Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modrý PAPRSEK a To, co bude následovat pak bude skutečná ZMĚNA

10. 6. 2011

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

,,MODRÝ PAPRSEK,,

46682940.jpg 

,,Světová náboženství i hodnoty, které vyznávají, zaniknou. Poté se zjeví na obloze Bůh a promluví k lidem. Obyvatelstvo Země bude vystaveno telepatickým vlnám a potom dokonce fingovanému mimozemskému útoku. Nakonec se zhroutí vlády a moci se ujme úzká skupinka mocných. To je prý obsahem přísně utajovaného projektu, známého pod krycím jménem Blue Beam neboli Modrý paprsek.“

 ,,Je smutnou stránkou dnešního světa, že dochází ke stále většímu ústupu mravních a morálních norem. Terorismus, pirátství, obrovská konzumace drog či neuvěřitelná agresivita a s ní spojené fenomény jako kriminalita, nehodovost či násilí v rodinách. To jsou jen některé z negativ, která ve stále větší míře zasahují lidstvo.“

 ,,Existuje vůbec z této nelichotivé situace nějaké východisko? Podle některých konspirativních teorií prý elity světa takový plán mají. V zásadě jde údajně o to nahradit jednotlivé vlády států univerzální světovou vládou, nazývanou někdy NWO (New World Order – Nový světový řád). Je zřejmé, že pokud je na této teorii pověstné zrnko pravdy, podřídit všechny obyvatele planety nadvládě úzké skupiny osob nebude vůbec lehké. Nikdo se dobrovolně nevzdá svobody a zažitého způsobu života. A právě zde má údajně elitám pomoci k nastolení NWO projekt, který dostal krycí jméno Blue Beam.“

 ,,Poprvé o projektu Blue Beam informoval nezávislý novinář Serge Morast v roce 1994 v Quebeckém centru svobodného tisku v Kanadě.  Ve zprávě, kterou zveřejnil, tvrdí, že existuje spiknutí, v jehož pozadí stojí vláda USA a americký úřad pro letectví a kosmonautiku NASA. Cílem je přinutit lidstvo, aby uvěřilo v nadcházející konec světa a v příchod Spasitele. V žádném případě nejde o zavádění křesťanských ideálů, ale o obří manipulaci s lidským myšlením. Morast tvrdil, že informace o tomto projektu mu předali lidé, kteří se zúčastnili jeho přípravy a aktivně na něm pracovali. Cílem Blue Beam je mimo jiné likvidace křesťanství a ostatních náboženství, destrukce tradiční rodiny a její nahrazení volným soužitím a navození totální poslušnosti a odevzdanosti mas. Za tímto účelem byl plán navržen v celkem čtyřech krocích.“

 ,,V prvním kroku je třeba vzbudit v lidech strach z očekávaného konce světa a zcela zdiskreditovat tradiční náboženství. Proto se v médiích objevují katastrofické vize nadcházejícího roku 2012 a točí se o nich filmy. Morast tvrdí, že tato kampaň má navodit mezi obyvatelstvem obavy a strach z nadcházejícího konce. Zároveň se mají v brzké době objevit podvržené důkazy ,,popírající existenci Ježíše a jiných biblických proroků. To vše má připravit lidstvo na mnohem působivější druhý stupeň projektu.“

 ,,Ve druhém kroku projektu Blue Beam tvůrci plánují úchvatnou světelnou show. Pomocí speciálních laserů, umístěných na satelitech na oběžné dráze, mají být vyvolány obrovské hologramy Ježíše, Buddhy, Mohameda, Krišny i zakladatelů jiných náboženství. Lidé na zemi uvidí gigantický obraz svého Boha, který pomocí 3D ozvučení dokonce promluví. Je zřejmé, že taková událost, načasovaná tak, aby byla viditelná na všech místech zeměkoule, bude mít na obyvatelstvo velký vliv.“

 ,,Jakkoliv se to zdá jako sen, tato technika už byla podle všeho úspěšně odzkoušena. Svědčí o tom kratičká zpráva, kterou v roce 2009 uveřejnila některá egyptská média. Nad opuštěnými oblastmi Sahary prý spatřili kočovní beduíni gigantické obrazy Ísy ben Marjam (Ježíše) a jeho matky Marie. Možná, že i obří oči na nebi, o kterých jsme naše čtenáře informovali, jsou též výsledkem takového pokusu. Je pochopitelné, že takové zjevení by způsobilo paniku a masovou hysterii. Pro ty, kdo vydrží s nervy a nepodlehnou tomuto působení, je připraven stupeň číslo tři. Půjde prý o speciální telepatické působení na lidstvo. Bude realizováno pomocí tří typů vln – ELF (Extra Low Frequency), VLF (Very Low Frequency) a LF (Low Frequency), které budou opět vysílány ze satelitů. Jde vlastně o pokračování pokusů, které probíhaly už v 80. a 90. letech minulého století na americké základně v Montauku. Úkolem tohoto působení bude odstranění vědomých i podvědomých bloků, aby lidé uvěřili, že k nim skutečně promluvil Bůh. To ale stále není všechno.“

 ,,Čtvrtý krok má vyvolat zděšení. Nejprve prý bude rovněž pomocí hologramů vyvolána panika, vyplývající z invaze mimozemšťanů. Tento útok samozřejmě nebude reálný, ale pouze fingovaný. Objeví se však i údajní hodní mimozemšťané, kteří nás budou chránit před těmi zlými. To má vzbudit v lidech odhodlání bránit se. V důsledku toho budou veškeré ozbrojené síly převedeny pod jednotné velení, tedy pod OSN. Tato celosvětová válka, vedená za údajné zachování života na Zemi, má obyvatelstvo jednak sjednotit a zároveň potlačit jakoukoliv lidskou individualitu. Konečným cílem má pak být podle Monista přeměna lidstva na jakési gigantické mraveniště, kde každý pracuje pro zájem celku, není tu prostor pro osobnost jednotlivého člověka a především jsou všichni totálně závislí na vládě několika málo jedinců, držících v rukou veškerou moc.“

 ,,Má-li Serge Morast pravdu, jedná se skutečně o děsivou vizi. Faktem je, že o podobnou manipulaci s davy se chtěl pokusit už Adolf Hitler. Naštěstí mu k realizaci této zrůdné myšlenky už nezbyl čas. Doufejme, že ani případní tvůrci projektu Modrého paprsku nebudou úspěšní.“

 ,,Serge Morast (1945-1996) byl investigativní novinář, básník, tvůrce esejí a především badatel v oboru konspirativních teorií. Už počátkem 90. let minulého století vystoupil v rozhovoru s  Richardem Glennem s varováním před plány na zřízení Nového světového řádu. V roce 1994 nepřímo obvinil NASA, že společně s OSN usiluje o zřízení světovlády za pomoci hnutí New Age. Roku 1995 potom publikoval svou nejobsáhlejší práci Les Protocoles de Toronto (Protokoly z Toronta). Tvrdil v ní, že existují silné zednářské skupiny, které chtějí zavést Nový světový řád cestou obrovského technického klamu a uměle vytvořené kontroly mysli. V roce 1996 se o novináře začala zajímat policie a podle jeho slov i tajné služby. V prosinci téhož roku byl zatčen a strávil noc ve vězení. Byl sice hned nazítří propuštěn, večer však nečekaně zemřel. Jako příčina smrti byl uveden infarkt. Jeho příznivci však dodnes nepřestali tvrdit, že se stal krajně nebezpečným určitým mocným kruhům, a byl proto zavražděn.“

 (Časopis „Magazín 2000 záhad“ číslo 10/2011)

 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Další článek :

Miroslav Zelenka - ,,To, co bude následovat, pak bude skutečná změna !“

 

http://galerie-art-praha.cz/files/produkty/381_1_m.jpg

 

,,Nevěřím již na žádné kosmetické úpravy. Na druhé straně si umím velmi dobře představit, že podle jakéhosi dlouhodobého plánu jsou již připraveni charismatičtí vůdci, kteří nás vyvedou z temna a chaosu ke světlým zítřkům. Ostatně jako již mnohokrát v dějinách lidstva. A celkem ani nepochybuji, že nás ke světlým zítřkům skutečně dovedou. Otázkou zůstává, pro jak velkou část lidstva tyto zítřky budou světlé. To je ten naprosto základní bod. Ne, zda a kdy se to stane (myslím, že to je již poměrně dané), ale jaký bude výsledek.“

 ,,Na úvod si dovolím použít část svého článku „Podstata základního konfliktu na Zemi nejen v této době“ pro ty, kteří jej nečetli.“

 ,,Všechno je jinak. Ano téměř vše, co je ve školních učebnicích a čím jsme denně zaplavováni z médií všeho druhu, je z části nebo zcela jinak. A bohužel vše nasvědčuje tomu, že se nejedná pouze o běžný vývoj poznání lidstva, který ani nemůže být jiný než plný omylů a slepých uliček, ale o cílenou manipulaci. Téměř ve všech vědních oborech zjistíte, že jsou informace, které jsou před veřejností ukrývány, měněny či minimálně nepřesně interpretovány. Netvrdím, že se na tomto procesu podílejí všichni vědomě. To matrix využívá velmi rozličných metod manipulace, metod cukru a biče a samozřejmě i slabých stránek lidských povah. Ukázkovým příkladem je historie a to i velice nedávná. Ale ani věda zdánlivě exaktní jako je fyzika, není prosta obdobných manipulací. To v tomto výčtu ani neuvádím politiku, kde je lež standardně součástí běžné praxe.“

 ,,Není pochyb, že lidstvo je dlouhodobě a cíleně desinformováno téměř o všem podstatném. Rozbíhá se nám však rok 2010 se svými transformačními tlaky a energiemi a myslím, že není možné si nepovšimnout, jak se situace na poli informovanosti rychle mění.“

 ,,Tzv. konspirační weby přitvrzují a přinášejí stále hlubší a odvážnější informace. To, co se dříve jen naznačovalo, se nyní již začíná popisovat zcela otevřeně. Není divu, protože tato odhalení není již možno odkládat, protože za relativně krátký čas se budˇ nebude jednat o informace nové a nikoho nebudou zajímat (v tom lepším případě), nebo je nebude již možno zveřejňovat ani na internetu (v tom horším případě).“

 ,,Rovněž není možno si nepovšimnout, že dochází k pozvolným změnám i v hlavních médiích. Samozřejmě se nám mohou tyto změny zdát nevýznamné a pomalé. Ale i Nil nebo Amazonka jsou u pramene drobnými potůčky. Myslím, že se objevují významné signály podstatných změn, které nás v této oblasti čekají.“

 ,,Při své úvaze vycházím z několika předpokladů, které nemusí být zcela pravdivé, což může mít odpovídající následky pro celou konstrukci na těchto předpokladech založenou.“

 ,,Je možné, že s přibývajícím časem a transformačními tlaky nemusí být skupina globálních elit již tak homogenní a k vzájemnému boji o moc se nepochybně budou snažit využívat i média, která ovládají. K poškození druhé mocenské skupiny se budou uvolňovat do médií negativní informace (negativní z pohledu nás obyčejných lidí), kterých je nepochybně dost a dost. Zpočátku se bude jednat o informace spíše o metodách, procesech, popř. lidech z nižších vrstev elity, či jejich loutek.“

 ,,Myslím, že s postupující transformací bude přibývat (a jsem přesvědčen, že se to již děje) těch, kteří mají důvěrné informace, a kteří budou tlačeni (svým svědomím či jinými podstatnými okolnostmi např. snahou úspěšně projít transformací a rokem 2012) k uvolňování těchto informací pro širokou veřejnost. Tito lidé budou pocházet ze všech vrstev společnosti včetně příslušníků globálních elit. Pro mnoho z nich přestane být strach (ze ztráty života, postavení, finančního zajištění) tím rozhodujícím motivem mlčení. Nedá se ani vyloučit, že jejich dosavadní strach bude nahrazen strachem o vlastní duši.“

 ,,Je mnoho mediálních pracovníků, kteří by už konečně rádi začali svoji profesi vykonávat pořádně a začali psát či říkat pravdu o všem, co vědí. V současné době jim v tom brání tzv. ekonomické donucení. Momentálně jsou na tom obdobně, jako v tom rčení sběratelů hub. Všechny houby jsou jedlé, některé však jen jednou. Oni si také mohou napsat nebo říct, co chtějí, ale také jen jednou.“

 ,,Dle mého názoru je v této oblasti situace ve světě trochu podobná situaci u nás v roce 1968. I tehdy se objevovaly první vlaštovky s do té doby šokujícími informacemi a najednou došlo k protržení hráze a lavina nových informací se pak valila ze všech zdrojů. Myslím, že i teď už si pozorný čtenář mohl povšimnout prvních nesmělých, ale přesto jednoznačných signálů, že dochází ke změně.“

 ,,Možná bychom se všichni divili, kolik příslušníků policie, státních zástupců, soudců, různých asistentek a asistentů a mnoha dalších profesí by se rádo podělilo se svými informacemi s veřejností, kdyby měli pocit, že to bude mít nějaký smysl a neobrátí se to proti nim. Možná se bude většina našich občanů divit, jak malý vliv na vznik schodku státního rozpočtu mají důchodci a sociálně slabí ve srovnání s tím, co se ze státního rozpočtu odčerpá ve prospěch několika jedinců, zcela v rozporu se zájmy velké většiny občanů. Kolik zákonů bylo vytvořeno přímo záměrně tak, aby bylo možno je obejít a neskutečně se obohatit na úkor nás všech. Nemohu nevzpomenout na to, jak mi jeden můj známý sdělil (už více jak před 10 lety), že přešel od vyšetřování hospodářské kriminality na vraždy, protože na to neměl žaludek.“

 ,,Dle mého názoru (a velmi rád bych se nemýlil) by mohlo dojít k pádu informačního embarga v letošním roce a možná již v jeho první polovině. Abych předešel nějakému nedorozumění, v žádném případě nemyslím, že toto prolomení bude omezeno na náš stát. Naopak se obávám, že bohužel nebudeme mezi prvními (v tomto bodu bych se naopak velmi rád mýlil).“

 ,,Co však považuji za velmi významné, je rozsah uvolněných informací. Domnívám se, že zde bude jeden zásadní rozdíl proti roku 1968. V tomto roce došlo k uvolnění informací o skutečné podobě reálného socialismu, ale všechny ostatní součásti desinformace lidstva zůstaly nedotčeny. V současné době bychom však neměli zůstat u odhalení nedostatků reálného kapitalismu, ale mělo by dojít k podstatně širšímu odkrytí nám utajovaných skutečností, které nejsou spjaty s určitou formou společenského zřízení. Samozřejmě politicko-ekonomická odhalení budou zajímat nejvíce lidí, protože se jich nejvíce přímo dotýkají.“

 ,,První a základní skutečnost, která by mohla být odkryta veřejnosti, je to, že lidstvo je dlouhodobě a cíleně desinformováno a manipulováno. Upozorňuji, abych předešel nedorozumění, že jako mnoho dalších informací ani toto nebude nová informace pro část lidstva, ale bude to zásadně nová informace pro většinu lidstva, pro kterou to, co není v novinách nebo v televizi, neexistuje.“

,,Za jeden z dalších základních bodů považuji informaci o tom, kdo nebo co člověk vlastně je, jaká je jeho podstata.“

,,Z dalších oblastí jmenuji zejména historii Země a lidstva, která je zcela jiná, než jak je prezentováno v hodinách dějepisu. Součástí toho bude i pravda o evoluční teorii a významu mimozemšťanů v dějinách Země a informace o existenci mimozemšťanů a jejich přítomnosti na Zemi a okolí i v současnosti.“

,,Mnoho zajímavých informací se dozvíme určitě z oblasti lékařství vědy a farmacie. Že je téměř vše jinak platí i ve fyzice, kosmologii, zbraňových systémech a mnoha dalších oborech. Určitě velmi zajímavé informace se objeví o zařízeních a přístrojích na využití tzv. volné energie.“

,,K obsáhnutí všech oblastí, ve kterých se dají očekávat nové informace, by nestačil ani samostatný článek. Každý si bude moct vybrat to, co ho zajímá.“

 ,,I po přijetí této pracovní hypotézy však stále zůstává velmi důležitá otázka, co nastane po pádu informačního embarga. Samotnou touto skutečností se sice vývoj posune výrazně kupředu, ale stále to ještě neznamená, že předpokládaný vývoj nemůže jít dvěma směry.“

 ,,Mnohokrát jsme již všichni z různých stran slyšeli či četli, že kdyby se lidi dozvěděli pravdu, tak většina z nich zešílí. Nemyslím, že by to muselo mít tak tragické konce pro většinu nepřipravených lidí, ale skutečností je, že lze velmi reálně předpokládat, že pro většinu lidí budou uvolněné informace skutečně šokem, a že vzhledem k tomu zavládne chaos. Mnoho lidí se pak může dostat do stavu, že již nebudou věřit ničemu a zhroutí se jim svět. Absolutní ztráta víry v cokoliv se může stát pro lidi nebezpečným stavem, protože v tomto stavu se stanou nepředvídatelnými ve svých myšlenkách a činech. Sklon k násilí a anarchii může vyústit v celospolečenskou krizi nevídaných rozměrů, která nesnese žádné srovnání s tím, co je dnes označováno jako krize. Pevně doufám a věřím, že v našich zemích k tomu mají lidé o něco menší sklony než v zemích jiných.“

 ,,To, co bude následovat, pak bude skutečná změna. Nevěřím již na žádné kosmetické úpravy. Na druhé straně si umím velmi dobře představit, že podle jakéhosi dlouhodobého plánu jsou již připraveni charismatičtí vůdci, kteří nás vyvedou z temna a chaosu ke světlým zítřkům. Ostatně jako již mnohokrát v dějinách lidstva. A celkem ani nepochybuji, že nás ke světlým zítřkům skutečně dovedou. Otázkou zůstává, pro jak velkou část lidstva tyto zítřky budou světlé. To je ten naprosto základní bod. Ne, zda a kdy se to stane (myslím, že to je již poměrně dané), ale jaký bude výsledek.“

 ,,Jako bezbřehý optimista však doufám a věřím, že i síly světla mají připraveny své charismatické a schopné vůdce, kteří by měli dovést Zemi k zítřkům světlým pro většinu jejich obyvatel a ne pouze pro úzkou vrstvu vyvolených.“

,,Základním motivem pro napsání tohoto článku bylo upozornění na dle mého názoru vysokou míru pravděpodobnosti vzniku situace, která nastane pro pádu informačního embarga a na úskalí, která jsou s touto nově vzniklou situací spojena. Nebylo by to poprvé (viz roky 68 a 89), co bychom v euforii, spojené s nepochybně důležitými a prospěšnými změnami, znovu přehlédli, kdo a kam v našem čele kráčí a kam nás to vede. Je sice reálný předpoklad, že lidé jsou již mnohem poučenější a skeptičtější než při předchozích událostech, ale na druhé straně se dá předpokládat, že sofistikovanost nových metod a postupů je rovněž na podstatně vyšší úrovni. Mimo jiné i proto, že se nyní hraje již o vše a hra se týká minimálně celé západní civilizace a také je pro tuto významnou část lidstva (a možná pro lidstvo celé) připravována.“

,,Z těchto důvodů jsem přesvědčen, že je velmi důležitá co nejširší informovanost lidí o pravděpodobných změnách a variantách budoucnosti. Možná ani není v tomto okamžiku tak důležité, aby tyto informace všichni lidé plně chápali a uznávali jako plnohodnotné. Stačilo by, kdyby je nyní alespoň vzali na vědomí, aby tyto informace ve vhodný okamžik spolu s nově vzniklou situací mohly sehrát svoji důležitou úlohu.“

 

Miroslav Zelenka

www.matrix-2001.cz

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo