, tak i každý z nás je součástí oceánu Vědomí, těla Božího. Jen najdi lásku a vnitřní mír v hloubi nejvyšší pravdy - všichni jsme jedna rodina. Odhoď zátěž strachu, závisti a vzdoru a vznes se do výše na perutích porozumění - vstoupíš do nezměrné země Soucítění."

 ,,Ach, jen se nedat zahnat do ústraní sebemenší částečkou oddělenou od zákona hvězd ! Vždyť jaký je hluboký smysl toho všeho ? Co jiného než obloha posetá ptáky, v jejíž hloubi duje vítr návratu domů ?"    

Rainer Maria Rilke

 ,,Čas od času se pozorně podívej na něco, co nevytvořily lidské ruce - na horu, na hvězdu, na zátočinu potoka. Dostaví se k tobě moudrost a trpělivost, ale především jistota, že na tomhle světě nejsi sám."    

Sidney Lovett

Obrazek

Z knihy - Dana Millmana - Cesta k životnímu cíli

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

K pravosti Turínského plátna

Pascha 2019

Foto - pravoslavi-zlin.eu
Dlouhý čas jsem rozmýšlel, zda vám mám napsat. Týká se to článku z roku 2013, v němž jste uveřejnili fotografii a vyjádření vědců k pravosti Turínského plátna. Ani jste si zřejmě neuvědomili, že máte v rukou současně vědecký důkaz o existenci Boha. Jestliže se potvrzuje, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, určitě to nebyl obyčejný člověk, ale Boží syn. To, že se pak znenadání objevoval mezi apoštoly 40 dní, svědčí o jeho existenci. Nebyl to duch, prohlásil osobně, že je tělo z masa a kostí. To, že uměl přesto procházet zavřenými dveřmi, je otázka vibrací. Jsou známy případy, kdy se člověk před očima svědků rozplynul. Dokonce i celá rota vojáků zmizela beze stopy. To je pro vědce pořád nevyřešený problém, ale časem ho jistě objasní. Pak mám připomínku k jednomu ze článků, kde uvádíte, že se nějaký člověk vydává za reinkarnovaného Ježíše Krista. To je ovšem velký omyl. Reinkarnovat se může pouze duše, jejíž tělo bylo zpopelněno, nebo pohřbeno. U Ježíše Krista to nepřipadá v úvahu, protože byl vzat do paralelního světa (podsvětí, ráje či nebe, jak kdo chce) i s tělem.

Vojtěch S., Valašské Meziříčí

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Existují na světě lidé, kteří znají svou budoucnost? Opravdu jsou. Mezi ně patří mistr v psaní detektivek Darja Doncevová. Ve skutečnosti se jmenuje Agrippina, jen si na radu pracovníka jednoho moskevského nakladatelství změnila jm éno. A to byl možná prvý podmět, který naprosto změnil její život. Doncevová je navíc Blíženec, v jejím charakteru se nikdy neobjevilo přání něco měnit. Jen ta změna jména, která přinesla změnu osudu.

Úvahy, že jméno, datum narození a úspěchy člověka spolu souvisejí, existují už dlouho. Nedávno se ale pustili američtí vědci do rozsáhlého průzkumu, zda to tak opravdu je nebo jde o pověru. I oni podle statistiky, kterou sestavili, toto spojení potvrdili. I když je pravda, že konečný závěr výzkumu ještě nezazněl.

Možná, že se člověk nachází pod psychologickým vlivem svého jména a poddává se tomu, aniž si to uvědomuje. Možná, že kdyby si Agrippina zvolila jiné jméno, nedosáhla by tak ohromujícího úspěchu, jaký nyní provází její tvorbu. Ale odpovědět na to je velice těžké…

Darja (tehdy ještě ne Agrippina) navštívila věštkyni, když pracovala jako tlumočnice na Sibiři. Dozvěděla se, že ve svých 45 letech vážně onemocní, ale uzdraví se, stane se velmi známou ženou a úspěch k ní přijde „ z pravé ruky“. Ještě se dozvěděla, že bude mít dceru…

A všechno se uskutečnilo. Zvítězit nad těžkou nemocí možná pomohla touha Doncevové tvořit. Na radu svého muže začala ještě na nemocničním pokoji, kdy vedle ní leželi stejně nešťastní nemocní, psát humoristickou detektivku a pochopila, že bude úspěšná, když uslyšela na chodbě smích sestry, která ji poprosila, aby si ve mohla kousek jejího rukopisu přečíst. Nyní je zdravá a ví, že se dožije 102 let. To sice neuvedla věštkyně, ale viděla to ve snu.

„Před několika lety jsem ve snu viděla dům. Chodila jsem jím a dobře si ho prohledla. Nade dveřmi bylo datum – 2003, kdy byl postaven. Viděla jsem tam sama sebe jako velmi starého člověka. A viděla jsem i kalendář, byl z roku 2054. Pochopila jsem, že v roce 2054 budu ještě žít. Dokonce vím, co mě v tom roce bude bolet,“ dodává v žertu.
Když pak s mužem začali hledat místo, kde by si postavit na venkově dům, jedno se jim zalíbilo, složili i zálohu. Ale něco se jim nezdálo a hledali dál. Pak architektka vytáhla jen tak rukou nahozený obrázek domu, položila ho na stůl a celá rodina začala křičet: „ To je ono!“ Darje došlo, že je to místo, které viděla ve snu. A dům postavili. Dokončili ho přesně v roce 2003. Podle Darji by se to vše nestalo, kdyby si nezměnila jméno. Osud by se ubíral jinak.

Darja Doncovová
Královna ruské detektivky (vl. jménem Agrippina Vasiljevová) se narodila roku 1952 v Moskvě. Po studiu žurnalistiky na Moskevské státní univerzitě tlumočila na sovětském velvyslanectví v Sýrii, poté spolupracovala s nejrůznějšími novinami a časopisy. Kromě toho vyučovala francouzštinu a němčinu - až do roku 1998, kdy u ní byla rozpoznána rakovina v pokročilém stadiu. Těžké onemocnění ji sice připoutalo na lůžko, ale paradoxně z ní učinilo hvězdu nejen v její rodné zemi, ale i za hranicemi.

Aby se odreagovala, začala totiž Doncovová psát a její detektivky se brzy staly tak úspěšnými, že v současné době vydává jeden kriminální román měsíčně. Do dnešních dnů je Doncovová autorkou více než pěti desítek oblíbených próz, za něž získala několik ocenění a které byly přeloženy do řady jazyků. Počet prodaných výtisků jejích knih převyšuje šedesát milionů, což ji jasně staví na samou špičku ruských bestsellerových spisovatelů. Darja Doncovová žije v Moskvě se svým manželem a třemi dětmi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO